Resenärer med funktionshinder

Vi beaktar olika grupper med funktionshinder eller nedsatt rörlighet genom att erbjuda service som underlättar resandet för varje enskild kundkategori.
 


Assistans

Du kan få assistans i samband med din tågresa på alla stationer med service. Du ska boka servicen senast 36 timmar före resan.

Mer information: Assistans på stationerna.

 


Fråga konduktören

Om du har frågor, kontakta då konduktören. Han finns på tåget för att trygga din resa.

 


Avgiftsfritt servicenummer

All service som kunden behöver för resan kan skötas via detta nummer, t.ex. beställning av assistansservice på stationen.

Det servicenumret är 0800 166 888 (avgiftsfritt). Tjänsten är tillgänglig dagligen kl. 5–22.

Före resan

För oss är det viktigt att våra resenärer ska kunna röra sig utan hinder på tågen och stationerna. Vi beaktar dessa synpunkter vid anskaffningen av ny materiel och vid ombyggnad av gammal materiel. Vi deltar i olika intressegruppers utvecklings- och forskningsprojekt för förbättring av hinderfria tjänster.

 

Rekommendationer för säkrande av en hinderfri resa

1. Säkra i förväg att du får den service som du behöver för din resa

2. Om du behöver en rullstolsplats, ska du reservera den i så god tid som möjligt, för antalet rullstolsplatser på tågen är begränsat.

3. Om du vill höra dig för om servicen för personer med funktionshinder på en station, ska du kontakta VR:s kundservice senast 36 timmar före resan. Assistans

4. Utnyttja den assistans du behöver om du inte själv kan ta dig till tåget, stiga på det och stiga av det.

5. Ombesörj själv assistans om du tar tåg som saknar service.

Ledsagaren ska hjälpa dig såväl när du stiger på tåget som när du stiger av det. Du kan ta med på resan en egen ledsagare. Din ledsagare åker i så fall gratis.

På stationssidorna hittar du uppgifter om de olika stationernas service. Det lönar sig att kolla servicen på avgångs- resp. ankomststationen, och framför allt om stationens plattformar är upphöjda. Se service på stationerna.

 

Information om biljetter

Funktionshindrade resenärer kan resa i fjärrtrafiken med en Spårbiljett eller Standardbiljett. Med dessa biljetter är assistenten berättigad till gratis resa. Resenärer bör på tåget styrka att assistenten är berättigad till gratis resa.

Om du reser med en Förköpt biljett eller köper din biljett i webbshopen, kolla hur man kan boka en avgiftsfri resa åt assistenten.

Mer information om biljetter åt funktionshindrade

 

På stationen

Ankomst till stationen

Kom till stationen i god tid.

Du kan kolla servicen på avgångs- resp. ankomststationen samt stationens öppettider på Stationssidorna. Största delen av stationerna saknar personal eller biljettförsäljningen har begränsad öppettid.

De flesta järnvägsstationer har särskilda parkeringsplatser i närheten av stationsbyggnaden för personer med funktionshinder. På varje enskild stationssida står det var parkeringsplatserna och eventuella invaplatser är belägna.

Vid ombyggnaden av stationernas biljettförsäljningsutrymmen har man beaktat rullstolsresenärerna. Även könummerautomaterna och de nya biljettautomaterna har planerats utgående från resenärer i rullstol.

 

Assistans på stationen

1. När du har beställt en ledsagare till stationen ska du komma i god tid till stationen, senast 20 minuter före tågets avgång.

Assistance icon 2. Den internationella symbolen för assistans visar var du får assistans. Du kan kolla upp läget på enskilda stationer på Stationssidorna. Av säkerhetsskäl kan VR:s personal inte lyfta en person med funktionshinder i rullstolen eller ur rullstolen. De flesta stationer har ett kundinformationssystem. Systemet förmedlar information om tågens gång via utrop och informationstavlor. Det kan förekomma förändringar som det informeras om på samma sätt.

Mer information: Assistans på stationerna.

 

På plattformen

På de största stationerna kan man ta sig till och från plattformarna utan hinder. På alla stationer är det förbjudet att köra in med fordon på plattformsområdet.

En del av stationerna har upphöjda plattformar (höjd 550 mm). Från dessa kan resenärer i rullstol ta sig in i InterCity-tågen eller närtrafikens låggolvståg på egen hand. Förekomsten av höga plattformar kan du kolla på Stationssidorna.

 • Var försiktig när du rör dig med elrullstol eller invamoped på stationsområdet, i synnerhet om du ska ta dig över en planövergång.

 • I regel finns det på stationernas plattformsområde ett varningsstreck i samma riktning som spåren. För säkerhetens skull ska man överskrida strecket första när tåget stannat vid plattformen.

 • På de största stationerna finns det plattformshissar som gör det lättare att röra sig. Se läget på de enskilda stationerna på Stationssidorna.

 • På den elektroniska tågbildtavlan kan du kolla varje vagns läge och förflytta dig till den rätta sektorn på plattformen.

 

Påstigning

Du kan stiga på ett tåg med service för rörelsehindrade längs en invaramp utan assistans (InterCity-tågen) eller med hjälp av en lyft. Detta kräver upphöjda plattformar på stationen, så att tågets ingång och plattformen är på samma nivå. Kolla upp stationernas plattformsuppgifter före avresan.

 • Konduktören använder rullstolslyften i Pendolinot och hjälper också med InterCity-tågens invalidramp. Man måste sitta i rollstolen under lyftningen. Observera att Pendolinos rullstolslyft bör endast använda för personer med rullstol. Vi använder i tåget endast ramper och lyfter som är accepterade för användning. Mer Information: Service för rörelsehindrade resenärer i de olika tågtyperna.

 • Om du stiger på tåget på en mellanliggande station, ska du försöka förutse var din vagn stannar utgående från markeringarna på plattformen. Då upptäcker konduktören dig lätt och hjälper dig upp på tåget.

 • Ansvaret för en resenärs hjälpmedel (rullstol etc.) ligger alltid hos resenären själv eller hans ledsagare.

 • När du anlitar assistansservicen följer din ledsagare dig ända till din plats i tåget på avgångsstationen. Om du stiger på tåget på någon av de mellanliggande stationerna försäkrar ledsagaren att du tryggt kommer ombord på tåget, men denne kan p.g.a. säkerhetsskäl inte följa dig ända till din sittplats.

 

Under resan på tåget

 • Fjärrtågen har service för resenärer med funktionshinder med undantag av några express- och regionaltåg.

 • Som funktionshindrad resenär kan du be tågpersonalen om assistans i restaurangvagnen om tåget har restaurangvagn.

 • Våra tåg har ett informations- och utropssystem som informerar om tågets gång och stopp. Informationen syns i InterCity- och Pendolino-tågen även på monitorer.

 

Synskadade resenärer

 • De nya vagnarnas bänkar har numrerats med punktskrift och markerats med färgkontraster på vagnsavdelningens yttre och inre sida.

 • I tågens inredning har man använt kontrastfärger för att urskilja dörröppningar från väggar, dörröppningsknappar och trappor.

Resenärer med ledar- eller assistanshundar

 • Vi rekommenderar att du reser i avdelningen för sällskapsdjur eller på en plats invid avdelningen.

 • Med en ledar- eller assistanshund kan man även resa i servicevagnens nedre våning i InterCity-tåg och i servicevagnen i Pendolino-tåg.

 • I sovvagn reser ledarhunden gratis tillsammans med sin matte/husse i kupén i vagnsändan, som ska reserveras i dess helhet.

 • Att resa med ledarhund

 

Hörselskadade resenärer

 • De hörselskadade har till sin assistans en s.k. induktionsslinga. Tack vare den kan personer med hörapparater höra informationen på tåget. Induktionsslingorna finns i salongsavdelningen i servicevagnens nedre våning i tvåvånings InterCity-tågen.

 • Om du har en signalhund rekommenderar vi att du reser i avdelningen för sällskapsdjur eller på en plats invid avdelningen. 

 • Med en signalhund kan man även resa i servicevagnens nedre våning i InterCity-tåg och i servicevagnen i Pendolino-tåg.

 

Rörelsehindrade resenärer

 • För de rörelsehindrade resenärerna har reserverats service i de olika tågtyperna. Se närmare på tågens service för rörelsehindrade

 • En rörelsehindrads hjälpmedel som behövs under resan transporteras gratis som resgods på tåg som har service för rörelsehindrade, eller när en rörelsehindrad reser tillsammans med en egen ledsagare.

 • En resenär med hjälphund har rätt att resa på plats för funktionshindrad i servicevagn.

 • Om man använder respirator bör man komma ihåg att elmatningen från eluttagen inte är kontinuerlig. Respiratorn ska därför alltid vara kopplad via ackumulator.

 

Efter resan

 • Konduktören hjälper resande i rullstol vid avstigningen, förutsatt att tåget har service för funktionshindrade. När du anlitar assistansservicen hämtar ledsagaren dig från din sittplats i tåget på ankomststationen.

 • Om du har beställt en ledsagare till din ankomststation hämtar denne dig på din plats om det också är tågets bestämmelsestation. Om du stiger av tåget på någon av de mellanliggande stationerna möter ledsagaren dig på plattformsområdet. Ledsagaren väntar på dig på plattformen så nära som möjligt den plats där din vagn stannar.

 • Om tåget saknar service för resenärer med funktionshinder, ska den resande ha med sig egen ledsagare.

 • Endast tågets personal får använda tågets invalyft.

 

Banarbetenas konsekvenser för kunder i rullstol

På grund av banarbeten trafikeras en del av tågturerna med buss som inte har tillgång till tjänster för passagerare med funktionsnedsättning.

Vi ordnar en taxitransport för dig som använder rullstol om den tågtur som du har valt ersätts med busstransport på grund av banarbeten och om det inte går att hitta en lämplig ersättande tågtur. Hjälp med planeringen av resan och beställningen av taxitransport får du på vårt avgiftsfria kundservicenummer 0800 166 888 (mån–sön kl. 5–22).

Närtrafiks ramptjänst

Som rullstolskund kan du beställa assistansservice till de stationer där Z- och R-tågen stannar tidigast 36 h eller senast 2 h före resan.

Du kan beställa assistansen från det avgiftsfria telefonnumret 0800 166 888 eller från e-postadressen ramppipalvelu(at)vr.fi. Tjänsten ges må–sö kl. 5–22.

Bekanta dig med tjänstens områdeskarta

Assistans på Allegros och Tolstois stationerna

Du kan få assistans i samband med din tågresa på Allegros och Tolstois stationerna i Finland. Du ska boka servicen senast 36 timmar före resan.

Läs instruktioner här.

Du kan få assistans också på Allegros station i S:t Petersburg. Boka servicen senast 24 timmar före resan. Boka servicen från telefonnummer nedan:

I Ryssland:
+7 (800) 775-00-00 
tryck 1 (samtalet inom Ryssland är gratis)

Utanför Ryssland:
+7 (499) 605-20-00 (avgifter enligt din operator)

 

Den avgiftsfria assistentbiljetten utvidgas

Vi har tagit i bruk EU:s funktionshinderkort som gäller inom hela EU-området. Med kortet kan en kund med funktionshinder påvisa sin rätt till en avgiftsfri assistentbiljett i VR:s fjärr- och närtåg då funktionshinderkortet är försett med en A-beteckning. Den avgiftsfria assistentbiljetten kan köpas från vr.fi-webbshopen, per telefon från VR:s kundservice 0800 166 888 eller från stationens biljettförsäljning. Förutom det A-märkta funktionshinderkortet berättigar fortfarande synskadekort och rullstol till en avgiftsfri assistentbiljett.

Funktionshinderkortet, som kan ansökas från Fpa, förenhetligar och underlättar påvisandet av funktionshinder inom hela EU-området. Tilläggsuppgifter om kortet och grunderna för dess beviljande kan du hitta på adressen www.vammaiskortti.fi.