Kvoterade platser för Björneborg–Tammerfors

Tågen från Björneborg mot Tammerfors 19.6.–13.8.2017

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 164, Björneborg 5.20 – Helsingfors 8.54
må–fr 5 9–24 Björneborg–Helsingfors  
IC 462, Björneborg 6.15 – Tammerfors 7.45
må–fr 2 9–32 Björneborg–Tammerfors  
IC 466, Björneborg 7.15 – Tammerfors 8.50
må–fr 2 9–16 Björneborg–Tammerfors  
IC 464 Björneborg 10.10 – Tammerfors 11.40
må–fr 2 9–12 Björneborg–Tammerfors  
IC 468 Björneborg 14.15 – Tammerfors 15.45
må–fr 2 9–16 Björneborg–Tammerfors  


Tågen från Tammerfors till Björneborg 19.6.–13.8.2017

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 477, Tammerfors 6.03 – Björneborg 7.48
må–fr 2 9–16 Tammerfors–Björneborg  
IC 461, Tammerfors 8.07 – Björneborg 9.37
må–fr 2 9–16 TammerforsBjörneborg  
IC 467, Tammerfors 14.15 – Björneborg 15.47
må–fr 2 9–16 TammerforsBjörneborg  
IC 175, Helsingfors 14.04 – Björneborg 17.47
må–fr 1 65–88 Helsingfors–Björneborg  
IC 471, Tammerfors 18.15 – Björneborg 19.47
må–fr 2 9–16 TammerforsBjörneborg  

 

Högtidsdagarnas inverkan på kvotplatserna 19.6.–13.8.2017

Dag Datum Kvoterade platser
to 22.6.2017 Kvoterade platser som på fredagar
fr 23.6.2017 Kvoterade platser som på söndagar

 

Tågen från Björneborg mot Tammerfors 14.8.–9.12.2017

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 164, Björneborg 5.20 – Helsingfors 8.54
må–fr 5 9–40 Björneborg–Helsingfors  
IC 462, Björneborg 6.15 – Tammerfors 7.45
må–fr 2 9–52 Björneborg–Tammerfors  
IC 466, Björneborg 7.15 – Tammerfors 8.50
må–fr 1 65–80 Björneborg–Tammerfors  
IC 464 Björneborg 10.10 – Tammerfors 11.40
må–fr 2 9–16 Björneborg–Tammerfors  
IC 468 Björneborg 14.15 – Tammerfors 15.45
må–fr 2 9–16 Björneborg–Tammerfors  


Tågen från Tammerfors till Björneborg 14.8.–9.12.2017

Gång dagar Vagnens nummer Kvotplatsernas nummer Bansträcka Obs.
IC 477, Tammerfors 6.03 – Björneborg 7.48
må–fr 2 9–16 Tammerfors–Björneborg  
IC 461, Tammerfors 8.07 – Björneborg 9.37
må–fr 2 9–16 TammerforsBjörneborg  
IC 467, Tammerfors 14.15 – Björneborg 15.47
må–fr 2 9–24 TammerforsBjörneborg  
IC 175, Helsingfors 14.04 – Björneborg 17.47
må–fr 1 65–88 Helsingfors–Björneborg  
IC 471, Tammerfors 18.15 – Björneborg 19.47
må–fr 2 9–16 TammerforsBjörneborg  

 

Högtidsdagarnas inverkan på kvotplatserna 14.8.–9.12.2017

Dag Datum Kvoterade platser
On 6.12.2017 Kvoterade platser som på söndagar