Kvoterade platser för Helsingfors–Åbo

Tågen från Helsingfors till Åbo 10.8.–24.10.2020

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 941, Helsingfors 5.28 – Åbo hamn 7.47  
må–fr 2 9–64 Helsingfors–Åbo  
IC 943, Helsingfors 6.28 – Åbo 8.34  
må–fr 2 9–48 Helsingfors–Åbo  
IC 979, Helsingfors 7.36 – Åbo 9.34    
må–fr 2 9–24 Helsingfors–Åbo  
S 945, Helsingfors 8.36 – Åbo 10.31  
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Åbo  
IC 951, Helsingfors 11.36 – Åbo 13.34  
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Åbo  
IC 953, Helsingfors 12.36 – Åbo 14.34    
fr 2 9–16 Helsingfors–Åbo  
S 985, Helsingfors 13.36 – Åbo 15.34    
må–fr 2 1–20 Helsingfors–Åbo  
IC 957, Helsingfors 14.36 – Åbo 16.34    
må–to 2 9–48 Helsingfors–Åbo  
fr 2 9–40 Helsingfors–Åbo  
IC 959, Helsingfors 15.36 – Åbo 17.34  
må–fr 2 9–48 Helsingfors–Åbo till 27.9
må–fr 5 53–112 Helsingfors–Åbo till 27.9
må–to 2 9–48 Helsingfors–Åbo från 28.9
må–to 5 53–112 Helsingfors–Åbo från 28.9
fr 2 1–36 Helsingfors–Åbo från 28.9
fr 5 hela vagnen Helsingfors–Åbo från 28.9
S 975, Helsingfors 16.06 – Åbo 17.59    
må–fr 2 1–36 Helsingfors–Åbo Turku Express
IC 961, Helsingfors 16.36 – Åbo 18.34  
må–to 5 9–116 Helsingfors–Åbo  
fr 5 65–116 Helsingfors–Åbo  
IC 963, Helsingfors 17.36 – Åbo hamn 19.40  
må–to 2 9–52 Helsingfors–Åbo  
fr 2 9–32 Helsingfors–Åbo  
lö–sö 2 49–52 Helsingfors–Åbo  
S 965, Helsingfors 18.36 – Åbo 20.36  
må–fr 2 1–20 Helsingfors–Åbo  
IC 977, Helsingfors 20.36 – Åbo 22.31    
må–fr 2 9–24 Helsingfors–Åbo  


Tågen från Åbo till Helsingfors 10.8.–24.10.2020

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
S 942, Åbo 5.25 – Helsingfors 7.23  
må–fr 4 1–36 Åbo–Helsingfors  
må–fr 5 hela vagnen Åbo–Helsingfors  
IC 944, Åbo 6.23 – Helsingfors 8.23  
må–fr 2 9–64 Åbo–Helsingfors  
må–fr 2 105–112 Åbo–Helsingfors

Med Extra-klass periodbiljett

må–fr 5 9–116 Åbo–Helsingfors  
IC 976, Åbo 7.05 – Helsingfors 8.53    
må–fr 2 1–36 Åbo–Helsingfors Turku Express
IC 946, Åbo 7.29 – Helsingfors 9.25  
må–fr 2 9–64 Åbo–Helsingfors  
IC 948, Åbo hamn 8.10 – Helsingfors 10.25  
må–fr 2 33–52 Åbo–Helsingfors  
IC 950, Åbo 9.25 – Helsingfors 11.23  
må–fr 2 9–16 Åbo–Helsingfors  
IC 954, Åbo 11.25 – Helsingfors 13.23  
må–fr 2 9–16 Åbo–Helsingfors  
S 958, Åbo 13.25 – Helsingfors 15.23    
må–fr 2 5–12 Åbo–Helsingfors  
IC 962, Åbo 15.25 – Helsingfors 17.23  
må–fr 2 9–40 Åbo–Helsingfors  
S 984, Åbo 16.25 – Helsingfors 18.26    
må–to 5 1–44 Åbo–Helsingfors  
fr 5 1–20 Åbo–Helsingfors  
IC 986, Åbo 17.18 – Helsingfors 19.26    
må–fr 2 9–16 Åbo–Helsingfors  

 

Högtidsdagarnas inverkan på kvotplatserna 10.8.–24.10.2020

Dag Datum Kvoterade platser