Försäljningsvillkor för biljetter för trafiken mellan Finland och Ryssland

 

Ersättning om tåget är försenat

Om Allegro, Tolstoi eller ett annat tilläggståg i trafik mellan Finland och Ryssland anländer minst 60 minuter försenat till bestämmelsestationen som står skriven på passagerarens biljett har passageraren rätt att ansöka om ersättning enligt följande:

  • -25 % av priset på tågbiljetten för en 60–119 minuters försening
  • -50 % av priset på tågbiljetten för en 120 minuters eller längre försening.

För biljetter sålda i Finland fylls ersättningsblanketten i på webbplatsen. Ersättningen utbetalas inom 30 dagar efter att ansökan inkommit.

För biljetter sålda i Ryssland fylls ersättningsblanketten i på tåget.

 

Business-klass i Tolstoi

Kupén i business-klassen i Tolstoi säljs för en eller två personer. Biljetten är gemensam. Barnrabatt beviljas inte.

En passagerare kan gratis transportera två barn under 6 år. Om det i hytten finns två vuxna kan de ha med sig ett barn under 6 år.

 

Grupprabatten är alltid -20 %

En grupp på minst 6 personer beviljas alltid en rabatt på 20 % på priset på tågbiljetten. (Ingen rabatt ges på priset på måltiden som ingår i Allegros första klass-biljetter.)

Gruppbokningar bör betalas inom 21 dagar från och med bokningstillfället. Om bokningen görs mindre än 30 dagar före avresa ska den betalas genast. Obetalda bokningar avbokas automatiskt.

Barn som hör till gruppen får en rabatt på 30 % på priset på tågbiljetten, men inga andra rabatter.

 

Minskning av gruppens storlek

När en kund minskar gruppens storlek 60–11 dygn före tågets avgångsdatum, är avbokningskostnaden 10 prosent/resenär som uteblir.

 

Avbokning av gruppbiljett

Gruppbiljetter bör avbokas vid försäljningsstället senast 11 dygn före avgång.
Avbokningskostnaden är 10 procent av biljettpriset.

Om avgången sker tidigare än 11 dygn räknat från avbokningstillfället, kan biljetten inte ombokas eller avbokas.

 

Gruppavdelningen i Allegro

Gruppavdelningen bokas för 1–6 personer, men priset är alltid detsamma oberoende av antalet personer. För resenärer i gruppavdelningen säljs en gemensam biljett. Avbokningskostnaden är 60 euro.

 

Rabattbiljetter

Konduktörerna och vagnskötarna har rätt att kolla intygen som berättigar till rabatt när som helst under resan.

 

Betalande av ersättning till en kund för en delvis använd biljett när resan avbrutits på gund av transportföretaget

När resan avbryts på grund av en orsak som beror på transportföretaget, ersätts av den delvis oanvända biljetten skillnaden mellan priset på resan enligt den avgångs- och ankomststation som anges på biljetten och priset på passagerarens verkliga resa. Återbetalning görs inte om passageraren använt ersättande transport som erbjudits av transportföretaget.

 

Transportföretagets ansvar

När transportföretaget transporterar passagerare och handbagage bestäms ansvaret enligt de av Finlands republik och Rysslands federation överenskomna avtal angående järnvägstranporter samt den gällande nationella lagstiftningen.

 

Omboknings (ändrings-), avboknings- och serviceavgifter för tåg i trafiken mellan Finland och Ryssland

Ombokning av tågbiljett 10 euro/passagerare
Avbokning av tågbiljett 10 euro/passagerare
Djurplats (höjningen gäller även om man reser utan sällskapsdjur) 15 euro
Avgift vid köp av biljett på Allegro tåget 20 euro
Minskning av gruppens storlek 10 procent/passagerare som uteblir
Ombokning eller avbokning av gruppavdelningen i Allegro 60 euro

 

 

Allegro™ är ett registrerat varumärke.