Sällskapsdjur

Sällskapsdjur kan åka tåg tillsammans med sin matte eller husse i alla tåg. Det finns skilda platser för resenärer med sällskapsdjur i alla tåg. Djur kan inte åka ensamma.

 

0 €


Avgift för sällskapsdjur på närtåg

5 €


Avgift för sällskapsdjur på fjärrtåg

 

5 €


Avgift för sällskapsdjur i sovvagnar på nattåg

 

Sällskapsdjuren trivs för det mesta bra på tågen. Djurets ägare är den som bäst kan bedöma om djuret kan tas med på tåget, då det eventuellt också finns andra djur i samma avdelning.

 

Observera följande då du reser med ditt sällskapsdjur:

 • Sällskapsdjuret ska vara vaccinerat och rumsrent.
 • Det lönar sig att ta med en skål och friskt vatten åt djuret.
 • Eftersom djurets plats på tåget i regel är på golvet, är det bra med ett eget täcke åt det.
 • Andra sällskapsdjur än hundar reser i transportlådor i avdelningen för sällskapsdjur.

 

Sällskapsdjur på fjärrtåg

Avgifterna för transport av sällskapsdjur i fjärrtågen:

 • Fast avgift för transport av sällskapsdjur 5 euro/djur.
 • Om flera sällskapsdjur reser i samma transportlåda uppbärs ändå bara avgiften för ett sällskapsdjur.
 • Sällskapsdjurens plats är i allmänhet på golvet, vid sittplatsens utrymme för fötterna.
 • Om man vill att sällskapsdjuret reser på egen sittplats kostar det avgiften för sällskapsdjur + biljett med 50 % rabatt. Sitsen måste skyddas.
 • Stora sällskapsdjurens plats är i storlek 88 x 56 cm.
 • I sovvagn på nattåg kan djuret transporteras i en egen kupé i ändan av vagnen, djuravgift 5 euro.
 • Vid byte av tåg tas ingen ny avgift ut.

 

Tåg

Antal platser

Obs!

Pendolino

6 + 1 plats för stor hund

 

InterCity

10 + 2 platser för stora hundar

 

Dagexpress- och regionaltåg

20 +  4 platser för stora hundar i konduktörsavdelningen på golvet eller i en bur

I konduktörsavdelningen ska ägaren se övervaka sitt sällskapsdjur under resan.

Nattåg

I kupén i sovvagnens ända när hela kupén har reserverats för eget bruk.
I konduktörsavdelningen på golvet eller i en bur

I konduktörsavdelningen ska ägaren se övervaka sitt sällskapsdjur under resan.

 

Anslutningsbussarna

Sällskapsdjur får tas med på bussen. Detta gäller för vanliga och ofarliga sällskapsdjur med ledsagare, på ledsagarens ansvar och förutsatt att det finns utrymme. Sällskapsdjur placeras så att de orsakar så liten olägenhet som möjligt. De får inte placeras på bänkarna eller hållas fria. Allergiska passagerare som åker med bussen har i första hand rätt att välja plats och vid behov be föraren att sällskapsdjuret inte tas med på bussen. Medpassagerare kan dock inte förhindra att ledar- eller assistenthundar tas med på bussen.

 

Sällskapsdjur på närtåg

Sällskapsdjur åker gratis i närtågens avdelningar för sällskapsdjur. Ledar- och assistenthundar får åka gratis i alla passageraravdelningar. Sällskapsdjurets plats är i regel på golvet i passagerarens fotutrymme. Om det finns plats på tåget kan djuret resa på en sittplats, i såna fall bör sätet skyddas med ett täcke.

 

Sällskapsdjur på tågen till Ryssland

Obs! En passagerare får ta med sig max:

 • två hundar i koppel eller

 • två burar eller

 • en hund i koppel och en bur

Observera när du använder bur, att utrymmet är begränsat och att det inte finns ett separat utrymme för stora burar. Högsta tillåtna mått för en transportbehållare är 60 x 45 x 40 cm. Det kan vara flera djur i en och samma bur.

 

Tåg

Avgift för sällskapsdjur

Platser för sällskapsdjur

Allegro 

Allegro har egna platser för dem som reser med sällskapsdjur. En tågbiljett med husdjur inkluderat är alltid 15 € dyrare än en tågbiljett i 2. klass.

Egna platser för dem som reser med sällskapsdjur

Tolstoi

Resenären och de personer som reser tillsammans med denne bör köpa färd- och platsbiljetter till kupéns alla platser. Djur kan inte transporteras på enskilda sovplatser. I 1 klass kan passageraren köpa en singel-hytt för eget bruk. Det behövs ingen separat biljett för sällskapsdjuret.

2-personers sovkupé i 1 klass eller i businessklass
4-personers sovkupé i 2 klass

 

 

Allegro™ är ett registrerat varumärke.

Betala för sällskapsdjuret i mobilen

Nu kan du betala avgiften för sällskapsdjur samtidigt som du köper din tågbiljett i VR Matkalla-appen. Avgiften för sällskapsdjur är 5 euro per sällskapsdjur.

Bekanta dig med VR Matkalla-appen