Tågbiljetter till Ryssland

Tågbiljetter för trafiken mellan Finland och Ryssland kan köpas förutom vid järnvägsstationernas biljettförsäljning även i webbshopen, per telefon via VR Kundservice, Matkahuolto och på många resebyråer.
 


Du kan köpa biljetter tidigast 90 dagar före avresa. Tågbiljett innehåller alltid en plats.


Barn och grupper får rabatt på tågbiljettpriset. Också Interrail-, och Eurail-resenärer har rätt till rabatt.


Obs! Även rabattbiljetter som gäller resor från Ryssland till Finland ska köpas i Finland. I Ryssland säljs inga sådana rabattbiljetter.

 

Så här köper du biljett

En bokad tågbiljett ska betalas inom ett dygn från bokningen. Om biljetten bokas högst 24 timmar före tågets avgång ska den betalas i samband med bokningen. För grupper gäller särskilda betalningsvillkor, som specificeras i VR:s kommersiella villkor.

Försäljningsvillkor för mellan Finland och Ryssland

När du köper eller bokar en biljett till Ryssland, måste du ange varje passagerares passuppgifter (namn, födelsedag, passnummer och nationalitet).

Ombokningar och avbokningar

 

  • Du kan ändra biljetten senast sex timmar före resan.

  • Ombok- och avbokninsgavgift: 10 € / biljett / passagerare

  • Allegro-biljetten innehåller en förbindelsesträcka till Helsingfors-Vanda flygplats, vilket gäller 80 minuter före Allegros avgångstid eller efter tågets ankomsttid.

 

Barn
  • Barnrabatten är 30 %

  • Barn och ungdomar i åldern 6–16 år har rätt till barnbiljett

  • Ett barn under 6 år får resa gratis i sällskap av en vuxen om ingen egen plats bokas för honom eller henne

Obs. Barn behöver eget pass på resan

Grupper
  • En grupp ska bestå av minst sex vuxna

  • Grupprabatten är 20 % från normala biljett.

Som en del av en grupp får barn barnrabatten. Grupprabatten gäller ej.

Hela gruppen bör resa i samma vagn på tåget. I fråga om större grupper är det viktigt att gruppvisumen skaffas så att det finns ett visum i varje vagn där någon från gruppen reser.

 

Obs. Det finns skilda betalningsvillkor för grupper. Bokningar måste betalas inom 21 dygn från tidpunkten för bokningen, dock senast 30 dygn före avgång.

Rabattkort

I trafiken mellan Finland och Ryssland beviljas rabatt också på basis av vissa internationella tågkort.

Interrail-kort: ingen debitering för tågsträckan på finska sidan om gränsen (inte för railers som bor i Finland)

 

Eurail-kort: ingen debitering för tågsträckan på finska sidan om gränsen

 

Kontrollera passuppgifterna på din biljett noggrant

På tåget kontrollerar konduktören att tågbiljetten är giltig utgående från de passuppgifter som matats in i systemet på förhand. Passuppgifterna skickas även till gräns- och tullmyndigheterna i förväg.

Obs. Om någon uppgift, till exempel resenärens namn eller födelsedatum, har skrivits fel har konduktören eller vagnskötaren rätt att inte låta resenären komma ombord på tåget.

 

Lägg till en studerande, barn, senior ...

 

Allegro™ är ett registrerat varumärke.

Helsingfors - S:t Petersburg från 29 €

Med Allegro reser du snabbt och bekvämt till S:t Petersburg.

Se priser

Till Moskva

Res förmånligt till Moskva med en Förköpt biljett. Ju tidigare du köper, desto billigare reser du.

Obs! Importera inte vildsvinskött till Finland

Det förekommer afrikansk svinpest (ASF) nära EU:s gränser särskilt i Ryssland, Vitryssland och Ukraina. Sjukdomen smittar inte människan, men om den sprids till Finland kan den äventyra den finländska svinköttsproduktionen.

Det finns skäl att undvika jaktresor. Import av alla köttprodukter från Ryssland, Vitryssland och Ukraina är förbjudet.

Läs mer om afrikansk svinpest

Med Allegro till S:t Petersburg

Med Allegro reser du snabbt och bekvämt till S:t Petersburg. Det finns en hel del saker att besöka och se i S:t Petersburg. Vi har samlat tips för din resa till S:t Petersburg.

S:t Petersburg -tips

Kom ihåg visumet!

Kom ihåg att när du reser till Ryssland ska du ha ett visum som är i kraft. Se att du ansöker om visum i god tid.