Ringbanan – en ny tågförbindelse till flygplatsen

Ringbanan som tagits i bruk den 1 juli 2015 länkar fjärrtågtrafiken med flygtrafiken, vilket ger en smidig förbindelse till Helsingfors–Vanda flygplats från hela landet.

Tikkurilan matkakeskus

Dickursby station har en smidig anslutningsförbindelse från fjärrtågen till tåget som åker till flygplatsen.

Kehärata

Resan från Dickursby station till flygplatsen tar cirka 8 minuter.
Bild: Trafikverket

Flygplatsen

Båda terminalerna nås smidigt direkt från stationen.
Bild: Trafikverket

Tågen på Ringbanan trafikerar dagtid från Helsingfors centralstation med 10 minuters mellanrum. Tågen stannar på alla nya stationer. Trafiken på Ringbanan inleddes den 1 juli 2015.

 • Restiden från Helsingfors till flygplatsen kommer som kortast att vara cirka en halv timme. Tågen åker till flygplatsen antingen via Hoplax (32 min) eller via Dickursby (27 min).
 • Resenärer som reser inom fjärrtrafiken från norr och öst byter tåg i Dickursby nya resecenter, varifrån resan till flygplatsen tar endast 8 minuter.
 • Resenärer från Åbohållet byter tåg i Böle och därifrån tar resan till flygplatsen 22 minuter.

Direkt ingång från Flygplatsens station till flygterminalerna

Terminalerna kan nås direkt från Flygplatsens station.

Redan på avgångsstationen kan man köpa tågbiljett ända till flygplatsen.

På Ringbanan trafikerar I- och P-tåg. Tågen är Sm5-tåg (Flirt), ägda av Pääkaupunkiseudun Junakalustoyhtiö Oy. I- och P-tågtrafiken är en del av HRT som sköts av VR.

Det finns endast två stationer mellan Dickursby och flygplatsen. I- och P-tågen stannar på alla nya stationer och trafikerar i olika riktningar på Ringbanan:

 • I-tåg från Helsingfors via Böle till Dickursby och flygplatsen och därifrån tillbaka till Helsingfors.
 • P-tåg från Helsingfors via Hoplax till flygplatsen och därifrån via Dickursby tillbaka till Helsingfors.

Stationen vid flygplatsen

Lentoaseman asema

Bild: Trafikverket

Stationen vid flygplatsen är en tunnelstation 45 meter under markytan. Stationen har planerats vara rymlig och ljus för att göra det så enkelt som möjligt för flygresenärer att röra sig genom stationen.

I vardera ändan på stationen finns tre rulltrappor och två stora hissar som transporterar resenärerna till två olika utgångar.

Plattformarna på alla nya stationer är 230 meter långa och rymmer tre Sm5 (Flirt)-tåg. På flygplatsen finns en plattform med tågrälser på båda sidorna.

Så här tar du dig till flygplatsen 

Ingången från tågstationen till terminalerna har öppnats för passagerare och de två hissarna och rulltrapporna vid terminalsidan har tagits i bruk.

Dickursby

Det nya resecentret i Dickursby invigdes i januari 2015. Sedan Ringbanan blivit klar har Dickursby fått livligare närtrafik och även blivit en viktig station där fjärrtågspassagerare som är på väg till flygplatsen byter tåg. Man räknar med att antalet resenärer som använder Dickursby station kan komma att tredubblas.

Alla stambanans fjärrtåg, tågen till och från Ryssland samt huvudstadsregionens närtåg stannar i Dickursby. Tack vare Ringbanan förbättras också de internationella tågförbindelserna mellan flygplatsen och S:t Petersburg.

Resecentret har trevliga utrymmen där resenärer kan uträtta ärenden och handla. Stationsbron som går över spåren fungerar som väntutrymme. På tredje våningen i resecentret finns bl.a. en livsmedelsaffär, många små butiker samt restauranger och caféer.

Mer information om Dickursby resecenter

Ringbanan

Ringbanan började byggas år 2009 och projektet beräknas kosta cirka 770 miljoner euro. Kostnaderna fördelas mellan Trafikverket, Vanda stad och Finavia. Projektet får även EU-stöd.

Det nya banavsnittet är 18 km långt, varav 8 kilometer är tunnel. Det blev fem nya stationer: Veckal, Kivistö, Aviapolis, Flygplatsen och Leinelä. Dessutom har tre stationsreservationer gjorts: Petas, Vinikby och Rödsand.

Runt Ringbanan byggs nya områden för boende, arbete och nöjen. Banan erbjuder även möjligheter till ny affärsverksamhet. Det kommer cirka 700 nya infartsparkeringsplatser.

Mer information om Ringbanan: Trafikverkets webbplats

Ringbanan

Så här tar du dig till flygplatsen

Ingången från tågstationen till Helsingfors–Vanda flygplats öppnades för passagerare och de två hissarna vid terminalsidan tågs i testbruk. Rulltrapporna direkt till flygplatsen tas i bruk i början av 2016.

Förutom hissarna som testas kan passagerare använda utgången vid Datavägen, varifrån det är cirka 350 meter till terminal 1 och cirka 700 meter till terminal 2. Under testperioden åker fortsättningsvis avgiftsfria bussar till terminalerna från utgången vid Datavägen.
 

Ringbanan

 • en smidig anslutningsförbindelse till stambanan och fjärrtågen
 • restid från Helsingfors 30 min
 • restid från Dickursby 8 min
 • tågen avgår från Helsingfors centrum med 5 minuters mellanrum
 • kort väg till terminalerna vid flygplatsen

Ringbanan i ett nötskal

 • Banans längd: 18 km, varav 8 kilometer tunnel
 • 5 nya stationer: Kivistö, Aviapolis, Flygplatsen, Leinelä och Vehkala
 • 3 stationsreservationer: Petas, Vinikby och Rödsan
 • Körs med Sm5-låggolvtåg (Flirt) Tågens beteckningar: I och P
 • Två spår, toppfart 120 km/h
 • Trafikerar under rusningstid med 10 minuters mellanrum i båda riktningarna
 • Beräknas kosta 770 miljoner euro