Kvoterade platser för Helsingfors–Åbo

Tågen från Helsingfors mot Åbo 4.5.–14.6.2020

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 941, Helsingfors 5.28 – Åbo 7.38  
må–fr 2 9–64 Helsingfors–Åbo  
IC 943, Helsingfors 6.28 – Åbo 8.34  
må–fr 2 9–48 Helsingfors–Åbo  
IC 945, Helsingfors 8.37 – Åbo 10.31  
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Åbo  
IC 951, Helsingfors 11.37 – Åbo 13.34  
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Åbo  
S 985, Helsingfors 13.37 – Åbo 15.34  
må–fr 2 1–20 Helsingfors–Åbo  
IC 959, Helsingfors 15.37 – Åbo 17.34  
må–fr 2 9–48 Helsingfors–Åbo  
må–fr 5 53–112 Helsingfors–Åbo  
IC 961, Helsingfors 16.37 – Åbo 18.34  
må–to 5 9–116 Helsingfors–Åbo  
fr 5 65–116 Helsingfors–Åbo  
IC 963, Helsingfors 17.37 – Åbo 19.31  
må–to 2 9–52 Helsingfors–Åbo  
fr 2 9–32 Helsingfors–Åbo  
lö–sö 2 49–52 Helsingfors–Åbo  
IC 977, Helsingfors 20.37 – Åbo 22.31  
må–fr 2 9–24 Helsingfors–Åbo  

 

Tågen från Åbohallet till Helsingfors 4.5.–14.6.2020

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
S 942, Åbo 5.25 – Helsingfors 7.23  
må–fr 4 1–36 Åbo–Helsingfors  
må–fr 5 hela vagnen Åbo–Helsingfors  
IC 944, Åbo 6.23 – Helsingfors 8.23  
må–fr 2 9–64 Åbo–Helsingfors

 

må–fr 2 105–112 Åbo–Helsingfors Med Extra-klass periodbiljett
må–fr 5 9–116 Åbo–Helsingfors  
IC 946, Åbo 7.29 – Helsingfors 9.25  
må–fr 2 9–64 Åbo–Helsingfors  
IC 948, Åbo 8.25 – Helsingfors 10.25  
må–fr 2 33–52 Åbo–Helsingfors  
IC 950, Åbo 9.25 – Helsingfors 11.23  
må–fr 2 9–16 Åbo–Helsingfors  
IC 954, Åbo 11.25 – Helsingfors 13.23  
må–fr 2 9–16 Åbo–Helsingfors  
IC 962, Åbo 15.25 – Helsingfors 17.23  
må–fr 2 9–40 Åbo–Helsingfors  

 

Högtidsdagarnas inverkan på kvotplatserna 4.5.–14.6.2020

Dag Datum Kvoterade platser
to 21.5.2020 Kvoterade platser som söndagar