Stämpling och kontroll av biljetter samt kontrollavgift

Lipuntarkastus Allegro-junassa

 

Passageraren ska själv se till att hen har en giltig biljett för resan eller köpa en av konduktören på fjärrtåget. Biljetten måste köpas i förväg till närtrafikens tåg.
 

Stämpla biljetter

En biljett som köpts i förväg måste inom fjärrtrafiken stämplas direkt under den första biljettkontrollen som utförs av konduktören.

En biljett som köpts i förväg måste inom huvudstadsregionens närtrafik (Helsingfors–Tammerfors, Helsingfors–Lahtis, Helsingfors–flygplatsen, Helsingfors–Sjundeå) stämplas i stämplingsapparaten i tågets vestibul.

Om man inte har köpt en biljett i förväg, kan den köpas

  • i fjärrtrafiken av konduktören, som samtidigt stämplar biljetten. I detta fall har biljetten ingen platsbokningsrätt.
  • i huvudstadsregionens närtrafik måste biljetten alltid köpas i förväg.

 

Stämpla biljetter i närtrafikens tåg

Stämpla själv din biljett som du köpt i förväg i stämpelapparaten i tågets vestibul. Biljetten är giltig först efter att den stämplats. Regionbiljetter behöver inte stämplas, eftersom giltighetstiden skrivs ut på biljetten. Om du åker närtåg med en seriebiljett för fjärrtrafiken, bör du på begäran uppvisa biljetten till konduktören eller kontrollanten.

Resekortet visas alltid för kortavläsaren vid påstigning på ett transportmedel samt på metrons plattformsområde eller vid VR:s biljettkontroll vid perrongspärr på vägen till närtågens plattformsområde.

Biljettkontroll på Helsingfors station under nattågstrafiken

 

Biljettkontroll och kontrollavgift

VR:s konduktörer och HRT:s kontrollanter har rätt att kontrollera biljetter. Du ska själv se till att du har en giltig biljett för resan och att biljetten är korrekt stämplad. Om det under biljettkontrollen upptäcks att så inte är fallet, tar konduktören ut en kontrollavgift samt priset på en enkelbiljett. Kontrollavgiften är 80 euro.

Mer information om kontrollavgiften från HRT:s kontrollavgiftskontor, öppet mån–fre kl. 8.30–16.00, tfn (09) 476 64111 (telefontid kl. 9–13).

Nattrafiken på Helsingfors station

Under nattrafiken på veckoslut granskas alla resenärers biljetter på Helsingfors station innan de stiger på ett närtåg.

Under nattrafiken (kl. 23.00–4.00) säljer biljettförsäljningen på Helsingfors station endast normalprissatta enkelbiljetter för vuxna och enkelbiljetter för barn. För HRT-biljetter gäller nattaxa kl. 2.00–4.30. Rabatterade biljetter som köpts på förhand och periodbiljetter gäller i nattrafiken.

Mer information om nattrafiken