Seriebiljett

Den populära seriebiljetten inom fjärrtrafiken har förnyats! I fortsättningen ska du boka en enskild resa i seriebiljetten innan du stiger på tåget. Det här går bäst genom att du bokar resan på det tåg du önskar med seriebiljettens bokningsnummer. 
 


Seriebiljetten med 10 eller 30 resor inom fjärrtrafiken duger i alla tåg på den rutt som anges på biljetten – i båda riktningarna. Seriebiljetten har en giltighetstid på sex månader.


Seriebiljetten är inte bunden till person: resorna i den kan vid behov användas av flera personer. Varje passagerare kan boka en enskild resa för sig själv med seriebiljettens bokningsnummer.


Resan måste bokas före själva tågresan. Det här går behändigt exempelvis i VR Mobil och i webbshoppen.

Biljettvillkor

Priser

Du hittar priset på seriebiljett för önskad förbindelsesträcka i VR:s webbshop.

Rabatter

Rabatterad seriebiljett för barn, studenter och pensionärer.

Resklass

Ekoklass eller Extraklass

Köpställe

Du kan köpa seriebiljetter:

  • I webbshoppen

  • Vid biljettförsäljningen på stationen

  • Genom att ringa VR Kundservice, tfn 0600 41 900 (1,99 € /mottaget samtal + lna)

  • I en R-kiosk

  • På resebyråer samt på Matkahuoltos försäljningsställen och ombudsplatser

Du kan se försäljningsställena här

Betalning

Seriebiljetten ska betalas i samband med köpet.

När du bokar biljetten per telefon ska den avhämtas på stationen eller i en R-kiosk och betalas inom 24 timmar efter bokningen.

Giltighetstid

En seriebiljett är i kraft 6 månader efter giltighetstidens början. Du kan välja när seriebiljettens giltighetstid ska börja, men senast 60 dagar efter köpet.

Leveranssätt

Du får seriebiljetten som bilaga till e-posten när du köper den på VR.fi eller hos VR Kundservice.

När du köper seriebiljetten vid biljettförsäljningen på stationen får du den som bilaga till e-posten eller som pappersutskrift.

När du köper seriebiljetten i en R-kiosk får du den som pappersutskrift.

Ombokning och avbokning

Seriebiljetten kan inte ombokas eller avbokas.

En enskild resa i seriebiljetten kan ombokas och avbokas före tågets avgångstid enligt tidtabellen och under seriebiljetts giltighetstid. Vänligen notera att en 1 euro avgift tar plats i tilläg till andra möjliga avgifter på stationers biljettförsäljning.

Bokning av en resa i seriebiljetten

Enskilda resor i seriebiljetten ska bytas ut till en tågbiljett före tågets avgång enligt tidtabellen.

Du kan lätt boka resan i VR Mobil, på vr.fi, vid stationernas biljettförsäljning och via VR Kundsupport. Observera att du inte kan boka eller ta ut enskilda resor i seriebiljetten i en R-kiosk.

Du får en enskild resa som bilaga till e-posten eller som en mobilbiljett. Du kan också välja avhämtning av tågbiljetten och då får du den som pappersutskrift på stationen.

Resan

När du har bokat en enskild resa i seriebiljetten får du en tågbiljett som du visar upp i tåget för konduktören eller biljettkontrollanten.

Seriebiljetten berättigar inte som sådan till en resa.

En resa i seriebiljetten måste bokas innan du stiger ombord på tåget. Ifall du inte har bytt ut resan i seriebiljetten till en tågbiljett innan du stiger på tåget måste du köpa en ny biljett av konduktören.

 

Bokning av en resa i seriebiljetten

En resa i seriebiljetten måste bokas före tågets avgång enligt tidtabellen. Ifall du inte har bokat resan i seriebiljetten innan du stiger på tåget måste du köpa en ny biljett av konduktören.

Du kan boka en resa i seriebiljetten i VR Mobil, i webbshoppen, vid biljettförsäljningen på stationerna eller per telefon 0800 133 300 (numret är gratis). Bokningen av en resa i seriebiljetten fungerar liksom platsbokningen och du behöver seriebiljettens bokningsnummer.

Du får en enskild resa som bilaga till e-posten eller som en mobilbiljett. Du kan också välja avhämtning av tågbiljetten och då får du den som pappersutskrift på stationen.

Observera att det inte går att boka enskilda resor i seriebiljetten i en R-kiosk.

Om du vill ta med ett sällskapsdjur eller en cykel ska du kontakta biljettförsäljningen eller VR Kundsupport. Läs mera om att resa med sällskapsdjur och cykel.

 

Så här bokar du en resa i VR Mobil och i webbshoppen:

1. Välj ”Resa i seriebiljetten” i menyn på förstasidan
2. Skriv in seriebiljettens bokningsnummer i fältet, välj ruttens riktning (Från/Till) samt datum och tidpunkt.
3. Välj den tågtur som passar dig bäst och fortsätt till eventuellt val av plats.
4. Fortsätt till att ange den e-postadress där du vill få din biljett levererad.

 

Ombokning och avbokning av en resa i seriebiljetten

Du kan vid behov omboka eller avboka en resa i seriebiljetten före tågets avgång enligt tidtabellen antingen vid stationernas biljettförsäljning eller via telefon 0800 133 300 (numret är gratis).

 

Seriebiljett för företag

Det finns också företagsseriebiljetter. Du kan bekanta dig med tågbiljetterna för företagskunder här

 

Här kan du behändigt köpa seriebiljetter

Lägg till en studerande, barn, senior ...

Återkommande frågor

Hur bokar jag plats om jag har en seriebiljett?

Du kan boka en seriebiljettplats i webbshopen. Ange i sökrutan i webbshopen för vilken förbindelsesträcka och vilken dag du vill boka plats och välj Platsbokning för seriebiljett. Välj sedan ett lämpligt tåg för dig. På sidan Platser och tjänster kan du välja sittplats genom att klicka på Välj platser.

Kan man avboka en seriebiljett till närtrafiken?

En seriebiljett till närtrafiken kan varken ombokas eller avbokas.

Kan man avboka eller ändra en platsbokning utan att förlora resor?

Ja, det kan man. Det går att avboka eller ändra en plats som bokats med seriebiljett på stationen eller genom att ringa VR Kundservice innan tåget avgår.

Visa alla

Boka resan i förväg

En resa i seriebiljetten ska bokas innan tåget avgår enligt tidtabellen. En inköpt seriebiljett duger inte som sådan som tågbiljett, utan du måste boka resan innan du stiger ombord på tåget.