Kvoterade platser för Björneborg–Tammerfors

Tågen från Björneborg till Tammerfors 31.3.–16.6.2019

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka
IC 164 Björneborg 5.20 – Helsingfors 8.54
må–fr 5 9–24 Björneborg–Helsingfors
IC 462, Björneborg 6.15 – Tammerfors 7.45
må–fr 2 9–64 Björneborg–Tammerfors
IC 466, Björneborg 7.15 – Tammerfors 8.50
må–fr 1 65–88 Björneborg–Tammerfors
IC 476, Björneborg 8.15 – Tammerfors 9.51
må–fr 2 9–16 Björneborg–Tammerfors
IC 464 Björneborg 10.05 – Tammerfors 11.37
må–fr 2 9–16 Björneborg–Tammerfors
IC 468 Björneborg 14.15 – Tammerfors 15.45
må–fr 2 9–16 Björneborg–Tammerfors


Tågen från Tammerfors till Björneborg 31.3.–16.6.2019

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka
IC 477, Tammerfors 6.03 – Björneborg 7.48
må–fr 2 9–16 Tammerfors–Björneborg
IC 461, Tammerfors 8.07 – Björneborg 9.37
må–fr 2 9–16 Tammerfors–Björneborg
IC 467, Tammerfors 14.15 – Björneborg 15.47
må–fr 2 41–52 Tammerfors–Björneborg
IC 175 Helsingfors 14.04 – Björneborg 17.47
må–fr 1 65–88 Helsingfors–Björneborg
IC 471, Tammerfors 18.15 – Björneborg 19.47
må–fr 2 41–52 Tammerfors–Björneborg

 

Högtidsdagarnas inverkan på kvotplatserna 31.3.–16.6.2019

Dag Datum Kvoterade platser
to 18.4.2019 Kvoterade platser som fredagar
fr 19.4.2019 Kvoterade platser som söndagar
22.4.2019 Kvoterade platser som söndagar
on 1.5.2019 Kvoterade platser som söndagar
to 30.5.2019 Kvoterade platser som söndagar