Kvoterade platser för Helsingfors–Tammerfors

Tågen från Helsingfors mot Tammerfors 14.8.–9.12.2017

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 81, Helsingfors 5.24 – Jyväskylä 8.45
må–fr 1 65–96 Helsingfors–Jyväskylä  
må–fr 1 97–112 Helsingfors–Tammerfors  
må–fr 2 9–40 Helsingfors–Tammerfors  
IC 21, Helsingfors 6.24 Uleåborg 12.18
må–fr 2 9–32 Helsingfors–Uleåborg  
IC 141, Helsingfors 7.04 Pieksämäki 11.25
må–fr 1 65–80 Helsingfors–Tammerfors  
må–fr 2 9–64 Helsingfors–Tammerfors  
IC 41, Helsingfors 7.24 – Vasa 11.15
må–fr 2 9–24 Helsingfors–Vasa  
S 165, Helsingfors 8.24 Tammerfors 9.56
må–fr 2 1–20 Helsingfors–Tammerfors  
IC 167, Helsingfors 9.04 – Tammerfors 10.52
må–fr 2 9–24 Helsingfors–Tammerfors  
IC 23, Helsingfors 9.24 – Uleåborg 14.55
må–fr 2 9–24 Helsingfors–Uleåborg  
S 143, Helsingfors 10.04 – Pieksämäki 14.25
må–fr 2 1–12 Helsingfors–Tammerfors  
IC 43, Helsingfors 10.24 – Vasa 14.15
må–fr 1 65–72 Helsingfors–Vasa  
S 169, Helsingfors 11.04 – Tammerfors 12.52
må–fr 2 1–12 Helsingfors–Tammerfors  
IC 25, Helsingfors 12.24 – Uleåborg 18.20
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Uleåborg  
IC 173, Helsingfors 13.04 – Tammerfors 14.52
må–fr 2 9–40 Helsingfors–Tammerfors  
S 145, Helsingfors 13.24 – Pieksämäki 17.30
må–fr 2 1–20 Helsingfors–Pieksämäki Inte 17.11.
17.11. fr 2 9–24 Helsingfors-Pieksämäki 17.11.
IC 175, Helsingfors 14.04 – Björneborg 17.47
må–fr 1 65–88 Helsingfors–Björneborg  
må–fr 1 89–104 Helsingfors–Tammerfors  
S 45 Helsingfors 14.24 – Vasa 18.07
må–fr 11 21–44 Helsingfors–Tammerfors  
må–fr 11 45–68 Helsingfors–Vasa  
S 45/87, Helsingfors 14.24 – Jyväskylä 17.46
fr 2 1–20 Helsingfors–Jyväskylä  
IC 151 Helsingfors 15.04 – Pieksämäki 19.25   
må–fr 1 65–112 Helsingfors–Tammerfors  
må–fr 2 9–64 Helsingfors–Jyväskylä  
må–fr 2 105–112 Helsingfors–Jyväskylä Med Ekstra-klass periodbiljett
må–fr 5 9–112 Helsingfors–Tammerfors  
2 9–12 Helsingfors–Tammerfors  
IC 27, Helsingfors 15.24 – Rovaniemi 23.44
må–fr 1 65–116 Helsingfors–Seinäjoki  
må–fr 2 41–52 Helsingfors–Uleåborg  
IC 147, Helsingfors 16.04 – Jyväskylä 19.43
må–fr 2 9–24 Helsingfors–Jyväskylä  
må–fr 2 25–40 HelsingforsTammerfors  
må–fr 2 105–112 Helsingfors–Tammerfors Med Ekstra-klass periodbiljett
må–fr 5 9–112 Helsingfors–Tammerfors  
må–to 6 9–112 Helsingfors–Tammerfors  
fr 6 53–112 Helsingfors–Tammerfors  
lö–sö 2 9–16 HelsingforsTammerfors  
S 47, Helsingfors 16.24 – Vasa 20.07
må–fr 8 1–20 Helsingfors–Vasa  
må–fr 8 21–36 Helsingfors–Tammerfors  
S 47/51 Helsingfors 16.24 – Karleby 20.35
må–fr 2 1–20 HelsingforsKarleby to–fr Helsingors–Uleåborg kl 22.45
må–fr 2 21–36 Helsingfors–Tammerfors  
IC 177 Helsingfors 17.04 – Tammerfors 18.52
må–to 2 9–32 Helsingfors–Tammerfors  
må–fr 2 105–112 Helsingfors–Tammerfors Med Ekstra-klass periodbiljett
må–to 5 9–116 Helsingfors–Tammerfors  
fr 5 65–116 Helsingfors–Tammerfors  
S 49, Helsingfors 17.24 – Vasa 20.55
må–fr 8 1–20 Helsingfors–Vasa  
S 49/89, Helsingfors 17.24 – Jyväskylä 20.50
må–fr 2 1–20 Helsingfors–Jyväskylä  
IC 179, Helsingfors 18.04 –Tammerfors 19.52
må–fr 1 65–104 Helsingfors–Tammerfors  
IC 29, Helsingfors 18.24 – Uleåborg 0.05
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Uleåborg  
IC 149, Helsingfors 19.04 – Jyväskylä 22.35
må–fr 2 9–40 HelsingforsTammerfors  
S 53, Helsingfors 20.24 – Vasa 23.57
må–to 2 1–20 Helsingfors–Tammerfors  
IC 187 Helsingfors 22.04 – Tammerfors 23.52
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Tammerfors  

 

Tågen från Tammerforshallet till Helsingfors 14.8.–9.12.2017

Gång dagar
Vagnens nummer  
Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 266, Rovaniemi 18.00 – Helsingfors 6.24
må–fr 59 9–16 TammerforsHelsingfors  
IC 160, Tammerfors 5.20 – Helsingfors 7.04
må–fr 2 41–112 TammerforsHelsingfors Slummeravdelning i övre våningen i vagn 2
må–fr 5 9–116 Tammerfors–Helsingfors Slummeravdelning i övre våningen i vagn 5
IC 162, Tammerfors 6.04 – Helsingfors 7.54    
må–fr 2 105–112 TammerforsHelsingfors Med Ekstra-klass periodbiljett
må–fr 5 25–116 TammerforsHelsingfors  
må–fr 6 9–116 TammerforsHelsingfors slummeravdelning i övre våningen i vagn 6
må–fr 7 9–116 TammerforsHelsingfors slummeravdelning i övre våningen i vagn 7
S 80, Jyväskylä 5.25 – Helsingfors 8.35
må–fr 5 1–12 Jyväskylä–Helsingfors  
må–fr 5 13–68 Tammerfors–Helsingfors  
S 40, Vasa 4.55 – Helsingfors 8.35
må–fr 11 1–12 Vasa–Helsingfors  
må–fr 11 13–68 Tammerfors–Helsingfors  
IC 164, Björneborg 5.20 – Helsingfors 8.54
må–fr 1 65–112 Tammerfors–Helsingfors  
må–fr 2 9–64 Tammerfors–Helsingfors  
må–fr 2 105–112 Tammerfors–Helsingfors Med Ekstra-klass periodbiljett
må–fr 5 9–40 Björneborg–Helsingfors  
må–fr 5 41–116 Tammerfors–Helsingfors  
S 42, Vasa 5.54 – Helsingfors 9.35
må–fr 8 1–36 VasaHelsingfors  
S 52/42, Karleby 5.32 – Helsingfors 9.35
må–to 2 1–4 KarlebyHelsingfors  
IC 150, Jyväskylä 6.20 – Helsingfors 9.54
må–fr 2 9–64 JyväskyläHelsingfors  
S 44, Vasa 6.50 – Helsingfors 10.35
må–fr 2 1–20 VasaHelsingfors  
IC 140, Pieksämäki 6.30 – Helsingfors 10.54   
må–fr 2 9–32 Jyväskylä–Helsingfors  
lö-sö 2 9–16 TammerforsHelsingfors  
IC 20, Uleåborg 5.37 – Helsingfors 11.35
må–fr 2 9–24 UleåborgHelsingfors  
S 46, Vasa 9.40 – Helsingfors 13.35
må–fr 2 1–12 Vasa–Helsingfors  
IC 142, Pieksämäki 9.23 – Helsingfors 13.54
må–fr 1 65–80 TammerforsHelsingfors  
IC 22, Rovaniemi 6.04 – Helsingfors 14.35
må–fr 2 9–16 UleåborgHelsingfors  
IC 174, Tammerfors 13.07 – Helsingfors 14.54
må–fr 2 9–24 TammerforsHelsingfors  
S 178, Tammerfors 14.02 – Helsingfors 15.35
må–fr 2 1–36 TammerforsHelsingfors  
IC 48, Vasa 12.40 – Helsingfors 16.35
må–fr 2 9–16 SeinäjokiHelsingfors  
IC 144 Pieksämäki 12.23 – Helsingfors 16.54
må–fr 2 9–40 JyväskyläHelsingfors  
IC 24, Uleåborg 11.55 – Helsingfors 17.35
må–fr 2 9–24 SeinäjokiHelsingfors  
IC 86, Jyväskylä 15.15 – Helsingfors 18.35  
må–fr 2 9–16 JyväskyläHelsingfors  
IC 180 Tammerfors 17.07 – Helsingfors 18.54
må–to 2 9–64 TammerforsHelsingfors  
fr 2 9–40 TammerforsHelsingfors  
IC 50, Vasa 15.48 – Helsingfors 19.35
må–fr 2 9–16 VasaHelsingfors  
S 146 Pieksämäki 15.27 – Helsingfors 19.54
må–fr 2 1–20 Jyväskylä–Helsingfors  
IC 26 Uleåborg 14.34 – Helsingfors 20.35
må–fr 2 9–16 Uleåborg–Helsingfors

 

IC 186, Björneborg 18.15 – Helsingfors 21.54
må–fr 2 9–16 Tammerfors–Helsingfors  
S 148, Pieksämäki 18.16 – Helsingfors 22.54
må–fr 2 1–12 Pieksämäki–Tammerfors Inte 17.11.
17.11. fr 2 9–16 Pieksämäki–Tammerfors 17.11.
IC 28, Uleåborg 17.57 – Helsingfors 23.35
må–fr 2 9–16 Uleåborg–Tammerfors  

 

Högtidsdagarnas inverkan på kvotplatserna 14.8.–9.12.2017

Dag Datum Kvoterade platser
On 6.12.2017 Kvoterade platser som på söndagar