Personalbiljett

Personalbiljett är en kollektivtrafikbiljett som arbetsgivaren betalar delvis. Arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om hur kostnaderna för denna naturaförmån fördelas mellan dem. Arbetsgivaren bestämmer själv om den vill ta i bruk biljettförmånen.

Personalbiljetten är i huvudsak till för resor mellan bostad och arbetsplats. Det finns inga begränsningar vad gäller antalet resor eller vilken tid på dygnet biljetten används.

Köp av personalbiljett:

  • Arbetsgivaren köper periodbiljetten åt den anställda.
  • Arbetsgivaren köper VR:s arbetsresesedlar som den anställda kan använda som delbetalning av biljetten.

Personalbiljetten kan köpas på VR:s biljettförsäljning.

VR:s personalbiljett

  • Säljs som periodbiljett, kunden väljer själv giltighetstiden
  • Berättigar till ett obegränsat antal resor på en bestämd förbindelsesträcka och med en bestämd tågtyp
  • Personlig tågbiljett som gäller i tågets Ecoklass.
  • Gäller i fjärrtrafiken och på närtrafikens zonområde

Periodbiljetter till HRT-området kan köpas:

HRT:s personalbiljett är en periodbiljett som laddas på ett personligt resekort och som gäller i HRT-området (Helsingfors, Esbo, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt och Vanda). Alternativt kan man ladda värde på resekortet och köpa en värdebiljett som gäller i HRT-området.
 

  • VR:s köpställen är stationerna på HRT-området.
  • Är giltiga under en begränsad tid (14 - 365 dygn)
  • Som delbetalning kan användas HRT:s arbetsresesedlar.