Hittegods

InterCity-tåg i Uleåborg

Suomen Löytötavarapalvelu tar hand om hittegods som glömts på tågen och stationerna: tel. 0600 41 006, du kan kontrollera samtalspriset på hittegodsservicens webbplats. Finlands Hittegodsservice uppbär en avgift för hittegodshanteringen.