Tågbiljetter till Europa

Tågbiljetter för tåg som trafikerar i europeiska länder kan fr.o.m. 11 januari 2016 inte längre köpas hos VR.

Tåg är en behändig resemetod i Europa, till exempel från flygplatsen till slutdestinationen. Tågbiljetterna kan i fortsättningen köpas på webbplatsen för landets järnvägsföretag.

 

InterRail-kort nu på alla VR servicestationer!

Du kan köpa ditt InterRail på VR servicestationer.

Kolla öppettiderna för VR-stationernas biljettförsäljning