Företagsavtal

 

Smidiga arbetsresor med hjälp av ett företagsavtal!

Företagsavtalet ger ert företag följande förmåner:

  • Med hjälp av VR-kundnumret kan ni enkelt och smidigt sköta ärenden.

  • Ni får gratis tillgång till VR:s företagswebbshop.

  • Ni kan även köpa biljetter via en resebyrå med hjälp av ert VR-kundnummer.

  • Biljettköpen sparas i Egna uppgifter i företagswebbshoppen.

  • Avgiftsfri rapportering av biljettinköp på årsnivå underlättar kostnadsuppföljningen och budgeteringen av resorna.

  • Vissa biljettprodukter och specialerbjudanden är endast tillgängliga för företagsavtalskunder.

  • Det elektroniska nyhetsbrevet Rail Mail Business skickas cirka en gång i månaden och innehåller aktuell information om våra tjänster och nyheter för företagsresenärer och de kontaktpersoner på företag som ansvarar för arbetsresorna.

 

Företagswebbshop

Det är enkelt att köpa tågbiljetter via VR:s företagswebbshop, och biljetterna levereras som e-biljetter till kundens e-post och/eller mobiltelefon. De flexibla biljettprodukterna Företagsbiljett och öppen engångsbiljett lämpar sig för arbetsresor och finns endast tillgängliga i företagswebbshoppen. Via företagswebbshoppen kan man köpa biljetter till inrikes fjärrtrafik och Rysslandstrafiken samt gruppresor för upp till tio passagerare. Gruppresor för fler än tio personer kan köpas via gruppförsäljningen: ryhmamyynti@vr.fi.

För att kunna börja använda företagswebbshoppen ska företaget ha ett företagsavtal med VR.

Om ni är intresserade av företagsavtalet, kontakta oss på adressen yrityssopimus@vr.fi.

Köp biljetter via det nätbaserade köpprogrammet för företag

Kom ihåg att logga in i köpprogrammet med ditt företags användaruppgifter. Då får ni största möjliga nytta av ert avtal.

Det nätbaserade köpprogrammet för företag ger dig

tidtabeller 24 h
tågbiljetter kl. 04–01.30

Kontaktuppgifter

Företagsförsäljning
0600 19955
må-fr kl. 8 - 17
1,99 € / besvarat samtal +lna

Gruppförsäljning
0600 19955
må-fr kl. 8 - 17
1,99 € / besvarat samtal +lna
ryhmamyynti@vr.fi

Samarbetsavtal
må-fr kl. 8 - 17
yrityssopimus@vr.fi

Fakturering för företag
0307 26595
må-fr kl. 8 - 17
teema.laskutus@vr.fi