Biljett för en assistent

Vi beaktar olika grupper med funktionshinder eller nedsatt rörlighet genom att erbjuda service som underlättar resandet för varje enskild kundkategori. Servicen för resenärer med funktionshinder har markerats i tidtabellerna med inva-märket.


Om du är funktionshindrad kan du resa med Sparbiljett eller Standardbiljett på fjärrtågen. Dessa biljetter berättigar till en avgiftsfri biljett för en ledsagare, men inte till rabatterade biljetter.


När en synskadad resenär reser tillsammans med sin assistent, är assistenten berättigad till gratis resa. Resande med ledar-/hjälphund har rätt att åka på invalidplats. Ingen separat avgift för sällskapsdjuret tas då ut.

Att resa med assistent

 • När en funktionshindrad som sitter i rullstol eller en synskadad resenär reser tillsammans med sin assistent, är assistenten berättigad till gratis resa. Synskadade resenärer bör på tåget styrka att assistenten är berättigad till gratis resa med korten som nämns nedan eller med läkarintyg.
 • Kunden bör då ha en vuxenbiljett, barnbiljett, studerandebiljett eller pensionärsbiljett. Även synskadade eller funktionshindrade barn under 6 år behöver en juniorbiljett, om man önskar en gratis biljett för assistenten. Den synskadade eller funktionshindrade kundens biljett och assistentens biljett ska köpas samtidigt. Assistenten bör vara över 18 år.
 • Att resa med 0–6 åringar i rullstol i närtrafiken är gratis för barnet och assistenten.
 • En kund med funktionshinder som reser med Sparbiljett har också tillgång till en avgiftsfri biljett för en ledsagare (Obs! Inte med Biltågpaket).
 • En funktionshindrad resenärs hjälpmedel transporteras som resgods gratis på tåg där det finns service för funktionshindrade resenärer eller när den funktionshindrade reser med assistent.

Biljetter för handikappad resenär och assistent via webbshopen

Du som är syn- eller rörelsehandikappad resenär kan köpa din tågbiljett i webbshopen. Om du är berättigad till en kostnadsfri resa för assistenten kan du nu samtidigt lösa ut denna biljett då du handlar på webbshopen.

Gör så här:

 • Välj i webbshopens sökruta som resenär (t.ex. vuxen, pensionär) välja Lägg till ny resenärstyp.
 • Välj i den andra rullgardinsmenyn Assistent som resenärsuppgift och godkänn villkoren för assistentbiljetten genom att klicka.
 • Efter det kan du välja platser för dig och din assistent. Om du behöver en rullstolsplats ska du välja en sådan i webbshopens vagnkarta och välja en plats nära den för din assistent. Sedan kan du köpa biljetten. Assistentens biljett kostar inget.
 • Du märker väl att biljetten för rullstolsresenärens assistent inte för närvarande kan köpas via mobilwebbläsaren.

Rörelsehindrade

 • Rullstolsplatserna bokas bara för rörelsehindrade eller rörelsehämmade resenärer. Platserna bredvid rullstolsplatserna är i första hand reserverade för rörelsehindrades ledsagare. Om en rörelsehindrad vill sitta på en vanlig plats kan han eller hon boka en sådan istället för en rullstolsplats.
 • Rörelsehindrades hjälpmedel transporteras som avgiftsfritt bagage på tåg med service för funktionshindrade eller om den rörelsehindrade reser med en ledsagare. Invamopeder får dock inte plats på Pendolino-tåg.
 • Den rörelsehindrade resenären eller ledsagaren ansvarar för rullstolen, invamopeden eller annat hjälpmedel vid på- och avstigningen.
 • När en rörelsehindrad resenär reser med ett sällskapsdjur har han eller hon rätt att resa på invaplatserna i servicevagnen på IC- och Pendolino-tåg, på samma sätt som med assistans- eller ledarhund.

Synskadade

 • En kund med funktionshinder har tillgång till en avgiftsfri biljett för en ledsagare också i huvudstadsregionens närtrafik.
 • Synskadade resenärer bör på tåget styrka att assistenten är berättigad till gratis resa med korten som nämns nedan eller med läkarintyg.

Synskada bör styrkas under resan

 • Med medlemskortet för Synskadades Centralförbund (synskadekortet), när graden av synskada är minst 65 %
 • Med medlemskortet för Näkövammaisten Lasten Tuki ry (synskadekortet)
 • Med ett läkarintyg där det framkommer att graden av synskada är minst 65 %
 • Med medlemskortet för Föreningen Finlands Dövblinda rf

Att resa med ledar- eller hjälphund

 • Vi rekommenderar att du reser i avdelningen för sällskapsdjur eller på en plats invid avdelningen.
 • Resande med ledar-/hjälphund har rätt att åka på invalidplats. Med en signalhund kan man även resa i servicevagnens nedre våning i IC-tåg och i servicevagnen i Pendolino-tåg.
 • En ledar-, assistans- eller signalhund medför ingen extra avgift för husdjur 
 • För ledar-/hjälphunden tas en avgift för sällskapsdjur ut om den funktionshindrade har en ledsagare med rätt till gratis biljett.
 • I sovvagn reser ledar-/hjälphunden gratis tillsammans med den funktionshindrade i kupén i vagnsändan, som ska reserveras i dess helhet.
 • Om kunden åker ensam i kupén i vagnsändan tillsammans med sin ledar- eller hjälphund, blir priset på kupéen mindre än priset på en vanlig sovkupé för en person.