Kvoterade platser för Helsingfors–Tammerfors

Tågen från Helsingfors mot Tammerfors 10.12.2017–24.3.2018

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 81, Helsingfors 5.24 – Jyväskylä 8.40
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Jyväskylä  
IC 21, Helsingfors 6.24 Uleåborg 12.18
må–fr 2 41–52 Helsingfors–Uleåborg  
IC 141, Helsingfors 7.04 Pieksämäki 11.25
må–fr 1 65–80 Helsingfors–Tammerfors  
må–fr 2 9–64 Helsingfors–Tammerfors  
IC 41, Helsingfors 7.34 – Vasa 11.15
må–fr 2 41–52 Helsingfors–Vasa  
S 165, Helsingfors 8.24 Tammerfors 9.56
må–fr 2 5–12 Helsingfors–Tammerfors  
IC 167, Helsingfors 9.04 – Tammerfors 10.52
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Tammerfors  
IC 23, Helsingfors 9.24 – Uleåborg 14.54
må–fr 2 49–52 Helsingfors–Uleåborg  
S 143, Helsingfors 10.04 – Pieksämäki 14.25
må–fr 2 5–12 Helsingfors–Tammerfors  
IC 43, Helsingfors 10.24 – Vasa 14.15
må–fr 2 49–52 Helsingfors–Vasa  
S 169, Helsingfors 11.04 – Tammerfors 12.52
må–fr 2 1–4 Helsingfors–Tammerfors  
IC 25, Helsingfors 12.24 – Uleåborg 18.20
må–fr 2 49–52 Helsingfors–Uleåborg  
IC 173, Helsingfors 13.04 – Tammerfors 14.52
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Tammerfors  
S 145, Helsingfors 13.24 – Pieksämäki 17.30
må–to 2 5–20 Helsingfors–Pieksämäki  
fr 2 5-12 Helsingfors-Pieksämäki  
IC 175, Helsingfors 14.04 – Björneborg 17.47
må–fr 1 65–88 Helsingfors–Björneborg  
må–fr 1 89–104 Helsingfors–Tammerfors  
S 45 Helsingfors 14.24 – Vasa 18.07
må–fr 11 21–44 Helsingfors–Tammerfors  
må–fr 11 45–68 Helsingfors–Vasa  
S 45/87, Helsingfors 14.24 – Jyväskylä 17.46
fr 2 1–20 Helsingfors–Jyväskylä  
IC 151 Helsingfors 15.04 – Pieksämäki 19.25   
må–fr 2 9–64 Helsingfors–Jyväskylä  
må–fr 2 67–68 Helsingfors–Jyväskylä Med Ekstra-klass periodbiljett
må–fr 5 9–112 Helsingfors–Tammerfors  
2 49–52 Helsingfors–Tammerfors  
IC 27, Helsingfors 15.24 – Rovaniemi 23.18
må–to 2 9–64 HelsingforsTammerfors Till 7.1.
må–to 2 9–16 Helsingfors–Seinäjoki Från 8.1.
må–to 2 17–64 Helsingfors–Tammerfors Från 8.1.
fr 2 9–40 Helsingfors–Tammerfors  
IC 147, Helsingfors 16.04 – Jyväskylä 19.40
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Jyväskylä  
må–fr 2 109, 111, 112 Helsingfors–Tammerfors Med Ekstra-klass periodbiljett
må–fr 5 9–112 Helsingfors–Tammerfors  
må–to 6 9–112 Helsingfors–Tammerfors  
lö–sö 2 9–16 HelsingforsTammerfors  
S 47, Helsingfors 16.24 – Vasa 20.07
må–fr 8 1–12 Helsingfors–Vasa  
må–fr 8 13–36 Helsingfors–Tammerfors  
S 47/51 Helsingfors 16.24 – Karleby 20.35
må–fr 2 1–28 HelsingforsTammerfors to–fr Helsingors–Uleåborg kl 22.43
IC 177 Helsingfors 17.04 – Tammerfors 18.52
må–to 2 9–32 Helsingfors–Tammerfors  
må–fr 2 105–112 Helsingfors–Tammerfors Med Ekstra-klass periodbiljett
må–to 5 9–116 Helsingfors–Tammerfors  
fr 5 65–116 Helsingfors–Tammerfors  
S 49, Helsingfors 17.24 – Vasa 20.55
må–fr 8 1–20 Helsingfors–Vasa  
S 49/89, Helsingfors 17.24 – Jyväskylä 20.48
må–fr 2 1–20 Helsingfors–Jyväskylä  
IC 179, Helsingfors 18.04 – Björneborg 21.37
må–fr 1 65–104 Helsingfors–Tammerfors  
IC 29, Helsingfors 18.24 – Uleåborg 0.05
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Tammerfors  
IC 149, Helsingfors 19.04 – Jyväskylä 22.35
må–fr 2 9–32 HelsingforsTammerfors  
S 53, Helsingfors 20.24 – Vasa 23.59
må–to 2 1–12 Helsingfors–Tammerfors  
IC 187 Helsingfors 22.04 – Tammerfors 23.52
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Tammerfors  

 

Tågen från Tammerforshallet till Helsingfors 10.12.2017–24.3.2018

Gång dagar
Vagnens nummer  
Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 160, Tammerfors 5.15 – Helsingfors 7.04
må–fr 2 65–112 TammerforsHelsingfors Slummeravdelning i övre våningen i vagn 2
må–fr 5 9–116 Tammerfors–Helsingfors Slummeravdelning i övre våningen i vagn 5
IC 162, Tammerfors 6.04 – Helsingfors 7.54    
må–fr 2 105–112 TammerforsHelsingfors Med Ekstra-klass periodbiljett
må–fr 5 65–88 TammerforsHelsingfors  
må–fr 6 9–116 TammerforsHelsingfors slummeravdelning i övre våningen i vagn 6
må–fr 7 9–116 TammerforsHelsingfors slummeravdelning i övre våningen i vagn 7
S 80, Jyväskylä 5.28 – Helsingfors 8.35
må–fr 5 1–12 Jyväskylä–Helsingfors  
må–fr 5 13–68 Tammerfors–Helsingfors  
S 40, Vasa 4.55 – Helsingfors 8.35
må–fr 11 1–12 Vasa–Helsingfors  
må–fr 11 13–68 Tammerfors–Helsingfors  
IC 164, Björneborg 5.20 – Helsingfors 8.54
må–fr 2 9–40 Tammerfors–Helsingfors  
må–fr 2 105–112 Tammerfors–Helsingfors Med Ekstra-klass periodbiljett
må–fr 5 9–16 Björneborg–Helsingfors  
må–fr 5 17–112 Tammerfors–Helsingfors  
S 42, Vasa 5.54 – Helsingfors 9.35
må–to 8 1–36 VasaHelsingfors  
fr 2 1–36 VasaHelsingfors  
S 52/42, Karleby 5.32 – Helsingfors 9.35
må–to 2 1–4 KarlebyHelsingfors  
IC 150, Jyväskylä 6.20 – Helsingfors 9.54
må–fr 2 9–40 JyväskyläHelsingfors  
S 44, Vasa 6.50 – Helsingfors 10.35
må–fr 2 1–20 VasaHelsingfors  
IC 140, Pieksämäki 6.30 – Helsingfors 10.54   
må–fr 2 9–24 Jyväskylä–Helsingfors  
lö-sö 2 9–16 TammerforsHelsingfors  
IC 20, Uleåborg 5.53 – Helsingfors 11.35
må–fr 2 9–16 UleåborgHelsingfors  
S 46, Vasa 9.40 – Helsingfors 13.35
må–to 2 1–12 Vasa–Helsingfors  
IC 142, Pieksämäki 9.23 – Helsingfors 13.54
må–fr 2 9–16 TammerforsHelsingfors  
IC 22, Rovaniemi 6.03 – Helsingfors 14.35
må–fr 2 49–52 UleåborgHelsingfors  
IC 174, Tammerfors 13.07 – Helsingfors 14.54
må–fr 2 9–16 TammerforsHelsingfors  
S 178, Tammerfors 14.02 – Helsingfors 15.35
må–fr 2 1–12 TammerforsHelsingfors  
IC 48, Vasa 12.40 – Helsingfors 16.35
må–fr 2 9–16 SeinäjokiHelsingfors  
IC 144 Pieksämäki 12.23 – Helsingfors 16.54
må–fr 2 9–40 TammerforsHelsingfors  
IC 24, Uleåborg 11.55 – Helsingfors 17.35
må–fr 2 41–52 TammerforsHelsingfors  
IC 86, Jyväskylä 15.18 – Helsingfors 18.35  
må–fr 2 9–16 JyväskyläHelsingfors  
IC 180 Tammerfors 17.07 – Helsingfors 18.54
må–to 2 9–48 TammerforsHelsingfors  
fr 2 9–24 TammerforsHelsingfors  
IC 50, Vasa 15.48 – Helsingfors 19.35
må–fr 2 49–52 VasaHelsingfors  
S 146 Pieksämäki 15.27 – Helsingfors 19.54
må–fr 2 1–12 Jyväskylä–Helsingfors  
IC 26 Uleåborg 14.34 – Helsingfors 20.35
må–to 2 49–52 Uleåborg–Helsingfors

 

IC 186, Björneborg 18.15 – Helsingfors 21.54
må–fr 2 9–16 Tammerfors–Helsingfors  
S 148, Pieksämäki 18.16 – Helsingfors 22.54
må–fr 2 1–12 Pieksämäki–Tammerfors  
IC 28, Uleåborg 17.57 – Helsingfors 23.35
må–fr 2 9–16 Uleåborg–Tammerfors  

 

Högtidsdagarnas inverkan på kvotplatserna 10.12.2017–24.3.2018

Dag Datum Kvoterade platser
24.12.2017 Nej kvoterade platser
25.12.2017 Nej kvoterade platser
Ti 26.12.2017 Kvoterade platser som på söndagar
1.1.2018 Kvoterade platser som på söndagar