Kvoterade platser för Björneborg–Tammerfors

Tågen från Björneborg till Tammerfors 15.6.–9.8.2020

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
S 460, Björneborg 5.20 – Tammerfors 6.50  
må–fr 2 5–20 Björneborg–Tammerfors  
IC 466, Björneborg 7.15 – Tammerfors 8.50  
må–fr 2 9–32 Björneborg–Tammerfors  
IC 476, Björneborg 8.15 – Tammerfors 9.51    
må–fr 2 9–12 Björneborg–Tammerfors  
IC 464, Björneborg 10.05 – Tammerfors 11.37  
må–fr 2 9–12 Björneborg–Tammerfors  
IC 468, Björneborg 14.15 – Tammerfors 15.45  
må–fr 2 9–12 Björneborg–Tammerfors  


Tågen från Tammerfors till Björneborg 15.6.–9.8.2020

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 477, Tammerfors 6.03 – Björneborg 7.48  
må–fr 2 45–52 TammerforsBjörneborg  
IC 461, Tammerfors 8.07 – Björneborg 9.37    
må–fr 2 9–12 TammerforsBjörneborg  
S 171, Helsingfors 12.03 – Björneborg 15.47    
må–fr 2 1–8 Helsingfors–Björneborg  
S 469, Tammerfors 16.15 – Björneborg 17.47  
må–to 2 5–24 Tammerfors–Björneborg  
fr 2 13–24 Tammerfors–Björneborg  
IC 471, Tammerfors 18.15 – Björneborg 19.47  
må–fr 2 45–52 TammerforsBjörneborg  

 

Tågen från Björneborg till Tammerfors 10.8.–24.10.2020

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
S 460, Björneborg 5.20 – Tammerfors 6.50  
må–fr 2 5–20 Björneborg–Tammerfors  
IC 466, Björneborg 7.15 – Tammerfors 8.50  
må–fr 2 9–32 Björneborg–Tammerfors  
IC 476, Björneborg 8.15 – Tammerfors 9.51      
må–fr 2 9–16 Björneborg–Tammerfors  
IC 464, Björneborg 10.05 – Tammerfors 11.37  
må–fr 2 9–16 Björneborg–Tammerfors  
IC 468, Björneborg 14.15 – Tammerfors 15.45  
må–fr 2 9–16 Björneborg–Tammerfors  


Tågen från Tammerfors till Björneborg 10.8.–24.10.2020

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 477, Tammerfors 6.03 – Björneborg 7.48  
må–fr 2 41–52 TammerforsBjörneborg  
IC 461, Tammerfors 8.07 – Björneborg 9.37      
må–fr 2 9–16 TammerforsBjörneborg  
S 171, Helsingfors 12.03 – Björneborg 15.47      
må–fr 2 1–12 Helsingfors–Björneborg  
S 469, Tammerfors 16.15 – Björneborg 17.47  
må–to 2 5–28 Tammerfors–Björneborg  
fr 2 5–20 Tammerfors–Björneborg  
IC 471, Tammerfors 18.15 – Björneborg 19.47  
må–fr 2 41–52 TammerforsBjörneborg  

 

Högtidsdagarnas inverkan på kvotplatserna 15.6.–9.8.2020

Dag Datum Kvoterade platser
to 18.6.2020 Kvoterade platser som på fredagar
fr 19.6.2020 Kvoterade platser som på lördagar

 

Högtidsdagarnas inverkan på kvotplatserna 10.8.–24.10.2020

Dag Datum Kvoterade platser