Kvoterade platser för Björneborg–Tammerfors

Tågen från Björneborg mot Tammerfors 10.12.2017–24.3.2018

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 164, Björneborg 5.20 – Helsingfors 8.54
må–fr 5 9–16 Björneborg–Helsingfors  
IC 462, Björneborg 6.15 – Tammerfors 7.45
må–fr 2 9–52 Björneborg–Tammerfors  
IC 466, Björneborg 7.15 – Tammerfors 8.50
må–fr 1 65–80 Björneborg–Tammerfors  
IC 464 Björneborg 10.10 – Tammerfors 11.40
må–fr 2 9–16 Björneborg–Tammerfors  
IC 468 Björneborg 14.15 – Tammerfors 15.45
må–fr 2 9–16 Björneborg–Tammerfors  


Tågen från Tammerfors till Björneborg 10.12.2017–24.3.2018

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 477, Tammerfors 6.03 – Björneborg 7.48
må–fr 2 9–16 Tammerfors–Björneborg  
IC 461, Tammerfors 8.07 – Björneborg 9.37
må–fr 2 9–16 TammerforsBjörneborg  
IC 467, Tammerfors 14.15 – Björneborg 15.47
må–fr 2 9–16 TammerforsBjörneborg  
IC 175, Helsingfors 14.04 – Björneborg 17.47
må–fr 1 65–88 Helsingfors–Björneborg  
IC 471, Tammerfors 18.15 – Björneborg 19.47
må–fr 2 9–16 TammerforsBjörneborg  

 

Högtidsdagarnas inverkan på kvotplatserna 10.12.2017–24.3.2018

Dag Datum Kvoterade platser
24.12.2017 Nej kvoterade platser
25.12.2017 Nej kvoterade platser
Ti 26.12.2017 Kvoterade platser som på söndagar
1.1.2018 Kvoterade platser som på söndagar