Vasa–Seinäjoki anslutningsförbindelsernas avgångsplatser

Anslutningsbussarnas avgångs- och ändstationer är vid Seinäjoki och Vasa järnvägsstation. I de övriga orterna stannar bussarna möjligast nära tätorternas centra. Lägg märke till att bussarna inte kommer att åka via järnvägsstationerna i Ylistaro, Storkyro, Tervajoki eller Laihela.