Cyklar, skidor och barnvagnar

Du kan transpotera din cykel, skidor och barnvagn i tågen enligt möjlighet. Deras plats varierar enligt tågtyp.
 


Med fjärrtåg kan du transportera din cykel i alla InterCity-tåg och i natt- och dagexpresståg som transporterar resgods samt i regionaltåg.


Skidor kan transporteras på alla tåg, om de inte stör andra passagerare.


Barnvagnar får transporteras avgiftsfritt på alla tåg. Tågpersonalen kan hjälpa dig att lyfta barnvagnen.

Transport av cyklar

Avgiften för transportering av cyklar och betalning av cykelplats finns i tabellen nedanför:

Tåg Avgift för cyklar Betalsätt av cykelplats Obs!
InterCity-tåg (fjärrtrafik) 5 € platsen ska alltid bokas i förväg på en stations biljettförsäljning
eller i webbshoppen
cykelplatsen finns i IC-tågets tvåvåningsvagn och den fungerar med 50 cents mynt. (Du får panten tillbaka när du avhämtar din cykel.)
natt- och dagexpresståg som transporterar resgods samt vissa regionaltåg 5 €
tandemcykel och cykel med släpvagn 10 €
förhandsbokning på stationen eller
på tåget av konduktören
 
Närtrafikens tåg avgiftsfritt   Sparkcykel jämställs med vanlig cykel.
Tåg till Ryssland avgiftsfritt

cyklar kan endast transporteras då de är inpackade i en förpackning som är 100 x 60 x 40 cm.  Då behöver man möjligen att ta isär cykeln.

man får inte transportera cykeln utan förpackning

 

Transport av hopfällbara cyklar

Dessa behändiga cyklar kan transporteras hopfällbara som bagage utan betalning på alla fjärr- och närtåg.

Om den hopfällbara cykeln ryms på hatthyllan, kom då ihåg att sätta den in i en skyddspåse för att den inte ska smutsa ner medpassagerarnas bagage.

Tåg Läge Obs!
Pendolino i det stora bagageutrymmet som finns i vagnens vestibul  
InterCity-tåg i en bagagebox i servicevagnen eller på den övre öppna hyllan i vagn 5 kom ihåg att den nedre hyllan är reserverad för barnvagnar
Express- eller regionaltåg som består av blåa vagnar på hatthyllan (kom ihåg att använda en skyddspåse) eller i resgodsvagn  
Rälsbussar i ett utrymme för resgods hopfällda i en skyddspåse  
Närtåg i vagnens vestibul  
Tåg till Ryssland: Allegro i det stora bagageutrymmet som finns i vagnens vestibul inpackade i en förpackning som är 100 x 60 x 40 cm
Tåg till Ryssland: Tolstoi i egen kupé  

I fjärrtågen ryms de största hopfällbara cyklarna inte på hatthyllan och inte heller i IC-tågens låsbar bagageboxar som fungerar med pant. Då kan de transporteras på cykelplats mot en cykelavgift på 5 €.

Skidor

Det är behändigt att ta med skidorna på tågen. Deras plats varierar enligt tågtyp.

Tåg Läge Obs! Obs!
Pendolino som handbagage, förutsatt att det inte stör medpassagerarna inget separat utrymme för transport av skidor  
InterCity-tåg separata platser som fungerar med pant i servicevagnen platserna rymmer 5 par skidor och två snöbrädor, som de kan låsas med 50 cents mynt platserna behöver inte reserveras i förväg
Nattåg under bäddarna finns det plats för skidor. I ändkupéerna kan skidorna fästas i remmar vid väggen också i resgodsvagn mellan sovvagnarna och restaurangvagnen (obs! resgodsavgift)  
Dagexpresstågen och de blå regionaltågen i resgodsvagnen resgodsavgift Om det finns gott om utrymme kan skidorna även tas in i passagerarvagnen och placeras på hatthyllan.
Rälsbussarna ett utrymme för skrymmande resgods, i stil med skidor avgiftsfritt  
Närtåg i vagnens vestibul avgiftsfritt utan tidsbegränsning
Tåg till Ryssland: Allegro

i det stora bagageutrymmet som finns i vagnens vestibul

avgiftsfritt skidor ska packas in t.ex. i en skidpåse
Tåg till Ryssland: Tolstoi i egen kupé ett par skidor och stavar, vilket också kan vara slalomskidor skidor ska packas in t.ex. i en skidpåse

 

Barnvagnar

Barnvagnar får transporteras avgiftsfritt både på när- och fjärrtåg. Tågpersonalen kan hjälpa dig att lyfta barnvagnen.

Tåg Läge Obs!
Pendolino servicevagnen, vagnnummer 2  
InterCity-tåg på servicevagnens nedre plan har platserna 25 och 26 reserverats för resande med barnvagn. Servicevagnen är i InterCity-tågen säljnummer 3 och i de kortväga InterCity-tågen säljnummer 2. nedre facket är reserverat för barnvagnar
Express- eller regionaltåg som består av blåa vagnar i resgodsvagnen; du svarar själv för barnvagnen  
Rälsbussar i ett utrymme för resgods  
Närtåg i vagnens vestibul  
Tåg till Ryssland: Allegro i det stora bagageutrymmet som finns i vagnens vestibul  
Tåg till Ryssland: Tolstoi i egen kupé  

 

 

Allegro™  är ett registrerat varumärke.

  |   |   |   |  

Återkommande frågor

Kan jag köpa en plats till min cykel på ett fjärrtåg?

Avgiften (5 €) för en cykelplats på InterCity-tåg ska alltid betalas före resan eftersom det finns ett begränsat antal cykelplatser. På de blå tågen går det att ta cykeln direkt till bagagevagnen och betala cykelavgiften åt konduktören. Grupper ska däremot avtala om cykeltransport i förväg.

Kan man ta med sig en cykel på närtåg?

Kan man transportera cyklar gratis på närtågen.

Jag skulle vilja ta med mig en cykel på fjärrtåget, går det?

Man kan ta med en cykel som handbagage på resan. Cykelavgiften är 5 euro. Det går att transportera cyklar på de flesta av fjärrtågen (på InterCity-tågen, natt- och dagexpresståg som transporterar bagage samt vissa regionaltåg). Det finns en cykelsymbol (InterCity-tågen) eller en symbol som föreställer en resväska (blå tågen) i tidtabellen om det går att ta med sig en cykel. Cykelplatserna på InterCity-tågen ska köpas i förväg.

Visa alla