Webbshopens villkor

Dessa villkor för webbshopen tillämpas på uträttande av ärenden i VR Webbshop eller VR Mobil. I VR Webbshop och i VR Mobil iakttas finsk lag och VR:s gällande transport- och biljettvillkor. Ett gjort köp är bindande efter att kunden har betalat för det och kan inte upphävas.

Uppgifternas riktighet

Biljettköparen ansvarar för att de uppgifter som lämnats för köp eller leverans av tågbiljetter är riktiga. VR ansvarar inte för störningar vid sändning av bekräftelse eller leverans av biljetter som beror på felaktiga uppgifter och inte heller för eventuella skador som de kan förorsaka.

Ombokning och avbokning av biljetter

Köpta biljetter kan ombokas eller avbokas på vissa villkor. Villkoren för ombokning och avbokning av tågbiljetter varierar beroende på biljett. Enskilda fjärrtågsbiljetter, BilTåg-paket, sovplatser eller sovkupéresor och biljetter för trafiken mellan Finland och Ryssland kan ombokas eller avbokas vid biljettförsäljningen på stationerna, i VR Kundservice under deras öppettider och med hjälp av en blankett. Det valda resemålet eller rutten kan inte ändras.

Enskilda tågbiljetter för fjärrtrafiken

Avgångsdagen eller -tiden för en enskild tågbiljett för fjärrtrafiken kan ändras. För ändringen uppbärs en avgift. Om biljetten byts till en dyrare tågtur, uppbärs prisskillnaden i samband med ombokningen. Skillnaden till en billigare avgång ersätts inte.

Avbokningsskydd

Det är möjligt att till en enskild tågbiljett för fjärrtrafiken. Avbokningsskyddet berättigar till avbokning av tågbiljetten. Priset på tågbiljetten fås tillbaka på biljettförsäljningen på VR:s servicestationer eller via VR Kundservice.

BilTåg-paket

BilTåg-paketet kan ombokas eller avbokas på biljettförsäljning på VR:s servicestationer eller via VR Kundservice senast 7 dygn före tågets avgång. För ändringar och avbokningar uppbärs en avgift.

Seriebiljett för fjärrtrafikens och närtrafikens område

Seriebiljetten kan varken ombokas eller avbokas.

Periodbiljett för fjärrtrafikens och närtrafikens område

Periodbiljetten kan varken ombokas eller avbokas.

Tågbiljetter för trafiken mellan Finland och Ryssland

Biljetter för trafiken mellan Finland och Ryssland kan avbokas senast 6 timmar före den på biljetten angivna avgångstiden. För ändringar och avbokningar uppbärs en avgift.

Rabattbiljetter

Rabattbiljetter kan varken ändras eller avbokas. Villkoren för erbjudanden för medlemmar i kundprogrammet Veturi varierar enligt erbjudande.

Studerande- och pensionärsrabatter

Som studerande får du rabatt på vissa tågbiljetter. På tågen ska en studerande i samband med biljettkontrollen intyga sin rätt till den rabatterade biljetten med ett av VR godkänt giltigt studiekort eller med ett tillfälligt beviljat intyg av läroanstalten (av vilken beviljandedatum framgår och som gäller i tre månader efter beviljandet).

Den som är berättigad till pensionärsrabatt ska visa upp VR:s pensionärskort (E-kort), FPA-kort med foto, kort för folkpensionstagare utan foto, arbetspensionskort som beviljats av ett arbetspensionsbolag eller med ett pensionsbeslut. ID-kort måste alltid visas upp tillsammans med kort för folkpensionstagare, arbetspensionskort och pensionsbeslut som inte är försedda med foto.

Om passageraren inte har ett kort eller tillfälligt intyg som berättigar till rabatt, uppbär konduktören av passageraren priset på en vuxenbiljett som köpts på tåget.

Läs mer om studeranderabatten

Läs mer om pensionärsrabatten

Läs mer om VR:s villkor

Dataskydd