Transport av motorcyklar och snöskotrar

Med biltransportvagnarna kan man transportera även andra motorfordon än bilar: motorcyklar, motorcyklar med sidovagn, mopeder, snöskotrar och terränghjulingar.

 

Transport av motorcyklar

Motorcyklar, motorcyklar med sidovagn och mopeder kan transporteras med biltåg. Antalet motorcyklar är begränsat. Motorcyklar transporteras endast på övre plan i täckt bilvagn. Fyra platser har reserverats för motorcyklar. Du kan kontrollera möjligheterna för transport av motorcykel med ett enskilt tåg i tidtabellerna för BilTågen.

 

Resande med motorcykel bör iaktta följande:

  • Föraren bör alltid resa med samma tåg som motorcykeln.

  • Endast en sovvagnskupé kan bokas mot varje motorcykel.

  • Föraren ska alltid vara på plats vid lastning och lossning av motorcykel. Det tar längre tid att lasta en motorcykel än en bil. Därför måste föraren vara på plats i god tid.

  • Priset för transport av cykel och resenär är detsamma som biltransportpaketets pris.

 

Transport av snöskotrar och terränghjulingar

Snöskotrar och terränghjulingar kan transporteras med biltransportvagn som en kombination med bil och släpvagn för godstransport med skotern eller hjulingen på släpvagnen. Terränghjulingar kan transporteras självständigt utan släpvagn på övre våningen på täckta biltransportvagnar.

 

Resande med snöskoter eller terränghjuling bör iaktta följande:

  • Föraren bör alltid resa med samma tåg som snöskotern eller terränghjulingen.
  • Föraren ska själv delta i lastningen och lossningen.
  • Det tar längre tid att lasta en snöskoter resp. terränghjuling än en bil. Därför måste föraren vara på plats i god tid.
  • Priset för transport av snöskoter resp. terränghjuling och resenär är detsamma som biltransportpaketets pris.

 

Upplev Lappland!

Sommaren i Lappland är full av upplevelser. Norra Finland är fullt av möjligheter för dig som vill vara aktiv mitt i sommaren. Den ljusa sommarnatten är som vackrast i Lappland. Vi har samlat tips för din Lapplandsresa.

Lappland-tips

Böle biltåg-station


Den nya BilTåg-stationen i Böle har öppnat. Bekanta dig med var den nya lastningsplatsen ligger och hur du hittar den.
BilTågens lastningsplatser