Kvoterade platser för Helsingfors–Åbo

Tågen från Helsingfors mot Åbo 14.8.–9.12.2017

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 941, Helsingfors 5.17 – Åbo hamn 7.39
må–fr 2 9–52 Helsingfors–Åbo  
IC 943, Helsingfors 6.27 – Åbo 8.30
må–fr 2 9–48 Helsingfors–Åbo  
IC 979, Helsingfors 7.30 – Åbo 9.30
må–fr 2 9–24 Helsingfors–Åbo  
IC 945, Helsingfors 8.37 – Åbo 10.30
må–fr 1 65–72 Helsingfors–Åbo  
S 947, Helsingfors 9.37 – Åbo 11.30
må–fr 2 1–4 Helsingfors–Åbo  
IC 951, Helsingfors 11.37 – Åbo 13.30
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Åbo  
IC 953 Helsingfors 12.37 – Åbo 14.30
fr 2 9–16 Helsingfors–Åbo  
IC 955, Helsingfors 13.37 – Åbo 15.30
må–fr 2 9–52 Helsingfors–Åbo  
IC 957, Helsingfors 14.37 – Åbo 16.30
må–fr 1 65–112 Helsingfors–Åbo  
må–fr 2 9–24 Helsingfors–Åbo  
IC 969, Helsingfors 15.32 – Åbo 17.30
må–fr 2 9–64 Helsingfors–Åbo  
må–fr 5 53–112 Helsingfors–Åbo  
S 975, Helsingfors 16.10 – Åbo 17.57
må–fr 2 1–36 Helsingfors–Åbo Åbo Express
IC 961, Helsingfors 16.37 – Åbo 18.30
må–to 2 9–32 Helsingfors–Åbo  
må–to 5 9–116 Helsingfors–Åbo  
fr 5 41–116 Helsingfors–Åbo  
IC 963, Helsingfors 17.37 – Åbo hamn 19.39
må–to 2 9–64 Helsingfors–Åbo  
fr 2 9–32 Helsingfors–Åbo  
IC 965, Helsingfors 18.37 – Åbo 20.30
må–fr 2 9–24 Helsingfors–Åbo  
IC 977, Helsingfors 20.37 – Åbo 22.30
må–to 2 9–16 Helsingfors–Åbo  
S 967 Helsingfors 20.37 – Åbo 22.30
fr 2 1–12 Helsingfors–Åbo  

 

Tågen från Åbohallet till Helsingfors 14.8.–9.12.2017

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 942, Åbo 5.32 – Helsingfors 7.25   
må–fr 1 65–112 Åbo–Helsingfors  
må–fr 2 9–64 Åbo–Helsingfors  
IC 944, Åbo 6.22 – Helsingfors 8.15
må–to 1 65–96 Åbo–Helsingfors  
må–fr 2 9–52 Åbo–Helsingfors  
må–fr 2 105-112 Åbo–Helsingfors Med Ekstra Klass periodbiljett
må–fr 5 9–116 Åbo–Helsingfors slummeravdelning i övre vågningen i vagn 5
S 976, Åbo 7.03 – Helsingfors 8.46
må–fr 2 1–36 Åbo–Helsingfors Åbo Express
IC 946, Åbo 7.30 – Helsingfors 9.23
må–fr 1 65–112 Åbo–Helsingfors  
IC 948, Åbo hamn 8.10 – Helsingfors 10.23
må–fr 2 9–32 Åbo–Helsingfors  
IC 950, Åbo 9.30 – Helsingfors 11.23
må–fr 2 9–16 Åbo–Helsingfors  
IC 954, Åbo 11.30 – Helsingfors 13.23
må–fr 1 65–72 Åbo–Helsingfors  
S 958, Åbo 13.30 – Helsingfors 15.23
må–fr 2 1–20 Åbo–Helsingfors  
IC 960, Åbo 14.30 – Helsingfors 16.23
må–fr 2 9–32 Åbo–Helsingfors  
IC 962, Åbo 15.30 – Helsingfors 17.23
må–fr 2 9–40 Åbo–Helsingfors  
IC 984, Åbo 16.30 – Helsingfors 18.26
må–fr 2 9–40 Åbo–Helsingfors  
IC 966, Åbo 17.30 – Helsingfors 19.26
må–fr 2 9–16 Åbo–Helsingfors  
IC 968, Åbo 18.30 – Helsingfors 20.23
må–fr 2 9–16 Åbo–Helsingfors  
IC 972, Åbo hamn 20.20 – Helsingfors 22.26
må–fr 2 9–16 Åbo–Helsingfors  

 

Högtidsdagarnas inverkan på kvotplatserna 14.8.–9.12.2017

Dag Datum Kvoterade platser
On 6.12.2017 Kvoterade platser som på söndagar