Kvoterade platser för Helsingfors–Kouvola

Tågen från Helsingfors mot Kouvola 19.6.–13.8.2017

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 1, Helsingfors 7.28 – Joensuu 11.45
må–fr 2 9–24 HelsingforsVillmanstrand  
IC 63, Helsingfors 8.19 – Kuopio 12.20
må–fr 2 9–16 HelsingforsKouvola  
IC 3, Helsingfors 10.19 – Joensuu 14.40
må–fr 2 9–16 HelsingforsKouvola  
IC 65, Helsingfors 11.19 – Kajana 17.31
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Pieksämäki Tills 9.7. Uleåborg kl 20.11
IC 5, Helsingfors 13.19 – Joensuu 17.40
må–fr 2 9–24 Helsingfors–Imatra  
S 67, Helsingfors 14.14 – Uleåborg 23.26
må–fr 2 1–12 Helsingfors–Kouvola  
S 67/109, Helsingfors 14.14 – Villmanstrand 16.18
må–fr 8 1–12 Helsingfors–Villmanstrand  
IC 7, Helsingfors 15.19 – Joensuu 19.29
må–fr 1 65–80 Helsingfors–Imatra  
må–fr 1 81–112 Helsingfors–Kouvola  
S 9, Helsingfors 16.19 – Joensuu 20.42
må–fr 7 29–32 Helsingfors–Kouvola Med Ekstra-klass periodbiljett
må–fr 11 1–20 Helsingfors–Villmanstrand  
må–to 11 21–36 Helsingfors–Kouvola  
fr 11 21–28 Helsingfors–Kouvola  
S 9/69, Helsingfors 16.19 – Kajana 22.20
må–fr 5 1–20 Helsingfors–St Michel  
må–to 5 21–36 Helsingfors–Kouvola  
fr 5 21–28 Helsingfors–Kouvola  
IC 111, Helsingfors 17.19 – Imatra 19.44
må–fr 1 65–72 HelsingforsVillmanstrand  
må–to 1 73–104 HelsingforsKouvola  
fr 1 73–80 Helsingfors–Kouvola  
IC 11, Helsingfors 18.29 – Joensuu 22.49
må–fr 2 9–24 Helsingfors–Villmanstrand  
IC 73, Helsingfors 19.19 – Kuopio 23.21
må–fr 2 9–16 HelsingforsKouvola  
IC 115, Helsingfors 20.19 – Imatra 22.44
må–fr 1 65–72 HelsingforsKouvola  

 

Tågen från Kouvolahållet till Helsingfors 19.6.–13.8.2017

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 102, Imatra 5.13 – Helsingfors 7.40
må–fr 1 65–96 Imatra–Helsingfors  
må–fr 2 105–112 Imatra–Helsingfors

Med Ekstra-klass periodbiljett

må–fr 5 9–116 KouvolaHelsingfors

slummeravdelning i övre våningen i vagn 5

IC 104, Imatra 6.13 – Helsingfors 8.40
må–fr 5 9–32 ImatraHelsingfors  
må–fr 5 65–116 KouvolaHelsingfors  
S 2, Joensuu 5.18 – Helsingfors 9.30
må–fr 2 1–20 ImatraHelsingfors  
IC 62, Kuopio 5.35 – Helsingfors 9.40
må–fr 2 9–24 KuopioHelsingfors  
IC 4, Joensuu 6.17 – Helsingfors 10.40
må–fr 2 9–16 ImatraHelsingfors  
S 64, Kajana 6.33 – Helsingfors 12.40
må–fr 2 1–12 IdensalmiHelsingfors  
S 66, Kuopio 11.23 – Helsingfors 15.40, Uleåborg 6.51 Helsingfors 15.40
2 1–4 KouvolaHelsingfors Kuopio
26.6.–9.7. S866
ti–fr 2 1–4 KouvolaHelsingfors Uleåborg
26.6–9.7.  S866 Uleåborg 6.21
IC 8, Joensuu 12.17 – Helsingfors 16.40
må–fr 2 9–16 KouvolaHelsingfors  
S 114, Villmanstrand 16.30 – Helsingfors 18.29
må–fr 2 1–12 VillmanstrandHelsingfors  
IC 68, Kuopio 14.30 – Helsingfors 18.40
må–fr 2 9–16 St MichelHelsingfors  

 

Högtidsdagarnas inverkan på kvotplatserna 19.6.–13.8.2017

Dag Datum Kvoterade platser
to 22.6.2017 Kvoterade platser som på fredagar
fr 23.6.2017 Kvoterade platser som på söndagar

 

Tågen från Helsingfors mot Kouvola 14.8.–9.12.2017

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 1, Helsingfors 7.28 – Joensuu 11.45
må–to 2 9–40 HelsingforsVillmanstrand  
IC 63, Helsingfors 8.19 – Kuopio 12.20
må–fr 2 9–16 HelsingforsKouvola  
IC 3, Helsingfors 10.19 – Joensuu 14.40
må–fr 2 9–16 HelsingforsKouvola  
IC 65, Helsingfors 11.19 – Kajana 17.31
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Pieksämäki Från 23.10. Uleåborg kl 20.11
IC 5, Helsingfors 13.19 – Joensuu 17.40
må–fr 2 9–24 Helsingfors–Imatra  
S 67, Helsingfors 14.14 – Uleåborg 23.26
må–fr 2 1–12 Helsingfors–Kouvola  
S 67/109, Helsingfors 14.14 – Villmanstrand 16.18
må–fr 8 1–28 Helsingfors–Villmanstrand  
IC 7, Helsingfors 15.19 – Joensuu 19.29
må–fr 1 65–96 Helsingfors–Imatra  
må–fr 1 97–112 Helsingfors–Kouvola  
må–fr 2 9–40 Helsingfors–Kouvola  
S 9, Helsingfors 16.19 – Joensuu 20.42
må–fr 7 29–32 Helsingfors–Kouvola Med Ekstra-klass periodbiljett
må–fr 11 1–20 Helsingfors–Villmanstrand  
må–to 11 21–68 Helsingfors–Kouvola  
fr 11 21–52 Helsingfors–Kouvola  
S 9/69, Helsingfors 16.19 – Kajana 22.20
må–fr 5 1–20 Helsingfors–St Michel  
må–to 5 21–68 Helsingfors–Kouvola  
fr 5 21–52 Helsingfors–Kouvola  
IC 111, Helsingfors 17.19 – Imatra 19.44
må–fr 1 65–80 HelsingforsVillmanstrand  
må–fr 1 81–112 Helsingfors–Kouvola  
må–to 2 9–32 HelsingforsKouvola  
IC 11, Helsingfors 18.29 – Joensuu 22.49
må–fr 2 9–32 Helsingfors–Imatra  
IC 73, Helsingfors 19.19 – Kuopio 23.21
må–fr 2 9–16 HelsingforsKouvola  
IC 115, Helsingfors 20.19 – Imatra 22.44
må–fr 1 65–72 HelsingforsKouvola  

 

Tågen från Kouvolahållet till Helsingfors 14.8.–9.12.2017

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 102, Imatra 5.13 – Helsingfors 7.40
må–fr 1 65–96 Imatra–Helsingfors  
må–fr 1 97–112 Kouvola–Helsinki  
må–fr 2 9–40 Kouvola–Helsinki  
må–fr 2 105–112 Imatra–Helsingfors

Med Ekstra-klass periodbiljett

må–fr 5 9–116 KouvolaHelsingfors

slummeravdelning i övre våningen i vagn 5

IC 104, Imatra 6.13 – Helsingfors 8.40
må–to 1 65–80 ImatraHelsingfors  
må–fr 5 9–40 ImatraHelsingfors  
må–fr 5 41–116 ImatraHelsingfors  
S 2, Joensuu 5.18 – Helsingfors 9.30
må–fr 2 1–28 ImatraHelsingfors  
IC 62, Kuopio 5.35 – Helsingfors 9.40
må–fr 2 9–40 KuopioHelsingfors  
IC 4, Joensuu 6.17 – Helsingfors 10.40
må–fr 2 9–24 ImatraHelsingfors  
S 64, Kajana 6.33 – Helsingfors 12.40
må–fr 2 1–12 IdensalmiHelsingfors  
S 66, Kuopio 11.23 – Helsingfors 15.40, Uleåborg 6.51 Helsingfors 15.40
2 1–12 KouvolaHelsingfors  
ti–fr 2 1–12 KouvolaHelsingfors  
IC 8, Joensuu 12.17 – Helsingfors 16.40
må–fr 2 9–24 KouvolaHelsingfors  
S 114, Villmanstrand 16.30 – Helsingfors 18.29
må–fr 2 1–12 VillmanstrandHelsingfors  
IC 68, Kuopio 14.30 – Helsingfors 18.40
må–fr 2 9–16 St MichelHelsingfors  
IC 10, Joensuu 15.17 – Helsingfors 19.40
må–fr 2 9–12 Imatra–Helsingfors  

 

Högtidsdagarnas inverkan på kvotplatserna 14.8.–9.12.2017

Dag Datum Kvoterade platser
On 6.12.2017 Kvoterade platser som på söndagar