Kvoterade platser för Helsingfors–Kouvola

Tågen från Helsingfors mot Kouvola 14.8.–9.12.2017

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 1, Helsingfors 7.28 – Joensuu 11.45
må–to 2 9–40 HelsingforsVillmanstrand  
IC 63, Helsingfors 8.19 – Kuopio 12.20
må–fr 2 9–16 HelsingforsKouvola  
IC 3, Helsingfors 10.19 – Joensuu 14.40
må–fr 2 9–16 HelsingforsKouvola  
IC 65, Helsingfors 11.19 – Kajana 17.31
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Pieksämäki Från 23.10. Uleåborg kl 20.11
IC 5, Helsingfors 13.19 – Joensuu 17.40
må–fr 2 9–24 Helsingfors–Imatra  
S 67, Helsingfors 14.14 – Uleåborg 23.26
må–fr 2 1–12 Helsingfors–Kouvola  
S 67/109, Helsingfors 14.14 – Villmanstrand 16.18
må–fr 8 1–28 Helsingfors–Villmanstrand  
IC 7, Helsingfors 15.19 – Joensuu 19.29
må–fr 1 65–96 Helsingfors–Imatra  
må–fr 1 97–112 Helsingfors–Kouvola  
må–fr 2 9–40 Helsingfors–Kouvola  
S 9, Helsingfors 16.19 – Joensuu 20.42
må–fr 7 29–32 Helsingfors–Kouvola Med Ekstra-klass periodbiljett
må–fr 11 1–20 Helsingfors–Villmanstrand  
må–to 11 21–68 Helsingfors–Kouvola  
fr 11 21–52 Helsingfors–Kouvola  
S 9/69, Helsingfors 16.19 – Kajana 22.20
må–fr 5 1–20 Helsingfors–St Michel  
må–to 5 21–68 Helsingfors–Kouvola  
fr 5 21–52 Helsingfors–Kouvola  
IC 111, Helsingfors 17.19 – Imatra 19.44
må–fr 1 65–80 HelsingforsVillmanstrand  
må–fr 1 81–112 Helsingfors–Kouvola  
må–to 2 9–32 HelsingforsKouvola  
IC 11, Helsingfors 18.29 – Joensuu 22.49
må–fr 2 9–32 Helsingfors–Imatra  
IC 73, Helsingfors 19.19 – Kuopio 23.21
må–fr 2 9–16 HelsingforsKouvola  
IC 115, Helsingfors 20.19 – Imatra 22.44
må–fr 1 65–72 HelsingforsKouvola  

 

Tågen från Kouvolahållet till Helsingfors 14.8.–9.12.2017

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 102, Imatra 5.13 – Helsingfors 7.40
må–fr 1 65–96 Imatra–Helsingfors  
må–fr 1 97–112 Kouvola–Helsinki  
må–fr 2 9–40 Kouvola–Helsinki  
må–fr 2 105–112 Imatra–Helsingfors

Med Ekstra-klass periodbiljett

må–fr 5 9–116 KouvolaHelsingfors

slummeravdelning i övre våningen i vagn 5

IC 104, Imatra 6.13 – Helsingfors 8.40
må–to 1 65–80 ImatraHelsingfors  
må–fr 5 9–40 ImatraHelsingfors  
må–fr 5 41–116 ImatraHelsingfors  
S 2, Joensuu 5.18 – Helsingfors 9.30
må–fr 2 1–28 ImatraHelsingfors  
IC 62, Kuopio 5.35 – Helsingfors 9.40
må–fr 2 9–40 KuopioHelsingfors  
IC 4, Joensuu 6.17 – Helsingfors 10.40
må–fr 2 9–24 ImatraHelsingfors  
S 64, Kajana 6.33 – Helsingfors 12.40
må–fr 2 1–12 IdensalmiHelsingfors  
S 66, Kuopio 11.23 – Helsingfors 15.40, Uleåborg 6.51 Helsingfors 15.40
2 1–12 KouvolaHelsingfors  
ti–fr 2 1–12 KouvolaHelsingfors  
IC 8, Joensuu 12.17 – Helsingfors 16.40
må–fr 2 9–24 KouvolaHelsingfors  
S 114, Villmanstrand 16.30 – Helsingfors 18.29
må–fr 2 1–12 VillmanstrandHelsingfors  
IC 68, Kuopio 14.30 – Helsingfors 18.40
må–fr 2 9–16 St MichelHelsingfors  
IC 10, Joensuu 15.17 – Helsingfors 19.40
må–fr 2 9–12 Imatra–Helsingfors  

 

Högtidsdagarnas inverkan på kvotplatserna 14.8.–9.12.2017

Dag Datum Kvoterade platser
On 6.12.2017 Kvoterade platser som på söndagar