Kvoterade platser för Helsingfors–Kouvola

Tågen från Helsingfors mot Kouvola 13.8.2018–8.12.2018

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 1, Helsingfors 7.09– Joensuu 11.47  
må–fr 2 9–32 Helsingfors–Villmanstrand  
IC 63, Helsingfors 8.19 – Kuopio 12.20  
–fr 2 9–16 HelsingforsKouvola  
IC 65, Helsingfors 11.19 – Uleåborg 19.59  
–fr 2 9–16 Helsingfors–Pieksämäki  
IC 5, Helsingfors 13.19 – Joensuu 17.47  
–fr 2 9–16 Helsingfors–Imatra  
S 67, Helsingfors 14.19 – Uleåborg 23.26  
–fr 2 1–12 Helsingfors–Kouvola  
S 67/109, Helsingfors 14.19 – Villmanstrand 16.19  
–fr 8 1–20 Helsingfors–Villmanstrand  
IC 7, Helsingfors 15.19 – Joensuu 19.32  
–fr 1 65–80 Helsingfors–Imatra  
–fr 1 81–112 Helsingfors–Kouvola  
–fr 2 9–24 Helsingfors–Kouvola  
S 9, Helsingfors 16.19 – Joensuu 20.46  
må–fr 7 29–32 Helsingfors–Kouvola Med Extra-klass periodbiljett
–fr 11 1–20 Helsingfors–Villmanstrand  
må–to 11 21–68 Helsingfors–Kouvola  
fr 11 21–52 Helsingfors–Kouvola  
S 9/69, Helsingfors 16.19 – Kajana 22.20  
–fr 5 1–20 Helsingfors–St Michel  
må–to 5 21–68 Helsingfors–Kouvola  
fr 5 21–52 Helsingfors–Kouvola  
IC 111, Helsingfors 17.19 – Imatra 19.44  
–fr 1 65–72 Helsingfors–Villmanstrand  
må–fr 1 73–112 HelsingforsKouvola  
må–to 2 9–24 Helsingfors–Kouvola  
IC 11, Helsingfors 18.29 – Joensuu 22.53  
–fr 2 33–52 Helsingfors–Imatra  
IC 73, Helsingfors 19.19 – Kajana 1.18  
–fr 2 9–16 HelsingforsKouvola fr Helsingfors–Kuopio kl 23.21
IC 115, Helsingfors 20.19 Imatra 22.44  
–fr 1 65–72 HelsingforsKouvola  

 

Tågen från Kouvolahållet till Helsingfors 13.8.2018–8.12.2018

Kiintiöpäivät Vaunun numero Kiintiöpaikkojen numerot Kiintiöväli Huom.
IC 102, Imatra 5.09 – Helsingfors 7.39  
må–fr 1 65–96 Villmanstrand–Helsingfors  
må–fr 1 97–112 Kouvola–Helsingfors  
må–fr 2 9–24 Kouvola–Helsingfors  
må–fr 2 105–112 Imatra–Helsingfors

Med Extra-klass periodbiljett

–fr 5 9–116 KouvolaHelsingfors

Slummeravdelning i övre våningen i vagn 5

IC 104, Imatra 6.11 – Helsingfors 8.39  
må–to 1 65–80 Imatra–Helsingfors  
–fr 5 25–112 KouvolaHelsingfors  
S 2, Joensuu 5.16 – Helsingfors 9.30  
–fr 2 1–28 ImatraHelsingfors  
IC 62, Kuopio 5.35 – Helsingfors 9.39  
2 9–24 KuopioHelsingfors  
IC 62, Kajana 3.40 – Helsingfors 9.39  
ti–fr 2 9–24 KuopioHelsingfors  
IC 4, Joensuu 6.12 – Helsingfors 10.39  
–fr 2 9–24 ImatraHelsingfors  
S 64, Kajana 6.33 – Helsingfors 12.39  
–fr 2 1–12 IdensalmiHelsingfors  
S 66, Kuopio 11.23 – Helsingfors 15.39, Uleåborg 7.08 Helsingfors 15.39  
2 1–12 KouvolaHelsingfors  
ti–fr 2 1–12 KouvolaHelsingfors  
IC 8, Joensuu 12.12 – Helsingfors 16.39  
–fr 2 9–16 KouvolaHelsingfors  
S 114, Villmanstrand 16.30 – Helsingfors 18.29  
–fr 2 1–12 Villmanstrand–Helsingfors  
IC 68, Kuopio 14.30 – Helsingfors 18.39  
–fr 2 9–16 St Michel–Helsingfors  
IC 10, Joensuu 15.12 – Helsingfors 19.39  
–fr 2 49–52 ImatraHelsingfors  

 

Högtidsdagarnas inverkan på kvotplatserna 13.8.2018–8.12.2018

Dag Datum Kvoterade platser
to 6.12.2018 Kvoterade platser som söndagar