Kvoterade platser för Helsingfors–Kouvola

Tågen från Helsingfors mot Kouvola 9.12.2018–30.3.2019

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 1, Helsingfors 6.57– Joensuu 11.40  
må–fr 2 9–32 Helsingfors–Villmanstrand  
IC 63, Helsingfors 8.19 – Kuopio 12.23  
må–fr 2 9–16 HelsingforsKouvola  
IC 65, Helsingfors 11.19 – Uleåborg 19.59  
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Pieksämäki  
IC 5, Helsingfors 13.19 – Joensuu 17.50  
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Imatra  
S 109, Helsingfors 13.57 – Villmanstrand 16.05  
må–fr 2 1–20 Helsingfors–Villmanstrand  
S 67, Helsingfors 14.19 – Uleåborg 23.26  
må–fr 2 1–12 Helsingfors–Kouvola  
IC 7, Helsingfors 15.19 – Joensuu 19.36  
må–fr 1 65–80 Helsingfors–Imatra  
må–fr 1 81–112 Helsingfors–Kouvola  
må–fr 2 9–24 Helsingfors–Kouvola  
S 9, Helsingfors 16.19 – Joensuu 20.56  
må–fr 7 29–32 Helsingfors–Kouvola Med Extra-klass periodbiljett
må–fr 11 1–20 Helsingfors–Villmanstrand  
må–to 11 21–68 Helsingfors–Kouvola  
fr 11 21–52 Helsingfors–Kouvola  
S 9/69, Helsingfors 16.19 – Kajana 22.20  
må–fr 5 1–20 Helsingfors–St Michel  
må–to 5 21–68 Helsingfors–Kouvola  
fr 5 21–52 Helsingfors–Kouvola  
IC 111, Helsingfors 17.19 – Imatra 19.51  
må–fr 1 65–72 Helsingfors–Villmanstrand  
må–fr 1 73–112 HelsingforsKouvola  
må–to 2 9–24 Helsingfors–Kouvola  
IC 11, Helsingfors 18.29 – Joensuu 23.00  
må–fr 2 33–52 Helsingfors–Imatra  
IC 73, Helsingfors 19.19 – Kajana 1.22  
må–fr 2 9–16 HelsingforsKouvola fr Helsingfors–Kuopio kl. 23.25
IC 115, Helsingfors 20.19 Imatra 22.51  
må–fr 1 65–72 HelsingforsKouvola  

 

Tågen från Kouvolahållet till Helsingfors 9.12.2018–30.3.2019

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 102, Imatra 5.08 – Helsingfors 7.40  
må–fr 1 65–96 Villmanstrand–Helsingfors  
må–fr 1 97–112 Kouvola–Helsingfors  
må–fr 2 9–24 Kouvola–Helsingfors  
må–fr 2 105–112 Imatra–Helsingfors

Med Extra-klass periodbiljett

må–fr 5 9–116 KouvolaHelsingfors

Slummeravdelning i övre våningen i vagn 5

IC 104, Imatra 6.08 – Helsingfors 8.40  
må–to 1 65–80 Imatra–Helsingfors  
må–fr 5 25–112 KouvolaHelsingfors  
S 2, Joensuu 5.12 – Helsingfors 9.30  
må–fr 2 1–28 ImatraHelsingfors  
IC 62, Kuopio 5.35 – Helsingfors 9.40  
2 9–24 KuopioHelsingfors  
IC 62, Kajana 3.40 – Helsingfors 9.40  
ti–fr 2 9–24 KuopioHelsingfors  
IC 4, Joensuu 6.10 – Helsingfors 10.40  
må–fr 2 9–24 ImatraHelsingfors  
S 64, Kajana 6.33 – Helsingfors 12.40  
må–fr 2 1–12 IdensalmiHelsingfors  
S 66, Kuopio 11.26 – Helsingfors 15.40, Uleåborg 7.10 Helsingfors​ 15.40  
2 1–12 KouvolaHelsingfors  
ti–fr 2 1–12 KouvolaHelsingfors  
IC 8, Joensuu 12.13 – Helsingfors 16.40  
må–fr 2 9–16 KouvolaHelsingfors  
S 114, Villmanstrand 16.27 – Helsingfors 18.29  
må–fr 2 1–12 Villmanstrand–Helsingfors  
IC 68, Kuopio 14.24 – Helsingfors 18.40  
må–fr 2 9–16 St Michel–Helsingfors  
IC 10, Joensuu 15.13 – Helsingfors 19.45  
må–fr 2 49–52 ImatraHelsingfors  

 

Högtidsdagarnas inverkan på kvotplatserna 9.12.2018–30.3.2019

Dag Datum Kvoterade platser
24.12.2018 Inte kvoterade platser
ti 25.12.2018 Inte kvoterade platser
on 26.12.2018 Kvoterade platser som söndagar
ti 01.01.2019 Kvoterade platser som söndagar