Pensionärer

En pensionär kan välja antingen den superförmånliga Sparbiljetten eller Standardbiljett som berättigar till pensionärsrabatt. Som pensionär får du 20 % rabatt på en Standardbiljett när du reser med sittplats eller sovplats.
 

-20 %


När du reser med fjärrtåg får du 20 % rabatt på Standardbiljett och seriebiljett.

-50 %


När du reser med närtåg får du 50 % rabatt på enkelbiljett och seriebiljett.

 

Pensionärsrabatt

Personer över 65 år och pensionärer under 65 år kan resa med pensionärsbiljett på följande villkor:

Personer över 65 år

  • Man ska på tåget visa upp ett ID-kort beviljat av polismyndighet, pass, körkort, FPA-kort med foto.

Pensionärer under 65 år

  • Rabatten beviljas personer berättigade till FPA-pension eller pension enligt arbetspensionssystemet (pensioner beviljade i Finland)
  • På tåget ska pensionären visa upp FPA-kort med foto försett med stämpeln pensionstagare, kort utan foto för folkpensionstagare eller arbetspensionskort som beviljats av ett arbetspensionsbolag. ID-kort måste alltid visas upp tillsammans med kort för folkpensionstagare och kort för arbetspensionstagare som inte är försedda med foto.
  • Rätten till rabatt kan också påvisas med ett intyg från Folkpensionsanstaltens center för internationella ärenden. Av intyget ska framgå att kunden får pension från ett annat europeiskt land (obs. FPA beviljar inte längre dessa intyg).

Obs! Rabatten gäller inte personer på deltidspension eller invaliditetspension på deltid.

 

Köp dina biljetter nu!

Lägg till en studerande, barn, senior ...

Återkommande frågor

Får pensionärer och studerande rabatt på bilpaket?

En pensionär eller en studerande får ingen rabatt på den tågbiljett som ingår i BilTåg-paketet. BilTåg-paketet är en mycket förmånlig produkt som man inte får extra rabatter för.

Hur bevisar jag min identitet när jag reser med periodbiljett på när- eller fjärrtåg?

När du reser med periodbiljett ska du bevisa din identitet med ett offentligt id-kort, pass eller körkort.

Visa alla

Rabattkortens giltighet

Kom ihåg att det kort som berättigar till rabatt ska vara giltigt under hela resan.

Om kortets giltighetstid löper ut under resan, måste man köpa en biljett till fullt pris på tåget.