Regler för utlottningen månadens roliga

Regler för utlottningen månadens roliga

Utlottningen anordnas av VR-Group Ab. Alla VR:s kunder som registrerat sig i Veturi kan delta i utlottningen.

Deltagande i utlottningen

En Veturi-medlem som vill delta i utlottningen Månadens roliga ska fylla i alla obligatoriska fält i deltagarblanketten. Utlottningens anordnare svarar inte för webbdeltaganden som inte kommit fram av tekniska orsaker eller för bristfällig, osaklig eller oläslig information som getts i deltagarblanketten och som gör att eventuella vinster inte kan levereras.

Man får endast delta med sitt eget namn, e-postadress, telefonnummer och Veturi-användarnamn.

Om det förekommer tryck- eller annat fel på deltagarblanketten är utlottningens anordnare, samarbetspartners eller ovan nämndas parters samarbetspartners inte ansvariga för de konsekvenser felet medför.

Utlottning av vinsterna

Vinsterna i utlottningen byts ut varje kalendermånad. Det sker alltid under första veckan i månaden. Föregående månads vinst lottas ut under första veckan i följande månad. Man kan delta i utlottningen fram till slutet av kalendermånaden, om inget annat anges. Kampanjen kan avslutas tidigare än vad som nämnts ovan eller den sista dagen för deltagande kan senareläggas.

Det som har utsetts till månadens vinst lottas ut bland dem som deltar i utlottningen. De som vunnit meddelas personligen per e-post eller telefon enligt de kontaktuppgifter som kunden lämnat i Veturi och vinnarnas namn kan publiceras i ett e-postmeddelande som sänds till alla Veturis medlemmar samt på webbplatsen vr.fi/veturi och på den eventuella samarbetspartnerns webbplats. Om man inte når vinnaren inom 2 veckor från utlottningen har den som anordnar utlottningen rätt att lotta fram en ny vinnare eller låta bli att dela ut priset. En vinst som inte löses ut ersätts inte. Man kan inte byta ut vinsterna mot pengar. Utlottningens anordnare ansvarar för lotteriskatten för vinsterna. Vinnaren ansvarar för alla andra kostnader som godkännande och genomförande av vinsten medför.

Om meddelandet om en vinst eller en vinst returneras till anordnaren på grund av felaktiga uppgifter eller övriga leveransproblem eller ifall tävlingens vinnare har handlat mot reglerna eller annars olagligt, leder detta till förkastande. Anordnaren är berättigad att avlägsna sådana deltagare från tävlingen som strävar efter att missbruka tävlingen genom att ändra resultaten eller lotterioddsen.

Deltagande från VR:s anställda beaktas inte i utlottningen av vinsterna.

Övriga villkor

Personuppgifter behandlas på det sätt som framgår av Dataskyddsbeskrivningen och Direktmarknadsföringsregistret. Information om användningen av utlottningssidorna kan samlas in och behandlas i syfte att vidareutveckla modellen för Månadens roliga. Hur enskilda besökare använt sidan analyseras inte.

Denna webbutlottning fungerar med de vanligaste webbläsarna och e-postprogrammen. Utlottningens anordnare ansvarar för innehållet i utlottningen. Utlottningens anordnare och tekniska genomförare ansvarar inte för problem som beror som beror på tredje part, såsom problem i den allmänna nätförbindelsen, problem som beror på en deltagares brandvägg eller antivirusprogram eller en deltagares avsiktligt eller oavsiktligt skadliga beteende och inte för indirekta skador på grund av dessa faktorer.

Utlottningens anordnares ansvar gentemot deltagarna begränsar sig till beloppet och värdet på vinsten som lottas ut. Vinstens mottagare befriar Anordnaren, utlottningens samarbetspartners och ovan nämnda parters samarbetspartners från allt ansvar som gäller skada eller förlust som har orsakats eller som påstås ha orsakats av deltagande i denna utlottning eller inlösning eller användning av vinsten.

Genom att delta i denna utlottning förbinder sig deltagarna att följa dessa regler och anordnarens beslut. Eventuella oklarheter i tillämpningen och tolkningen av utlottningsreglerna avgörs av Anordnaren.

Utlottningens anordnare har när som helst rätt att ändra dessa regler.

Allmänna regler gör utlottning

Utlottningen anordnas av VR-Group Ab. Alla VR:s kunder som registrerat sig i Veturi kan delta i utlottningen.

Deltagande i utlottningen

En Veturi-medlem som vill delta i utlottningen ska fylla i alla obligatoriska fält i deltagarblanketten. Utlottningens anordnare svarar inte för webbdeltaganden som inte kommit fram av tekniska orsaker eller för bristfällig, osaklig eller oläslig information som getts i deltagarblanketten och som gör att eventuella vinster inte kan levereras. Utlottning kan också genomföras bland dem som är registrerade i kundprogrammet Veturi.

Man får endast delta med sitt eget namn, e-postadress, telefonnummer och Veturi-användarnamn.

Om det förekommer tryck- eller annat fel på deltagarblanketten är utlottningens anordnare, samarbetspartners eller ovan nämndas parters samarbetspartners inte ansvariga för de konsekvenser felet medför.
Utlottning av vinsterna

Vinsterna lottas ut inom en vecka efter det datum som angetts som den sista dagen för deltagande i utlottningen eller tävlingen.

Utlottningens anordnare kan avsluta utlottningen tidigare än vad som nämnts ovan eller senarelägga den sista dagen för deltagande.

De som vunnit meddelas personligen per e-post eller telefon enligt de kontaktuppgifter som kunden lämnat i Veturi och vinnarnas namn kan publiceras i ett e-postmeddelande som sänds till alla Veturis medlemmar samt på webbplatsen vr.fi/veturi och på den eventuella samarbetspartnerns webbplats. Om man inte når vinnaren inom 2 veckor från utlottningen har den som anordnar utlottningen rätt att lotta fram en ny vinnare eller låta bli att dela ut priset. En vinst som inte löses ut ersätts inte. Man kan inte byta ut vinsterna mot pengar. Utlottningens anordnare ansvarar för lotteriskatten för vinsterna. Vinnaren ansvarar för alla andra kostnader som godkännande och genomförande av vinsten medför.

Om meddelandet om en vinst eller en vinst returneras till anordnaren på grund av felaktiga uppgifter eller övriga leveransproblem eller ifall tävlingens vinnare har handlat mot reglerna eller annars olagligt, leder detta till förkastande. Anordnaren är berättigad att avlägsna sådana deltagare från tävlingen som strävar efter att missbruka tävlingen genom att ändra resultaten eller lotterioddsen.

Deltagande från VR:s anställda beaktas inte i utlottningen av vinsterna.

Övriga villkor

Personuppgifter behandlas på det sätt som framgår av Dataskyddsbeskrivningen och Direktmarknadsföringsregistret. Information om användningen av utlottningssidorna kan samlas in och behandlas i syfte att vidareutveckla tävlingsmodellen. Hur enskilda besökare använt sidan analyseras inte.

Utlottningens anordnare ansvarar för innehållet i utlottningen. Utlottningens anordnare och tekniska genomförare ansvarar inte för problem som beror som beror på tredje part, såsom problem i den allmänna nätförbindelsen, problem som beror på en deltagares brandvägg eller antivirusprogram eller en deltagares avsiktligt eller oavsiktligt skadliga beteende och inte för indirekta skador på grund av dessa faktorer.

Utlottningens anordnares ansvar gentemot deltagarna begränsar sig till beloppet och värdet på vinsten som lottas ut. Vinstens mottagare befriar Anordnaren, utlottningens samarbetspartners och ovan nämnda parters samarbetspartners från allt ansvar som gäller skada eller förlust som har orsakats eller som påstås ha orsakats av deltagande i denna utlottning eller inlösning eller användning av vinsten.

Genom att delta i denna utlottning förbinder sig deltagarna att följa dessa regler och anordnarens beslut. Eventuella oklarheter i tillämpningen och tolkningen av utlottningsreglerna avgörs av Anordnaren.

Utlottningens anordnare har när som helst rätt att ändra dessa regler.

Regler för Extra-utlottningen

Utlottningen anordnas av VR-Group Ab. I utlottningen kan VR:s kunder som genom Veturis nyhetsbrev gett tillstånd för e-postmarknadsföring och som registrerat sig i Veturi delta.

Deltagande i utlottningen

Extra-utlottningarna finns endast i det elektroniska Veturi-nyhetsbrevet som skickas till de Veturi-kunder som gett tillstånd för e-postmarknadsföring. Tillstånd för e-postmarknadsföring kan antingen ges vid registrering eller senare via Egna uppgifter genom att logga in i Veturi med eget användarnamn. Veturi-kunderna som gett tillstånd för marknadsföring har rätt att i efterhand förbjuda e-postmarknadsföringen i Veturis Egna uppgifter. Utlottningens anordnare svarar inte för deltaganden som inte kommit fram av tekniska orsaker eller för bristfälliga eller felaktiga kunduppgifter som getts i deltagarblanketten och som gör att eventuella vinster inte kan levereras.

Om det förekommer tryck- eller annat fel i nyhetsbrevet är utlottningens anordnare, samarbetspartners eller ovan nämndas parters samarbetspartners inte ansvariga för de konsekvenser felet medför.

Utlottning av vinsterna

Ifall vinnaren inte nås, ersätts inte en vinst som inte löses ut. Vinster kan inte bytas ut mot pengar eller en annan vinst.

Övriga villkor

Utlottningens anordnare och tekniska genomförare ansvarar inte för problem som beror på tredje part, såsom problem i den allmänna nätförbindelsen, problem med tjänsteleverantörerna för e-postsystem eller problem med programmens egenskaper, problem som beror på en deltagares brandvägg eller antivirusprogram eller en deltagares avsiktligt eller oavsiktligt skadliga beteende och inte för indirekta skador på grund av dessa faktorer.