Kvoterade platser för Helsingfors–Tammerfors

Tågen från Helsingfors mot Tammerfors 25.3.2018–17.6.2018

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträckä Obs.
IC 81, Helsingfors 5.14 – Jyväskylä 8.40
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Jyväskylä  
IC 21, Helsingfors 6.14 Uleåborg 12.18
må–fr 2 41–52 Helsingfors–Uleåborg  
IC 141, Helsingfors 6.49 Pieksämäki 11.25
må–fr 1 65–80 Helsingfors–Tammerfors  
må–fr 2 9–64 Helsingfors–Tammerfors  
IC 41, Helsingfors 7.14 – Vasa 11.15
må–fr 2 41–52 Helsingfors–Tammerfors  
S 165, Helsingfors 8.14 Tammerfors 9.56
må–fr 2 5–12 Helsingfors–Tammerfors  
IC 167, Helsingfors 8.49 – Tammerfors 10.46
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Tammerfors  
IC 23, Helsingfors 9.14 – Uleåborg 14.54
må–fr 2 49–52 Helsingfors–Uleåborg  
S 143, Helsingfors 9.49 – Pieksämäki 14.25
må–fr 2 5–12 Helsingfors–Tammerfors  
IC 43, Helsingfors 10.14 – Vasa 14.15
må–fr 2 49–52 Helsingfors–Tammerfors  
S 169, Helsingfors 10.49 – Tammerfors 12.46
må–fr 2 1–4 Helsingfors–Tammerfors  
IC 25, Helsingfors 12.14 – Uleåborg 18.20
må–fr 2 49–52 Helsingfors–Uleåborg  
IC 173, Helsingfors 12.49 – Tammerfors 14.46
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Tammerfors  
S 145, Helsingfors 13.14 – Pieksämäki 17.30
må–to 2 5–20 Helsingfors–Pieksämäki  
fr 2 5–12 Helsingfors–Pieksämäki  
IC 175, Helsingfors 13.49 – Björneborg 17.47
må–fr 1 65–88 Helsingfors–Björneborg  
må–fr 1 89–104 Helsingfors–Tammerfors  
S 45 Helsingfors 14.14 – Vasa 18.07
må–fr 11 21–44 Helsingfors–Tammerfors  
må–fr 11 45–68 Helsingfors–Vasa  
S 45/87, Helsingfors 14.14 – Jyväskylä 17.46
fr 2 1–20 Helsingfors–Jyväskylä  
IC 151 Helsingfors 14.49 – Pieksämäki 19.25   
må–fr 2 9–64 Helsingfors–Jyväskylä  
må–fr 2 67–68 Helsingfors–Jyväskylä Med Extra-klass periodbiljett
må–fr 5 9–112 Helsingfors–Tammerfors  
2 49–52 Helsingfors–Tammerfors  
IC 27, Helsingfors 15.14 – Rovaniemi 23.18
må–to 2 9–16 Helsingfors–Seinäjoki  
må–to 2 17–64 Helsingfors–Tammerfors  
fr 2 9–40 Helsingfors–Tammerfors  
IC 147, Helsingfors 15.49 – Jyväskylä 19.40
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Jyväskylä  
må–fr 2 109, 111, 112 HelsingforsTammerfors Med Extra-klass periodbiljett
må–fr 5 9–112 Helsingfors–Tammerfors  
må–to 6 9–112 Helsingfors–Tammerfors  
2 9–16 HelsingforsTammerfors  
S 47, Helsingfors 16.14 – Vasa 20.07
må–fr 8 1–12 Helsingfors–Vasa  
må–fr 8 13–36 Helsingfors–Tammerfors  
S 47/51 Helsingfors 16.14 – Ylivieska 21.18
må–fr 2 1–28 HelsingforsTammerfors to–fr Helsingfors–Uleåborg kl 22.43
IC 177 Helsingfors 16.49 – Tammerfors 18.46
må–to 2 9–32 Helsingfors–Tammerfors  
må–fr 2 105–112 Helsingfors–Tammerfors Med Extra-klass periodbiljett
må–to 5 9–116 HelsingforsTammerfors  
fr 5 65–116 Helsingfors–Tammerfors  
S 49, Helsingfors 17.14 – Vasa 20.55
må–fr 8 1–20 HelsingforsTammerfors  
S 49/89, Helsingfors 17.14 – Jyväskylä 20.48
må–fr 2 1–20 Helsingfors–Jyväskylä  
IC 179, Helsingfors 17.49 – Björneborg 21.37
må–fr 1 65–104 HelsingforsTammerfors  
IC 29, Helsingfors 18.14 – Uleåborg 0.05
må–fr 2 9–16 HelsingforsTammerfors  
IC 149, Helsingfors 18.49 – Jyväskylä 22.35
må–fr 2 9–32 HelsingforsTammerfors  
S 53, Helsingfors 20.14 – Vasa 0.04
må–to 2 1–12 HelsingforsTammerfors  
IC 187 Helsingfors 21.49 – Tammerfors 23.46
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Tammerfors  

 

Tågen från Tammerforshallet till Helsingfors 25.3.2018–17.6.2018

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 160, Tammerfors 5.13 – Helsingfors 7.09
må–fr 2 65–112 Tammerfors–Helsingfors Slummeravdelning i övre våningen i vagn 2
må–fr 5 9–116 Tammerfors–Helsingfors Slummeravdelning i övre våningen i vagn 5
IC 162, Tammerfors 5.57 – Helsingfors 7.59    
må–fr 2 105–112 Tammerfors–Helsingfors Med Extra-klass periodbiljett
må–fr 5 65–88 Tammerfors–Helsingfors  
må–fr 6 9–116 Tammerfors–Helsingfors Slummeravdelning i övre våningen i vagn 6
må–fr 7 9–116 Tammerfors–Helsingfors Slummeravdelning i övre våningen i vagn 7
S 80, Jyväskylä 5.28 – Helsingfors 8.44
må–fr 5 1–12 Jyväskylä–Helsingfors  
må–fr 5 13–68 Tammerfors–Helsingfors  
S 40, Vasa 4.55 – Helsingfors 8.44
må–fr 11 1–12 Vasa–Helsingfors  
må–fr 11 13–68 Tammerfors–Helsingfors  
IC 164, Björneborg 5.20 Helsingfors 9.13
må–fr 2 9–40 Tammerfors–Helsingfors  
må–fr 2 105–112 Tammerfors–Helsingfors Med Extra-klass periodbiljett
må–fr 5 9–16 Björneborg–Helsingfors  
må–fr 5 17-112 Tammerfors–Helsingfors  
S 42, Vasa 5.54 – Helsingfors 9.44
må–to 8 1–36 Vasa–Helsingfors  
fr 2 1–36 Vasa–Helsingfors  
S 52/42, Ylivieska 4.50 – Helsingfors 9.44
må–to 2 1–4 Ylivieska–Helsingfors  
IC 150, Jyväskylä 6.20 – Helsingfors 10.13
må–fr 2 9–40 Jyväskylä–Helsingfors  
S 44, Vasa 6.50 – Helsingfors 10.44
må–fr 2 1–20 Vasa–Helsingfors  
IC 140, Pieksämäki 6.30 – Helsingfors 11.09   
må–fr 2 9–24 Jyväskylä–Helsingfors  
lö–sö 2 9–16 Tammerfors–Helsingfors  
IC 20, Uleåborg 5.53 – Helsingfors 11.44
må–fr 2 9–16 Tammerfors–Helsingfors  
IC 142, Pieksämäki 9.23 – Helsingfors 14.09
må–fr 2 9–16 Tammerfors–Helsingfors  
IC 22, Rovaniemi 6.03 – Helsingfors 14.44
må–fr 2 49–52 Uleåborg–Helsingfors  
IC 174, Tammerfors 13.13 – Helsingfors 15.09
må–fr 2 9–16 Tammerfors–Helsingfors  
S 178, Tammerfors 14.02 – Helsingfors 15.44
må–fr 2 1–12 Tammerfors–Helsingfors  
IC 48, Vasa 12.40 – Helsingfors 16.44
må–fr 2 9–16 Tammerfors–Helsingfors  
IC 144 Pieksämäki 12.23 Helsingfors 17.09
må–fr 2 9–40 TammerforsHelsingfors  
IC 24, Uleåborg 11.55 – Helsingfors 17.44
må–fr 2 41–52 Tammerfors–Helsingfors  
IC 86, Jyväskylä 15.18 – Helsingfors 18.44  
må–fr 2 9–16 Jyväskylä–Helsingfors  
IC 180 Tammerfors 17.13 Helsingfors 19.09
må–to 2 9–48 Tammerfors–Helsingfors  
fr 2 9–24 Tammerfors–Helsingfors  
IC 50, Vasa 15.48 Helsingfors 19.44
må–fr 2 49–52 Vasa–Helsingfors  
S 146 Pieksämäki 15.27 Helsingfors 20.09
må–fr 2 1–12 Jyväskylä–Helsingfors  
IC 26 Uleåborg 14.34 Helsingfors 20.44
må–to 2 49–52 Uleåborg–Helsingfors

 

IC 186, Björneborg 18.15 Helsingfors 22.09
må–fr 2 9–16 Tammerfors–Helsingfors  
S 148, Pieksämäki 18.16 Helsingfors 23.09
må–fr 2 1–12 Pieksämäki–Tammerfors  

 

Högtidsdagarnas inverkan på kvotplatserna 25.3.2018–17.6.2018

Dag Datum Kvoterade platser
To 29.3.2018 Kvoterade platser som fredagar
Fr 30.3.2018 Kvoterade platser  som söndagar
2.4.2018 Kvoterade platser  som söndagar
Ti 1.5.2018 Kvoterade platser  som söndagar
To 10.5.2018 Kvoterade platser  som söndagar