Dator och mobiltelefon under tågresan

tietokone junassa

 

Du kan utnyttja tågresan behändigt genom att koppla av eller arbeta. Vi har underlättat arbetandet på tåget med Wi-Fi (VR-junaverkko) och eluttag avsevärt i InterCity- och Pendolino-tågen. Till uttagen kan du koppla din dator eller din mobiltelefon.
 


Wi-Fi (VR-junaverkko) i tågen fungerar nu förutom i Pendolino-tågen också i tvåvåningssovvagnarna samt i alla InterCity-tågen. Nätet kan användas avgiftsfritt i tågen och det kräver ingen separat nätnyckel.


Hörbarheten för mobiltelefoner i VR:s alla nya och ombyggda vagnar, bl.a. Pendolino- och InterCity-tågen, har förstärkts. På de här tågen lönar det sig att använda de separata mobiltelefonhytterna om det finns en sådan på tåget.


Vi har underlättat arbetandet på tåget genom att öka antalet eluttag avsevärt i InterCity- och Pendolino-tågen. Till uttagen kan du koppla din dator eller din mobiltelefon.

  Pendolino InterCity Nattåg

 

   

Tvåvånings-sovvagnar

Blå sovvagnar

Wi-Fi (VR-junaverkko) x x x  
Eluttag x x x (x)
GSM-hörbarhet x x x  

 

Wi-Fi (VR-junaverkko)

VR-junaverkko fungerar nu förutom i Pendolino-tågen också i tvåvåningssovvagnarna samt i alla InterCity-tågen. Nätet kan användas avgiftsfritt i tågen och det kräver ingen separat nätnyckel. Resenärerna har varit mycket nöjda med tjänsten.

Gör so här:

  • Aktivera funktionen som registrerar trådlösa nätverk på din dator (WLAN/WiFi)
  • Sök upp de synliga trådlösa näten
  • Välj nätet vid namn VR-junaverkko

GSM-hörbarhet

Hörbarheten för mobiltelefoner har utvecklats och förbättrats i samarbete med TeliaSonera. Fjärrtågens nya 3G-repeterare stöder TeliaSoneras, Elisas och DNAs mobiltelefonabonnemang i tågvagnarna.

Hörbarheten för mobiltelefoner försvagas av bl.a. tunnlar, bergsskärningar, dåligt väder och av att alltför många personer talar samtidigt i mobilen.

Eluttag i passagerarvagnarna

Platserna i fjärrtrafikens passagerarvagnar har försetts med eluttag enligt följande:

  • I Pendolino-tågen utökas antalet eluttag som bäst. Det finns eluttag vid varje sittplats.
  • I InterCity- och InterCity2-tågen finns det eluttag i arbetskupéerna, familjekupéerna, på mellanplanen mellan vagnarna samt i alla en- och tvåvåningsvagnar placerade så att två platser har ett gemensamt uttag. I en del av tvåvåningsvagnarna finns det ett uttag vid varje plats.
  • I dagexpresstågen finns det eluttag i några vagnar under bordsplatserna.
  • I nattågens blå sovvagnar finns det endast eluttag för rakapparater. I de nya tvåvåningssovvagnarna kan eluttagen användas för koppling av datorer och laddning av mobiltelefoner. Elmatningen är dock inte oavbruten.