Pensionärer

Som pensionär får du 20 % rabatt på en standardbiljett och sparbiljett när du reser med sittplats eller sovplats.
 

-20 %


När du reser med fjärrtåg får du 20 % rabatt på standardbiljett, sparbiljett och seriebiljetter.

-50 %


När du reser med närtåg får du 50 % rabatt på enkelbiljett och seriebiljett.

 

Pensionärsrabatt

Personer över 65 år och pensionärer under 65 år kan resa med pensionärsbiljett på följande villkor:

Personer över 65 år

  • Man ska på tåget visa upp ett ID-kort beviljat av polismyndighet, pass, körkort, FPA-kort med foto.

Pensionärer under 65 år

  • Rabatten beviljas personer berättigade till FPA-pension eller pension enligt arbetspensionssystemet (pensioner beviljade i Finland)
  • På tåget ska pensionären visa upp FPA-kort med foto försett med stämpeln pensionstagare, kort utan foto för folkpensionstagare eller arbetspensionskort som beviljats av ett arbetspensionsbolag. ID-kort måste alltid visas upp tillsammans med kort för folkpensionstagare och kort för arbetspensionstagare som inte är försedda med foto.
  • Rätten till rabatt kan också påvisas med ett intyg från Folkpensionsanstaltens center för internationella ärenden. Av intyget ska framgå att kunden får pension från ett annat europeiskt land (obs. FPA beviljar inte längre dessa intyg).

Obs! Rabatten gäller inte personer på deltidspension eller invaliditetspension på deltid.

 

Köp dina biljetter nu!

Lägg till en studerande, barn, senior ...

Rabattkortens giltighet

Kom ihåg att det kort som berättigar till rabatt ska vara giltigt under hela resan.

Om kortets giltighetstid löper ut under resan, måste man köpa en biljett till fullt pris på tåget.