Kvoterade platser för Åbo–Tammerfors

Tågen från Åbo till Tammerfors 15.6.–9.8.2020

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 905, Åbo 6.54 – Tammerfors 8.42  
må–fr 2 9–24 Åbo–Tammerfors  
IC 917, Åbo 13.05 Tammerfors 14.47  
må–fr 2 9–16 Åbo–Tammerfors  
IC 923, Åbo 16.05 – Tammerfors 17.47  
må–fr 2 9–16 Åbo–Tammerfors  


Tågen från Tammerfors till Åbo 15.6.–9.8.2020

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 904, Tammerfors 5.50 – Åbo 7.52  
må–fr 2 9–16 TammerforsÅbo  
IC 922, Tammerfors 15.10 – Åbo 16.55      
må–to 2 9–20 Tammerfors–Åbo  
fr 2 9–16 Tammerfors–Åbo  
IC 924, Tammerfors 16.10 – Åbo hamn 18.11    
må–to 2 9–24 Tammerfors–Åbo  
fr 2 9–20 Tammerfors–Åbo  

 

Tågen från Åbo till Tammerfors 10.8.–24.10.2020

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 905, Åbo 6.54 – Tammerfors 8.42  
må–fr 2 9–40 Åbo–Tammerfors  
IC 917, Åbo 13.05 Tammerfors 14.47  
må–fr 2 9–16 Åbo–Tammerfors  
IC 923, Åbo 16.05 – Tammerfors 17.47  
må–fr 2 9–16 Åbo–Tammerfors  


Tågen från Tammerfors till Åbo 10.8.–24.10.2020

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 904, Tammerfors 5.50 – Åbo hamn 7.52  
må–fr 2 9–24 TammerforsÅbo  
IC 922, Tammerfors 15.10 – Åbo 16.55      
må–to 2 9–24 Tammerfors–Åbo  
fr 2 9–16 Tammerfors–Åbo  
IC 924, Tammerfors 16.10 – Åbo hamn 18.11    
må–to 2 9–40 Tammerfors–Åbo  
fr 2 9–32 Tammerfors–Åbo  

 

Högtidsdagarnas inverkan på kvotplatserna 15.6.–9.8.2020

Dag Datum Kvoterade platser
to 18.6.2020 Kvoterade platser som på fredagar
fr 19.6.2020 Kvoterade platser som på lördagar

 

Högtidsdagarnas inverkan på kvotplatserna 10.8.–24.10.2020

Dag Datum Kvoterade platser