Samarbetsavtal med företag

Samarbetsavtal med företag innebär bl.a. nya verksamhetsmodeller och produkter samt mer kundorienterade köpkanaler.

I samarbetsavtalen fastställs alla förmåner, köp- och servicekanaler och betalningslösningar som företaget får samt en samarbetsmodell.

Avtalet med tillhörande identifierare ersätter det nuvarande VR Resekonto-kortet med identifierare. Ni kan boka och köpa tågresor till avtalspris via VR:s nätbaserade köpprogram, biljettautomaterna, den riksomfattande telefonförsäljningen till företag eller er resebyrå. Förmånerna gäller inte vid biljettköp ombord på tåget eller i R-kioskerna.

Företagskunder med samarbetsavtal beviljas rabatt på VR:s samtliga tjänster på fjärrtågen och tågen mellan Finland och Ryssland. Rabatten gäller också serie- och periodbiljetter samt de nya, förmånliga tågbiljetterna som köps på förhand. Rabatt beviljas däremot inte på gruppbiljetter, kampanjbiljetter, biltågplatser och biljetter till närtåg inom huvudstadsregionen med omnejd (HRT).

Vänligen kontrollera att alla personer i ert företag är medvetna om den nya verksamhetsmodellen och avtalsidentifieraren

Nätbaserat köpprogram för företag

VR rekommenderar att företagen bokar alla tågresor med hjälp av det nya avgiftsfria köpprogrammet på internet.
Via det nya köpprogrammet kan företagskunden köpa alla biljetter för inrikes fjärrtrafik, göra platsbokningar för seriebiljetter samt även boka alla tågbiljetter för trafiken mellan Finland och Ryssland.
Företagens gruppresor sköts alltjämt av ett specialiserat serviceteam på VR.
I köpprogrammet godkänns två betalningssätt: fakturering eller ett chipförsett kreditkort. Företaget bestämmer själv vilka personer i företaget som har rätt att boka resor och administrerar också deras användar-ID.

För att få tillgång till köpprogrammet ska företaget ha ingått ett samarbetsavtal med VR.

Om ni är intresserade av VR:s nya samarbetsavtal kan ni kontakta oss genom att skicka ett e-mail till yrityspalvelut@vr.fi.

Samarbetsavtalet med tillhörande förmåner träder i kraft tidigast två veckor efter att VR har fått alla nödvändiga uppgifter av kunden.

Köp biljetter via det nätbaserade köpprogrammet för företag

Kom ihåg att logga in i köpprogrammet med ditt företags användaruppgifter. Då får ni största möjliga nytta av ert avtal.

Det nätbaserade köpprogrammet för företag ger dig

tidtabeller 24 h
tågbiljetter kl. 04–01.30

Kontaktuppgifter

Företagsförsäljning
0600 19955
må-fr kl. 8 - 17
1,99 € / besvarat samtal +lna
yritysmyynti@vr.fi

Gruppförsäljning
0600 19955
må-fr kl. 8 - 17
1,99 € / besvarat samtal +lna
ryhmamyynti@vr.fi

Samarbetsavtal
må-fr kl. 8 - 17
yrityssopimus@vr.fi

Fakturering för företag
0307 26595
må-fr kl. 8 - 17
teema.laskutus@vr.fi