Beväringar

 

Som beväring kan du resa i fjärrtrafiken utan skild biljett då du reser iklädd Försvarsmaktens permissionsuniform och har ett beväringskort med VR:s identifikation. Annars får du 30 %* rabatt på priset för en Standardbiljett. Som beväring får du 50 procents rabatt när du reser i huvudstadsregionens närtrafik.

 

Resor i fjärrtrafiken

Då du reser iklädd försvarsmaktens permissionsuniform fungerar beväringskortet med VR:s identifikation som tågbiljett i fjärrtrafiken. Konduktören granskar det på samma sätt som andra biljetter. I fjärrtrafiken reser beväringar på lediga sittplatser i tågets Eko-klass. Det går inte att boka sittplats bara med beväringskortet.

Om du vill försäkra dig om att du kan resa bekvämt med egen sittplats, kan du på förhand boka en sittplats åt dig i tågets Eko-klass, via VR Mobil eller på nätet på adressen m.vr.fi.

Mobilbiljetten fungerar som biljett och konduktören kontrollerar den på samma sätt som andra biljetter. Reserätten baserar sig på beväringskortet och permissionsuniformen. Enbart en platsbokning ger inte rätt att åka gratis i tågen.

Genom att registrera dig och logga in i kundprogrammet Veturi kan du boka en sittplats till alla de fjärrtåg, där det är möjligt att boka sittplats

För att kunna boka sittplats till fjärrtågen måste du vara medlem i VR:s kundprogram Veturi och du måste ha aktiverat funktionen för identifiering med identitetskort.

Om dina reseplaner ändras ska du komma ihåg att avboka din plats. Avbokningen kan göras via VR Kundservice på telefonnumret 0800 166888  (avgiftsfritt telefonnumret, Mon-Sö kl 7-22), samt vid biljettförsäljningsställena på stationerna.

Detta gäller inte närtrafikresor med Helsingfors regiontrafik (HRT) eller VR. 

Utan permissionsuniform kan du resa i fjärrtrafiken med 30 procents rabatt på priset för en Standardbiljett. Du måste uppvisa beväringskort för att få rabatt. Rabatten varierar enligt tågtur. Du kan köpa en rabatterad tågbiljett från webbshopen, servicestationerna, biljettautomaterna, R-kiosker, resebyråer och av tågets konduktör.

*Obs. Priserna för fjärrtrafikens standardbiljetter med rabatt för beväringar avrundas uppåt till närmaste hela euro.

Reserätt

Försvarsmaktens reserätter i pappersform finns kvar tills vidare. Följande ger värnpliktiga reserätt:

  • Inryckningsorder
  • Kallelse till frivilliga övningar
  • Kallelse till test, lämplighetstest eller krishanteringsutbildning
  • Order om utbildningstillfälle för reserver under Försvarsmaktens ledning
  • Mobiliseringsorder eller annan order från Försvarsmakten
  • Militärpass på hemförlovningsdagen

Resenären visar upp reserätten på tåget. Förutom reserätten ska man också kunna bestyrka sin identitet vid behov. Med reserätten kan man resa i fjärrtrafiken (inte i HRT:s eller VR:s närtrafik) i Eco-klassen utan bestämd sittplats. 

Resor i närtrafiken

Du kan även i fortsättningen resa med rabatterad biljett med tågen i huvudstadsregionens närtrafik. Beväringsrabatten är då 50 %. I samband med biljettkontrollen på tåget ska du visa upp ett giltigt beväringskort. Minimiavgiften i närtrafikens tåg är 2,60 euro.

  • Beväringar beviljas rabatt på enkelbiljetter (gäller inte HRT-biljetter).
  • Rabatterade biljetter kan inte köpas mellan kl. 23 och 4 inom nattrafiken, men rabatterade biljetter köpta på förhand kan användas.
  • Biljetter kan användas i närtåg, inte i fjärrtåg.
  • Vi förbehåller oss rätten till ändringar.