Kvoterade platser för Björneborg–Tammerfors

Tågen från Björneborg till Tammerfors 12.8.–14.12.2019

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka
IC 164, Björneborg 5.20 – Helsingofrs 8.54
må–fr 5 9–24 Björneborg–Helsingfors
IC 462, Björneborg 6.15 – Tammerfors 7.45
må–fr 1 65–72 Björneborg–Tammerfors
må–fr 2 9–64 Björneborg–Tammerfors
IC 466, Björneborg 7.15 – Tammerfors 8.50
må–fr 1 65–88 Björneborg–Tammerfors
IC 476, Björneborg 8.15 – Tammerfors 9.51
må–fr 2 9–16 Björneborg–Tammerfors
IC 464, Björneborg 10.05 – Tammerfors 11.37
må–fr 2 9–16 Björneborg–Tammerfors
IC 468, Björneborg 14.15 – Tammerfors 15.45
må–fr 2 9–16 Björneborg–Tammerfors


Tågen från Tammerfors till Björneborg 12.8.–14.12.2019

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka
IC 477, Tammerfors 6.03 – Björneborg 7.48
må–fr 2 9–16 Tammerfors–Björneborg
IC 461, Tammerfors 8.07 – Björneborg 9.37
må–fr 2 9–16 Tammerfors–Björneborg
IC 467, Tammerfors 14.15 – Björneborg 15.47
må–fr 2 41–52 Tammerfors–Björneborg
IC 175, Helsingfors 14.04 – Björneborg 17.47
må–fr 1 65–88 Helsingfors–Björneborg
IC 471, Tammerfors 18.15 – Björneborg 19.47
må–fr 2 41–52 Tammerfors–Björneborg

 

Högtidsdagarnas inverkan på kvotplatserna 12.8.–14.12.2019

Dag Datum Kvoterade platser 
to 5.12.2019 Kvoterade platser som fredagar
fr 6.12.2019 Kvoterade platser som söndagar