Seriebiljett för närtrafiken

Med en 10 resors seriebiljett till närtrafiken reser du enkelt och förmånligt på samma förbindelsesträcka.

 

Seriebiljetterna till närtrafiken kan köpas i VR Matkalla-appen och webbshopen uusi.vr.fi, samt i en VR-biljettautomat, på en station, via VR Kundservice eller i en R-kiosk.

En seriebiljett till närtrafiken som har köpts i en VR-biljettautomat, på en station, via VR Kundservice eller i en R-kiosk kan inte användas på beta.vr.fi.

 


Seriebiljetten är inte personlig: flera personer kan vid behov åka med samma biljett. Vid påstigningen stämplas biljetten i en stämpelautomat enligt antalet resenärer.


Du kan köpa seriebiljetter med 10 enkelresor till närtåg. Du väljer själv inom vilka rutter biljetten gäller. Biljetten gäller i båda riktningarna på den på biljetten angivna förbindelsesträckan.

Biljettvillkor

Fördelar

20 % rabatt på priset på en enkelbiljett med en 10 resors seriebiljett

Priser

Du hittar priset på seriebiljett för önskade rutter i VR:s webbshop

Rabatt

Barn, studenter, pensionärer

Köpställen

Du kan köpa en seriebiljett i webbshopen, på uusi.vr.fi,  från biljettförsäljningen på en servicestation, i en biljettautomat, via VR Kundservice per telefon och via återförsäljare. Du kan också boka en biljett via VR Kundservice och lösa ut den på en station eller i en R-kiosk.

Bekanta dig med uusi.vr.fi

Betalning

Seriebiljetten betalas i samband med bokningen.

Giltighetstid

Seriebiljetten gäller i 4 månader (120 dgr). Gäller inte på fjärrtåg.

OBS. Giltighetstiden börjar från och med köpdagen när du köper seriebiljetten på beta.vr.fi eller i VR Matkalla-appen

Leveranssätt

Avhämtas på en station eller i en biljettautomat.

En biljett som man köper på uusi.vr.fi levereras till biljettmappen eller e-posten och en enskild resa ska användas digitalt från seriebiljetten före man stiger på tåget. Bekanta dig med uusi.vr.fi

Ombokning och avbokning

Seriebiljetten kan varken ombokas eller avbokas. Enskilda resor från en seriebiljett kan varken ombokas eller avbokas.

 

Lägg till en studerande, barn, senior ...

Resor inom närtrafikområdet på Ring- eller Kustbanan

Kartorna visar rätta bytesstationer vid resor från Lahtis eller Riihimäki till Ring- eller Kustbanans stationer och vice versa.

Läs mer

Tågbiljetter på R-kioskerna

Du kan köpa de vanligaste fjärrtågsbiljetterna, flera erbjudanden och enkelbiljetter till VR:s närtrafik på R-kioskerna.

Se närmare