Expresstågets Ecokl. vagn + sällskapsdjur (Eip)

Basservice

Antal platser

74 platser, av vilka
56 platser i salongsavdelningen och
18 platser i avdelningen för sällskapsdjur (platserna 65-82)

Sittordning

2 + 2

Platsutrustning

serveringsunderlag

reglerbart ryggstöd (undantag: platserna i vagnsändan)

Transport av bagage

hatthyllor samt i ändan av avdelningen för sällskapsdjur hyllor för resgods

WC

i vardera vagnsändan

Hyttutrustning

Specialservice

Platser för sällskapsdjur

16 platser för små sällskapsdjur

2 platser för stora sällskapsdjur (69 och 79)

Express Eip

Övrig information

Expresstågets Ecokl. vagn + resgodsavdelning (EFit)
Ecokl. vagn + service för rörelsehindrade (EFiti)

Basservice

Antal platser

46 sittplatser

Sittordning

2 + 2

Platsutrustning

serveringsunderlag

reglerbart ryggstöd (undantag: platserna i vagnsändan)

Transport av bagage

hatthyllor
resgodsavdelning för transport av skrymmande gods,
2 burar för hundar och en klaffstol
barnvagnar

 

Transport av cykel/skidor

i resgodsavdelningen cyklar, tandemcyklar samt kombinationer med cykel och tom släpvagn

WC

i ändan av passageraravdelningen

Personalutrymmen

konduktörskupé

Express Efit

Expresstågets Ecokl. vagn (Ei)

Basservice

Antal platser

62 platser

Sittordning

1 + 2 och 2 + 2

Platsutrustning

serveringsunderlag

reglerbart ryggstöd (undantag: platserna i vagnsändan)

Transport av bagage

hatthyllor

Mobiltelefonhytt

två fördjupningar invid rökkupén

Eluttag

2 st. under de fasta bordsplatserna

WC

i vardera vagnsändan

Gsm-hörbarhet

förstärkt hörbarhet på hela vagnsområdet

Specialservice

Handikappservice

platsnumreringen med punktskrift

Express Ei

Expresstågets Ecoklass vagn (Ein)

Basservice

Antal platser

80 platser

Sittordning

2 + 2

Platsutrustning

serveringsunderlag

reglerbart ryggstöd (undantag: platserna i vagnsändan)

Transport av bagage

hatthyllor

WC

i vardera vagnsändan

Express Ein

Servicen på tågen

Platser för sällskapsdjur
Service för resenärer med funktionshinder
Restaurangvagn
Asiakaspalvelu

Behöver du hjälp?

Vår kundservice hjälper dig.

© VR Group Ab 2019