Närtrafiken till din tjänst

Från och med midsommarveckan (19.6) fokuserar konduktörerna allt mer på att försäkra kundernas välbefinnande såväl i tågen som på plattformerna. Då upphör även biljettförsäljningen i alla närtåg. Biljetten köper du enklast i VR Matkalla-appen eller i den nya webbshopen uusi.vr.fi.
Konduktöörit palvelevat junassa

 

 

Tågpersonalen finns till för dig

Biljettförsäljningen upphör i alla tåg inom HRT-trafiken och VR:s närtrafik måndagen 19.6.2017. I fortsättningen måste du ha en biljett före du stiger på tåget. Våra konduktörer finns även i fortsättningen till för dig i de flesta tåg och på plattformarna. De hjälper och vägleder dig och kan även kontrollera passagerarnas biljetter. I fortsättningen kommer konduktörerna att röra sig parvis och en konduktör kommer alltid att finnas i alla nattåg. Förarna håller dig uppdaterad om resans gång.

 

Tågpersonalen har rätt att avlägsna passagerare utan biljett från tåget. HRT:s biljettkontrollant tar ut en kontrollavgift och priset på en tågbiljett av passagerare som saknar biljett. Kontrollavgiften är 80 €.

 

Osta junalippu etukäteen mobiilista

 

VR Matkalla-appen är det snabbaste och enklaste sättet att köpa sin biljett

Du kan köpa närtågtrafikens biljetter enkelt i VR Matkalla-mobilappen och via webbplatsen uusi.vr.fi

Det går också bra att köpa biljetter i automaterna, R-kiosker och på stationerna.

Läs mer om hur du kan köpa och betala närtrafikens biljetter

Läs mer om närtrafikens tågbiljetter

 

De förnyade serie- och periodbiljetterna kan nu fr.o.m. 14.6 köpas i VR Matkalla-mobilappen och i den nya webbshopen uusi.vr.fi. I fortsättningen måste man före tågresan ta i bruk seriebiljetten som köpts via dessa nya kanaler genom att ändra den till en tågbiljett i webbshopen eller i appen. Periodbiljetterna används som förut, men också dem kan man köpa enkelt i VR Matkalla-appen och i den nya webbshopen.

 

Bekanta dig med den förnyade seriebiljetten och hur du använder den

Köp periodbiljetter från den nya webbshopen

 

 

Med närtåg ända till Tammerfors – lägre priser inom det nya området

Området för VR:s närtågstrafik utvidgas 19.6.2017 från Riihimäki till Tammerfors. Närtrafikens nya stationer är: Tavastehus, Iittala, Lempäälä, Parola, Ryttylä, Tammerfors, Toijala, Turenki och Viiala.

 

Priserna på enkelbiljetter till turer som startar eller slutar i det nya närtrafikområdet mellan Riihimäki och Tammerfors sjunker redan fr.o.m. 14.6 med i genomsnitt 20 % jämfört med fjärrtåg, och motsvarande priser för periodbiljetter och seriebiljetter sjunker med 13 respektive 30 %. Barn, studerande och pensionärer får alltid biljetter till närtåg till halva priset, så deras biljetter blir upp till 40 % förmånligare.

 

Fr.o.m. 19.6 trafikerar R-tåg mellan Helsingfors och Tammerfors, Z-tåg mellan Helsingfors och Lahtis och helt nya G-tåg mellan Riihimäki och Lahtis. Prissättningen ändras inte för Z- och G-tågens del.

 

Närtrafiken är en del av VR:s passagerartrafik och sköter om närtågtrafiken i Helsingforsregionen (HRT-området) samt från Helsingfors till Lahtis, Tammerfors (fr.o.m. 19.6) och Sjundeå (VR-närtrafikområdet). Årligen åker sammanlagt ca 70 miljoner passagerare med närtrafikens tåg, och ca 800 närtåg trafikerar Helsingfors dagligen. Dryga 600 professionella arbetar inom närtrafiken, som har en årlig omsättning på ca 100 miljoner euro.