Försäljningsvillkor för trafiken mellan Finland och Ryssland

Ersättning om tåget är försenat

Om Allegro, Tolstoi eller ett annat tilläggståg i trafik mellan Finland och Ryssland anländer minst 60 minuter försenat till ankomststationen som står skriven på resenärens biljett har resenären rätt att ansöka om ersättning enligt följande:

  • - 25 % av priset på tågbiljetten på grund av en 60–119 minuters försening
  • - 50 % av priset på tågbiljetten på grund av en 120 minuters eller längre försening.

För biljetter som köpts i Ryssland ska ersättningsansökan fyllas i på tåget. För biljetter som sålts i Finland fylls ersättningsansökan i på webbplatsen.

Ersättningen utbetalas inom 30 dagar efter att ersättningsansökan inkommit.

 

Det är inte möjligt att förnya försvunna tågbiljetter som köpts i Ryssland.

Det är inte möjligt att förnya försvunna eller skadade biljetter som köpts i Ryssland.

 

Business-klass i Tolstoi

Kupén i business-klassen i Tolstoi säljs för en eller två personer. Biljetten är gemensam. Ingen barnrabatt beviljas.

En resenär kan gratis transportera två barn under 6 år. Om det i hytten finns två vuxna kan de ha med sig ett barn under 6 år.

 

Grupprabatten är alltid -20 %

En grupp på minst 6 personer beviljas alltid en rabatt på 20 % på priset på tågbiljetten.

Gruppbokningarna ska betalas senast 21 dagar före avresa. Om bokningen görs mindre än 14 dagar före avresa ska den betalas genast.

 

Förminskande av gruppstorleken

När en kund förminskar gruppens storlek 60–11 dygn före tågets avgångsdag är avbokningsavgiften 10 euro/resenär.

 

Gruppavdelningen i Allegro

Gruppavdelningen bokas för 1–6 personer, men priset är alltid det samma oberoende av antalet personer. För resenärer i gruppavdelningen säljs en gemensam biljett. Avbokningsavgiften är 60 euro.

 

Rabattbiljetter

Konduktörerna och vagnskötarna har rätt att kolla intygen som berättigar till rabatt när som helst under resan.

 

Betalande av ersättning till en kund för en delvis använd biljett när resan avbrutits på grund av transportbolaget

När resan avbryts på grund av en orsak som beror på transportbolaget, ersätts av den delvis oanvända biljetten, skillnaden mellan priset på resan enligt avrese- och ankomststation som anges på biljetten och resenärens verkliga resa. Återbetalningen görs ändå inte om resenären använt transportbolagets erbjudna ersättande transport.

 

Transportbolagets ansvar

När transportbolaget transporterar resenärer och handbagage bestäms ansvaret enligt de av Finlands republik och Rysslands federation överenskomna avtalen angående järnvägstranporter samt den då gällande nationella lagstiftningen.

Omboknings-, avboknings- och serviceavgifter i tågen i trafiken mellan Finland och Ryssland (ej beställningståg)
Ombokning av tågbiljett 10 euro/resenär
Avbokning av tågbiljett 10 euro/resenär
Plats för sällskapsdjur (höjningen gäller även om man reser utan sällskapsdjur) 20 euro
Avgift vid köp av biljett på Allegro tåget 20 euro
Förminskande av gruppstorleken 10 procent/resenär som uteblir
Ombokning eller avbokning av gruppavdelningen i Allegro 60 euro

 

 

Allegro™ är ett registrerat varumärke.