Tågen mellan Helsingfors och Tammerfors går inte på lördagar 10.11.–8.12.2018

På grund av Trafikverkets projekt att byta säkerhetsanordningarna ut mot nya tågen mellan Helsingfors och Tammerfors går inte på lördagar 10.11.–8.12.2018. Riihimäki-Tammerfors närtågen inte går också. Under trafikavbrotten trafikeras sträckan med bussar. Mer information om bussförbindelserna hittar du nedan.

 

Trafikavbrotten gäller tågen mellan Helsingfors och Tammerfors samt Tammerfors och Åbo. Trafikavbrotten också gäller närtågen mellan Riihimäki och Tammerfors.

Tågen går på normalt sätt från Tammerfors västerut, norrut och österut. Även tågen mellan Helsingfors och Åbo går normalt. Det är bra att observera att bussarnas tidtabeller inte överensstämmer med tidtabellerna för tågtrafiken.

 

Trafikarrangemangen på lördagarna den 10, 17 och 24 november 2018

 

Inställda tåg

 • Fjärrtågen mellan Helsingfors och Tammerfors är i huvudsak inställda.

 • Närtågen mellan Riihimäki och Tammerfors är inställda.

 

Tåg som trafikerar sträckorna

 • Tågen IC 22–29 samt nattågen går enligt delvis avvikande tidtabeller (och tågnummer).

 • Närtågen mellan Helsingfors och Riihimäki går normalt.

 

Bussar

Observera att bussarnas tidtabeller inte överensstämmer med tågens normala tidtabeller. Bussarna går enligt följande:

 • Det finns en snabb bussförbindelse per timme på sträckan Helsingfors–Tammerfors–Helsingfors utan uppehåll.

 • Det finns en bussförbindelse per timme på sträckan Riihimäki–Tammerfors–Riihimäki med uppehåll i Tavastehus, Toijala och Lempäälä. Bussarna har anslutning till R-närtågen, som trafikerar sträckan Helsingfors-Riihimäki-Helsingfors.

 • Det finns en bussförbindelse varannan timme på sträckan Riihimäki–Tammerfors–Riihimäki med uppehåll på alla mellanstationer. Bussarna har anslutning till R-närtågen, som trafikerar sträckan Helsingfors-Riihimäki-Helsingfors.

 

Köp av biljetter på lördagarna under trafikavbrottet

Det finns även vissa avvikelser gällande köp av biljetter. VR:s närtrafikområde sträcker sig från Helsingfors till Tammerfors. Om kunden reser inom detta område, kan kunden köpa bussbiljett via appen VR Närtåg, via adressen beta.vr.fi, i en R-kiosk eller vid biljettförsäljningen på stationen.

Om resan däremot fortsätter från Tammerfors eller Helsingfors vidare utanför närtrafikområdet, kan man köpa biljett precis som vanligt via VR:s alla försäljningskanaler. Period- och seriebiljetterna gäller även på bussarna.

 

Trafikarrangemangen på lördagarna den 1 och 8 december 2018

Inställda tåg

 • Fjärrtågen mellan Helsingfors och Tammerfors är i huvudsak inställda.

 • Närtågen mellan Riihimäki och Tammerfors är inställda.

 • Fjärrtågen mellan Åbo och Tammerfors är inställda.

 

Tåg som trafikerar sträckorna

 • Tågen IC 22–29 samt nattågen går enligt delvis avvikande tidtabeller (och tågnummer).

 • Närtågen mellan Helsingfors och Riihimäki går normalt.

 

Bussar

Observera att bussarnas tidtabeller inte överensstämmer med tågens normala tidtabeller. Bussarna går enligt följande:

 • Det finns en snabb bussförbindelse per timme på sträckan Helsingfors–Tammerfors–Helsingfors utan uppehåll.

 • Det finns en bussförbindelse per timme på sträckan Riihimäki–Tammerfors–Riihimäki med uppehåll i Tavastehus, Toijala och Lempäälä. Bussarna har anslutning till R-närtågen, som trafikerar sträckan Helsingfors-Riihimäki-Helsingfors.

 • Det finns en bussförbindelse varannan timme på sträckan Riihimäki–Tammerfors–Riihimäki med uppehåll på alla mellanstationer. Bussarna har anslutning till R-närtågen, som trafikerar sträckan Helsingfors-Riihimäki-Helsingfors.

 • På sträckan Åbo–Tammerfors–Åbo finns flera snabba bussförbindelser utan uppehåll samt bussförbindelser med uppehåll på alla stationer.

Observera att på lördagarna under trafikavbrottet finns det endast tillgång till taxi och bussar från kl. 05.00 till 23.00 på Tammerfors station (parkeringsplatsen framför järnvägsstationen).

 

Banarbetenas konsekvenser för kunder i rullstol

På grund av banarbeten trafikeras en del av tågturerna med buss som inte har tillgång till tjänster för passagerare med funktionsnedsättning.

Vi ordnar en taxitransport för dig som använder rullstol om den tågtur som du har valt ersätts med busstransport på grund av banarbeten och om det inte går att hitta en lämplig ersättande tågtur. Hjälp med planeringen av resan och beställningen av taxitransport får du på vårt avgiftsfria kundservicenummer 0800 166 888 (mån–sön kl. 5–22).

 

Bussarnas avgångs- och hållplatser

På lördagarna under trafikavbrottet avgår/stannar bussarna på följande platser:

 • Helsingfors: på busshållplatsen på Postgatan, vid Stationsplatsen (vid Posthuset)

 • Riihimäki: vid resecentralen, nära stationscentrumets taxistolpe

 • Ryttylä: vid korsningen av Kirkkotie och Ryttyläntie, framför butiken Saarinen

 • Turenki: på stationens norra parkeringsplats (som ligger i riktning mot Tavastehus)

 • Tavastehus: framför stationsbyggnaden

 • Parola: framför stationen, vid Asemantie

 • Iittala: på den parkeringsplats på stationen som ligger västlig om järnvägen

 • Toijala: på parkeringsplatsen framför stationen

 • Viiala: öster om järnvägen på stationens parkeringsplatsens vid Rautatienkatu

 • Lempäälä: Framför stationen, busshållplats framför Asemantie och Lempäälä’s Aleksi

 • Tammerfors: framför stationens huvudingång.