Kvoterade platser för Helsingfors–Kouvola

Tågen från Helsingfors mot Kouvola 12.8.–14.12.2019

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 1, Helsingfors 6.57– Joensuu 11.40  
må–fr 2 9–32 Helsingfors–Villmanstrand  
IC 63, Helsingfors 8.19 – Kuopio 12.23  
må–fr 2 9–16 HelsingforsKouvola  
IC 65, Helsingfors 11.19 – Uleåborg 19.59  
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Pieksämäki  
IC 5, Helsingfors 13.19 – Joensuu 17.50  
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Imatra  
S 109, Helsingfors 13.57 – Villmanstrand 16.05  
må–fr 2 1–12 Helsingfors–Villmanstrand  
S 67, Helsingfors 14.19 – Uleåborg 23.26  
må–fr 2 1–20 Helsingfors–Kouvola  
IC 7, Helsingfors 15.19 – Joensuu 19.36  
må–fr 1 65–80 Helsingfors–Imatra  
må–fr 1 81–112 Helsingfors–Kouvola  
må–fr 2 9–24 Helsingfors–Kouvola  
S 9, Helsingfors 16.19 – Joensuu 20.56  
må–fr 7 29–32 Helsingfors–Kouvola Med Extra-klass periodbiljett
må–fr 11 1–20 Helsingfors–Villmanstrand  
må–to 11 21–68 Helsingfors–Kouvola  
fr 11 21–52 Helsingfors–Kouvola  
S 9/69, Helsingfors 16.19 – Kajana 22.20  
må–fr 5 1–20 Helsingfors–St. Michel  
må–to 5 21–68 Helsingfors–Kouvola  
fr 5 21–52 Helsingfors–Kouvola  
IC 111, Helsingfors 17.19 – Imatra 19.51  
må–fr 1 65–72 Helsingfors–Villmanstrand  
må–fr 1 73–112 HelsingforsKouvola  
må–to 2 9–24 Helsingfors–Kouvola  
IC 11, Helsingfors 18.29 – Villmanstrand 23.00  
må–fr 2 9–32 Helsingfors–Villmanstrand  
IC 73, Helsingfors 19.19 – Kajana 1.22  
må–fr 2 9–16 HelsingforsKouvola fr Helsingfors–Kuopio kl. 23.25
IC 115, Helsingfors 20.19 Imatra 22.51  
må–fr 1 65–72 HelsingforsKouvola  

 

Tågen från Kouvolahallet till Helsingfors 12.8.–14.12.2019

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 102, Imatra 5.08 – Helsingfors 7.40  
må–fr 1 65–96 Villmanstrand–Helsingfors  
må–fr 1 97–112 Kouvola–Helsingfors  
må–fr 2 9–24 Kouvola–Helsingfors  
må–fr 2 105–112 Imatra–Helsingfors

Med Extra-klass periodbiljett

må–fr 5 9–116 KouvolaHelsingfors

Slummeravdelning i övre våningen i vagn 5

IC 104, Imatra 6.08 – Helsingfors 8.40  
må–to 1 65–80 Imatra–Helsingfors  
må–fr 5 25–112 KouvolaHelsingfors  
S 2, Joensuu 5.12 – Helsingfors 9.30  
må–fr 2 1–20 ImatraHelsingfors  
IC 62, Kajana 3.40 – Helsingfors 9.40  
må–fr 2 9–24 KuopioHelsingfors må Kuopio–Helsingfors kl. 5.35
IC 4, Joensuu 6.10 – Helsingfors 10.40  
må–fr 2 41–52 ImatraHelsingfors  
S 64, Kajana 6.33 – Helsingfors 12.40  
må–fr 2 5–12 IdensalmiHelsingfors  
S 66, Uleåborg 7.10 – Helsingfors 15.40  
må–fr 2 5–12 Kouvola–Helsingfors må Kuopio–Helsingfors kl. 11.26
IC 8, Joensuu 12.13 – Helsingfors 16.40  
må–fr 2 9–16 KouvolaHelsingfors  
S 114, Villmanstrand 16.27 – Helsingfors 18.29  
må–fr 2 1–12 Villmanstrand–Helsingfors  
IC 68, Kuopio 14.24 – Helsingfors 18.40  
må–fr 2 49–52 Kouvola–Helsingfors  
IC 10, Joensuu 15.13 – Helsingfors 19.45  
må–fr 2 49–52 ImatraHelsingfors  

 

Högtidsdagarnas inverkan på kvotplatserna 12.8.–14.12.2019

Dag Datum Kvoterade platser 
to 5.12.2019 Kvoterade platser som fredagar
fr 6.12.2019 Kvoterade platser som söndagar