Kvoterade platser för Björneborg–Tammerfors

Tågen från Björneborg till Tammerfors 12.8.–14.12.2019

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka
IC 164, Björneborg 5.20 – Helsingofrs 8.54
må–fr 5 9–24 Björneborg–Helsingfors
IC 462, Björneborg 6.15 – Tammerfors 7.45
må–fr 1 65–72 Björneborg–Tammerfors
må–fr 2 9–64 Björneborg–Tammerfors
IC 466, Björneborg 7.15 – Tammerfors 8.50
må–fr 1 65–88 Björneborg–Tammerfors
IC 476, Björneborg 8.15 – Tammerfors 9.51
må–fr 2 9–16 Björneborg–Tammerfors
IC 464, Björneborg 10.05 – Tammerfors 11.37
må–fr 2 9–16 Björneborg–Tammerfors
IC 468, Björneborg 14.15 – Tammerfors 15.45
må–fr 2 9–16 Björneborg–Tammerfors


Tågen från Tammerfors till Björneborg 12.8.–14.12.2019

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka
IC 477, Tammerfors 6.03 – Björneborg 7.48
må–fr 2 9–16 Tammerfors–Björneborg
IC 461, Tammerfors 8.07 – Björneborg 9.37
må–fr 2 9–16 Tammerfors–Björneborg
IC 467, Tammerfors 14.15 – Björneborg 15.47
må–fr 2 41–52 Tammerfors–Björneborg
IC 175, Helsingfors 14.04 – Björneborg 17.47
må–fr 1 65–88 Helsingfors–Björneborg
IC 471, Tammerfors 18.15 – Björneborg 19.47
må–fr 2 41–52 Tammerfors–Björneborg

 

Högtidsdagarnas inverkan på kvotplatserna 12.8.–14.12.2019

Dag Datum Kvoterade platser 
to 5.12.2019 Kvoterade platser som fredagar
fr 6.12.2019 Kvoterade platser som söndagar

 

Tågen från Björneborg till Tammerfors 15.12.2019–29.4.2020

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka
S 460, Björneborg 5.20 – Tammerfors 6.50
må–fr 2 5–20 Björneborg–Tammerfors
IC 462, Björneborg 6.15 – Tammerfors 7.45
må–fr 1 65–72 Björneborg–Tammerfors
må–fr 2 9–64 Björneborg–Tammerfors
IC 466, Björneborg 7.15 – Tammerfors 8.50
må–fr 2 9–32 Björneborg–Tammerfors
IC 476, Björneborg 8.15 – Tammerfors 9.51
må–fr 2 9–16 Björneborg–Tammerfors
IC 464, Björneborg 10.05 – Tammerfors 11.37
må–fr 2 9–16 Björneborg–Tammerfors
IC 468, Björneborg 14.15 – Tammerfors 15.45
må–fr 2 9–16 Björneborg–Tammerfors


Tågen från Tammerfors till Björneborg 15.12.2019–29.4.2020

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka
IC 477, Tammerfors 6.03 – Björneborg 7.48
må–fr 2 41–52 Tammerfors–Björneborg
IC 461, Tammerfors 8.07 – Björneborg 9.37
må–fr 2 9–16 Tammerfors–Björneborg
S 171, Helsingfors 12.03 – Björneborg 15.47
må–fr 2 1–12 Helsingfors–Björneborg
S 469, Tammerfors 16.15 – Björneborg 17.47
må–to 2 5–28 Tammerfors–Björneborg
fr 2 5–20 Tammerfors–Björneborg
IC 471, Tammerfors 18.15 – Björneborg 19.47
må–fr 2 41–52 Tammerfors–Björneborg

 

Högtidsdagarnas inverkan på kvotplatserna15.12.2019–29.4.2020

Dag Datum Kvoterade platser
23.12.2019 Kvoterade platser som fredagar
ti 24.12.2019 Inte kvoterade platser
on 25.12.2019 Inte kvoterade platser
to 26.12.2019 Kvoterade platser som söndagar
on 1.1.2020 Kvoterade platser som söndagar
6.1.2020 Kvoterade platser som söndagar
to 9.4.2020 Kvoterade platser som fredagar
fr 10.4.2020 Kvoterade platser som söndagar
13.4.2020 Kvoterade platser som söndagar