Nattrafiken i närtrafikområdet

Under nattrafiken på veckoslut granskas alla resenärers biljetter på Helsingfors station innan de stiger på ett närtåg.
 
Under nattrafiken (kl. 23.00–4.00) säljer biljettförsäljningen på Helsingfors station endast normalprissatta enkelbiljetter för vuxna och enkelbiljetter för barn. Rabatterade biljetter som köpts på förhand och periodbiljetter gäller i nattrafiken.
 

Biljettkontroll på Helsingfors station under nattrafiken på veckosluten

Från kl. 23.00 på fredags- och lördagskvällar tills nattrafiken upphör kontrolleras alla biljetter på Helsingfors järnvägsstation vid perrongspärren. Biljettkontrollen vid perrongspärren är avsedd för att förbättra passagerarnas säkerhet.

Under nattrafiken är närtågens plattformsområde avspärrat och passagen till närtågen går via en spärr. Man kommer förbi spärren genom att visa en giltig tågbiljett. Det finns också självbetjäningsläsare vid spärren för betalning med resekort. Vi rekommenderar att man kommer i tid till biljettkontrollen vid spärren för att undvika köer.

Med undantag för Helsingfors station kan man nattetid stiga på tågen som vanligt. Biljettförsäljningen på tågen görs som vanligt i biljettavdelningarna.

 

Köp av biljetter på Helsingfors station under nattrafiken på veckosluten

Du kan köpa biljetter i förväg eller från biljettförsäljningen eller biljettautomaten på plattformsområdet eller betala med resekort.

Med resekort kan du också betala HRT-områdets nattvärdebiljett, om resekortet har laddats med värde, dvs. pengar.

Om man reser inom HRT-området kan man köpa en biljett i HRT:s biljettautomat med flerval.
Enkelbiljetter för vuxna kan också köpas enkelt som textmeddelandebiljett.

Biljettförsäljningen på plattformsområdet på Helsingfors station är öppen ända tills det sista nattåget avgår.

På plattformsområdet bredvid biljettförsäljningen finns en VR:s biljettautomat två HRT:s biljettautomater med flerval. Biljettutbudet i VR:s biljettautomat är begränsat nattetid, men biljetter till närtåg kan köpas natten igenom.