Parkering och cykelplatser

Cykelplatser

 
I närheten av järnvägsstationerna har det reserverats parkeringsplatser för tågresenärernas bilar och cyklar på initiativ av VR eller kommunen. För rörelsehindrade har det i mån av möjlighet reserverats egna parkeringsplatser.
 

Du kan kolla parkeringsplasterna för tågresenärernas bilar och cyklar stationsvis på stationernas sidor. På stationssidorna hittar du uppgifter om parkeringsplatserna samt för södra Finlands del även en karta som visar var parkeringsområdena ligger i närheten av stationen.

 

Parkeringsplatser och värmeplatser för bilar

De största stationernas parkeringsplatser för bilar är oftast avgiftsbelagda. Resande med månads- eller seriebiljett har för det mesta möjlighet att lösa ut ett parkeringskort för en längre tidsperiod. Tågresenärerna kan också parkera i närbelägna P-hus.

Parkeringsområdena intill mindre stationer är för det mesta avgiftsfria. Antalet platser varierar.

Invalidplatserna har i mån av möjlighet placerats nära intill stationsbyggnaderna. Platser för rörelsehindrade finns bl.a. vid stationerna i Tammerfors, Joensuu, Pieksämäki och Tavastehus. På flera små stationer är det också möjligt för rörelsehindrade att lämna sin bil nära stationsbyggnaden.

 

Cykelplatser

I närheten av så gott som alla järnvägsstationer finns det parkeringsplaster för cyklar. De är avgiftsfria, försedda med cykelställ och saknar ofta tak.

 

Parkering och cykelplatser

Du kan kolla parkeringsplatserna för tågresenärernas bilar och cyklar stationsvis på sidan Stationer.

Läs mer

Mer information om infartsparkeringen: se HRT