Lägg till en studerande, barn, senior ...

Nya tidtabeller från och med den 25 mars

Den nya tidtabellsperioden innebär 50 nya tågturer. Tidtabellerna för sträckan Helsingfors–Tammerfors ändras i och med att banans dåliga skick orsakar fördröjningar.

Läs mer om ändringarna den 25 mars

Handlingar för tillgänglighet

Mötesplatsen för assistansservice som är avsedd för kunder med funktionsnedsättning och nedsatt rörlighet i Helsingfors ändrades den 1 februari. Dessutom har utmärkningen av rullstolsplatser i tågen gjorts tydligare.

Läs mer om handlingar

 

Tågen på kartan-tjänsten

Följ tågen i realtid runt om i Finland! Tågen på kartan-tjänsten ger dig den bästa och mest aktuella informationen om tågtrafiken.

Bekanta dig med den tjänsten Tåget på kartan!

 

Se trafiksituationen på Trafikinfo sidan.