Studerande

 

Som studerande får du rabatt på tågbiljetter.

 


När du reser med fjärrtåg får du 30 % studeranderabatt på standardbiljett, sparbiljett och seriebiljetter med 10 och 30 resor.

 


När du reser med tåg inom VR närtrafikens område får du 50 % studeranderabatt på enkelbiljetter och på seriebiljetter med 10 resor.

Studeranderabatt med studiekort

Som studerande får du rabatt på tågbiljetter om du har ett studiekort från en studentorganisation som godkänts av VR eller med ett tillfälligt intyg.

Det lönar sig att skaffa studiekort genast i början av läsåret. För erhållande av studiekort ska du uppfylla följande villkor:

  • du studerar på heltid och utan lön vid ett universitet, högskola, yrkeshögskola, yrkesläroanstalt eller gymnasium och du har inte fast anställning eller arbetsförhållande som kan jämföras med fast anställning

  • du studerar för grundexamen vid läroanstalten i fråga och har inte avlagt högre högskoleexamen

  • studierna varar minst 8 månader utan avbrott

  • läroanstalten står under offentligt överinseende

  • studierna utgör inte läroavtalsutbildning och hör inte heller till arbetskraftsutbildning eller personalutbildning

  • du bedriver flerformsstudier där närundervisningen utgör mindre än 60 % av studierna.

  • personer som studerar på tionde klassen eller får påbyggnadsundervisning i nionde klassen och har fullgjort läroplikten har rätt att få studierabatt.

Vid biljettkontrollen på tåget ska man kunna uppvisa ett av VR godkänt giltigt studiekort. Nu kan du utöver det traditionella kortet även använda ett digitalt studiekort för att visa att du har rätt till studeranderabatt. Eller ett tillfälligt intyg för att få studierabatt (gäller tre månader) om den studerande inte ännu har fått ett studerandekort beviljat av studentföreningen. Om giltigt kort saknas, ska man av konduktören köpa en ny biljett utan rabatt.

Se studiekort från en studentorganisation som godkänts av VR

Studeranderabatt beviljas inte på förköpta biljetter periodbiljetter, avgift för sällskapsdjur, cykelavgift, sovplatser och biltågplatser.

Priserna på fjärrtågsbiljetter varierar enligt biljettyp och när den köps. Observera, att avbokningsvillkoren och andra villkor gällande biljetten varierar enligt biljettyp.

Finländare som studerar utomlands

Studierabatt beviljas även till finländare som studerar utomlands och som får studiestöd från Finland för sina utlandsstudier. Om du är en finländare som studerar utomlands behöver du ett tillfälligt intyg från VR för att få studierabatt på VR:s tåg. Intyget ska stämplas av läroanstalten och undertecknas av läroanstaltens representant. Se även det engelskspråkiga tillfälliga studieintyget .

Utländska studerande i Finland

Även utlänningar som studerar i Finland har rätt till studeranderabatt, om de uppfyller villkoren för att få det.

Utländska utbytesstuderande som studerar i Finland har rätt till studierabatt

  • om de studerar på en finländsk läroanstalt som omfattas av rabatten
  • även om studierna är kortare än 8 månader
  • På tåget ska ett kort från en finländsk studerandeorganisation som VR godkänner uppvisas.

Jämför fjärrtågsbiljetter

  Standardbiljett Sparbiljett
Studeranderabatt -30 % -30 %
Biljett gäller den dag och på det tåg som antecknats på biljetten x x
Funktionshindrade är berättigade till en avgiftsfri biljett för en assistent. x x
Köpställen  via VR MobilVR:s webbshop, biljettförsäljningen på servicestationerna*biljettautomater, VR Kundservice och tågets konduktör. via VR MobilVR:s webbshop, biljettförsäljningen på servicestationernabiljettautomater, VR Kundservice 
Leveranssätt Hämta ut biljetter på stationerna, skriv ut själv eller ta emot som bilaga till e-post eller som textmeddelande till mobiltelefon. Hämta ut biljetter på stationerna, skriv ut själv eller ta emot som bilaga till e-post eller som textmeddelande till mobiltelefon.
Ombokningen av resans avgångsdatum och -tid (inte förbindelsesträcka) utan avgift. Standardbiljett kan ombokas före tågets avgång före tågets avgång (ombokningsavgift 5 €/ombokning). Om biljetten byts ut till en dyrare tågtur, uppbärs prisskillnaden i samband med ombokningen. Skillnaden till en billigare tågbiljett ersätts inte. Ingen ersättning beviljas vid byte till en billigare tågtyp. Sparbiljett kan ombokas före tågets avgång före tågets avgång (ombokningsavgift 5 €/ombokning). Om biljetten byts ut till en dyrare tågtur, uppbärs prisskillnaden i samband med ombokningen. Skillnaden till en billigare tågbiljett ersätts inte. Ingen ersättning beviljas vid byte till en billigare tågtyp.
Avbokning Avbokningsskydd 10 € i samband med köp eller ombokning av biljett Avbokningsskydd 10 € i samband med köp eller ombokning av biljett
Biljettvillkor se Villkoren för Standardbiljett se Villkoren för Sparbiljett
 
Lägg till en studerande, barn, senior ...

Med ett tillfälligt intyg får du studierabatt på tåget

Du kan intyga att du har rätt till studierabatt på VR:s tåg med ett tillfälligt intyg tills du får ditt egentliga studiekort. Det tillfälliga intyget ska skrivas ut och fyllas i på rätt sätt. För intyget behöver du också läroanstaltens stämpel.

Det tillfälliga intyget är i kraft i 3 månader från läroanstaltens datum. Intyget finns också i läroanstalternas Wilmasystem.

Skriv ut ett tillfälligt intyg här

Närtrafikens område

Inom VR:s närtrafik används två olika prissättningssystem. Biljettpriserna bestäms enligt om man rör sig inom huvudstadsregionens HRT-område eller inom VR:s närtrafikområde.

Huvudstadsregionens prisområde hittar du här

Läs mer om närtrafikens tågbiljetter

Mer information om studentrabatter inom HRT-området (HSL.fi)