Service för rörelsehindrade resenärer i de olika tågtyperna

I tabellen nedan kan du kontrollera hurudan handikappservice som erbjuds i de olika tågen och var den är belägen. Du kan också bekanta dig med handikappservicen och placering i tåget med hjälp av vagnförteckningen.

 

Tågtyp Service för resenärer med funktionshinder Placering i tåget

InterCity

Vagnförteckning

 • Genom att trycka på knappen för rörelsehindrade vid ingången, kommer det upp en ramp mellan vagnen och plattformen, som gör det möjligt att köra upp på tåget och därifrån med rullstol utan hjälp
 • Två rullstolsplatser intill vestibulen och en bred gång från vestibulen
 • Wc för rörelsehindrade
 • Eluttag i närheten av platserna för rörelsehindrade
Alla InterCity- och InterCity2-tåg har en servicevagn i två våningar, i vars nedre våning servicen för rörelsehindrade finns. 

Pendolino

 

 • En rullstolslyft, som manövreras av konduktören. (Bara för passagerare med rullstol)
 • Två rullstolsplatser (en på vardera sidan om gången)
 • Bredvid rullstolsplatserna ett eluttag, i vilket man kan ladda bl.a. en rullstols ackumulatorer
 • I närheten av rullstolsplatserna wc för rörelsehindrade (breddad dörr, hjälphandtag och anropsknappar)
 • Knapp för att kalla på personalen; tågets serveringspersonal sköter serveringen till den egna platsen om kunden vill det.
I vagn nr 2 eller 8

Expresståg 

 • En hydraulisk lyft för rullstolar som tågets konduktör manövrerar
 • 3 rymliga rullstolsplatser + rörlig stol med luftfjädring, nackdyna, reglering av korsryggsstöd samt armstöd
 • Wc för rörelsehindrade (breddad dörr, hjälphandtag och anropsknappar)
 • Breddad gång till passageraravdelningen, knapp att trycka på för öppning av dörr
 • Rullstol att förflytta sig i som är smalare än normal rullstol
 • Knapp för att kalla på konduktören
I konduktörsvagn

Rälsbuss

 • En rullstolslyft som konduktören manövrerar
 • För resande i rullstol finns det ett eget utrymme i rälsbussens ända
 • I sanitetsutrymmena finns utrustning för handikappade.
I rälsbussens ända

Tvåvåningssovvagn

 

 • En två personers kupé och wc för rörelsehindrade plats nr 117 och 118: yta 4,0 m²
 • Kupén har specialutrustning: SOS-knapp för nödanrop, stödhandtag, fästanordningar för rullstol och maskinellt fungerande kupédörr
På vagnens nedre plan i närheten av ingången.

Allegro

 • 2 rullstolsplatser
 • Tillgänglig toalett
 • Rullstolslyft
 • Personalen hjälper gärna till

 

I vagn nr 2

Närtrafikens låggolvståg

Sm4
 

Sm5

 • Rullstolsplatser
 • Wc för rörelsehindrade
 • Rullstolsramp
Turerna som körs med låggolvståg har utmärkts i närtrafikens tidtabeller.

De äldre elmotortågen i närtrafiken

Sm1

 

Sm2 och Eil

   

 

 

Allegro™ är ett registrerat varumärke.

Öppning och stängning av vagnarnas ytterdörrar

Knapparna för öppning och stängning av ytterdörrarna i olika tågtyper avviker något från varandra. När knapparna är lodrätt i förhållande till varandra, är öppningsknappen överst och stängningsknappen nederst. När knapparna är i vågrät ställning, är knappen närmast dörren öppningsknappen.


 

Vill du röra dig så lite som möjligt på tåget?

Boka i så fall sittplats i vagnsändan nära toaletten. Observera dock att platserna i vagnens ända har ryggstöd som inte kan regleras.


 


 

Kalla på personalen

I kupén för funktionshindrade i tvåvåningssovvagnen samt vid rullstolsplatsen i Pendolino-tågens servicevagn finns en personlig anropsknapp. Om du kan tänkas behöva assistans under resan, be om en plats i närheten av anropsknappen.