Trafikinfo

Trafikmeddelanden


kulkutiedot_ikoni

Tågen i realtid

tasmallisyys_ikoni

Punktlighet

Fjärrtrafik

tåg i tid

Närtrafik

tåg i tid

Läs mer om punktlighet på VR Group hemsida.

Tidtabellssökning

Du kan söka tidtabeller för inrikestrafik genom att välja avgångs- eller bestämmelsestation samt tidtabellens giltighetstid.

Bekanta dig med tidtabellssökningen här

Ersättande busstransporter under banarbetena

Under banarbetena tar vi dig fram med ersättande busstransporter. Du kan kontrollera vilka avvikelser banarbetena medför och vilka tågturer som ersätts med bussar på denna sida:

Ersättande busstransporter

På den här sidan kan du följa med tågtrafikläget

  • Trafikmeddelanden berättar om aktuella störningar i trafiken.
  • Du kan söka efter tåg eller station.
  • Punktlighetsprocenten visar den aktuella punktligheten för alla tåg inom hela bannätet.

Följ med din resa i realtid i den nya appen

Om du köper dina biljetter i den nya appen, ser du hela tiden hur din resa framskrider!

Läs mer och ladda ner appen.