Kvoterade platser för Helsingfors–Kouvola

Tågen från Helsingfors mot Kouvola 18.6.2018–12.8.2018

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 1, Helsingfors 7.09– Joensuu 11.47
må–fr 2 9–32 Helsingfors–Villmanstrand  
IC 63, Helsingfors 8.19 – Kuopio 12.20
må–fr 2 9–16 HelsingforsKouvola  
IC 65, Helsingfors 11.19 Uleåborg 19.59
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Pieksämäki  
IC 5, Helsingfors 13.19 – Joensuu 17.47
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Imatra  
S 67, Helsingfors 14.19 Uleåborg 23.26
må–fr 2 1–12 Helsingfors–Kouvola  
S 67/109, Helsingfors 14.19 Villmanstrand 16.19
må–fr 8 1–20 HelsingforsVillmanstrand  
IC 7, Helsingfors 15.19 – Joensuu 19.32
må–fr 1 65–80 Helsingfors–Imatra  
må–fr 1 81–112 Helsingfors–Kouvola  
må–fr 2 9–24 Helsingfors–Kouvola  
S 9, Helsingfors 16.19 – Joensuu 20.46
må–fr 7 29–32 Helsingfors–Kouvola Med Extra-klass periodbiljett
må–fr 11 1–20 HelsingforsVillmanstrand  
må–to 11 21–68 Helsingfors–Kouvola  
fr 11 21–52 Helsingfors–Kouvola  
S 9/69, Helsingfors 16.19 – Kajana 22.20
må–fr 5 1–20 HelsingforsSt Michel  
må–to 5 21–68 Helsingfors–Kouvola  
fr 5 21–52 Helsingfors–Kouvola  
IC 111, Helsingfors 17.19 – Imatra 19.44
må–fr 1 65–72 HelsingforsVillmanstrand  
må–fr 1 73–112 HelsingforsKouvola  
må–to 2 9–24 Helsingfors–Kouvola  
IC 11, Helsingfors 18.29 – Joensuu 22.53
må–fr 2 33–52 Helsingfors–Imatra  
IC 73, Helsingfors 19.19 – Kajana 1.18
må–fr 2 9–16 HelsingforsKouvola fr Helsingfors–Kuopio kl 23.21
IC 115, Helsingfors 20.19 – Imatra 22.44
må–fr 1 65–72 HelsingforsKouvola  

 

Tågen från Kouvolahållet till Helsingfors 18.6.2018–12.8.2018

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 102, Imatra 5.09 – Helsingfors 7.39
må–fr 1 65–96 Villmanstrand–Helsingfors  
må–fr 1 97–112 Kouvola–Helsingfors  
må–fr 2 9–24 Kouvola–Helsingfors  
må–fr 2 105–112 Imatra–Helsingfors

Med Extra-klass periodbiljett

må–fr 5 9–116 KouvolaHelsingfors

Slummeravdelning i övre våningen i vagn 5

IC 104, Imatra 6.11 – Helsingfors 8.39
må–to 1 65–80 Imatra–Helsingfors  
må–fr 5 25–112 KouvolaHelsingfors  
S 2, Joensuu 5.16 – Helsingfors 9.30
må–fr 2 1–28 ImatraHelsingfors  
IC 62, Kuopio 5.35 – Helsingfors 9.39
2 9–16 KuopioHelsingfors  
IC 62, Kajana 3.40 – Helsingfors 9.39
ti–fr 2 9–16 KuopioHelsingfors  
IC 4, Joensuu 6.12 – Helsingfors 10.39
må–fr 2 9–24 ImatraHelsingfors  
S 64, Kajana 6.33 – Helsingfors 12.39
må–fr 2 1–4 IdensalmiHelsingfors  
S 66, Kuopio 11.23 – Helsingfors 15.39, Uleåborg 7.08 Helsingfors 15.39
2 1–12 KouvolaHelsingfors  
ti–fr 2 1–12 KouvolaHelsingfors  
IC 8, Joensuu 12.12 – Helsingfors 16.39
må–fr 2 9–16 KouvolaHelsingfors  
S 114, Villmanstrand 16.30 – Helsingfors 18.29
må–fr 2 1–12 VillmanstrandHelsingfors  
IC 68, Kuopio 14.30 – Helsingfors 18.39
må–fr 2 9–16 St MichelHelsingfors  
IC 10, Joensuu 15.12 – Helsingfors 19.39
må–fr 2 49–52 ImatraHelsingfors  

 

Högtidsdagarnas inverkan på kvotplatserna 18.6.2018–12.8.2018

Dag Datum Kvoterade platser
to 21.6.2018 Kvoterade platser som fredagar
fr 22.6.2018 Kvoterade platser  som lördagar
23.6.2018 Kvoterade platser  som söndagar