Regler för Veturi

Anslutning

Privatpersoner som har fyllt 16 år kan bli medlemmar i Veturi på denna webbsidan. Det är möjligt för alla personer över 13 år att skapa användarnamn till VR:s tjänster på uusi.vr.fi. Man ansluter sig till kundprogrammet via webben. Registreringen är gratis. Observera när du registrerar dig att det bara går att registrera sig med en e-postadress en gång, samma e-postadress får inte användas av flera registrerade personer (t.ex. inom familjen).

Mer information om kundavtalet

 

Användarnamn

Om du har blivit medlem i Veturi efter den 29 oktober 2013 är den e-postadress du uppgav vid registreringen ditt användarnamn.

Om du har blivit medlem före den 29 oktober 2013 har du två alternativ:

  • du kan fortsätta att använda ditt nuvarande kundnummer som användarnamn eller
  • börja använda din e-postadress som användarnamn. Du kan göra ändringen på sidan Egna uppgifter när du loggar in i webbtjänsten. Observera att du inte kan ta tillbaka ditt kundnummer som användarnamn när du väl har börjat använda din e-postadress som användarnamn. Den e-postadress du angett i Veturi kan du ändra när som helst och den giltiga e-postadressen är ditt Veturi-användarnamn.

 

Förmåner, erbjudanden och hur man använder dem

På vr.fi/veturi informerar man om förmåner, erbjudanden och evenemang och kunderna får information om dem främst via e-post. Förmånerna och erbjudandena är endast avsedda för personer som är registrerade i Veturi.

 

Uppdatering av kunduppgifterna

När du har blivit medlem i Veturi ska du komma ihåg att kontrollera att dina kunduppgifter är aktuella. Du kan enkelt kontrollera och ändra dina uppgifter och tillstånd via Egna uppgifter i webbtjänsten.

Mer information om hur kunduppgifterna hanteras.

 

Tillstånd för e-postmarknadsföring

När du ger oss tillstånd att skicka marknadsföring per e-post skickar vi det elektroniska Veturi-nyhetsbrevet på finska till dig ett par gånger i månaden. I dessa meddelanden berättar vi om VR:s tjänster samt om erbjudanden och andra förmåner. Dessutom finns det information om olika utlottningar som man bara kan delta i via nyhetsbrevet.

 

Tillstånd för mobil marknadsföring

Om du har gett oss tillstånd att även skicka meddelanden till din mobiltelefon skickar vi meddelanden om det som nämns ovan, men mer sällan och med begränsat innehåll.

 

Inget marknadsföringstillstånd

Om du inte har gett oss tillstånd att skicka marknadsföringsmeddelanden till din e-post eller mobil, får du endast servicemeddelanden, t.ex. Veturi-nyhetsbrev med information om VR:s tjänster, men inte information om till exempel erbjudanden, utlottningar eller andra förmåner.

 

Förbudsrätt och hur man lämnar Veturi

När kunden ger sina uppgifter till VR ger denne samtidigt sitt samtycke till att uppgifterna behandlas enligt dataskyddsbeskrivningen för VR:s Passagerartrafik och VR:s registerbeskrivning för direktmarknadsföringsregistret. Man kan lämna Veturi när som helst genom att meddela det skriftligen till VR Kundservice.

VR har rätt att häva medlemskapet om kunden har uppgett väsentligen felaktiga eller bristfälliga uppgifter, om kunden väsentligen bryter mot kundavtalet, under 24 månader inte köper biljetter som inloggad, eller av andra orsaker som beror på kunden och som gör att det inte är motiverat att fortsätta med kundrelationen. Efter att kunden har anmält att denne lämnar Veturi eller om VR har hävt kontraktet kan kunden inte längre få några förmåner som ingår i medlemskapet.