Kvoterade platser för Helsingfors–Tammerfors

Tågen från Helsinki mot Tammerfors 13.8.–8.12.2018

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträckä Obs.
IC 81, Helsingfors 5.14 – Jyväskylä 8.40  
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Jyväskylä  
IC 21, Helsingfors 6.14 – Uleåborg 12.18  
må–fr 2 41–52 Helsingfors–Uleåborg  
IC 141, Helsingfors 6.49 Pieksämäki 11.25  
må–fr 2 9–48 Helsingfors–Tammerfors  
IC 41, Helsingfors 7.14 – Vasa 11.15  
må–fr 2 41–52 Helsingfors–Tammerfors  
S 165, Helsingfors 8.14 Tammerfors 9.56  
må–fr 2 5–12 Helsingfors–Tammerfors  
IC 167, Helsingfors 8.49 – Tammerfors 10.46  
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Tammerfors  
IC 23, Helsingfors 9.14 – Uleåborg 14.54  
må–fr 2 49–52 Helsingfors–Uleåborg  
S 143, Helsingfors 9.49 – Pieksämäki 14.25  
må–fr 2 5–12 Helsingfors–Tammerfors  
IC 43, Helsingfors 10.14 – Vasa 14.15  
må–fr 2 49–52 Helsingfors–Tammerfors  
S 169, Helsingfors 10.49 – Tammerfors 12.46  
må–fr 2 1–4 Helsingfors–Tammerfors  
IC 25, Helsingfors 12.14 – Uleåborg 18.20  
må–fr 2 49–52 Helsingfors–Uleåborg  
IC 173, Helsingfors 12.49 – Tammerfors 14.46  
må–fr 2 9–24 Helsingfors–Tammerfors  
S 145, Helsingfors 13.14 – Pieksämäki 17.30  
må–to 2 5–20 Helsingfors–Pieksämäki  
fr 2 5–12 Helsingfors–Pieksämäki  
IC 175, Helsingfors 13.49 – Björneborg 17.47  
må–fr 1 65–88 Helsingfors–Björneborg  
må–fr 1 89–104 Helsingfors–Tammerfors  
S 45 Helsingfors 14.14 – Vasa 18.07  
må–fr 11 21–44 Helsingfors–Tammerfors  
må–fr 11 45–68 Helsingfors–Vasa  
S 45/87, Helsingfors 14.14 – Jyväskylä 17.46  
fr 2 1–20 Helsingfors–Jyväskylä  
IC 151 Helsingfors 14.49 – Pieksämäki 19.25     
må–fr 2 9–64 Helsingfors–Jyväskylä  
må–fr 2 67–68 Helsingfors–Jyväskylä

Med Extra-klass periodbiljett

må–fr 5 9–112 Helsingfors–Tammerfors  
2 49–52 Helsingfors–Tammerfors  
IC 27, Helsingfors 15.14 – Rovaniemi 23.18  
må–to 2 9–16 Helsingfors–Seinäjoki  
må–to 2 17–64 Helsingfors–Tammerfors  
fr 2 9–32 Helsingfors–Tammerfors  
IC 147, Helsingfors 15.49 – Jyväskylä 19.40  
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Jyväskylä  
må–fr 2 109–112 HelsingforsTammerfors Med Extra-klass periodbiljett
må–fr 5 9–112 Helsingfors–Tammerfors  
må–to 6 9–112 Helsingfors–Tammerfors  
lö– 2 9–16 HelsingforsTammerfors  
S 47, Helsingfors 16.14 – Vasa 20.07  
må–fr 8 1–12 Helsingfors–Vasa  
må–fr 8 13–36 Helsingfors–Tammerfors  
S 47/51 Helsingfors 16.14 – Ylivieska 21.18  
må–fr 2 1–28 Helsingfors–Tammerfors to–fr Hki–Uleåborg kl 22.43
IC 177 Helsingfors 16.49 – Tammerfors 18.46  
må–to 2 9–32 Helsingfors–Tammerfors  
må–fr 2 105–112 Helsingfors–Tammerfors Med Extra-klass periodbiljett
må–to 5 9–116 HelsingforsTammerfors  
fr 5 65–116 Helsingfors–Tammerfors  
S 49, Helsingfors 17.14 – Vasa 20.55  
må–fr 8 1–20 HelsingforsTammerfors  
S 49/89, Helsingfors 17.14 – Jyväskylä 20.48  
må–fr 2 1–20 Helsingfors–Jyväskylä  
IC 179, Helsingfors 17.49 – Björneborg 21.37  
må–fr 1 65–104 HelsingforsTammerfors  
IC 29, Helsingfors 18.14 – Uleåborg 0.05  
må–fr 2 9–16 HelsingforsTammerfors  
IC 149, Helsingfors 18.49 – Jyväskylä 22.35  
må–fr 2 9–32 HelsingforsTammerfors  
S 53, Helsingfors 20.14 – Vasa 0.04  
må–to 2 5–12 HelsingforsTammerfors  
IC 187 Helsingfors 21.49 – Tammerfors 23.46  
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Tammerfors  

Tågen från Tammerforshallet till Helsingfors 13.8.–8.12.2018 

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträckä Obs.
IC 160, Tammerfors 5.13 – Helsingfors 7.09  
må–fr 2 65–112 Tammerfors–Helsingfors Slummeravdelning i övre våningen i vagn 2
må–fr 5 9–116 TammerforsHelsingfors Slummeravdelning i övre våningen i vagn 5
IC 162, Tammerfors 5.57 – Helsingfors 7.59      
må–fr 2 105–112 Tammerfors–Helsingfors Med Extra-klass periodbiljett
må–fr 5 65–88 TammerforsHelsingfors  
må–fr 6 9–116 Tammerfors–Helsingfors Slummeravdelning i övre våningen i vagn 6
må–fr 7 9–116 Tammerfors–Helsingfors Slummeravdelning i övre våningen i vagn 7
S 80, Jyväskylä 5.28 – Helsingfors 8.44  
må–fr 5 1–12 Jyväskylä–Helsingfors  
må–fr 5 13–68 TammerforsHelsingfors  
S 40, Vasa 4.55 – Helsingfors 8.44  
må–fr 11 1–12 Vasa–Helsingfors  
må–fr 11 13–68 Tammerfors–Helsingfors  
IC 164, Björneborg 5.20 Helsingfors 8.54  
må–fr 2 9–40 Tammerfors–Helsingfors  
må–fr 2 105–112 Tammerfors–Helsingfors Med Extra-klass periodbiljett
må–fr 5 9–16 Björneborg–Helsingfors  
må–fr 5 17-112 TammerforsHelsingfors  
S 42, Vasa 5.54 – Helsingfors 9.44  
må–fr 8 1–36 Vasa–Helsingfors  
S 52/42, Ylivieska 4.42 – Helsingfors 9.44  
må–to 2 1–4 Ylivieska–Helsingfors  
IC 150, Jyväskylä 6.20 – Helsingfors 10.13  
må–fr 2 9–40 Jyväskylä–Helsingfors  
S 44, Vasa 6.50 – Helsingfors 10.44  
må–fr 2 1–12 Vasa–Helsingfors  
IC 140, Pieksämäki 6.30 – Helsingfors 11.09     
må–fr 2 9–24 Jyväskylä–Helsingfors  
lö–sö 2 9–16 Tammerfors–Helsingfors  
IC 20, Uleåborg 5.53 – Helsingfors 11.44  
må–fr 2 9–16 Tammerfors–Helsingfors  
IC 142, Pieksämäki 9.23 – Helsingfors 14.09  
må–fr 2 9–16 Tammerfors–Helsingfors  
IC 22, Rovaniemi 6.03 – Helsingfors 14.44  
må–fr 2 49–52 Uleåborg–Helsingfors  
IC 174, Tammerfors 13.13 – Helsingfors 15.09  
må–fr 2 9–16 Tammerfors–Helsingfors  
S 178, Tammerfors 14.02 – Helsingfors 15.44  
må–fr 2 5–12 Tammerfors–Helsingfors  
IC 48, Vasa 12.40 – Helsingfors 16.44  
må–fr 2 9–16 Tammerfors–Helsingfors  
IC 144 Pieksämäki 12.23 Helsingfors 17.09  
må–fr 2 9–40 Tammerfors–Helsingfors  
IC 24, Uleåborg 11.55 – Helsingfors 17.44  
må–fr 2 41–52 Tammerfors–Helsingfors  
IC 86, Jyväskylä 15.18 – Helsingfors 18.44    
må–fr 2 9–16 Jyväskylä–Helsingfors  
IC 180 Tammerfors 17.13 Helsingfors 19.09  
må–to 2 9–48 Tammerfors–Helsingfors  
fr 2 9–24 Tammerfors–Helsingfors  
IC 50, Vasa 15.48 Helsingfors 19.44  
må–fr 2 49–52 Vasa–Helsingfors  
S 146 Pieksämäki 15.27 Helsingfors 20.09  
må–fr 2 1–12 Jyväskylä–Helsingfors  
IC 26 Uleåborg 14.34 Helsingfors 20.44  
må–to 2 49–52 Uleåborg–Helsingfors  
IC 186, Björneborg 18.15 Helsingfors 22.09  
må–fr 2 9–16 Tammerfors–Helsingfors  
S 148, Pieksämäki 18.16 Helsingfors 23.09  
må–fr 2 1–12 Pieksämäki–Tammerfors  

 

Högtidsdagarnas inverkan på kvotplatserna 13.8.2018–8.12.2018

Dag Datum Kvoterade platser
to 6.12.2018 Kvoterade platser som söndagar