Parkering och cykelplatser

Cykelplatser

 
I närheten av järnvägsstationerna har det reserverats parkeringsplatser för tågresenärernas bilar och cyklar på initiativ av VR eller kommunen. För rörelsehindrade har det i mån av möjlighet reserverats egna parkeringsplatser.
 

Du kan kolla parkeringsplasterna för tågresenärernas bilar och cyklar stationsvis på stationernas sidor. På stationssidorna hittar du uppgifter om parkeringsplatserna samt för södra Finlands del även en karta som visar var parkeringsområdena ligger i närheten av stationen.

 

Parkeringsplatser och värmeplatser för bilar

De största stationernas parkeringsplatser för bilar är oftast avgiftsbelagda. Resande med månads- eller seriebiljett har för det mesta möjlighet att lösa ut ett parkeringskort för en längre tidsperiod. Tågresenärerna kan också parkera i närbelägna P-hus.

Parkeringsområdena intill mindre stationer är för det mesta avgiftsfria. Antalet platser varierar.

Invalidplatserna har i mån av möjlighet placerats nära intill stationsbyggnaderna. Platser för rörelsehindrade finns bl.a. vid stationerna i Tammerfors, Joensuu, Pieksämäki och Tavastehus. På flera små stationer är det också möjligt för rörelsehindrade att lämna sin bil nära stationsbyggnaden.

 

Cykelplatser

I närheten av så gott som alla järnvägsstationer finns det parkeringsplaster för cyklar. De är avgiftsfria, försedda med cykelställ och saknar ofta tak.

 

Återkommande frågor

Kan jag köpa en plats till min cykel på ett fjärrtåg?

Avgiften (5 €) för en cykelplats på InterCity-tåg ska alltid betalas före resan eftersom det finns ett begränsat antal cykelplatser. På de blå tågen går det att ta cykeln direkt till bagagevagnen och betala cykelavgiften åt konduktören. Grupper ska däremot avtala om cykeltransport i förväg.

Kan man ta med sig en cykel på närtåg?

Kan man transportera cyklar gratis på närtågen.

Jag skulle vilja ta med mig en cykel på fjärrtåget, går det?

Man kan ta med en cykel som handbagage på resan. Cykelavgiften är 5 euro. Det går att transportera cyklar på de flesta av fjärrtågen (på InterCity-tågen, natt- och dagexpresståg som transporterar bagage samt vissa regionaltåg). Det finns en cykelsymbol (InterCity-tågen) eller en symbol som föreställer en resväska (blå tågen) i tidtabellen om det går att ta med sig en cykel. Cykelplatserna på InterCity-tågen ska köpas i förväg.

Visa alla

Parkering och cykelplatser

Du kan kolla parkeringsplatserna för tågresenärernas bilar och cyklar stationsvis på sidan Stationer.

Läs mer

Mer information om infartsparkeringen: se HRT