Kvoterade platser för Åbo–Tammerfors

Tågen från Åbo mot Tammerfors 10.12.2017–24.3.2018

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 905, Åbo 7.00 – Tammerfors 8.42
må–fr 2 9–40 Åbo–Tammerfors  
IC 917, Åbo 13.05 – Uleåborg 20.24
må–fr 1 65–72 Åbo–Seinäjoki  
IC 921 Åbo 15.05 – Tammerfors 16.47
fr 2 9–16 Åbo–Tammerfors  
IC 923, Åbo 16.05 – Tammerfors 17.47
må–fr 2 9–16 Åbo–Tammerfors  


Tågen från Tammerfors till Åbo 10.12.2017–24.3.2018

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 904, Tammerfors 5.52 – Åbo hamn 8.09
må–fr 2 9–24 TammerforsÅbo  
IC 922, Tammerfors 15.11 – Åbo 16.55
må–fr 2 9–16 TammerforsÅbo  
IC 924, Tammerfors 16.06 – Åbo hamn 18.11
må–to 2 9–40 TammerforsÅbo  
fr 2 9–32 Tammerfors–Åbo  

 

Högtidsdagarnas inverkan på kvotplatserna 10.12.2017–24.3.2018

Dag Datum Kvoterade platser
24.12.2017 Nej kvoterade platser
25.12.2017 Nej kvoterade platser
Ti 26.12.2017 Kvoterade platser som på söndagar
1.1.2018 Kvoterade platser som på söndagar

 

Tågen från Åbo mot Tammerfors 25.3.2018–17.6.2018

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 905, Åbo 7.00 – Tammerfors 8.52
må–fr 2 9–40 Åbo–Tammerfors  
IC 917, Åbo 13.05 – Uleåborg 20.24
må–fr 1 65–72 Åbo–Seinäjoki  
IC 921 Åbo 15.05 – Tammerfors 16.52
fr 2 9–16 Åbo–Tammerfors  
IC 923, Åbo 16.05 – Tammerfors 17.52
må–fr 2 9–16 Åbo–Tammerfors  


Tågen från Tammerfors till Åbo 25.3.2018–17.6.2018

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 904, Tammerfors 5.50 – Åbo hamn 8.09
må–fr 2 9–24 TammerforsÅbo  
IC 922, Tammerfors 15.07 – Åbo 16.55
må–fr 2 9–16 TammerforsÅbo  
IC 924, Tammerfors 16.07 – Åbo hamn 18.11
–to 2 9–40 TammerforsÅbo  
fr 2 9–32 Tammerfors–Åbo  

 

Högtidsdagarnas inverkan på kvotplatserna 25.3.2018–17.6.2018

Dag Datum Kvoterade platser
To 29.3.2018 Kvoterade platser som fredagar
Fr 30.3.2018 Kvoterade platser  som söndagar
2.4.2018 Kvoterade platser  som söndagar
Ti 1.5.2018 Kvoterade platser  som söndagar
To 10.5.2018 Kvoterade platser  som söndagar