Kvoterade platser för Helsingfors–Kouvola

Tågen från Helsingfors mot Kouvola 12.8.–14.12.2019

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 1, Helsingfors 6.57– Joensuu 11.40  
må–fr 2 9–32 Helsingfors–Villmanstrand  
IC 63, Helsingfors 8.19 – Kuopio 12.23  
må–fr 2 9–16 HelsingforsKouvola  
IC 65, Helsingfors 11.19 – Uleåborg 19.59  
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Pieksämäki  
IC 5, Helsingfors 13.19 – Joensuu 17.50  
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Imatra  
S 109, Helsingfors 13.57 – Villmanstrand 16.05  
må–fr 2 1–12 Helsingfors–Villmanstrand  
S 67, Helsingfors 14.19 – Uleåborg 23.26  
må–fr 2 1–20 Helsingfors–Kouvola  
IC 7, Helsingfors 15.19 – Joensuu 19.36  
må–fr 1 65–80 Helsingfors–Imatra  
må–fr 1 81–112 Helsingfors–Kouvola  
må–fr 2 9–24 Helsingfors–Kouvola  
S 9, Helsingfors 16.19 – Joensuu 20.56  
må–fr 7 29–32 Helsingfors–Kouvola Med Extra-klass periodbiljett
må–fr 11 1–20 Helsingfors–Villmanstrand  
må–to 11 21–68 Helsingfors–Kouvola  
fr 11 21–52 Helsingfors–Kouvola  
S 9/69, Helsingfors 16.19 – Kajana 22.20  
må–fr 5 1–20 Helsingfors–St. Michel  
må–to 5 21–68 Helsingfors–Kouvola  
fr 5 21–52 Helsingfors–Kouvola  
IC 111, Helsingfors 17.19 – Imatra 19.51  
må–fr 1 65–72 Helsingfors–Villmanstrand  
må–fr 1 73–112 HelsingforsKouvola  
må–to 2 9–24 Helsingfors–Kouvola  
IC 11, Helsingfors 18.29 – Villmanstrand 23.00  
må–fr 2 9–32 Helsingfors–Villmanstrand  
IC 73, Helsingfors 19.19 – Kajana 1.22  
må–fr 2 9–16 HelsingforsKouvola fr Helsingfors–Kuopio kl. 23.25
IC 115, Helsingfors 20.19 Imatra 22.51  
må–fr 1 65–72 HelsingforsKouvola  

 

Tågen från Kouvolahallet till Helsingfors 12.8.–14.12.2019

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 102, Imatra 5.08 – Helsingfors 7.40  
må–fr 1 65–96 Villmanstrand–Helsingfors  
må–fr 1 97–112 Kouvola–Helsingfors  
må–fr 2 9–24 Kouvola–Helsingfors  
må–fr 2 105–112 Imatra–Helsingfors

Med Extra-klass periodbiljett

må–fr 5 9–116 KouvolaHelsingfors

 

IC 104, Imatra 6.08 – Helsingfors 8.40  
må–to 1 65–80 Imatra–Helsingfors  
må–fr 5 25–112 KouvolaHelsingfors  
S 2, Joensuu 5.12 – Helsingfors 9.30  
må–fr 2 1–20 ImatraHelsingfors  
IC 62, Kajana 3.40 – Helsingfors 9.40  
må–fr 2 9–24 KuopioHelsingfors må Kuopio–Helsingfors kl. 5.35
IC 4, Joensuu 6.10 – Helsingfors 10.40  
må–fr 2 41–52 ImatraHelsingfors  
S 64, Kajana 6.33 – Helsingfors 12.40  
må–fr 2 5–12 IdensalmiHelsingfors  
S 66, Uleåborg 7.10 – Helsingfors 15.40  
må–fr 2 5–12 Kouvola–Helsingfors må Kuopio–Helsingfors kl. 11.26
IC 8, Joensuu 12.13 – Helsingfors 16.40  
må–fr 2 9–16 KouvolaHelsingfors  
S 114, Villmanstrand 16.27 – Helsingfors 18.29  
må–fr 2 1–12 Villmanstrand–Helsingfors  
IC 68, Kuopio 14.24 – Helsingfors 18.40  
må–fr 2 49–52 Kouvola–Helsingfors  
IC 10, Joensuu 15.13 – Helsingfors 19.45  
må–fr 2 49–52 ImatraHelsingfors  

 

Högtidsdagarnas inverkan på kvotplatserna 12.8.–14.12.2019

Dag Datum Kvoterade platser 
to 5.12.2019 Kvoterade platser som fredagar
fr 6.12.2019 Kvoterade platser som söndagar

 

Tågen från Helsingfors mot Kouvola 15.12.2019–29.4.2020

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 1, Helsingfors 6.57– Joensuu 11.40  
må–fr 2 9–32 Helsingfors–Villmanstrand  
IC 63, Helsingfors 8.19 – Kuopio 12.23  
må–fr 2 9–16 HelsingforsKouvola  
IC 65, Helsingfors 11.19 – Uleåborg 19.58  
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Pieksämäki  
IC 5, Helsingfors 13.19 – Joensuu 17.50  
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Imatra  
S 109, Helsingfors 13.57 – Villmanstrand 16.05  
må–fr 2 1–12 Helsingfors–Villmanstrand  
S 67, Helsingfors 14.19 – Uleåborg 23.21  
må–fr 2 1–12 Helsingfors–Kouvola  
må–fr 2 13–20 Helsingfors–Kuopio  
S 7, Helsingfors 15.19 – Joensuu 19.36  
må–fr 8 1–20 Helsingfors–Imatra  
må–fr 8 21–36 Helsingfors–Kouvola  
S 7 / 701, Helsingfors 15.19 – Kajana 22.19     
må–fr  2 1–12 Helsingfors–St. Michel  
må–fr 2 13–36 Helsingfors–Kouvola  
IC 9, Helsingfors 16.19 – Joensuu 20.56  
må–fr 2 9–32 Helsingfors–Villmanstrand  
må–fr 2 69–70 Helsingfors–Kouvola Med Extra-klass periodbiljett
må–to 5 9–112 Helsingfors–Kouvola  
fr 5 33–112 Helsingfors–Kouvola  
IC 111, Helsingfors 17.19 – Imatra 19.51  
må–fr 1 65–72 Helsingfors–Villmanstrand  
må–to 2 9–64 HelsingforsKouvola  
fr 2 9–40 Helsingfors–Kouvola  
IC 11, Helsinki 18.29 – Joensuu 23.00  
–to 2 9–32 Helsingfors–Villmanstrand  
fr 2 9–24 Helsingfors–Villmanstrand  
IC 73, Helsingfors 19.19 – Kajana 1.22  
må–fr 2 9–16 HelsingforsKouvola  
IC 115, Helsingfors 20.19 Imatra 22.51  
må–fr 1 65–72 HelsingforsKouvola  

 

Tågen från Kouvolahallet till Helsingfors 15.12.2019–29.4.2020

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 102, Imatra 5.08 – Helsingfors 7.40  
må–fr 1 65–96 Villmanstrand–Helsingfors  
må–fr 1 97–112 Kouvola–Helsingfors  
må–fr 2 9–24 Kouvola–Helsingfors  
må–fr 2 105–112 Imatra–Helsingfors

Med Extra-klass periodbiljett

må–fr 5 9–116 KouvolaHelsingfors

 

IC 104, Imatra 6.08 – Helsingfors 8.40  
må–to 1 65–80 Imatra–Helsingfors  
må–fr 5 25–112 KouvolaHelsingfors  
S 2, Joensuu 5.12 – Helsingfors 9.30  
må–fr 2 5–28 ImatraHelsingfors  
IC 62, Kajana 3.40 – Helsingfors 9.40  
må–fr 2 9–24 KuopioHelsingfors  
IC 4, Joensuu 6.10 – Helsingfors 10.40  
må–fr 2 41–52 ImatraHelsingfors  
S 64, Kajana 6.33 – Helsingfors 12.40  
må–fr 2 5–12 IdensalmiHelsingfors  
S 66, Uleåborg 7.10 – Helsingfors 15.40  
må–fr 2 5–12 Kouvola–Helsingfors må Kuopio–Helsingfors kl 11.26 
IC 8, Joensuu 12.13 – Helsingfors 16.40  
må–fr 2 9–16 KouvolaHelsingfors  
S 114, Villmanstrand 16.27 – Helsingfors 18.29  
må–fr 2 5–12 Villmanstrand–Helsingfors  
IC 68, Kuopio 14.24 – Helsingfors 18.40  
må–fr 2 49–52 Kouvola–Helsingfors  
IC 10, Joensuu 15.13 – Helsingfors 19.45  
må–fr 2 49–52 ImatraHelsingfors  

 

Högtidsdagarnas inverkan på kvotplatserna15.12.2019–29.4.2020

Dag Datum Kvoterade platser
23.12.2019 Kvoterade platser som fredagar
ti 24.12.2019 Inte kvoterade platser
on 25.12.2019 Inte kvoterade platser
to 26.12.2019 Kvoterade platser som söndagar
on 1.1.2020 Kvoterade platser som söndagar
6.1.2020 Kvoterade platser som söndagar
to 9.4.2020 Kvoterade platser som fredagar
fr 10.4.2020 Kvoterade platser som söndagar
13.4.2020 Kvoterade platser som söndagar