Cyklar, skidor och barnvagnar

Du kan transportera din cykel, skidor och barnvagn i tågen enligt möjlighet. Deras plats varierar enligt tågtyp.
 


Med fjärrtåg kan du transportera din cykel i alla InterCity-tåg och i natt- och dagexpresståg som transporterar resgods samt i regionaltåg.


Skidor kan transporteras på alla tåg, om de inte stör andra passagerare.


Barnvagnar får transporteras avgiftsfritt på tåget. Hopfällbar barnvagnen för resan. Tågpersonalen kan hjälpa dig att lyfta barnvagnen vid behov.

Transport av cyklar

Sparkcycklar

Hopfällbara sparkcyklar kan transporteras som bagage utan betalning. Stora, ohopfällbara sparkcycklar jämställ med vanlig cyklar och liknande transport avgifter gäller.

Avgiften för transportering av cyklar och betalning av cykelplats finns i tabellen nedanför:

Tåg

Avgift för cyklar

Betalsätt av cykelplats

Obs!

InterCity-tåg (fjärrtrafik)

5 €

platsen ska alltid bokas i förväg på en stations biljettförsäljning
eller i webbshoppen

cykelplatsen finns i IC-tågets tvåvåningsvagn och den fungerar med 50 cents mynt. (Du får panten tillbaka när du avhämtar din cykel.)

nattexpresståg som transporterar resgods samt vissa regionaltåg

5 €
tandemcykel och cykel med släpvagn 10 €

förhandsbokning på stationen

Obs! Fr.o.m. den 15.12.2019 kan man inte längre frakta skrymmande bagage eller cyklar på de direkta nattågen på rutten Åbo–Rovaniemi–Åbo. Skrymmande bagage, som t.ex. skidor eller cyklar, kan transporteras på förbindelser med tågbyte, kontakta vår kundservice för mera information.

Närtrafikens tåg

avgiftsfritt

 

Sparkcykel jämställs med vanlig cykel.

Tåg till Ryssland

avgiftsfritt

cyklar kan endast transporteras då de är inpackade i en förpackning som är 100 x 60 x 40 cm. Då behöver man möjligen att ta isär cykeln.

man får inte transportera cykeln utan förpackning

 

Köpa en cykelplats

Passagerare med serie- eller periodbiljett kan köpa en ytterligare cykelplats på VR Station eller genom att ringa VR Kundservice på 0600 41 900 (1,99 €/besvarat samtal + lna).

Transport av hopfällbara cyklar

Dessa behändiga cyklar kan transporteras hopfällbara som bagage utan betalning på alla fjärr- och närtåg.

Om den hopfällbara cykeln ryms på hatthyllan, kom då ihåg att sätta den in i en skyddspåse för att den inte ska smutsa ner medpassagerarnas bagage.

Tåg Läge Obs!
Pendolino i det stora bagageutrymmet som finns i vagnens vestibul  
InterCity-tåg i en bagagebox i servicevagnen eller på den övre öppna hyllan i vagn 5 kom ihåg att den nedre hyllan är reserverad för barnvagnar
Express- eller regionaltåg som består av blåa vagnar på hatthyllan (kom ihåg att använda en skyddspåse) eller i resgodsvagn  
Rälsbussar i ett utrymme för resgods hopfällda i en skyddspåse  
Närtåg i vagnens vestibul  
Tåg till Ryssland: Allegro i det stora bagageutrymmet som finns i vagnens vestibul inpackade i en förpackning som är 100 x 60 x 40 cm
Tåg till Ryssland: Tolstoi i egen kupé  

I fjärrtågen ryms de största hopfällbara cyklarna inte på hatthyllan och inte heller i IC-tågens låsbar bagageboxar som fungerar med pant. Då kan de transporteras på cykelplats mot en cykelavgift på 5 €.

Skidor

Det är behändigt att ta med skidorna på tågen. Deras plats varierar enligt tågtyp.

Tåg

Läge

Obs!

Obs!

Pendolino

som handbagage, förutsatt att det inte stör medpassagerarna

inget separat utrymme för transport av skidor

 

InterCity-tåg

separata platser som fungerar med pant i servicevagnen

platserna rymmer 5 par skidor och två snöbrädor, som de kan låsas med 50 cents mynt

platserna behöver inte reserveras i förväg

Nattåg

under bäddarna finns det plats för skidor. I ändkupéerna kan skidorna fästas i remmar vid väggen

också i resgodsvagn (obs. resgodsavgift)

 

Rälsbussarna

ett utrymme för skrymmande resgods, i stil med skidor

avgiftsfritt

 

Närtåg

i vagnens vestibul

avgiftsfritt

utan tidsbegränsning

Tåg till Ryssland: Allegro

i det stora bagageutrymmet som finns i vagnens vestibul

avgiftsfritt

skidor ska packas in t.ex. i en skidpåse

Tåg till Ryssland: Tolstoi

i egen kupé

ett par skidor och stavar, vilket också kan vara slalomskidor

skidor ska packas in t.ex. i en skidpåse

 

Barnvagnar

Barnvagnar får transporteras avgiftsfritt både på när- och fjärrtåg. Tågpersonalen kan hjälpa dig att lyfta barnvagnen.

Tåg

Läge

Pendolino

servicevagnen, vagnnummer 2

InterCity-tåg

På servicevagnens (vagn 4 och 14) reseavdelning finns det två platser reserverat för barnvagn. Om dessa är upptagna, vara vänlig och hopfällbar barnvagnen vid servicevagnens vestibul.

Express- eller regionaltåg som består av blåa vagnar

i resgodsvagnen; du svarar själv för barnvagnen

Rälsbussar

i ett utrymme för resgods

Närtåg

i vagnens vestibul

Tåg till Ryssland: Allegro

i det stora bagageutrymmet som finns i vagnens vestibul

Tåg till Ryssland: Tolstoi

i egen kupé

 

 

Allegro™ är ett registrerat varumärke.

Bagage på nattågen

Fr.o.m. den 15.12.2019 kan man inte längre frakta skrymmande bagage eller cyklar på de direkta nattågen på rutten Åbo–Rovaniemi–Åbo. Skrymmande bagage, som t.ex. skidor eller cyklar, kan transporteras på förbindelser med tågbyte, kontakta vår kundservice för mera information.