Kvoterade platser för Helsingfors–Kouvola

Tågen från Helsingfors till Kouvola 15.6.–9.8.2020

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 1, Helsingfors 6.52 – Joensuu 11.40  
må–fr 2 9–20 Helsingfors–Villmanstrand  
IC 63, Helsingfors 8.20 – Kuopio 12.23  
må–fr 2 9–16 HelsingforsKouvola  
IC 65, Helsingfors 11.13 – Uleåborg 19.58  
må–fr 2 9–12 Helsingfors–Pieksämäki  
IC 5, Helsingfors 13.20 – Joensuu 17.50  
må–fr 2 9–12 Helsingfors–Imatra  
S 67, Helsingfors 14.20 – Uleåborg 23.21    
må–fr 2 1–8 Helsingfors–Kouvola  
må–fr 2 9–12 Helsingfors–Kuopio  
S 701, Helsingfors 15.20 – Kajana 22.19     
må–fr 2 1–12 Helsingfors–St Michel  
må–fr 2 13–36 Helsingfors–Kouvola  
IC 9, Helsingfors 16.20 – Joensuu 20.56  
må–fr 2 9–24 Helsingfors–Villmanstrand  
må–fr 2 67–72 Helsingfors–Kouvola Med Extra-klass periodbiljett
må–to 5 9–64 Helsingfors–Kouvola  
fr 5 9–52 Helsingfors–Kouvola  
IC 111, Helsingfors 17.20 – Imatra 19.51  
må–fr 1 65–72 HelsingforsVillmanstrand  
må–fr 2 67–70 HelsingforsKouvola Med Extra-klass periodbiljett
må–to 2 9–32 HelsingforsKouvola  
fr 2 9–24 Helsingfors–Kouvola  
IC 11, Helsingfors 18.20 – Joensuu 23.00  
–to 2 9–20 HelsingforsVillmanstrand  
fr 2 9–16 HelsingforsVillmanstrand  
IC 73, Helsingfors 19.20 – Kajana 1.22  
må–fr 2 9–12 HelsingforsKouvola  
IC 115, Helsingfors 20.20 – Imatra 22.51    
må–fr 1 65–68 Helsingfors–Kouvola  

 

Tågen från Kouvola till Helsingfors 15.6.–9.8.2020

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 102, Imatra 5.08 – Helsingfors 7.52  
må–fr 1 65–80 Villmanstrand–Helsingfors  
må–fr 1 81–88 Kouvola–Helsingfors  
må–fr 2 105–112 Imatra–Helsingfors

Med Extra-klass periodbiljett

må–fr 5 9–64 KouvolaHelsingfors

 

IC 104, Imatra 6.08 – Helsingfors 8.52    
må–to 1 65–72 Imatra–Helsingfors  
må–fr 5 25–64 Kouvola–Helsingfors  
IC 62, Kajana 3.40 – Helsingfors 9.52  
må–fr 2 9–16 KuopioHelsingfors  
IC 4, Joensuu 6.10 – Helsingfors 10.52  
må–fr 2 49–52 ImatraHelsingfors  
S 64, Kajana 6.33 – Helsingfors 12.52  
må–fr 2 5–8 IdensalmiHelsingfors  
S 66, Uleåborg 7.10 – Helsingfors 15.52    
må–fr 2 5–8 Kouvola–Helsingfors må Kuopio–Helsingfors 11.26
IC 8, Joensuu 12.13 – Helsingfors 16.52  
må–fr 2 9–12 KouvolaHelsingfors  
IC 68, Kuopio 14.24 – Helsingfors 18.52  
må–fr 2 49–52 Kouvola–Helsingfors  
IC 10, Joensuu 15.13 – Helsingfors 19.52  
må–fr 2 49–52 ImatraHelsingfors  

 

Tågen från Helsingfors till Kouvola 10.8.–24.10.2020

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 1, Helsingfors 6.57 – Joensuu 11.40  
må-fr 2 9–32 Helsingfors–Villmanstrand  
IC 63, Helsingfors 8.19 – Kuopio 12.23  
må-fr 2 9–16 HelsingforsKouvola  
IC 65, Helsingfors 11.19 – Uleåborg 19.58  
må-fr 2 9–16 Helsingfors–Pieksämäki  
IC 5, Helsingfors 13.19 – Joensuu 17.50  
må-fr 2 9–16 Helsingfors–Imatra  
S 67, Helsingfors 14.19 – Uleåborg 23.21    
må-fr 2 1–12 Helsingfors–Kouvola  
må-fr 2 13–20 Helsingfors–Kuopio  
S 7, Helsingfors 15.19 – Joensuu 19.36    
må-fr 8 1–20 Helsingfors–Imatra  
må-fr 8 21–36 Helsingfors–Kouvola  
S 7 / 701, Helsingfors 15.19 – Kajana 22.19     
må-fr 2 1–12 Helsingfors–St Michel  
må-fr 2 13–36 Helsingfors–Kouvola  
IC 9, Helsingfors 16.19 – Joensuu 20.56  
må-fr 2 9–32 Helsingfors–Villmanstrand  
må-fr 2 67–72 Helsingfors–Kouvola Med Extra-klass periodbiljett
må–to 5 9–112 Helsingfors–Kouvola  
fr 5 33–112 Helsingfors–Kouvola  
IC 111, Helsingfors 17.19 – Imatra 19.51  
må-fr 1 65–72 HelsingforsVillmanstrand  
må-fr 2 67–70 HelsingforsKouvola Med Extra-klass periodbiljett
må–to 2 9–64 HelsingforsKouvola  
fr 2 9–40 Helsingfors–Kouvola  
IC 11, Helsingfors 18.29 – Joensuu 23.00  
–to 2 9–32 HelsingforsVillmanstrand  
fr 2 9–24 HelsingforsVillmanstrand  
IC 73, Helsingfors 19.19 – Kajana 1.22  
må-fr 2 9–16 HelsingforsKouvola  
IC 115, Helsingfors 20.19 – Imatra 22.51    
må-fr 1 65–72 Helsingfors–Kouvola  

 

Tågen från Kouvola till Helsingfors 10.8.–24.10.2020

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 102, Imatra 5.08 – Helsingfors 7.40  
må-fr 1 65–96 Villmanstrand–Helsingfors  
må-fr 1 97–112 Kouvola–Helsingfors  
må-fr 2 9–24 Kouvola–Helsingfors  
må-fr 2 105–112 Imatra–Helsingfors

Med Extra-klass periodbiljett

må-fr 5 9–116 KouvolaHelsingfors

 

IC 104, Imatra 6.08 – Helsingfors 8.40    
må–to 1 65–80 Imatra–Helsingfors  
må-fr 5 25–112 Kouvola–Helsingfors  
S 2, Joensuu 5.12 – Helsingfors 9.30    
må-fr 2 1–20 Imatra–Helsingfors  
IC 62, Kajana 3.40 – Helsingfors 9.40  
må-fr 2 9–24 KuopioHelsingfors  
IC 4, Joensuu 6.10 – Helsingfors 10.40  
må-fr 2 41–52 ImatraHelsingfors  
S 64, Kajana 6.33 – Helsingfors 12.40  
må-fr 2 5–12 IdensalmiHelsingfors  
S 66, Uleåborg 7.10 – Helsingfors 15.40    
må-fr 2 5–12 Kouvola–Helsingfors må Kuopio–Helsingfors 11.26
IC 8, Joensuu 12.13 – Helsingfors 16.40  
må-fr 2 9–16 KouvolaHelsingfors  
IC 68, Kuopio 14.24 – Helsingfors 18.40  
må-fr 2 49–52 Kouvola–Helsingfors  
IC 10, Joensuu 15.13 – Helsingfors 19.45  
må-fr 2 49–52 ImatraHelsingfors  

 

Högtidsdagarnas inverkan på kvotplatserna 15.6.–9.8.2020

Dag Datum Kvoterade platser
to 18.6.2020 Kvoterade platser som på fredagar
fr 19.6.2020 Kvoterade platser som på lördagar

 

Högtidsdagarnas inverkan på kvotplatserna 10.8.–24.10.2020

Dag Datum Kvoterade platser