Ersättning

I enlighet med Järnvägstransportlagen och järnvägsansvarsförordningen som trädde i kraft 3.12.09 kan du söka ersättning ifall

 • din resa med fjärrtåg blir över 60 minuter försenad
 • du får extra kostnader på grund av förseningen eller
 • ditt bagage skadas under tågresan.

Ersättning ska sökas antingen

 • med blanketten för återbetalning (ersättning av tågbiljettens pris när en fjärrtågsresa försenats med över 60 minuter) eller
 • i övriga fall med blanketten för ersättning (= ersättning av övriga kostnader som förseningen/skadan förorsakat).

Mer om återbetalning eller ersättning på sidan Förordningen om järnvägarnas ansvar och Övriga ersättningar.

 

1. Försening av fjärrtågsresa

Du kan söka ersättning för fjärrtågresan när tåget är över 60 minuter försenat. Sök återbetalning elektroniskt genom att fylla i blanketten intill. Om du har en 30-dagarsbiljett eller en seriebiljett se punkt 2. Minimiersätting som betalas är 4 euro.

Till återbetalningsblanketten

 

2. Förseningar på 60 minuter eller mer på tågresa mellan Finland och Ryssland

Du kan ansöka om ersättning för en tågresa mellan Finland och Ryssland om tåget är mer än 60 minuter försenat när det anländer till ankomststationen på din biljett.

 • För en tågbiljett du köpt av VR till trafiken mellan Finland och Ryssland kan du få 25 % av biljettens pris som ersättning för en försening på 60–119 minuter och 50 % av priset för en försening på 120 minuter eller mer.
 • Om man har köpt tågbiljetterna av Rysslands järnvägar (RZD) ska man ansöka om ersättning från Rysslands järnvägar enligt deras ersättningsbestämmelser.
 • Resenären har inte rätt att få ersättning om han eller hon före anskaffningen av tågbiljetten har fått vetskap om tågets försenade avgång.

Till återbetalningsblanketten

Läs mer: Kommersiella villkor för passagerartrafiken mellan Finland och Ryssland

 

3. Ersättning för periodbiljetter inom huvudstadsregionens närtrafik

Det utbetalas ersättning för periodbiljetter inom huvudstadsregionen närtrafik om tågen är anmärkningsvärt sena eller måste ställas in. Man är berättigad ersättning enligt följande:

Resande med 14–30 dagars periodbiljetter får 20 % av biljettens pris som ersättning, om under månaden i fråga minst tio procent av närtågen har varit över 10 minuter försenade eller inställda och minst en dag av biljettens giltighetstid inträffar under denna period.

Resande med över 30 dagars periodbiljetter (31–365 dagar) får 20 % av priset på en 30 dagars biljett som ersättning, om under månaden i fråga minst tio procent av närtågen har varit över 10 minuter försenade eller inställda och minst en dag av biljettens giltighetstid inträffar under denna period.

 • Du får ersättningen på biljettförsäljningen på stationen eller via VR Kundservice i samband med ett köp av en periodbiljett.
 • Biljetten som berättigar till ersättning ska då uppvisas.
 • Servicepersonalen kontrollerar då rätten till ersättning.
 • Ersättningen betalas som ersättningskuponger för närtrafiken och de är i kraft i ett år.

 

4. Ersättning av kostnader till följd av försening eller skada

 • Du kan söka ersättning för skada på grund av försenad tågresa eller bortkommet/skadat bagage.
 • Du kan söka ersättning samtidigt för en fjärrtågresa som varit minst 60 minuter försenad, för extra kostnader som förorsakats av förseningen och för skada som uppkommit till följd av förkommet eller skadat bagage.
 • Du kan få återbetalning för periodbiljett och seriebiljett för de fjärrtågsresor som försenats över 60 minuter. Då ska du göra en ansökan efter det att biljettens giltighetstid gått ut samt foga till din ersättningsansökan förseningsintygen, som du fått av tågets konduktör. Periodbiljett eller kopia av det bör bifogas ersättningsansökan.

Använd i dessa fall blanketten blanketten för ersättningsansökan i pdf-form .

Blanketten ska skickas till VR-Yhtymä Oy Matkustajaliikenne, Asiakaspalautteet, PB 54, 11101 Riihimäki. Till blanketten ska fogas tågbiljetten och kvittona i original för extrakostnaderna.

 

5. Internationell restidsgaranti

Den internationella restidsgarantin gäller för tåg inom EU samt Schweiz och Norge med undantag för de tåg som EU-staterna medgett undantag för. Till exempel tågtrafiken mellan Finland och Ryssland omfattas inte av den internationella restidsgarantin.

Ersättningen är 25 % av biljettpriset vid 60–119 minuters försening och 50 % av biljettpriset vid en försening på 120 minuter eller mer. Ersättningen betalas ut i kontanter men belopp som understiger 4 euro ersätts inte. Ersättningen beräknas på priset för det försenade tåget och inkluderar eventuella avgifter för sitt-, ligg- eller sovplatser men inte eventuella serviceavgifter. Observera att du själv måste be personalen på det försenade tåget eller stationen där du stiger av om att de bekräftar din försening. Speciella regler gäller för resor med InterRail och andra rundresekort. Läs mer via länken nedan.

Ifall det är VR som sålt biljetten ska ansökan om förseningsersättning vara VR tillhanda senast efter två månader från det att resan avslutats. Skicka in ansökan på adressen:

VR-Yhtymä Oy
Ulkoinen laskenta
Kansainväliset takaisinmaksut
PL 488
00101 Helsinki.

Bifoga originalbiljetter samt verifikation om förseningen.

Ersättningsansökan (Pdf)

Restidsgaranti för rundresekort regleras inte i EU-förordningen. Nationella rundresekort, t.ex. Interrail One Country Pass (Interrail-kort för ett enda land) hanteras enligt de regler som gäller i respektive land.

För Interrail Global Pass (Interrail-kort som omfattar alla Interrail-länder) har Eurail Group tagit fram ett system för föseningsersättning. En viss ersättning kan då betalas ut vid minst tre verifierade förseningar under resan. Förseningarna måste ha uppstått i ett EU-land inkl. Norge och Schweiz.

Varje resa måste vara minst 60 minuter försenad. Endast förseningsersättningar över 16 EUR betalas ut.

För vidare information och anmälan om restidsgaranti för Interrail Global Pass, gå in på länken: www.eurailgroup.org/compensation.aspx.

Eurail Group bedömer ärendet och betalar ut ersättning direkt till dig om så blir fallet.

Sök ersättning

Om ditt biljettköp via webbshopen har misslyckats och biljetten inte gick att skriva ut, är du berättigad till ersättning.

Om du inte har möjlighet att fylla i den elektroniska blanketten, kan du be en kundrådgivare fylla i den åt dig på VR:s biljettförsäljning.

Obs! Om du redan har fyllt i ersättningsansökan eller har ringt VR Kundservice behöver du inte kontakta oss på nytt för att få ersättning.

Blankett

Resande med periodbiljett

Resande med periodbiljett, som söker ersättning för fjärrtågsförsening, ska göra det med blanketten för ersättningsansökan i pdf-form.

Ersättningsansökan

Länkar

Järnvägstransportlagen Nr 1119/2000
(FINLEX på finska)