Internationella rättsleger och transportvillkor

Via länkarna nedan hittar du bl.a. rättsregler gällande internationell passagerartrafik (COTIF/CIV) samt de allmänna transportvillkoren (GCC-CIV/PRR).

Rättsregler gällande avtal om den internationella persontrafiken inom järnvägen (CIV) (Pdf 160 kB, på engelska)

De allmänna transportvillkoren, GCC-CIV/PRR [engelska, tyska, franska, Pdf 177 kB]