Kvoterade platser för Åbo–Tammerfors

Tågen från Åbo mot Tammerfors 13.8.2018–8.12.2018

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka
IC 905, Åbo 6.49 – Tammerfors 8.41
må–fr 2 9–40 Åbo–Tammerfors
IC 917, Åbo 13.05 – Uleåborg 20.24
må–fr 1 65–72 Åbo–Seinäjoki
IC 921 Åbo 15.05 – Tammerfors 16.52
fr 2 49–52 Åbo–Tammerfors
IC 923, Åbo 16.05 – Tammerfors 17.52
må–fr 2 9–16 Åbo–Tammerfors


Tågen från Tammerfors till Åbo 13.8.2018–8.12.2018

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka
IC 904, Tammerfors 5.52 – Åbo hamn 8.09
–fr 2 9–24 Tammerfors–Åbo
IC 922, Tammerfors 15.07 – Åbo 16.55
må–fr 2 9–24 Tammerfors–Åbo
IC 924, Tammerfors 16.07 – Åbo hamn 18.11
–to 2 9–40 Tammerfors–Åbo
fr 2 9–32 Tammerfors–Åbo

 

Högtidsdagarnas inverkan på kvotplatserna 13.8.2018–8.12.2018

Dag Datum Kvoterade platser
to 6.12.2018 Kvoterade platser som söndagar