Kvoterade platser för Helsingfors–Kouvola

Tågen från Helsingfors mot Kouvola 10.12.2017–24.3.2018

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 1, Helsingfors 7.24 – Joensuu 11.47
må–to 2 9–24 HelsingforsVillmanstrand  
fr 2 9–16 HelsingforsVillmanstrand  
IC 63, Helsingfors 8.19 – Kuopio 12.20
må–fr 2 9–16 HelsingforsKouvola  
IC 65, Helsingfors 11.19 – Oulu 19.59
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Pieksämäki  
IC 5, Helsingfors 13.19 – Joensuu 17.47
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Imatra  
S 67, Helsingfors 14.14 – Uleåborg 23.26
må–fr 2 1–12 Helsingfors–Kouvola  
S 67/109, Helsingfors 14.14 – Villmanstrand 16.18
må–fr 8 1–20 Helsingfors–Villmanstrand  
IC 7, Helsingfors 15.19 – Joensuu 19.32
må–fr 1 65–80 Helsingfors–Imatra  
må–fr 1 81–112 Helsingfors–Kouvola  
må–fr 2 9–24 Helsingfors–Kouvola  
S 9, Helsingfors 16.19 – Joensuu 20.46
må–fr 7 29–32 Helsingfors–Kouvola Med Ekstra-klass periodbiljett
må–fr 11 1–20 Helsingfors–Villmanstrand  
må–to 11 21–68 Helsingfors–Kouvola  
fr 11 21–52 Helsingfors–Kouvola  
S 9/69, Helsingfors 16.19 – Kajana 22.20
må–fr 5 1–20 Helsingfors–St Michel  
må–to 5 21–68 Helsingfors–Kouvola  
fr 5 21–52 Helsingfors–Kouvola  
IC 111, Helsingfors 17.19 – Imatra 19.44
må–fr 1 65–72 HelsingforsVillmanstrand  
må–fr 1 73–112 Helsingfors–Kouvola  
må–to 2 9–24 HelsingforsKouvola  
IC 11, Helsingfors 18.29 – Joensuu 22.53
må–fr 2 33–52 Helsingfors–Imatra  
IC 73, Helsingfors 19.19 – Kuopio 23.21
må–fr 2 9–16 HelsingforsKouvola  
IC 115, Helsingfors 20.19 – Imatra 22.44
må–fr 1 65–72 HelsingforsKouvola  

 

Tågen från Kouvolahållet till Helsingfors 10.12.2017–24.3.2018

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 102, Imatra 5.13 – Helsingfors 7.40
må–fr 1 65–96 Villmanstrand–Helsingfors  
må–fr 1 97–112 Kouvola–Helsinki  
må–fr 2 9–24 Kouvola–Helsinki  
må–fr 2 105–112 Imatra–Helsingfors

Med Ekstra-klass periodbiljett

må–fr 5 9–116 KouvolaHelsingfors

slummeravdelning i övre våningen i vagn 5

IC 104, Imatra 6.13 – Helsingfors 8.40
må–to 1 65–80 ImatraHelsingfors  
må–fr 5 25–112 KouvolaHelsingfors  
S 2, Joensuu 5.16 – Helsingfors 9.30
må–fr 2 1–28 ImatraHelsingfors  
IC 62, Kuopio 5.35 – Helsingfors 9.40
må–fr 2 9–40 KuopioHelsingfors  
IC 4, Joensuu 6.12 – Helsingfors 10.40
må–fr 2 9–24 ImatraHelsingfors  
S 64, Kajana 6.33 – Helsingfors 12.40
må–fr 2 1–12 IdensalmiHelsingfors  
S 66, Kuopio 11.23 – Helsingfors 15.40, Uleåborg 7.08 Helsingfors 15.40
2 1–12 KouvolaHelsingfors  
ti–fr 2 1–12 KouvolaHelsingfors  
IC 8, Joensuu 12.12 – Helsingfors 16.40
må–fr 2 9–16 KouvolaHelsingfors  
S 114, Villmanstrand 16.30 – Helsingfors 18.29
må–fr 2 1–12 VillmanstrandHelsingfors  
IC 68, Kuopio 14.30 – Helsingfors 18.40
må–fr 2 9–16 St MichelHelsingfors  
IC 10, Joensuu 15.12 – Helsingfors 19.40
må–fr 2 49–52 Imatra–Helsingfors  

 

Högtidsdagarnas inverkan på kvotplatserna 10.12.2017–24.3.2018

Dag Datum Kvoterade platser
24.12.2017 Nej kvoterade platser
25.12.2017 Nej kvoterade platser
Ti 26.12.2017 Kvoterade platser som på söndagar
1.1.2018 Kvoterade platser som på söndagar

 

Tågen från Helsingfors mot Kouvola 25.3.2018–17.6.2018

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 1, Helsingfors 7.09– Joensuu 11.47
må–to 2 9–24 HelsingforsVillmanstrand  
fr 2 9–16 Helsingfors–Villmanstrand  
IC 63, Helsingfors 8.19 – Kuopio 12.20
fr 2 9–16 HelsingforsKouvola  
IC 65, Helsingfors 11.19 – Uleåborg 19.59
fr 2 9–16 Helsingfors–Pieksämäki  
IC 5, Helsingfors 13.19 – Joensuu 17.47
fr 2 9–16 Helsingfors–Imatra  
S 67, Helsingfors 14.19 – Uleåborg 23.26
fr 2 1–12 Helsingfors–Kouvola  
S 67/109, Helsingfors 14.19 – Villmanstrand 16.19
fr 8 1–20 Helsingfors–Villmanstrand  
IC 7, Helsingfors 15.19 – Joensuu 19.32
fr 1 65–80 Helsingfors–Imatra  
fr 1 81–112 Helsingfors–Kouvola  
fr 2 9–24 Helsingfors–Kouvola  
S 9, Helsingfors 16.19 – Joensuu 20.46
fr 7 29–32 Helsingfors–Kouvola Med Extra-klass periodbiljett
fr 11 1–20 Helsingfors–Villmanstrand  
må–to 11 21–68 Helsingfors–Kouvola  
fr 11 21–52 Helsingfors–Kouvola  
S 9/69, Helsingfors 16.19 – Kajana 22.20
fr 5 1–20 Helsingfors–S:t Michel  
må–to 5 21–68 Helsingfors–Kouvola  
fr 5 21–52 Helsingfors–Kouvola  
IC 111, Helsingfors 17.19 – Imatra 19.44
fr 1 65–72 HelsingforsVillmanstrand  
fr 1 73–112 HelsingforsKouvola  
må–to 2 9–24 Helsingfors–Kouvola  
IC 11, Helsingfors 18.29 – Joensuu 22.53
fr 2 33–52 Helsingfors–Imatra  
IC 73, Helsingfors 19.19 – Kajana 1.18
fr 2 9–16 HelsingforsKouvola fr Helsingfors–Kuopio kl 23.21
IC 115, Helsingfors 20.19 – Imatra 22.44
fr 1 65–72 HelsingforsKouvola  

 

Tågen från Kouvolahållet till Helsingfors 25.3.2018–17.6.2018

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 102, Imatra 5.09 – Helsingfors 7.39
fr 1 65–96 Villmanstrand–Helsingfors  
fr 1 97–112 Kouvola–Helsingfors  
fr 2 9–24 Kouvola–Helsingfors  
fr 2 105–112 Imatra–Helsingfors

Med Extra-klass periodbiljett

fr 5 9–116 KouvolaHelsingfors

Slummeravdelning i övre våningen i vagn 5

IC 104, Imatra 6.11 – Helsingfors 8.39
må–to 1 65–80 Imatra–Helsingfors  
fr 5 25–112 KouvolaHelsingfors  
S 2, Joensuu 5.16 – Helsingfors 9.30
fr 2 1–28 ImatraHelsingfors  
IC 62, Kuopio 5.35 – Helsingfors 9.39
2 9–40 KuopioHelsingfors  
IC 62, Kajana 3.40 – Helsingfors 9.39
ti–fr 2 9–40 KuopioHelsingfors  
IC 4, Joensuu 6.12 – Helsingfors 10.39
fr 2 9–24 ImatraHelsingfors  
S 64, Kajana 6.33 – Helsingfors 12.39
fr 2 1–12 IdensalmiHelsingfors  
S 66, Kuopio 11.23 – Helsingfors 15.39, Uleåborg 7.08 Helsingfors 15.39
2 1–12 KouvolaHelsingfors  
ti–fr 2 1–12 KouvolaHelsingfors  
IC 8, Joensuu 12.12 – Helsingfors 16.39
fr 2 9–16 KouvolaHelsingfors  
S 114, Villmanstrand 16.30 – Helsingfors 18.29
fr 2 1–12 VillmanstrandHelsingfors  
IC 68, Kuopio 14.30 – Helsingfors 18.39
fr 2 9–16 S:t MichelHelsingfors  
IC 10, Joensuu 15.12 – Helsingfors 19.39
fr 2 49–52 ImatraHelsingfors  

 

Högtidsdagarnas inverkan på kvotplatserna 25.3.2018–17.6.2018

Dag Datum Kvoterade platser
To 29.3.2018 Kvoterade platser som fredagar
Fr 30.3.2018 Kvoterade platser  som söndagar
2.4.2018 Kvoterade platser  som söndagar
Ti 1.5.2018 Kvoterade platser  som söndagar
To 10.5.2018 Kvoterade platser  som söndagar