Resgods

Transport av resgods med tåg sker som självbetjäning. I nattågen är transport av skrymmande och tungt resgods möjligt i särskilda resgodsavdelningar. 

Obs! Fr.o.m. den 15.12.2019 kan man inte längre frakta skrymmande bagage eller cyklar på de direkta nattågen på rutten Åbo–Rovaniemi–Åbo. Skrymmande bagage, som t.ex. skidor eller cyklar, kan transporteras på förbindelser med tågbyte, kontakta vår kundservice för mera information.
 

 

Fjärrtrafik 0/5/10 €

Närtrafik 0 €

Tåg till Ryssland 0 €

 

Transport av resgods i fjärrtåg

Tåg

Fack för resväskor Transportavgift Obs!
Pendolino- och InterCity-tåg förvaringsboxar i tågens vestibuler
fack för resväskor i tågens vestibuler
hatthyllor
avgiftsfri handbagage Förvaringsboxarna i IC-tågen fungerar med ett 50 cents mynt som pant.
Blå express- och regionaltåg resgodsavdelning; har i VR Sök resa utmärkts med piktogrammet för resväska. bagage ända upp till 20 kg (t.ex. resväska eller väska 5 €
strörre bagage 10 €)
Avgiften kan betalas på stationen vid biljettköpet eller på tåget åt konduktören.

 

Om du har med dig skrymmande resgods eller barnvagn skall du själv föra ditt resgods till konduktören i konduktörsavdelningen och själv avhämta ditt resgods på bestämmelsestationen. Vid tågbyte skall du själv flytta över ditt resgods till det andra tåget.

Hittegods på tåget skickas till Lost and Found International.

Om du reser med nattåg kan du förvara ditt bagage i en skild resgodsvagn. Detta kostar 5 eller 10 € beroende på bagagets storlek.

 

Kanoter, kajaker, skidboxar o.d. som resgods

Kanoter, kajaker, skidboxar och annat liknande skrymmande gods kan transporteras som resgods endast i tåg med resgodsvagn. Dessutom bör transporten med tanke på omständigheterna vara möjlig. Transporten kan förhindras t.ex. på grund av utrymmesbrist. Transportavgift: 20€.

 

Transport av resgods på närtågen

På närtrafikens tåg kan du ta med dig resgods som handbagage. Särskilda utrymmen för förvaring av resgods under tågresan finns inte.

 

Transport av resgods i tåg till Ryssland

Med handbagage avses resgods du transporterar i omedelbar närhet av din egen plats. I tågen som trafikerar mellan Finland och Ryssland finns ingen resgodsvagn.

Resenären kan ta med sig handbagage ifall transport av resgods inte är i strid med tullbestämmelserna eller myndighetsföreskrifterna. Resgods får inte orsaka fara eller men för människors hälsa, miljön eller egendom.

Med en tågbiljett kan man ta med sig:

 • föremål som är max 100 x 60 x 40 cm stora.
 • Du kan ta med två resväskor utan avgift. Om det finns plats på tåget, kan du köpa en tom plats för två extra kollin resgods.
 • Avgift för extra bagage betalas i förväg på biljettförsäljningen på stationen.
 • golf-bag
 • handbagage ska förvaras i ett utrymme reserverat för det, i samma vagn där resenären själv reser.
 • små föremål, såsom portföljer, damhandväskor eller kameror räknas inte som handbagage.
 • transport av skidor

 

Begränsningar gällande handbagage

I passagerarvagnen får man inte transportera

 • illa luktande, eldfarliga, lätt antändliga, själv antändbara, explosiva, giftiga, frätande eller radioaktiva ämnen
 • laddade skjutvapen
 • levande djur eller fåglar (förutom hundar och katter)
 • föremål, vilkas transport är förbjuden enligt tullbestämmelserna.
 • Cyklar kan endast transporteras då de är inpackade i en förpackning som är 100 x 60 x 40 cm.

Resenären måste ersätta alla skador som handbagaget orsakat och som han är skyldig till.

Information finns på tullens webbplats: www.tulli.fi och www.customs.ru