Närtåg

Huvudstadsregionens närtåg trafikerar huvudbanan mellan Helsingfors och Tammerfors, kustbanan mellan Helsingfors och Sjundeå, ringbana mellan Helsingfors och Flygplatsen samt direktbanan mellan Helsingfors och Lahtis. Dessutom trafikerar närtåg bansträckan Lahtis–Riihimäki.

 

Flirt-stadståg

Service på Flirt-stadstågen

Service för alla

 • medtagning av barnvagnar
 • medtagning av sällskapsdjur
 • medtagning av cyklar och skidor
 • luftkonditionering
 • infomonitorer
 • bandande övervakningskameror

Service för resenärer med funktionshinder

 • rullstolsplatser i låggolvvagnar
 • inva-WC

Stämpling av biljetter

 • kunden skall själv stämpla en i förväg köpt biljett i stämpelapparaten i tågets vestibul.

 

Obs!
Sm5-låggolvståg ägs av Vagnpark Ab.

Tåget är i trafik på Ringbanan, och också med beteckningen A, E, L, S, U, K och N.

flirt-tåg

 

Mer information om Flirt-tåget

 

Låggolvståg (Sm4)

Service på Stadstågen

Service för alla

 • låggolv för att underlätta påstigning
 • medtagning av barnvagnar
 • service för rörelsehindrade
 • medtagning av sällskapsdjur
 • WC (inva-WC)
 • medtagning av cyklar
 • luftkonditionering
 • infomonitorer
 • bandande övervakningskameror

 

Återanvändning av bromsenergi
Låggolvstågen sparar elektricitet tack vare återmatning av bromsenergin. Härigenom kan cirka 25 procent av tåget bromsenergi återanvändas.

Se på panoramabilderna!
Stadståget erbjuder ett miljövänligt och snabbt resesätt i huvudstadsregionens närtrafik. Bekanta dig med stadståget med hjälp av panoramabilder.

sm4-tåg

 

Mer information om Stadståget

 

Andra närtåg

Service på närtågen

Elmotortåg (Sm1)

 • medtagning av barnvagnar
 • rullstolsplatser (ingen hjälp vid lyft på o. av tåget)
 • WC
 • medtagning av sällskapsdjur
 • medtagning av cyklar


Elmotortåg (Sm2)

 • medtagning av barnvagnar
 • WC
 • medtagning av sällskapsdjur
 • medtagning av cyklar

Lokdraget Eil-tåg (ingen bild)

 • medtagning av barnvagnar
 • rullstolsplatser (ingen hjälp vid lyft på o. av tåget)
 • WC
 • medtagning av sällskapsdjur
 • medtagning av cyklar

Vagnpark Ab: Flirt-tåg

Huvudstadsregionens Vagnpark Ab beställde nya elmotortåg med låggolv av schweiziska Stadler Bussnang AG. De nya tågen ersätter delvis gamla tåg i närtrafiken. Mer tåg behövs även i framtiden när Ringbanan blir färdig, och genom den en ny banförbindelse mellan Helsingfors centrum och Helsingfors-Vanda flygplats.

Det nya stadståget är lättillgängligt även för personer med hjälpmedel och barnvagnar. Tåget är nämligen ett låggolvtåg som saknar mellandörrar. Tågen är luftkonditionerade och har försetts med moderna monitorer, som lämpar sig bra för bland annat informationsbehovet i flygplatstrafiken.

Produktmärket Flirt kommer från Fast Light Innovative Regional Train.

Mer information om stadståget på adressen Junakalusto Oy.