Ersättningar

På denna sida kan du läsa mer om hur du kan ansöka om ersättning och vad du kan få ersättning för.

 

Vad kan jag ansöka om ersättning för?

Du kan ansöka om ersättning i följande situationer:

 • Ditt fjärrtåg var minst 60 minuter försenat.

 • Du har en periodbiljett till närtrafiken och närtågen har varit betydligt försenade.

 • Förseningen orsakade dig extra kostnader.

 • Din tågresa mellan Finland och Ryssland försenades minst 60 minuter.

 • Du debiterades för en biljett men biljetten levererades inte.

 • Du eller ditt bagage skadades under tågresan.

Läs mer om ersättningar och betalning av dem nedan.

 

Hur ansöker jag om ersättning?

Du kan ansöka om ersättning med hjälp av en ersättningsblankett som du hittar på vr.fi.

ANSÖK OM ERSÄTTNING

 

Mitt tåg var försenat

Tågförseningarna, liksom alla andra uppgifter om tågens gång, sparas i Trafikverkets system. Utifrån uppgifterna i detta system kan vi beräkna beloppen för förseningsersättningar.

 Du får ersättning för en försening inom fjärrtrafiken eller trafiken mellan Finland och Ryssland om tåget är minst 60 minuter försenat. Observera dock att du inte kan få ersättning om du har fått veta om förseningen innan du köpte biljetten.

Du kan få ersättning för en periodbiljett till närtrafiken om vissa förutsättningar gällande tågförseningar eller avbokningar uppfylls.

Läs mer om ersättningar för förseningar nedan.

 

Jag reste med fjärrtåg

Du kan ansöka om ersättning om ditt fjärrtåg anlände minst 60 minuter efter ankomsttiden på biljetten. Ersättningen betalas för tågbiljetter till fjärrtrafiken. Enligt EU:s förordning om järnvägarnas ansvar ersätter vi tågbiljettens pris i sin helhet (inklusive tilläggstjänster), med undantag av avbokningsskydd som inte ersätts. Observera dock att vi inte betalar ersättningsbelopp under fyra euro.

Ersättningsbeloppen beräknas enligt följande:

 • Vi betalar dig 25 procent av priset för biljetten i ersättning om ditt tåg är minst en timme försenat.

 • Vi betalar dig 50 procent av priset för biljetten i ersättning om ditt tåg är minst två timmar försenat.

 • När det gäller periodbiljetter beräknar vi ersättningsbeloppet utifrån priset för en dag.

Om ditt tåg kommer att vara minst 60 minuter försenat och du inte har påbörjat resan eller om du vill avbryta en resa som kommer att vara minst 60 minuter försenad, kan du

 • avboka din biljett, varvid ersättningsbeloppet beror på om du har påbörjat resan eller inte:

 •  om du ännu inte har påbörjat resan kan du avboka biljetten och vi ersätter hela biljettpriset

 • om du redan har påbörjat resan och vill avboka resten av den, betalar vi ersättning för de delar av resan som på grund av förseningen uteblir.  Om du med tanke på dina ursprungliga planer inte längre har nytta av den gjorda resan, betalar vi ersättning för en motsvarande del av priset för biljetten samt ersätter resan tillbaka till avgångsplatsen.

 • flytta fram tågresan

 • fortsätta resan eller välja en annan rutt så att du kommer fram så snabbt som möjligt, med motsvarande transportvillkor.

Om förseningen orsakade dig extra kostnader kan du även ansöka om ersättning för dem. Läs mer om ersättningar för extra kostnader på grund av en försening nedan.

 

Jag har en periodbiljett till närtrafiken

Du kan ansöka om ersättning för en periodbiljett till VR:s närtrafikområde om närtågen är försenade eller måste ställas in.

Ersättningsbeloppen beräknas enligt följande:

 • Vi ersätter 20 procent av priset för en periodbiljett för 14–30 dagar om mer än 10 procent av närtågen har varit över 10 minuter försenade eller ställts in under kalendermånaden och om minst en giltighetsdag för biljetten infaller i perioden i fråga.

 • Vi betalar dig 20 procent av priset för en periodbiljett för 30 dagar i ersättning om du har en periodbiljett för över 30 dagar (31–365 dagar), om mer än 10 procent av närtågen har varit över 10 minuter försenade eller ställts in under kalendermånaden och om minst en giltighetsdag för biljetten infaller i perioden i fråga.
   

Jag reste mellan Finland och Ryssland

Du kan ansöka om ersättning för en tågresa mellan Finland och Ryssland om ditt tåg anlände minst 60 minuter efter ankomsttiden på biljetten.

Ersättningsbeloppen beräknas enligt följande:

 • Vi betalar dig 25 procent av priset för biljetten i ersättning om ditt tåg är minst en timme försenat.

 • Vi betalar dig 50 procent av priset för biljetten i ersättning om ditt tåg är minst två timmar försenat.

Om du köpte biljetten av RZD, Rysslands järnvägar, kan du ansöka om ersättning hos dem. Läs mer om de kommersiella villkoren för passagerartrafiken mellan Finland och Ryssland.

 

ANSÖK OM ERSÄTTNING FÖR EN FÖRSENING

 

Jag blev utan biljett

Du kan ansöka om ersättning om du debiterades för en biljett men du inte fick biljetten.

Observera att vi i samband med ansökan om ersättning behöver vissa uppgifter om det misslyckade köpet för att kunna identifiera händelsen. Dessa uppgifter kan vara betalningstransaktionens referens, som du hittar i din nätbank, en kopia av kvittot eller en skärmdump av den debiterade betalningen i din nätbank.

 

ANSÖK OM ERSÄTTNING FÖR ETT MISSLYCKAT BILJETTKÖP

 

Tågresan orsakade mig extra kostnader

Du kan ansöka om ersättning om en tågförsening orsakade dig extra kostnader eller om du eller ditt bagage skadades under tågresan.

Observera att du ska bifoga kopior av kvittona till ersättningsansökan för att ersättningen ska kunna betalas.

 

Extra kostnader på grund av en försening

Om ditt tåg var försenat och förseningen orsakade dig extra kostnader, såsom en extra taxiresa, kan vi betala dig högst 5 000 euro i ersättning för kostnaderna. Observera att du måste bevisa kostnaderna med kvitton.

Observera dock följande villkor som gäller betalningen av ersättningar: 

 • Tåget ska ha varit flera tiotal minuter försenat.

 • Ersättningen för extra kostnader gäller inte förseningar för vilka du rimligen kan antas ha kunnat förbereda dig för, såsom förseningar på grund av vädret.

 • Ersättningen behöver inte betalas om vi har strävat efter att förhindra att förseningen vållar dig skada.

 

Bagageskador

Du kan ansöka om ersättning om ditt bagage försvann eller skadades på grund av oss under tågresan. Ansökningarna om ersättning för bagageskador behandlas från fall till fall. Läs mer i transportvillkoren.

 

Personskador

Du kan ansöka om ersättning om du skadades under tågresan. Dessa ersättningsansökningar behandlas från fall till fall. Läs mer i transportvillkoren.

 

ANSÖK OM ERSÄTTNING FÖR EXTRA KOSTNADER PÅ GRUND AV EN TÅGRESA

 

Förseningsersättning vid resa med tågkort (t.ex. Interrail Pass)

I EU:s förordning ingår inte några bestämmelser om förseningsersättning vid användning av tågkort.

Vid användning av tågkort som gäller i ett land, såsom Interrail One Country Pass, tillämpas ifrågavarande lands regler om förseningsersättningar.

Vid användning av Interrail Global Pass-kort, som gäller i alla länder som ingår i Interrail-systemet, tillämpas Eurail Groups förfarande för förseningsersättningar:

 • Man kan få ersättning om det bevisligen har skett minst tre förseningar under resan.

 • Förseningen ska ha skett i ett EU-land, Norge eller Schweiz.

 • Varje försening ska ha varit minst 60 minuter. Förseningsersättningar som är mindre än 16 euro betalas inte.

Eurail Group behandlar ansökningarna om förseningsersättning och betalar den eventuella ersättningen direkt till dig. Mer information och ansökan hittar du på Eurail Groups webbplats.

Länkar

Järnvägstransportlagen Nr 1119/2000
(FINLEX på finska)