Med tågbiljett till flygplatsen fr.o.m. 1.7.2015

Med inrikes fjärrtågsbiljett

En inrikes fjärrtågsbiljett duger som sådan ända fram till flygplatsen, om man valt Helsingfors Flygplats som ankomststation. I detta fall behöver du inte en skild tågbiljett för huvudstadsregionens närtåg till flygplatsen (inom HRT-området).
 
Inom fjärrtrafiken kan man byta till ett närtåg till flygplatsen i Dickursby, Böle eller Helsingfors. Biljetten gäller i 80 minuter fr.o.m. att fjärrtåget har anlänt till stationen.
 
Gör så här, om du vill fortsätta till flygplatsen:

 
1.    Välj Helsingfors Flygplatsen som ankomststation när du köper fjärrtågsbiljetten.
2.    Byt tåg i Böle, Dickursby eller Helsingfors inom 80 minuter fr.o.m. att fjärrtåget anlänt till stationen.
3.    I-tågen till flygplatsen avgår från spår 4 i Dickursby och från spår 2 i Böle. P-tågen avgår från spår 9. Du kan bekanta dig med Dickursby station på webben.
4.    Från Helsingfors kommer du till flyplatsen med I- eller P-tågen.
 
Du kan även resa med närtåg från Flygplatsens station till Dickursby, Böle eller Helsingfors. Välj då Helsingfors Flygplats som avgångsstation. Biljetten gäller fr.o.m. 80 minuter före fjärrtågets avgångstid vid fjärrtågets avgångsstation.
 
Fjärrtrafikens tågbiljetter gäller även annanstans inom HRT-området, så länge bytestiden till valt närtåg är högst 80 minuter från att fjärrtåget anlänt till stationen. Ankomststationen på biljetten ska då vara önskad station inom HRT-området.

Med närtrafikens enkelbiljett

Ringbanans nya stationer Leinelä, Helsingfors flygplats, Aviapolis, Kivistö och Veckal ligger inom betalningszon B. När du byter tåg i Dickursby gäller reserätten ända till Gamlas. Om du byter tåg i Böle, behöver du alltid också en biljett för zon A. För resor från Ringbanans andra stationer (Vandaforsen, Mårtensdal, Klippsta, Myrbacka, Malmgård och Gamlas) ingår automatiskt en biljett för zon A i biljettpriset.

Med HRT:s tågbiljett

Helsingfors flygplats ligger i Vanda. För resor till Helsingfors behövs en regionbiljett. För resor till Dickursby behövs en intern biljett för Vanda. Kontrollera även möjligheterna att köpa HRT:s biljetter på flygplatsen.
Mer information om biljetter (HRT)
Köpställen (HRT-biljetter) på flygplatsen

Med biljett för Rysslandstrafiken

En tågbiljett mellan Finland och Ryssland duger som sådan till flygplatsen. Du behöver inte en skild biljett för huvudstadsregionens närtåg till flygplatsen (inom HRT-området).
 
Man kan byta till ett närtåg till flygplatsen i Dickursby, Böle eller Helsingfors. Biljetten gäller i 80 minuter fr.o.m. att tåget från Ryssland har anlänt till stationen.
 
Tåg som trafikerar till flygplatsen
  • I-tåg från Dickursby, från spår 4. Du kan bekanta dig med Dickursby station på webben
  • I- och P-tåg från Böle, I-tåg från spår 2 och P-tåg från spår 9
  • I- och P-tåg från Helsingfors

Passage till flygplatsen

Datavägens västra ingång vid Helsingfors flygplats har tagits i bruk 10.7. Från Datavägen finns gratis busstransfer till flygplatsens terminaler.

Enligt nuvarande plan öppnas ingången vid terminalsidan för passagerare i slutet av december, när hissarna kan tas i bruk och förbindelsen därmed kan öppnas. Arbeten med rulltrapporna fortsätter vid ingången ännu under början av nästa år.

Från ingången vid Datavägen är det cirka 350 meters promenad till terminal 1 och 700 meters promenad till terminal 2. Direktingången till terminalerna blir färdig senare i höst.