Kvoterade platser för Björneborg–Tammerfors

Tågen från Björneborg mot Tammerfors 14.8.–9.12.2017

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 164, Björneborg 5.20 – Helsingfors 8.54
må–fr 5 9–40 Björneborg–Helsingfors  
IC 462, Björneborg 6.15 – Tammerfors 7.45
må–fr 2 9–52 Björneborg–Tammerfors  
IC 466, Björneborg 7.15 – Tammerfors 8.50
må–fr 1 65–80 Björneborg–Tammerfors  
IC 464 Björneborg 10.10 – Tammerfors 11.40
må–fr 2 9–16 Björneborg–Tammerfors  
IC 468 Björneborg 14.15 – Tammerfors 15.45
må–fr 2 9–16 Björneborg–Tammerfors  


Tågen från Tammerfors till Björneborg 14.8.–9.12.2017

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 477, Tammerfors 6.03 – Björneborg 7.48
må–fr 2 9–16 Tammerfors–Björneborg  
IC 461, Tammerfors 8.07 – Björneborg 9.37
må–fr 2 9–16 TammerforsBjörneborg  
IC 467, Tammerfors 14.15 – Björneborg 15.47
må–fr 2 9–24 TammerforsBjörneborg  
IC 175, Helsingfors 14.04 – Björneborg 17.47
må–fr 1 65–88 Helsingfors–Björneborg  
IC 471, Tammerfors 18.15 – Björneborg 19.47
må–fr 2 9–16 TammerforsBjörneborg  

 

Högtidsdagarnas inverkan på kvotplatserna 14.8.–9.12.2017

Dag Datum Kvoterade platser
On 6.12.2017 Kvoterade platser som på söndagar