Järnvägsansvars-förordningen

EU:s förordning om järnvägarnas ansvar trädde i kraft 3.12.2009 i alla EU-länder. Tack vare förordningen förbättras tågresenärernas rättigheter som följer.

 • Tågresenärernas rättigheter till ersättningar och tjänster förbättras när tågresan fördröjs med minst en timme.

 • Servicen för funktionshindrade förbättras på stationerna och tågen.

 • Den ersättningspraxisen som grundar sig på järnvägstransportlagen blir i kraft vid sidan om den nya förordningen.

 • Förordningen berör VR:s tågresor med några undantag. Förseningsersättningarna och rätten till förfriskningar och måltider gäller inte huvudstadsregionens närtrafik.

 • Förordningen inkluderar inte Rysslandstrafiken.

 

När din tågresa är försenad

Du kan få ersättning för en tågresa inom fjärrtrafiken, om

1. Ditt tåg är mer än 60 minuter försenat.

 • Du får tillbaka 25 % av biljettens pris, om tåget är minst 1 timme försenat.

 • Du får tillbaka 50 % av biljettens pris, om tågresan är minst 2 timmar försenad.

 • Minimiersätting som betalas är 4 euro.

 

2. Ditt tåg ser ut att bli över 60 minuter försenat, och du har inte påbörjat din tågresa eller du vill avbryta din tågresa på grund av en möjlig försening på över 60 minuter.

I detta fall kan du om du vill

 • avboka din oanvända tågbiljett och få tillbaka hela biljettens pris. Härvid förlorar du rätten till ersättningarna enligt förordningen.

 • senarelägga din reserätt högst en vecka räknat från din ursprungliga resdag.

 • Uppgifterna om tågens gång lagras i ett system som upprätthålls av Trafikverket, och ersättningarna bestäms enligt uppgifterna i systemet.

 

Så här söker du ersättning

 • Du kan söka ersättning med den elektroniska återbetalningsblanketten som finns på VR:s webbplats

 • Du kan söka ersättning även på en stations biljettförsäljning eller via VR:s kundservice på numret 0800 166 888 (avgiftsfritt). För en oanvänd biljett kan du söka ersättning på biljettförsäljningen på en station med service eller med blanketten för ansökan om ersättning som du sänder till VR:s kontaktcenter (Se sökning av ersättning).

 • Ersättning kan sökas inom ett år från förseningen.

 • Du kan flytta på reserätten på en stations biljettförsäljning eller via VR:s kundservice.

När ett fjärrtåg är över en timme försenat, kan du be om vatten som förfriskning på tåget eller stationen. Om tåget är över två timmar försenat är du berättigad till en mellanmålssedel. Mellanmålssedeln gäller som betalningsmedel på tågen och i Roberts Coffee-caféerna och Baguette-restaurangerna på stationerna. Åldringar, barn och personer med specialbehov prioriteras.

 

När du behöver assistans på stationen

Som funktionshindrad passagerare kan du få hjälp med att röra dig på stationen på vägen till tåget, vid avstigningen eller vid tågbyte. Assistans erbjuds på alla VR:s stationer med service.

Servicen ska beställas senast 48 timmar före resan via VR:s kundservice, på en stations biljettförsäljning eller via Helsingfors stationsservice. Servicen är avgiftsfri.

Du kan bekanta dig närmare med servicen på sidan Service för funktionshindrade resenärer

Länkar

Järnvägstransportlagen Nr 1119/2000
(FINLEX på finska)

Du vet väl...

att du som konsumentkund har rätt att föra din oenighet gällande en tågresa till Konsumenttvistenämnden för avgörande.
Mer information: http://www.kuluttajariita.fi/sv/