Kvoterade platser för Helsingfors–Åbo

Tågen från Helsingfors mot Åbo 19.6.–13.8.2017

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 941, Helsingfors 5.17 – Åbo hamn 7.39
må–fr 2 9–24 Helsingfors–Åbo  
IC 943, Helsingfors 6.27 – Åbo 8.30
må–fr 1 65–80 Helsingfors–Åbo  
IC 979, Helsingfors 7.30 – Åbo 9.30
må–fr 1 65–72 Helsingfors–Åbo  
IC 945, Helsingfors 8.37 – Åbo 10.30
må–fr 1 65–72 Helsingfors–Åbo  
S 947, Helsingfors 9.37 – Åbo 11.30
må–fr 2 1–4 Helsingfors–Åbo  
IC 951, Helsingfors 11.37 – Åbo 13.30
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Åbo  
IC 953 Helsingfors 12.37 – Åbo 14.30
fr 2 9–16 Helsingfors–Åbo  
IC 955, Helsingfors 13.37 – Åbo 15.30
må–fr 2 9–24 Helsingfors–Åbo  
IC 957, Helsingfors 14.37 – Åbo 16.30
må–fr 1 65–96 Helsingfors–Åbo  
IC 969, Helsingfors 15.32 – Åbo 17.30
må–fr 5 65–116 Helsingfors–Åbo  
S 975, Helsingfors 16.10 – Åbo 17.57
må–fr 5 1–20 Helsingfors–Åbo Åbo Express
IC 961, Helsingfors 16.37 – Åbo 18.30
må–to 5 65–116 Helsingfors–Åbo  
fr 5 65–96 Helsingfors–Åbo  
IC 963, Helsingfors 17.37 – Åbo hamn 19.39
må–to 2 9–32 Helsingfors–Åbo  
fr 2 9–24 Helsingfors–Åbo  
IC 965, Helsingfors 18.37 – Åbo 20.30
må–fr 2 9–24 Helsingfors–Åbo  
IC 977, Helsingfors 20.37 – Åbo 22.30
må–to 2 9–16 Helsingfors–Åbo  
S 967 Helsingfors 20.37 – Åbo 22.30
fr 2 1–12 Helsingfors–Åbo  

 

Tågen från Åbohallet till Helsingfors 19.6.–13.8.2017

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 942, Åbo 5.32 – Helsingfors 7.25   
må–fr 1 65–112 Åbo–Helsingfors  
må–fr 2 9–24 Åbo–Helsingfors  
IC 944, Åbo 6.22 – Helsingfors 8.15
må–fr 2 105–112 Åbo–Helsingfors Med Ekstra Klass periodbiljett
må–fr 5 9–116 Åbo–Helsingfors slummeravdelning i övre vågningen i vagn 5
S 976, Åbo 7.03 – Helsingfors 8.46
må–fr 5 1–20 Åbo–Helsingfors Åbo Express
IC 946, Åbo 7.30 – Helsingfors 9.23
må–fr 2 9–64 Åbo–Helsingfors  
IC 948, Åbo hamn 8.10 – Helsingfors 10.23
må–fr 2 9–16 Åbo–Helsingfors  
IC 950, Åbo 9.30 – Helsingfors 11.23
må–fr 2 9–16 Åbo–Helsingfors  
IC 954, Åbo 11.30 – Helsingfors 13.23
må–fr 1 65–72 Åbo–Helsingfors  
S 958, Åbo 13.30 – Helsingfors 15.23
må–fr 2 1–12 Åbo–Helsingfors  
IC 960, Åbo 14.30 – Helsingfors 16.23
må–fr 2 9–16 Åbo–Helsingfors  
IC 962, Åbo 15.30 – Helsingfors 17.23
må–fr 2 9–24 Åbo–Helsingfors  
IC 984, Åbo 16.30 – Helsingfors 18.26
må–fr 2 9–24 Åbo–Helsingfors  
IC 966, Åbo 17.30 – Helsingfors 19.26
må–fr 2 9–16 Åbo–Helsingfors  
IC 968, Åbo 18.30 – Helsingfors 20.23
må–fr 2 9–16 Åbo–Helsingfors  
IC 972, Åbo hamn 20.20 – Helsingfors 22.26
må–fr 2 9–16 Åbo–Helsingfors  

 

Högtidsdagarnas inverkan på kvotplatserna 19.6.–13.8.2017

Dag Datum Kvoterade platser
to 22.6.2017 Kvoterade platser som på fredagar
fr 23.6.2017 Kvoterade platser som på söndagar

 

Tågen från Helsingfors mot Åbo 14.8.–9.12.2017

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 941, Helsingfors 5.17 – Åbo hamn 7.39
må–fr 2 9–52 Helsingfors–Åbo  
IC 943, Helsingfors 6.27 – Åbo 8.30
må–fr 2 9–48 Helsingfors–Åbo  
IC 979, Helsingfors 7.30 – Åbo 9.30
må–fr 2 9–24 Helsingfors–Åbo  
IC 945, Helsingfors 8.37 – Åbo 10.30
må–fr 1 65–72 Helsingfors–Åbo  
S 947, Helsingfors 9.37 – Åbo 11.30
må–fr 2 1–4 Helsingfors–Åbo  
IC 951, Helsingfors 11.37 – Åbo 13.30
må–fr 2 9–16 Helsingfors–Åbo  
IC 953 Helsingfors 12.37 – Åbo 14.30
fr 2 9–16 Helsingfors–Åbo  
IC 955, Helsingfors 13.37 – Åbo 15.30
må–fr 2 9–52 Helsingfors–Åbo  
IC 957, Helsingfors 14.37 – Åbo 16.30
må–fr 1 65–112 Helsingfors–Åbo  
må–fr 2 9–24 Helsingfors–Åbo  
IC 969, Helsingfors 15.32 – Åbo 17.30
må–fr 2 9–64 Helsingfors–Åbo  
må–fr 5 53–112 Helsingfors–Åbo  
S 975, Helsingfors 16.10 – Åbo 17.57
må–fr 2 1–36 Helsingfors–Åbo Åbo Express
IC 961, Helsingfors 16.37 – Åbo 18.30
må–to 2 9–32 Helsingfors–Åbo  
må–to 5 9–116 Helsingfors–Åbo  
fr 5 41–116 Helsingfors–Åbo  
IC 963, Helsingfors 17.37 – Åbo hamn 19.39
må–to 2 9–64 Helsingfors–Åbo  
fr 2 9–32 Helsingfors–Åbo  
IC 965, Helsingfors 18.37 – Åbo 20.30
må–fr 2 9–24 Helsingfors–Åbo  
IC 977, Helsingfors 20.37 – Åbo 22.30
må–to 2 9–16 Helsingfors–Åbo  
S 967 Helsingfors 20.37 – Åbo 22.30
fr 2 1–12 Helsingfors–Åbo  

 

Tågen från Åbohallet till Helsingfors 14.8.–9.12.2017

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 942, Åbo 5.32 – Helsingfors 7.25   
må–fr 1 65–112 Åbo–Helsingfors  
må–fr 2 9–64 Åbo–Helsingfors  
IC 944, Åbo 6.22 – Helsingfors 8.15
må–to 1 65–96 Åbo–Helsingfors  
må–fr 2 9–52 Åbo–Helsingfors  
må–fr 2 105-112 Åbo–Helsingfors Med Ekstra Klass periodbiljett
må–fr 5 9–116 Åbo–Helsingfors slummeravdelning i övre vågningen i vagn 5
S 976, Åbo 7.03 – Helsingfors 8.46
må–fr 2 1–36 Åbo–Helsingfors Åbo Express
IC 946, Åbo 7.30 – Helsingfors 9.23
må–fr 1 65–112 Åbo–Helsingfors  
IC 948, Åbo hamn 8.10 – Helsingfors 10.23
må–fr 2 9–32 Åbo–Helsingfors  
IC 950, Åbo 9.30 – Helsingfors 11.23
må–fr 2 9–16 Åbo–Helsingfors  
IC 954, Åbo 11.30 – Helsingfors 13.23
må–fr 1 65–72 Åbo–Helsingfors  
S 958, Åbo 13.30 – Helsingfors 15.23
må–fr 2 1–20 Åbo–Helsingfors  
IC 960, Åbo 14.30 – Helsingfors 16.23
må–fr 2 9–32 Åbo–Helsingfors  
IC 962, Åbo 15.30 – Helsingfors 17.23
må–fr 2 9–40 Åbo–Helsingfors  
IC 984, Åbo 16.30 – Helsingfors 18.26
må–fr 2 9–40 Åbo–Helsingfors  
IC 966, Åbo 17.30 – Helsingfors 19.26
må–fr 2 9–16 Åbo–Helsingfors  
IC 968, Åbo 18.30 – Helsingfors 20.23
må–fr 2 9–16 Åbo–Helsingfors  
IC 972, Åbo hamn 20.20 – Helsingfors 22.26
må–fr 2 9–16 Åbo–Helsingfors  

 

Högtidsdagarnas inverkan på kvotplatserna 14.8.–9.12.2017

Dag Datum Kvoterade platser
On 6.12.2017 Kvoterade platser som på söndagar