Kvoterade platser för Helsingfors–Tammerfors

Tågen från Helsingfors till Tammerfors 15.6.–9.8.2020

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
S 35, Helsingfors 5.22 – Uleåborg 11.41    
må–fr 8 5–8 Helsingfors–Uleåborg  
S 35/55, Helsingfors 5.22 – Vasa 9.33    
2 5–8 Helsingfors–Vasa  
IC 21, Helsingfors 6.22 Uleåborg 12.16    
må–fr 2 47–52 Helsingfors–Seinäjoki  
IC 155, Helsingfors 7.03 Pieksämäki 11.28    
må–fr 2 9–12 Helsingfors–Jyväskylä  
må–fr 2 13–32 Helsingfors–Tammerfors  
S 41, Helsingfors 7.24 – Vasa 11.07  
må–fr 2 1–8 Helsingfors–Tammerfors  
IC 23, Helsingfors 8.24 – Rovaniemi 16.46  
må–fr 2 51–52 Helsingfors–Tammerfors  
IC 43, Helsingfors 9.24 – Vasa 13.38    
må–fr 2 51–52 Helsingfors–Vasa  
S 143, Helsingfors 10.24 – Pieksämäki 14.30    
må–fr 2 5–8 Helsingfors–Tammerfors  
fr 2 1–4 Helsingfors–Pieksämäki  
IC 45, Helsingfors 11.03 – Vasa 15.17    
må–fr 2 9–12 Helsingfors–Vasa  
S 171, Helsingfors 12.03 – Björneborg 15.47    
må–fr 2 1–8 Helsingfors–Björneborg  
IC 25, Helsingfors 12.24 – Uleåborg 17.48    
må–fr 2 51–52 Helsingfors–Uleåborg  
IC 145, Helsingfors 13.03 – Pieksämäki 17.29  
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Pieksämäki  
IC 37, Helsingfors 13.24 – Rovaniemi 22.47    
må–fr 2 9–12 Helsingfors–Seinäjoki  
må–fr 2 13–16 Helsingfors–Tammerfors  
IC 27, Helsingfors 14.24 – Uleåborg 20.10    
må–fr 2 35–46 Helsingfors–Tammerfors  
må–fr 2 47–52 Helsingfors–Seinäjoki  
IC 151, Helsingfors 15.03 – Jyväskylä 18.36     
må–fr 2 69–70 Helsingfors–Jyväskylä

Med Extra-klass periodbiljett

må–fr 5 65–104 Helsingfors–Tammerfors  
må–fr 5 105–112 Helsingfors–Jyväskylä  
2 51–52 Helsingfors–Tammerfors  
IC 47, Helsingfors 15.24 – Vasa 19.12    
må–to 2 9–40 Helsingfors–Tammerfors  
fr 2 9–24 Helsingfors–Tammerfors  
IC 147, Helsingfors 16.03 – Kuopio 21.24  
må–fr 2 9–12 Helsingfors–Jyväskylä  
må–fr 2 69–70 HelsingforsTammerfors Med Extra-klass periodbiljett
må–to 5 25–112 Helsingfors–Tammerfors  
fr 5 65–96 Helsingfors–Tammerfors  
lö–sö 2 9–14 HelsingforsTammerfors  
IC 51, Helsingfors 16.24 – Uleåborg 22.11    
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Seinäjoki  
må–fr 2 19–64 Helsingfors–Tammerfors  
må–fr 2 69–70 Helsingfors–Seinäjoki Med Extra-klass periodbiljett
IC 59, Tammerfors 18.25 – Ylivieska 21.38    
må–fr 2 9–12 Tammerfors–Seinäjoki  
IC 177, Helsingfors 17.03 – Tammerfors 18.53  
må–fr 2 109–110 Helsingfors–Tammerfors Med Extra-klass periodbiljett
må–to 5 25–112 Helsingfors–Tammerfors  
fr 5 65–96 HelsingforsTammerfors  
IC 49, Helsingfors 17.24 – Vasa 21.08  
må–fr 2 41–52 HelsingforsTammerfors  
S 179, Helsingfors 18.03 – Björneborg 21.37  
må–fr 5 45–68 HelsingforsTammerfors  
IC 29, Helsingfors 18.24 – Tammerfors 19.58  
må–fr 2 9–12 HelsingforsTammerfors  
IC 149, Helsingfors 19.03 – Jyväskylä 22.40  
må–fr 2 41–52 HelsingforsTammerfors  
S 53, Helsingfors 20.24 – Vasa 0.12    
må–fr 2 5–8 Helsingfors–Tammerfors  

 

Tågen från Tammerfors till Helsingfors 15.6.–9.8.2020

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
S 160, Tammerfors 5.04 – Helsingfors 6.56  
må–fr 5 hela vagnen TammerforsHelsingfors  
IC 162, Tammerfors 5.45 – Helsingfors 7.36     
må–fr 2 105–112 TammerforsHelsingfors Med Extra-klass periodbiljett
må–fr 5 65–116 TammerforsHelsingfors  
IC 40, Vasa 4.44 – Helsingfors 8.36    
må–fr 2 69–75 Vasa–Helsingfors Med Extra-klass periodbiljett
må–fr 5 9–16 Vasa–Helsingfors  
må–to 5 17–64 Tammerfors–Helsingfors  
fr 5 17–52 Tammerfors–Helsingfors  
IC 80, Jyväskylä 5.27 – Helsingfors 9.00  
må–fr 2 69–72 Tammerfors–Helsingfors

Med Extra-klass periodbiljett

må–fr 5 9–16 Jyväskylä–Helsingfors  
må–fr 5 17–64 Tammerfors–Helsingfors  
IC 52, Ylivieska 4.38 – Seinäjoki 6.26    
må–fr 2 49–52 Ylivieska–Seinäjoki  
IC 42, Vasa 5.44 – Helsingfors 9.34  
må–fr 2 33–52 Vasa–Helsingfors  
må–to 2 69 –70 Tammerfors–Helsingfors Med Extra-klass periodbiljett
IC 140, Jyväskylä 6.20 – Helsingfors 9.56    
må–fr 2 9–24 Jyväskylä–Helsingfors  
S 150, Jyväskylä 7.20 – Helsingfors 10.36  
må–fr 2 1–12 Jyväskylä–Helsingfors  
2 49–52 Tammerfors–Helsingfors Inte 19.6.
19.6. 2 5–8 Tammerfors–Helsingfors 19.6.
S 44, Vasa 6.44 – Helsingfors 10.56  
må–fr 2 1–8 VasaHelsingfors  
IC 20, Uleåborg 5.25 – Helsingfors 11.41  
må–fr 2 9–12 TammerforsHelsingfors  
IC 22, Rovaniemi 5.35 – Helsingfors 13.36    
må–fr 2 49–52 Uleåborg–Helsingfors  
S 46, Vasa 10.30 – Helsingfors 14.36    
må–fr 2 5–8 Vasa–Helsingfors  
IC 38, Uleåborg 9.21 – Helsingfors 15.36    
må–fr 2 9–12 Tammerfors–Helsingfors  
IC 48, Vasa 12.35 – Helsingfors 16.36  
må–fr 2 9–12 TammerforsHelsingfors  
IC 144, Pieksämäki 12.27 – Helsingfors 16.56    
må–fr 2 9–24 Tammerfors–Helsingfors  
IC 24, Rovaniemi 9.27 – Helsingfors 17.36    
må–fr 2 45–48 Tammerfors–Helsingfors  
må–fr 2 49–52 Seinäjoki–Helsingfors  
IC 50, Vasa 14.40 – Helsingfors 18.36    
må–fr 2 49–52 Vasa–Helsingfors  
IC 180, Tammerfors 17.04 Helsingfors 18.56  
må–to 2 9–32 TammerforsHelsingfors  
fr 2 9–24 TammerforsHelsingfors  
IC 26, Uleåborg 13.42 – Helsingfors 19.36    
må–to 2 49–52 Uleåborg–Helsingfors  
S 146, Pieksämäki 15.25 Helsingfors 19.56  
må–fr 2 1–12 JyväskyläHelsingfors  

 

Tågen från Helsingfors till Tammerfors 10.8.–24.10.2020

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
S 81, Tammerfors 7.07 – Jyväskylä 8.40    
må–fr 2 5–12 Tammerfors–Jyväskylä  
S 35, Helsingfors 5.12 – Uleåborg 11.30    
må–fr 8 5–12 Helsingfors–Uleåborg  
S 35/55, Helsingfors 5.12 – Vasa 9.19    
2 5–12 Helsingfors–Vasa  
IC 21, Helsingfors 6.23 Uleåborg 12.16    
må–fr 2 41–52 Helsingfors–Seinäjoki  
IC 155, Helsingfors 7.03 Pieksämäki 11.28    
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Jyväskylä  
må–fr 2 17–48 Helsingfors–Tammerfors  
S 41, Helsingfors 7.23 – Vasa 11.07  
må–fr 2 1–12 Helsingfors–Tammerfors  
IC 165, Helsingfors 8.03 – Björneborg 11.39    
fr 2 9–16 Helsingfors–Tammerfors  
IC 23, Helsingfors 8.24 – Rovaniemi 16.46  
må–fr 2 49–52 Helsingfors–Tammerfors  
IC 93, Helsingfors 9.03 – Jyväskylä 12.39    
fr 2 9–16 Helsingfors–Tammerfors  
IC 43, Helsingfors 9.24 – Vasa 13.38    
må–fr 2 49–52 Helsingfors–Vasa  
S 143, Helsingfors 10.24 – Pieksämäki 14.30    
må–fr 2 5–12 Helsingfors–Tammerfors  
fr 2 1–4 Helsingfors–Pieksämäki  
IC 45, Helsingfors 11.03 – Vasa 15.17    
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Vasa  
S 171, Helsingfors 12.03 – Björneborg 15.47    
må–fr 2 1–12 Helsingfors–Björneborg  
IC 25, Helsingfors 12.24 – Uleåborg 17.48    
må–fr 2 49–52 Helsingfors–Uleåborg  
IC 145, Helsingfors 13.03 – Pieksämäki 17.29  
må–fr 2 9–24 Helsingfors–Pieksämäki  
IC 37, Helsingfors 13.24 – Rovaniemi 22.47    
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Seinäjoki  
må–fr 2 17–24 Helsingfors–Tammerfors  
S 87, Helsingfors 14.03 – Jyväskylä 17.41    
må–fr 2 5–12 Helsingfors–Jyväskylä  
må–fr 2 13–28 Helsingfors–Tammerfors  
IC 27, Helsingfors 14.24 – Uleåborg 20.10    
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Seinäjoki  
må–fr 2 17–32 Helsingfors–Tammerfors  
IC 151, Helsingfors 15.03 – Jyväskylä 18.36     
må–fr 2 69–70 Helsingfors–Jyväskylä

Med Extra-klass periodbiljett

må–fr 5 17–96 Helsingfors–Tammerfors  
må–fr 5 97–112 Helsingfors–Jyväskylä  
2 49–52 Helsingfors–Tammerfors  
IC 47, Helsingfors 15.24 – Vasa 19.12    
må–to 1 65–66 Helsingfors–Tammerfors  
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Vasa  
må–to 2 17–64 Helsingfors–Tammerfors  
fr 2 17–38 Helsingfors–Tammerfors  
IC 147, Helsingfors 16.03 – Kuopio 21.24  
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Jyväskylä  
må–fr 2 69–70 HelsingforsTammerfors Med Extra-klass periodbiljett
må–fr 5 53–112 HelsingforsTammerfors  
må–to 6 9–112 Helsingfors–Tammerfors  
fr 6 65–88 Helsingfors–Tammerfors  
må–to 7 65–96 Helsingfors–Tammerfors  
lö–sö 2 9–16 HelsingforsTammerfors  
IC 51, Helsingfors 16.24 – Uleåborg 22.11    
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Seinäjoki  
må–fr 2 17–64 Helsingfors–Tammerfors  
må–fr 2 69–70 Helsingfors–Seinäjoki Med Extra-klass periodbiljett
IC 59, Helsingfors 16.40 – Ylivieska 21.38    
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Seinäjoki  
må–fr 2 17–48 Helsingfors–Tammerfors  
må–to 6 65–74 Helsingfors–Tammerfors  
IC 177, Helsingfors 17.03 – Tammerfors 18.53  
må–fr 2 9–48 Helsingfors–Tammerfors  
må–fr 2 105–112 Helsingfors–Tammerfors Med Extra-klass periodbiljett
må–to 5 33–116 Helsingfors–Tammerfors  
fr 5 65–74 HelsingforsTammerfors  
IC 49, Helsingfors 17.24 – Vasa 21.08  
må–fr 2 33–52 HelsingforsTammerfors  
S 179, Helsingfors 18.03 – Björneborg 21.37  
må–fr 5 13–68 HelsingforsTammerfors  
IC 29, Helsingfors 18.24 – Tammerfors 19.58  
må–fr 2 9–16 HelsingforsTammerfors  
IC 149, Helsingfors 19.03 – Jyväskylä 22.40  
må–fr 2 25–52 HelsingforsTammerfors  
S 53, Helsingfors 20.24 – Vasa 0.12    
fr 2 5–12 Helsingfors–Tammerfors  
S 187, Helsingfors 22.03 – Tammerfors 23.53    
må–fr 2 5–20 Helsingfors–Tammerfors  

 

Tågen från Tammerfors till Helsingfors 10.8.–24.10.2020

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
S 160, Tammerfors 5.04 – Helsingfors 6.54  
må–fr 4 hela vagnen TammerforsHelsingfors  
må–fr 5 hela vagnen Tammerfors–Helsingfors  
IC 162, Tammerfors 5.45 – Helsingfors 7.36     
må–fr 2 105–112 TammerforsHelsingfors Med Extra-klass periodbiljett
må–fr 6 9–116 TammerforsHelsingfors  
IC 166, Tammerfors 6.22 – Helsingfors 8.07    
må–fr 2 105–112 TammerforsHelsingfors Med Extra-klass periodbiljett
må–fr 5 9–116 TammerforsHelsingfors  
må–to 6 9–116 TammerforsHelsingfors  
fr 6 65–116 TammerforsHelsingfors  
IC 40, Vasa 4.44 – Helsingfors 8.35    
må–fr 2 69–75 Vasa–Helsingfors Med Extra-klass periodbiljett
må–fr 7 9–16 Vasa–Helsingfors  
må–to 7 17–100 Tammerfors–Helsingfors  
fr 7 17–76 Tammerfors–Helsingfors  
IC 80, Jyväskylä 5.27 – Helsingfors 8.54  
må–fr 2 69–72 Tammerfors–Helsingfors

Med Extra-klass periodbiljett

må–fr 6 65–80 Jyväskylä–Helsingfors  
må–fr 6 81–88 Tammerfors–Helsingfors  
må–to 7 9–116 Tammerfors–Helsingfors  
fr 7 33–116 Tammerfors–Helsingfors  
IC 52, Ylivieska 4.38 – Seinäjoki 6.26    
må–fr 2 49–52 Ylivieska–Seinäjoki  
IC 42, Vasa 5.44 – Helsingfors 9.35  
må–to 2 19–52 Vasa–Helsingfors  
må–to 2 69–70 Tammerfors–Helsingfors Med Extra-klass periodbiljett
fr 2 25–52 Vasa–Helsingfors  
IC 140, Jyväskylä 6.20 – Helsingfors 9.54    
må–fr 2 9–40 Jyväskylä–Helsingfors  
S 150, Jyväskylä 7.20 – Helsingfors 10.35  
må–fr 2 5–20 Jyväskylä–Helsingfors  
2 49–52 Tammerfors–Helsingfors  
S 44, Vasa 6.44 – Helsingfors 10.54  
må–fr 2 1–12 VasaHelsingfors  
IC 20, Uleåborg 5.25 – Helsingfors 11.35  
må–fr 2 9–16 TammerforsHelsingfors  
IC 22, Rovaniemi 5.35 – Helsingfors 13.35    
må–fr 2 49–52 Uleåborg–Helsingfors  
S 94, Jyväskylä 10.17 – Helsingfors 13.54    
må–fr 2 5–12 TammerforsHelsingfors  
S 46, Vasa 10.30 – Helsingfors 14.35    
må–fr 2 5–12 Vasa–Helsingfors  
IC 38, Uleåborg 9.21 – Helsingfors 15.35    
må–fr 2 9–16 Tammerfors–Helsingfors  
IC 178, Björneborg 12.05 – Helsingfors 15.54    
fr 2 9–16 Tammerfors–Helsingfors  
IC 48, Vasa 12.35 – Helsingfors 16.35  
må–fr 2 9–16 TammerforsHelsingfors  
IC 144, Pieksämäki 12.27 – Helsingfors 16.54    
må–fr 2 9–40 TammerforsHelsingfors  
IC 24, Rovaniemi 9.47 – Helsingfors 17.35    
må–fr 2 49–52 Seinäjoki–Helsingfors  
må–fr 2 41–48 Tammerfors–Helsingfors  
IC 86, Jyväskylä 14.23 – Helsingfors 17.54    
fr 2 9–16 Jyväskylä–Tammerfors  
fr 2 17–32 Tammerfors–Helsingfors  
IC 50, Vasa 14.40 – Helsingfors 18.35    
må–fr 2 49–52 Vasa–Helsingfors  
IC 180, Tammerfors 17.04 Helsingfors 18.54  
må–to 2 9–48 TammerforsHelsingfors  
fr 2 9–32 TammerforsHelsingfors  
IC 26, Uleåborg 13.42 – Helsingfors 19.35    
må–to 2 49–52 Uleåborg–Helsingfors  
S 146, Pieksämäki 15.25 Helsingfors 19.54  
må–fr 2 1–12 JyväskyläHelsingfors  
S 88, Jyväskylä 18.14 – Helsingfors 21.54    
må–fr 2 5–12 Tammerfors–Helsingfors  

 

Högtidsdagarnas inverkan på kvotplatserna 15.6.–9.8.2020

Dag Datum Kvoterade platser
to 18.6.2020 Kvoterade platser som på fredagar
fr 19.6.2020 Kvoterade platser som på lördagar

 

Högtidsdagarnas inverkan på kvotplatserna 10.8.–24.10.2020

Dag Datum Kvoterade platser