Kvoterade platser för Helsingfors–Tammerfors

Tågen från Helsingfors till Tammerfors 12.8.–14.12.2019

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
S 81, Helsingfors 5.24 – Jyväskylä 8.40  
må–fr 2 5–12 Helsingfors–Jyväskylä  
IC 21, Helsingfors 6.24 Uleåborg 12.18  
må–fr 2 41–52 Helsingfors–Seinäjoki  
IC 141, Helsingfors 7.04 Pieksämäki 11.25  
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Jyväskylä  
må–fr 2 17–48 Helsingfors–Tammerfors  
IC 41, Helsingfors 7.24 – Vasa 11.18  
må–fr 2 41–52 Helsingfors–Tammerfors  
IC 163, Helsingfors 8.24 Tammerfors 9.56  
må–fr 2 49–52 Helsingfors–Tammerfors  
IC 93, Helsingfors 9.04 – Jyväskylä 12.40  
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Tammerfors  
IC 23, Helsingfors 9.24 – Uleåborg 14.54  
må–fr 2 49–52 Helsingfors–Uleåborg  
S 143, Helsingfors 10.04 – Pieksämäki 14.25  
må–fr 2 5–12 Helsingfors–Tammerfors  
IC 43, Helsingfors 10.24 – Vasa 14.18  
må–fr 2 49–52 Helsingfors–Tammerfors  
S 169, Helsingfors 11.04 – Tammerfors 12.52  
må–fr 2 5–12 Helsingfors–Tammerfors  
IC 25, Helsingfors 12.24 – Uleåborg 18.19  
må–fr 2 49–52 Helsingfors–Uleåborg  
IC 173, Helsingfors 13.04 – Tammerfors 14.52  
må–fr 2 9–24 Helsingfors–Tammerfors  
S 145, Helsingfors 13.24 – Pieksämäki 17.26  
må–fr 2 1–12 Helsingfors–Pieksämäki  
IC 175, Helsingfors 14.04 – Björneborg 17.47  
må–fr 1 65–88 Helsingfors–Björneborg  
må–fr 1 89–104 Helsingfors–Tammerfors  
S 45, Helsingfors 14.24 – Vasa 18.10  
må–fr 11 45–68 Helsingfors–Vasa  
S 45/87, Helsingfors 14.24 – Jyväskylä 17.45  
fr 2 5–12 Helsingfors–Jyväskylä  
IC 151, Helsingfors 15.04 – Pieksämäki 19.25     
må–fr 2 69–70 Helsingfors–Jyväskylä

Med Extra-klass periodbiljett

må–fr 5 9–96 Helsingfors–Tammerfors  
må–fr 5 97–112 Helsingfors–Jyväskylä  
2 49–52 Helsingfors–Tammerfors  
IC 27, Helsingfors 15.24 – Rovaniemi 23.18  
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Seinäjoki  
må–to 2 17–64 Helsingfors–Tammerfors  
fr 2 17–32 Helsingfors–Tammerfors  
IC 147, Helsingfors 16.04 – Jyväskylä 19.39  
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Jyväskylä  
må–fr 2 17–24 Helsingfors–Tammerfors  
må–fr 2 69–70 HelsingforsTammerfors Med Extra-klass periodbiljett
må–fr 5 9–112 Helsingfors–Tammerfors  
må–to 6 9–112 Helsingfors–Tammerfors  
2 9–16 HelsingforsTammerfors  
S 47, Helsingfors 16.24 – Vasa 20.10  
må–fr 11 1–12 Helsingfors–Vasa  
må–fr 11 13–52 Helsingfors–Tammerfors  
S 47/51, Helsingfors 16.24 – Ylivieska 21.18  
må–fr 2 1–28 HelsingforsTammerfors to–fr Helsingfors–Uleåborg kl. 22.35
IC 177, Helsingfors 17.04 – Tammerfors 18.52  
må–to 2 9–48 Helsingfors–Tammerfors  
må–fr 2 105–112 Helsingfors–Tammerfors Med Extra-klass periodbiljett
må–to 5 9–116 HelsingforsTammerfors  
fr 5 53–116 Helsingfors–Tammerfors  
S 49, Helsingfors 17.24 – Vasa 20.57  
må–fr 8 1–20 HelsingforsTammerfors  
S 49/89, Helsingfors 17.24 – Jyväskylä 20.47  
må–fr 2 1–4 Helsingfors–Jyväskylä  
IC 179, Helsingfors 18.04 –Björneborg 21.37  
må–fr 1 65–116 HelsingforsTammerfors  
IC 29, Helsingfors 18.24 – Uleåborg 0.03  
må–fr 2 9–16 HelsingforsTammerfors till 1 september
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Seinäjoki från 2 september
IC 149, Helsingfors 19.04 – Jyväskylä 22.27  
må–fr 2 25–52 HelsingforsTammerfors  
S 53, Helsingfors 20.24 – Vasa 0.07  
må–to 8 5–12 HelsingforsTammerfors  
IC 187, Helsingfors 22.04 – Tammerfors 23.52  
må–fr 2 9–24 Helsingfors–Tammerfors  

 

Tågen från Tammerforshallet till Helsingfors 12.8.–14.12.2019

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 160, Tammerfors 5.15 – Helsingfors 7.04  
må–fr 5 9–116 TammerforsHelsingfors Slummeravdelning i övre våningen i vagn 5
må–fr 6 65–116 Tammerfors–Helsingfors Slummeravdelning i övre våningen i vagn 6
S 166, Tammerfors 6.00 – Helsingfors 7.36  
må–fr 5 hela vagnen Tammerfors–Helsingfors  
IC 162, Tammerfors 6.04 – Helsingfors 7.54      
må–fr 2 105–112 TammerforsHelsingfors Med Extra-klass periodbiljett
må–fr 5 65–88 Tammerfors–Helsingfors  
må–fr 6 9–116 TammerforsHelsingfors Slummeravdelning i övre våningen i vagn 6
må–fr 7 9–116 TammerforsHelsingfors Slummeravdelning i övre våningen i vagn 7
S 80/40, Jyväskylä 5.28 – Helsingfors 8.35  
må–fr 5 1–12 Jyväskylä–Helsingfors  
må–fr 5 13–60 Tammerfors–Helsingfors  
S 40, Vasa 4.53 – Helsingfors 8.35  
må–fr 11 1–12 Vasa–Helsingfors  
må–fr 11 13–60 Tammerfors–Helsingfors  
IC 164, Björneborg 5.20 – Helsingfors 8.54  
må–fr 2 9–40 Tammerfors–Helsingfors  
må–fr 2 105–112 Tammerfors–Helsingfors Med Extra-klass periodbiljett
må–fr 5 9–24 Björneborg–Helsingfors  
må–fr 5 25-112 Tammerfors–Helsingfors  
S 42, Vasa 5.52 – Helsingfors 9.35  
må–fr 8 1–32 VasaHelsingfors  
S 52/42, Ylivieska 4.41 – Helsingfors 9.35  
må–to 2 1–4 Ylivieska–Helsingfors  
IC 150, Jyväskylä 6.20 – Helsingfors 9.54  
må–fr 2 9–40 JyväskyläHelsingfors  
S 44, Vasa 6.48 – Helsingfors 10.35  
må–fr 2 1–12 VasaHelsingfors  
IC 140, Pieksämäki 6.30 – Helsingfors 10.54     
må–fr 2 9–24 Jyväskylä–Helsingfors  
lö–sö 2 49–52 TammerforsHelsingfors  
IC 20, Uleåborg 5.53 – Helsingfors 11.35  
må–fr 2 9–16 TammerforsHelsingfors  
IC 142, Pieksämäki 9.23 – Helsingfors 13.54  
må–fr 2 9–16 TammerforsHelsingfors  
IC 22, Rovaniemi 6.03 – Helsingfors 14.35  
må–fr 2 49–52 Uleåborg–Helsingfors  
IC 174, Tammerfors 13.07 – Helsingfors 14.54  
må–fr 2 9–16 TammerforsHelsingfors  
S 178, Tammerfors 14.02 – Helsingfors 15.35  
må–fr 2 5–12 TammerforsHelsingfors  
IC 48, Vasa 12.38 – Helsingfors 16.35  
må–fr 2 9–16 TammerforsHelsingfors  
IC 144, Pieksämäki 12.23 – Helsingfors 16.54  
må–fr 2 9–40 TammerforsHelsingfors  
IC 24, Uleåborg 11.55 – Helsingfors 17.35  
må–fr 2 41–52 TammerforsHelsingfors  
IC 86, Jyväskylä 15.18 – Helsingfors 18.35   
må–fr 2 9–16 JyväskyläHelsingfors  
IC 180, Tammerfors 17.07 – Helsingfors 18.54  
må–to 2 9–48 TammerforsHelsingfors  
fr 2 9–24 TammerforsHelsingfors  
IC 50, Vasa 15.46 – Helsingfors 19.35  
må–fr 2 49–52 VasaHelsingfors  
S 146, Pieksämäki 15.25 – Helsingfors 19.54  
må–fr 2 1–12 Jyväskylä–Helsingfors  
IC 26, Uleåborg 14.34 – Helsingfors 20.35  
må–to 2 49–52 Uleåborg–Helsingfors  
IC 186, Björneborg 18.15 – Helsingfors 21.54  
må–fr 2 9–16 Tammerfors–Helsingfors  
S 148, Pieksämäki 18.16 – Helsingfors 22.54  
må–fr 2 1–4 Pieksämäki–Helsingfors  

 

Högtidsdagarnas inverkan på kvotplatserna 12.8.–14.12.2019

Dag Datum Kvoterade platser 
to 5.12.2019 Kvoterade platser som fredagar
fr 6.12.2019 Kvoterade platser som söndagar