Kvoterade platser för Helsingfors–Tammerfors

Tågen från Helsingfors mot Tammerfors 18.6.2018–12.8.2018

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer  Bansträckä Obs.
IC 81, Helsingfors 5.14 – Jyväskylä 8.40
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Jyväskylä  
IC 121, Helsingfors 6.14 Uleåborg 12.18
må–fr 2 41–52 Helsingfors–Uleåborg  
IC 141, Helsingfors 6.49 Pieksämäki 11.25
må–fr 2 9–40 Helsingfors–Tammerfors  
IC 41, Helsingfors 7.14 – Vasa 11.15
må–fr 2 41–52 Helsingfors–Tammerfors  
S 165, Helsingfors 8.14 Tammerfors 9.56
må–fr 2 1–4 Helsingfors–Tammerfors  
IC 167, Helsingfors 8.49 – Tammerfors 10.46
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Tammerfors  
IC 23, Helsingfors 9.14 – Uleåborg 14.54
må–fr 2 49–52 Helsingfors–Uleåborg  
S 143, Helsingfors 9.49 – Pieksämäki 14.25
må–fr 2 5–12 Helsingfors–Tammerfors  
IC 43, Helsingfors 10.14 – Vasa 14.15
må–fr 2 49–52 Helsingfors–Tammerfors  
S 169, Helsingfors 10.49 – Tammerfors 12.46
må–fr 2 1–4 Helsingfors–Tammerfors  
IC 125, Helsingfors 12.14 – Uleåborg 18.20
må–fr 2 49–52 Helsingfors–Uleåborg  
IC 173, Helsingfors 12.49 – Tammerfors 14.46
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Tammerfors  
S 145, Helsingfors 13.14 – Pieksämäki 17.30
må–fr 2 5–12 Helsingfors–Pieksämäki  
IC 175, Helsingfors 13.49 – Björneborg 17.47
må–fr 1 65–88 Helsingfors–Björneborg  
må–fr 1 89–104 Helsingfors–Tammerfors  
S 45 Helsingfors 14.14 – Vasa 18.07
må–fr 11 21–44 Helsingfors–Tammerfors  
må–fr 11 45–68 Helsingfors–Vasa  
S 45/87, Helsingfors 14.14 – Jyväskylä 17.46
fr 2 1–12 Helsingfors–Jyväskylä  
IC 151 Helsingfors 14.49 – Pieksämäki 19.25   
må–fr 2 9–32 Helsingfors–Jyväskylä  
må–fr 2 67–68 Helsingfors–Jyväskylä Med Extra-klass periodbiljett
må–fr 5 17–112 Helsingfors–Tammerfors  
2 49–52 Helsingfors–Tammerfors  
IC 27, Helsingfors 15.14 – Rovaniemi 23.18
må–to 2 9–16 Helsingfors–Seinäjoki  
må–to 2 17–64 Helsingfors–Tammerfors  
fr 2 9–32 Helsingfors–Tammerfors  
IC 147, Helsingfors 15.49 – Jyväskylä 19.40
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Jyväskylä  
må–fr 2 109, 111, 112 HelsingforsTammerfors Med Extra-klass periodbiljett
må–fr 5 9–112 Helsingfors–Tammerfors  
må–to 6 9–112 Helsingfors–Tammerfors  
lö–sö 2 9–16 HelsingforsTammerfors  
S 47, Helsingfors 16.14 – Vasa 20.07
må–fr 8 1–12 Helsingfors–Vasa  
må–fr 8 13–36 Helsingfors–Tammerfors  
S 47/51 Helsingfors 16.14 – Ylivieska 21.18
må–fr 2 1–28 HelsingforsTammerfors  to-fr Helsingfors–Uleåborg kl 22.43
IC 177 Helsingfors 16.49 – Tammerfors 18.46
må–to 2 9–24 Helsingfors–Tammerfors  
må–fr 2 105–112 Helsingfors–Tammerfors Med Extra-klass periodbiljett
må–to 5 9–116 HelsingforsTammerfors  
fr 5 65–116 Helsingfors–Tammerfors  
S 49, Helsingfors 17.14 – Vasa 20.55
må–fr 8 1–12 HelsingforsTammerfors  
S 49/89, Helsingfors 17.14 – Jyväskylä 20.48
må–fr 2 1–12 Helsingfors–Jyväskylä  
IC 179, Helsingfors 17.49 – Björneborg 21.37
må–fr 1 65–104 HelsingforsTammerfors  
IC 29, Helsingfors 18.14 – Uleåborg 0.05
må–fr 2 9–16 HelsingforsTammerfors  
IC 149, Helsingfors 18.49 – Jyväskylä 22.35
må–fr 2 9–32 HelsingforsTammerfors  
S 53, Helsingfors 20.14 – Vasa 0.04
må–to 2 5–12 HelsingforsTammerfors  
IC 187 Helsingfors 21.49 – Tammerfors 23.46
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Tammerfors  

 

Tågen från Tammerforshallet till Helsingfors 18.6.2018–12.8.2018

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer  Bansträckä Obs.
IC 160, Tammerfors 5.13 – Helsingfors 7.09
må–fr 2 65–112 TammerforsHelsingfors Slummeravdelning i övre våningen i vagn 2
må–fr 5 9–116 Tammerfors–Helsingfors Slummeravdelning i övre våningen i vagn 5
IC 162, Tammerfors 5.57 – Helsingfors 7.59    
må–fr 2 105–112 TammerforsHelsingfors Med Extra-klass periodbiljett
må–fr 6 9–116 TammerforsHelsingfors Slummeravdelning i övre våningen i vagn 6
må–fr 7 9–116 TammerforsHelsingfors Slummeravdelning i övre våningen i vagn 7
S 80, Jyväskylä 5.28 – Helsingfors 8.44
må–fr 5 1–12 Jyväskylä–Helsingfors  
må–fr 5 13–68 Tammerfors–Helsingfors  
S 40, Vasa 4.55 – Helsingfors 8.44
må–fr 11 1–12 Vasa–Helsingfors  
må–fr 11 13–68 Tammerfors–Helsingfors  
IC 164, Björneborg 5.20 – Helsingfors 8.54
må–fr 2 9–40 TammerforsHelsingfors  
må–fr 2 105–112 TammerforsHelsingfors Med Extra-klass periodbiljett
må–fr 5 9–16 Björneborg–Helsingfors  
må–fr 5 17-112 Tammerfors–Helsingfors  
S 42, Vasa 5.54 – Helsingfors 9.44
må–fr 8 1–36 VasaHelsingfors  
S 52/42, Ylivieska 4.42 – Helsingfors 9.44
må–to 2 1–4 Ylivieska–Helsingfors  
IC 150, Jyväskylä 6.20 – Helsingfors 10.13
må–fr 2 9–40 JyväskyläHelsingfors  
S 44, Vasa 6.50 – Helsingfors 10.44
må–fr 2 1–12 VasaHelsingfors  
IC 140, Pieksämäki 6.30 – Helsingfors 11.09   
må–fr 2 9–16 Jyväskylä–Helsingfors  
lö–sö 2 9–16 TammerforsHelsingfors  
IC 20, Uleåborg 5.53 – Helsingfors 11.44
må–fr 2 9–16 TammerforsHelsingfors  
IC 142, Pieksämäki 9.23 – Helsingfors 14.09
må–fr 2 9–16 TammerforsHelsingfors  
IC 122, Rovaniemi 6.03 – Helsingfors 14.44
må–fr 2 49–52 Uleåborg–Helsingfors  
IC 174, Tammerfors 13.13 – Helsingfors 15.09
må–fr 2 9–16 TammerforsHelsingfors  
S 178, Tammerfors 14.02 – Helsingfors 15.44
må–fr 2 5–12 TammerforsHelsingfors  
IC 48, Vasa 12.40 – Helsingfors 16.44
må–fr 2 9–16 TammerforsHelsingfors  
IC 144 Pieksämäki 12.23 – Helsingfors 17.09
må–fr 2 9–32 TammerforsHelsingfors  
IC 24, Uleåborg 11.55 – Helsingfors 17.44
må–fr 2 41–52 TammerforsHelsingfors  
IC 86, Jyväskylä 15.18 – Helsingfors 18.44  
må–fr 2 9–16 JyväskyläHelsingfors  
IC 180 Tammerfors 17.13 – Helsingfors 19.09
må–to 2 9–48 TammerforsHelsingfors  
fr 2 9–24 TammerforsHelsingfors  
IC 50, Vasa 15.48 – Helsingfors 19.44
må–fr 2 49–52 VasaHelsingfors  
S 146 Pieksämäki 15.27 – Helsingfors 20.09
må–fr 2 1–12 JyväskyläHelsingfors  
IC 126 Uleåborg 14.34 – Helsingfors 20.44
må–to 2 49–52 Uleåborg–Helsingfors

 

IC 186, Björneborg 18.15 – Helsingfors 22.09
må–fr 2 9–16 TammerforsHelsingfors  
S 148, Pieksämäki 18.16 – Helsingfors 23.09
må–fr 2 1–12 PieksämäkiTammerfors  

 

Högtidsdagarnas inverkan på kvotplatserna 18.6.2018–12.8.2018

Dag Datum Kvoterade platser
to 21.6.2018 Kvoterade platser som fredagar
fr 22.6.2018 Kvoterade platser  som lördagar
23.6.2018 Kvoterade platser  som söndagar