Aktuellt i tågtrafiken

13.12.2019

Jul och nyår på spåren

Jultiden och nyåret är populära tider för tågresor, så det lönar sig att packa med julstämning på resan. Fint om du redan har köpt dina biljetter! Trevligt resa! För dig som ännu överväger finns det ännu biljetter kvar, men det lönar sig att vara snabb eftersom de populäraste tågen fylls med god fart. 

Nedan kan du kontrollera undantagstidtabellerna i tågtrafiken och vår kundservice. 

Tack för att du har rest med oss. Nu önskar vi dig en riktigt fridfull jul och ett gott nytt år! 

Jul

Fjärrtrafiken

På julafton den 24.12. tystnar tågtrafiken efter kl 18, och startar igen på juldagens morgon. På annandag jul 26.12. trafikeras tågen enligt söndagstidtabell. 

Närtrafiken

På julafton den 24.12. trafikeras VR närtrafikens tåg enligt söndagstidtabell till kl 16, varefter intervallerna mellan avgångarna blir längre. HRT-tågen trafikeras enligt söndagstidtabell. 

På julnatten görs banarbeten mellan Helsingfors centralsstation och Böle järnvägsstation. Närtågen ersätts av busslinjen 699X kl 00–08. VR:s tågbiljett gäller på bussarna. Läs mer om ersättande bussar.

På juldagens morgon 25.12. trafikeras VR:s närtrafik med färre turer än normalt tom. kl 12, därefter gäller söndagstidtabeller. I HRT-trafiken trafikeras också färre avgångar än vanligt. Se HRT:s tidtabeller

På annandag jul 26.12. går tågen enligt söndagstidtabell. 

Nyår

Fjärrtrafiken 

På nyårsafton normal trafik. På nyårsdagen 1.1. gäller i huvudsak söndagstidtabeller. På trettondagen 6.1. gäller söndagstidtabeller.

Närtrafiken 

På nyårsafton trafikeras VR:s närtrafiktåg enligt fredagstidtabell. I HRT-trafiken finns det extra avgångar på linjerna L, I och P.  På nyårsdagen 1.1. gäller söndagstidtabeller.  På trettondagen 6.1. gäller söndagstidtabeller.

Du kan kontrollera tidtabellerna i resesökningen

Kundservice

Vår kundservice hjälper dig med dina frågor gällande tågresor per telefon eller via sociala medier även under julhelgerna.  

Kundservice tel. 0600 41 900 och Kundsupport tel. 0800 166 888
24.12. kl 7–16
25.12. kl 9–22
26.12. kl 7–22
31.12. kl 5–22
1.1. kl 7–22
6.1. kl 7–22

Vi betjänar dig i Facebook och Twitter under helgdagarna:
24.12. kl 8–15
25.12. kl 9–20
26.12. kl 9–20
31.12. kl 7–21
1.1. kl 9–20
6.1. kl 9–20 

Järvägsstationerna

Öppettider för järnvägsstationernas hittar du på stationernas sidor

 


3.12.2019

Antalet förbindelser ökar

Den nya tidtabellsperiod börjar den 15.12. Du reser avsevärt mycket bättre runt om i Finland tack vare de nya tidtabellerna. Vi erbjuder fler turer, snabbare förbindelser men också fler passagerarplatser. Vi har samlat några av den nya tidtabellsperiod nyheter i en lista. Exakta tidtabeller hittar du som alltid med hjälp av resesökning.

Helsingfors–Seinäjoki
Förbindelserna mellan Helsingfors och Seinäjoki förbättras så att vi erbjuder en tågtur nästan varje timme i bägge riktningar, från tidigt på morgonen fram till kvällen.

Seinäjoki–Uleåborg
Resan mellan Seinäjoki och Uleåborg blir i genomsnitt 15 minuter snabbare och som snabbast kommer du fram på 2,5 timmar.

Helsingfors–Vasa
Nu kommer du från Helsingfors till Vasa med morgontåget som är framme kl. 9.19. På motsvarande sätt avgår ett tåg från Vasa till Helsingfors kl. 20.31.

Helsingfors–Uleåborg
Tågbytena på rutten mellan Uleåborg och Helsingfors faller bort och restiderna förkortas. Antalet direkta turer ökar från 10 turer till 16 turer/vardag. Från Uleåborg till Helsingfors avgår dagligen en tågtur kl. 16.27 som stannar på alla stationer före Tammerfors.

Kouvola–Kotka
Det utlovas ett flertal nya förbindelser i turerna mellan Kouvola och hamnen i Kotka. Från december framåt kommer du fortfarande kl. 20.37 från Kouvola till Kotka, tidigare gick det sista tåget före kl. 18 på kvällen. Från hamnen i Kotka i riktning mot Kouvola sätter vi in två senare kvällsturer än nu, kl. 20.37 och kl. 22.15.

Helsingfors–Rovaniemi
På morgon kan du resa från Helsingfors direkt utan tågbyte ända till Rovaniemi och från Rovaniemi kommer du behändigt till Helsingfors med bägge morgonturer utan att byta tåg.

Helsingfors–Jyväskylä–Kuopio
En ny direkt tur: på morgon från Kuopio via Jyväskylä och Tammerfors till Helsingfors och tillbaka på eftermiddagen.

Helsingfors–Tammerfors
Vi utökar utbudet mellan Helsingfors och Tammerfors både inom fjärr- och närtrafiken rejält. Som exempel en tilläggstur från Helsingfors kl. 16.40 som också stannar i Böle, Riihimäki och Tavastehus (men inte i Dickursby, Toijala och Lempäälä).

Närtågen till Tammerfors

M-tåget börjar trafikera inom närtågstrafiken i Birkaland.

Läs mer om Birkalands M-tåg och turerna (på finska).

Z-tågen
Kvällstågstrafiken förbättras, till exempel med det dagliga Z-tåget från Helsingfors till Lahtis kl. 23.59. På helgerna kommer du från Helsingfors till Lahtis med Z-tåget kl. 1.25 och från Lahtis till Helsingfors kl. 0.30.

Lahtis–Kouvola
Ny morgontur på vardagarna från Kouvola till Lahtis kl. 4.50 utan mellanstopp och vidare direkt till Helsingfors, framme i Helsingfors kl. 6.34. Daglig kvällsförbindelse kl. 23.59 från Helsingfors till Kouvola där tåget är framme kl. 1.38.

Helsingfors–Kouvola–(Kuopio)–Joensuu
Den mycket omtyckta avgången kl. 16.19 från Helsingfors till Joensuu får mer sittplatser när Pendolino byts ut mot ett InterCity-tåg. De som reser i riktning mot Kuopio byter tåg i Kouvola.

Keuruu–Tammerfors
Utbudet mellan Keuruu och Tammerfors fördubblas. De omtyckta arbetsreseturerna från Filpula till Tammerfors till kl. 8 och från Tammerfors kl. 16 blir oförändrade.

Helsingfors–Kolari
Du får säkrare en sovplats för vi utökar antalet nattåg under vintersäsongen.


29.11.2019

Självständighetsdagen 6.12.2019 – ändringar i tidtabeller och öppettider

Vi firar Finlands självständighet fredagen den 6.12. På självständighetsdagen trafikeras tågen enligt söndagstidtabeller i både när- och fjärrtrafiken. På torsdagen den 5.12. trafikeras VR:s närtåg enligt fredagstidtabeller. Tidtabellerna hittar du i resesökningen.  

Vår kundservicen betjänar kl 7–22, och via våra sociala medier betjänar vi kl 9–20. Öppettider för stationernas servicecenters hittar du på stationernas sidor

Trevlig självständighet! 


26.11.2019

Ersättning av biljetter ifall stödstrejkerna förverkligas

Rautatiealan Unioni RAU har meddelat om möjliga stödstrejker som kan inverka tågtrafiken. Ifall stödstrejkerna förverkligas kan i förväg köpta VR:s tågbiljetter annuleras utan avgift. Biljetter som är köpta för de möjliga strejkdagarna kan också utan kostnad bytas ut mot andra resedagar. Mera information fås från telefontjänsten 0800 166 888 (mån–fre kl. 5–22, lör–sön och på helgdagar på veckodagarna kl. 7–22, gratis).

Vi meddelar om möjliga inverkningar för trafiken på sidan om trafikmeddelande.

 


24.10.2019

Vintertid börjar – se förändringar

På söndag 27.10. börjar vintertid i Finland (en timme bakåt), vilken påverkar några tågturer. Se föränandringar nedan.

Fjärrtrafik

Ändringen till vintertid inverkar på följande fjärrtåg: P 263, IC 265, IC 266, P 270, IC 273 och IC 274. Dessa tåg stannar på den första stationen efter klockan 3:00, och väntar där på sin avgångstid enligt vintertid. Morgonens förbindelser går enligt vintertid. De exakta avgångstiderna kan du kontrollera i resesökningen.

Närtrafik

• L-tåg från Helsingfors kl. 3:03 enligt både sommartid och vintertid. L-tåg kl. 4:03 enligt vintertid är inställt.

• T-tåg från Helsingfors kl. 3:21 lämnar enligt vintertid, men inte kl. 4:21 vintertid

• T-tåg från Riihimäki kl. 3:56 lämnar enligt vintertid, men inte kl. 3:56 sommartid.


11.10.2019

Vi förenhetligar våra kupétjänster i fjärrtåg och slopar de särskilda allergikupéerna

Vi slutar använda olika allergimärkningar i dagtågen den 15.12.2019. Eftersom allergiernas och känsligheters spektrum är omfattande och det dagligen färdas tiotusentals människor i våra fjärrtåg har det inte varit möjligt att skapa en fullständigt allergifri miljö för alla passagerare. I fortsättningen kommer också våra allergiska kunder att fritt få reservera den bästa lämpliga sittplatsen för sig, vilket går behändigt till exempel i den nya mobilapplikationen VR Matkalla. 

Alla passageraravdelningar i våra InterCity- och Pendolinotåg är inredda med allergivänliga material och när du reserverar plats kan du ge akt till exempel på var kupén för sällskapsdjur är placerad i tåget. Alla våra tåg är även i fortsättningen rökfria.

Allergikupéerna i nattågen omvandlas till vanliga sovkupéer i samband med avgångarna den 30.4.2020. I nattågen är alla sovkupéer med undantag av kupéerna för sällskapsdjur inredda med allergivänliga material.


8.10.2019

Julens och vintersäsongens dagtåg till försäljning 15.10.

Tågbiljetterna till julens, sportlovens och påskens dagtåg kommer till försäljning 15.10 kl. 9. Både lång- och närtrafikens tåg för perioden 15.12.2019–29.4.2020 kommer då till försäljning.

Kolla in tidtabellerna (på finska)


1.10.2019

E-visumet införs ännu inte på Allegro-tågen

E-visumet börjar inte användas på Allegro-tågen den 1 oktober 2019. Fördröjningen beror på brist på teknisk kapacitet och är enligt de ryska myndigheterna tillfällig. E-visumet kommer att införas inom tågtrafiken senare, uppskattningsvis senast år 2021.

Ett brett införande av e-visum förutsätter enligt Ryssland att det finns behövlig utrustning på alla gränsövergångsställen. Inom tågtrafiken skulle detta innebära att de ryska gränsmyndigheterna utvecklar mobila lösningar som möjliggör visumkontroll på ett tåg i rörelse. 

Tills vidare behöver man fortfarande ett vanligt visum på Allegro-tågen.
Vi följer situationen och informerar om eventuella förändringar via våra olika kanaler. Mer information hittar du här: http://electronic-visa.kdmid.ru (på engelska)


20.9.2019

Tack för att du väljer tåget så att vi alla har en värld att resa i även i morgon

Lördagen den 21 september uppmärksammas Utsläppsfria dagen som organiseras av CLC (Climate Leadership Coalition) och som har som mål att ge jorden en dag fri från användning av fossila bränslen och att fästa uppmärksamhet vid skadliga utsläpp.

Vi vill tacka var och en för att de även i dag väljer tåget. Då du reser med tåg minskar du koldioxidutsläppen för din resa med 98 procent jämfört med privatbilism. Så ett stort tack för den gemensamma resan för ett renare klimat!


20.8.2019

PSD2 gör det säkrare att handla på nätet – så här påverkar ändringen VR:s försäljningskanaler

Det nya europeiska betaltjänstdirektivet (PSD2) träder i kraft den 14 september 2019. Direktivet kräver starkare autentisering vid betalning än tidigare. PSD2 påverkar särskilt betalning med betalkort. I praktiken kan detta till exempel innebära en extra bekräftelse med hjälp av bankkoder eller fingeravtryck. Du får mer information om dessa autentiseringsmetoder av din bank.

Du kan köpa biljetter precis som tidigare via webbplatsen vr.fi, på stationerna med biljettförsäljning, i R-kiosker och av konduktörerna på fjärrtåg. Det sker inte heller några förändringar i betalning via nätbank eller apparna MobilePay och Siirto.

I den nya appen VR Matkalla införs s.k. in-app-betalning, vilket innebär att kunden godkänner köpet direkt via appen. Beloppet debiteras smidigt utan att kunden behöver lämna appen.

I apparna VR Mobiili och VR Lähijunat samt på webbplatsen beta.vr.fi krävs i fortsättningen alltid stark autentisering vid betalning med betalkort, även vid små köp.

I och med förändringen kan vi uppfylla ett av våra kunders önskemål och utöver MobilePay även erbjuda Siirto och Apple Pay som betalsätt i appen VR Matkalla.

 


8.8.2019

Kontantförsäljningen i fjärrtrafikens tåg upphör 1.9.2019

Från och med den 1. september kan biljetter som köps av konduktören på fjärrtåg eller från rälsbussarnas automater endast betalas med betalkort. 

Biljetter kan förköpas på vr.fi, via mobilappen, på biljettautomaterna och via VR:s telefontjänst, samt på VR:s servicestationer, på Matkahuolto och i R-Kiosker. 

Redan nu köper 99 % av våra kunder sin biljett på förhand eller på tåget med betalkort. Under 2019 förnyas de digitala försäljningskanalerna, då köpandet blir ännu smidigare. Genom att köpa din biljett på föhand är biljettpriset billigare, och samtidigt försäkrar du dig om en sittplats.


8.8.2019

Tidtabellerna ändras den 12.8.

De tågturer som varit på paus under sommaren trafikerar igen fr.o.m. den 12.8. I fjärrtrafiken trafikeras igen de snabba Pendolino-turerna på morgonen och eftermiddagen mellan Helsingfors och Åbo. I närtrafiken blir det ändringar i t.ex. förbindelserna mellan Helsingfors och Riihimäki då D-närtågen återvänder från sin sommarpaus. Även R-tåget från Helsingfors till Tammerfors kl 15:51 är tillbaka i tidtabellen. 

Kolla tidtabellerna

Information om HRT-närtågstrafikens ändringar hittar du på HRT:s webbplats.


8.8.2019

Julens och vintersäsongens natt- och biltåg till försäljning 20.8.2019

Sov- och bilplatser för vintersäsongens nattåg kan köpas från och med den 20. augusti kl 9. Biljetter kan köpas för perioden 15.12.2019–29.4.2020. Säkra nu din plats i de populäraste tågen under julen, sportlovet eller påsken! Med nattåg kan du åka till Rovaniemi, Uleåborg, Kemijärvi eller Kolari, och bilen kan du lasta med från Helsingfors, Tammerfors eller Åbo. 

Kolla tidtabellerna


12.6.2019

Midsommarens tågtrafik och öppettider

Midsommaren inverkar på tågtidtabellerna både i när- och fjärrtrafiken. Du kan kontrollera tidtabellerna i resesökningen. Det förekommer också ändringar i stationernas öppettider under midsommaren.

Fjärrtrafik

- torsdagen den 20.6. trafikeras tåg engligt fredagstidtabell
- fredagen den 21.6. trafikeras tåg engligt lördagstidtabell
- lördagen den 22.6. trafikeras morgonens och förmiddagens tåg enligt söndagstidtabell, och eftermiddagens och kvällens tåg enligt lördagstidtabell
- söndagen den 23.6. trafikeras tåg engligt söndagstidtabell

Närtrafik

- torsdagen den 20.6. trafikeras tåg engligt fredagstidtabell
- fredagen den 21.6. trafikeras tåg engligt lördagstidtabell
- lördagen den 22.6. trafikeras tåg enligt söndagstidtabell
- söndagen den 23.6. trafikeras tåg engligt söndagstidtabell


11.6.2019

Banarbeten under sommaren och ersättande busstransporter

Trafikledsverket utför banarbeten på olika håll i Finland under sommaren, till exempel mellan Karis och Hangö samt Kotka och Kouvola. Under banarbetena ersätts tågturerna med bussar.

Även de arbeten mellan Helsingfors och Böle som ingår i projektet för att förbättra Helsingfors bangård (HELRA) påverkar både fjärr- och närtrafiken via Böle. På grund av banarbeten trafikerar inte E- och Y-närtåg inom HRT:s område under vardagar 24.-30.6 och 15.-28.7. U- och L-tågen trafikerar med högre frekvens. Det kan förekomma mindre förseningar och tidtabellsändringar också för andra tåg. Det blir också ändringar i plattformerna i Böle och det lönar sig att kontrollera från vilken plattform ditt tåg avgår från infotavlorna på stationerna.

Mer information om arrangemangen under banarbetena hittar du via resesökningen på vår webbplats samt på Trafikledsverkets webbplats (på finska). När det gäller HELRA hittar du även information på HRT:s webbplats och i deras reseplanerare.


27.5.2019

Snart kan du boka höstens tågresor!

Höstens inrikes dagstågen kommer till försäljning 4.6.2019 klockan 9.

Dagstågen kan bokas för perioden från 12.8. – 14.12.2019. Nattågen kan redan nu bokas till och med 14.12.2019

Bekanta dig på förhand med höstens tidtabeller (på finska).


17.5.2019

Hissarna vid Kyrkslätts station är ur bruk 21.5.–20.6.2019

Hissarna vid Kyrklätts tågstation är ur bruk och ombyggnaden pågår mellan veckorna 21–25. Mellanplattform 2/3 får en tillfällig ramp som är i bruk för passagerare med rullstol och barn vagn.

Hissens reparation vid plattform 1 blir klar före den 7 juni 2019. Hissen vid mellanplattformen 2/3 blir klar före den 20 juni 2019. Fjärrtågen som trafikerar från Åbo hamn samt tågen L, U och Y som trafikerar under dagen stannar och avgår från plattform 2/3.

Härifrån kan du ladda ner tidtabeller för lokaltrafiken som innehåller information om plattformar.
 

Läs mera om undantagssituationer från Trafikledsverkets webbsida.


10.5.2019

Ändringar i tågtrafiken mellan Joensuu och Pieksämäki i juni och juli

Rälsbusstrafiken mellan Joensuu och Pieksämäki ersätts av busstrafik 3.–5.6. och 10.–14.6. samt 8.–10.7.2019. Bussarna stannar vid Heinävesi Matkahuolto. Rutten körs inte via Heinävesi järnvägsstation. Då du planerar din resa kan du kolla bussarnas tidtabeller i resesökningen.

 


10.4.2019

Snart kan du boka sommarens tågresor!

Sommarens och höstens inrikes resor kommer till försäljning 16.4.2019 klockan 9. 

 • Dagstågen kan bokas till och med 11.8.2019
 • Nattågen kan bokas till och med 14.12.2019

Under våren ökar vi ännu på utbudet för midsommartrafiken.

Bekanta dig på förhand med sommarens tidtabeller (på finska). 
 


10.4.2019

Det lönar sig att köpa påskens tågbiljetter senast nu!

Det är stor efterfrågan på påskens tågbiljetter och våra tåg fylls med fart. För tillfället är de populäraste rutterna Helsingfors–Tammerfors, Helsingfors–Uleåborg och Helsingfors-Seinäjoki. På de populäraste dagarna är bilplatserna på nattågen redan slutsålda.

Vi har ökat antalet nattåg under påsken. Dessutom har vi på långfredagen under förmiddagen ett antal extra tåg i trafik.

Granska påskens tidtabeller från resesökningen.
 


26.3.2019

Sommartiden börjar – ändringar i tågtidtabellerna

På söndag 31.3. går vi till sommartid i Finland (en timme framåt). Ändringen påverkar några av våra tågturer.

Fjärrtrafiken

Nattågen den 30.3. traffikeras enligt undantagstidtabell då klockorna flyttas framåt med en timme kl. 3.00. Nattågen anländer till sina destinationer på söndag morgon den 31.3. 15–55 minuter senare än vanligt. Ändringar i anslutningstrafiken är möjliga. Nattågen från Kolari och Kemijärvi har ingen anslutning från Tammerfors till Åbo hamn den 31.3. kl. 5.50. P 270 från Kolari anländer till Tammerfors kl. 6.16 och IC 274 från Kemijärvi anländer kl. 6.38. Följande tåg till Åbo avgår kl. 9.11.Gör en resesökning för att kontrollera din tidtabell.

Närtrafiken

 • Kustbanan

  • L-tåget från Helsingfors kl. 3.08 är inställt. Ett extra tåg på linjen trafikeras från Helsingfors kl. 5.08 sommartid.

 • Stambanan

  • T-tåget från Riihimäki kl. 3.56 avgår kl. 2.56 vintertid.

  • T-tåget från Helsingfors kl. 4.21 avgår kl. 5.21 sommartid.

  • N-tåget från Kervo kl. 3.05 är inställt.

  • N-tågen från Helsingfors kl. 3.21 och kl. 3.51 avgår kl. 4.21 och kl. 4.51 sommartid.


26.3.2019

Ny avgångstid för Z-tågets morgonavgång från Lahtis

Söndagen 31.3. ändras Z-tågets avgång från Lahtis kl. 9:20 till 9:14. På de andra stationerna stannar tåget enligt normal tidtabell.


 

15.3.2019

Periodbiljetternas pris år 2018 för skattedeklarationen

Söker du efter prisuppgifter för VR:s periodbiljetter år 2018? Du hittar dem i vår webshop, priserna är samma som förra året.

 


 

13.2.2019

Kontantförsäljningen i fjärrtrafikens tåg upphör 1.9.2019

I fjärrtrafikens tåg köper du biljett av konduktörer och i rälsbussar i automater, men från och med den 1 september är det endast möjligt att betala med betalkort.

Självbetjäningskanalerna allt populärare

Användningen av kontanter i tågen har minskat de senaste åren och i dag betalar under en procent av passagerarna sina tågbiljetter med kontanter. Över 80 procent av tågbiljetterna köps redan nu via våra självbetjäningskanaler – vr.fi, mobilappen eller biljettautomaterna. Biljetter kan även köpas i R-kiosker, vid VR:s serviceställen, per telefon via kundservicen samt vid Matkahuoltos verksamhetsställen.

 


 

17.1.2019

Vårens tågresor kommer till försäljning 29.1.

Fr.o.m. tisdag 29.1. kl. 9 kan du köpa biljetter till påskens och vårens dagståg. Det är möjligt att köpa biljetter till avgångar t.o.m. 16.6.2019.

Biljetter till Lapplands nattåg kan köpas t.o.m. 16.6.2019.

Nya tågturer mellan Helsingfors och Tammerfors samt till Kolari

Den 1.4 börjar nya tågturer trafikera mellan Tammerfors och Helsingfors. Tåget S 166 avgår från Tammerfors må-fre kl 06:00 och anländer i Helsingfor kl 7:36. Tåg S 195 avgår må-to från Helsingfors till Tammerfors kl 21:04-22:52. Det nya tåget S 195 anländer till Tavastehus på kvällen kl 22.09. Tåget förbättrar kvällsförbindelserna även till Riihimäki, Toijala och Lempäälä.

I vår trafikeras nattåget mellan Helsingfors och Kolari även i maj. Norrut går turen två gånger i veckan på onsdagar och fredagar, från Kolari till Helsingfors i sin tur på torsdagar och lördagar.

 


 

26.10.2018

Vintertid börjar – se förändringar

På söndag 28.10. börjar vintertid i Finland (en timme bakåt), vilken påverkar några tågturer. Se föränandringar nedan.

Fjärrtrafik

• Nattågens resetid blir en timme längre och tågen anländer i tid enligt vintertid tidtabell.
 

Huvudstadregionens närtrafik

• L-tåg från Helsingfors kl. 4:08 lämnar redan kl. 3:08 enligt vintertid

• T-tåg från Helsingfors kl. 4:21 lämnar redan kl. 3:21 enligt vintertid

• T-tåg från Riihimäki kl. 3:53 lämnar kl. 3:53 enligt vintertid
 

Internationell trafik

• Allegro- och Tolstoi-tågens tidtabeller i Finland ska vara en timme tidigare efter 28.10.

 


 

10.10.2018

Nya turer och julens dagtåg börjar säljas 23.10 kl. 9

Du kan köpa biljetter till dagtågen inom julens fjärrtrafik fram till 6.1.2019 från och med tisdag 23.10 kl. 9.

Även nya tågturer, som börjar trafikeras från och med 9.12, börjar säljas 23.10. I december kommer sammanlagt 46 nya tågturer per vecka:

 • Uleåborg–Tammerfors: sön–fre kl. 19.04–23.50
 • Tammerfors–Uleåborg: mån–lör kl. 7.01–11.20
 • Tammerfors–Kouvola: lör kl. 14.35–16.51
 • Kouvola–Tammerfors: lör kl. 9.05–11.21
 • Tammerfors–Jyväskylä: mån–fre kl. 11.05–12.40
 • Jyväskylä–Tammerfors: mån–fre kl. 9.11–10.43
 • Helsingfors–Kuopio: mån–tor + lör kl. 5.57–10.12
 • Kuopio–Helsingfors: mån–tor + lör kl. 16.14–20.40
 • Kuopio–Jyväskylä: mån–fre kl. 16.23–18.01
 • Jyväskylä–Kuopio: mån–fre kl. 19.44–21.27
 • Helsingfors–Åbo: fre kl. 19.37–21.31
 • Åbo–Helsingfors: fre kl. 21.50–23.53

I december blir det också snabbare att resa mellan Helsingfors och Tammerfors, då hastighetsbegränsningarna på grund av Trafikverkets banarbeten avlägsnas. Från och med 9.12. återgår rutten till i genomsnitt 9 minuter snabbare restider, vilket är särskilt glädjande för pendlare.

 


 

17.9.2018

Vårens tågresor med natt- och biltåg kommer till försäljning 24.9

Börja planera vårens tågresor nu, så är du beredd om en dryg vecka! Fr.o.m. måndag 24.9 kl. 9 kan du köpa sov-, sitt- och bilplatser på nattåg för sportlovets och påskens avgångar. Det är möjligt att köpa biljetter till avgångar t.o.m. 28.4.2019.

Biljetter till fjärrtrafikens övriga tåg (s.k. dagstågen) är för tillfället till salu t.o.m. 8.12.2018.

 


 

14.8.2018

Nattågen till Lappland till salu den 21.8, från och med 49 €

Från och med tisdagen den 21.8.2018 kan du köpa sov- och bilplats till nattågen till Lappland ända fram till trettondagen den 6.1.2019. Sparbiljett för sovplats från och med endast 49 euro. Du får även bilen med till erbjudandepris: två personers hytt inklusive bilplats från och med endast 139 euro. Biljetterna är tillgängliga från och med klockan 9.

Biljetter till alla andra tåg i fjärrtrafiken (dagstågen) är för tillfället till salu fram till den 8.12.2018.

 


 

1.3.2018

Tidtabellerna för natt- och biltågen under perioden 18.6–8.12.2018 publicerades den 1 mars

Tidtabellerna för natt- och biltågen från den 18 juni till den 8 december 2018 publicerades den 1 mars klockan 8. Man kan köpa biljetter till natt- och biltåg högst 130 dygn före resan, dvs. till exempel den 1 mars kunde man köpa biljetter till den 9 juli.

 


 

21.2.2018

Nya tidtabeller från och med den 25 mars – nya tågturer samt fördröjningar mellan Helsingfors och Tammerfors

Den nya tidtabellsperioden börjar söndagen den 25 mars och då införs 50 nya tågturer. Tidtabellerna för sträckan Helsingfors–Tammerfors ändras i och med att banans dåliga skick orsakar fördröjningar. Läs mer om ändringarna den 25 mars nedan.

 

Fördröjningar mellan Helsingfors och Tammerfors

Stambanans dåliga skick mellan Helsingfors och Tammerfors samt olika fel i säkerhetsanordningar och växlar stör tågtrafiken. Trafikverket utför banarbeten för att åtgärda situationen, men alla turer måste tillfälligt förlängas med cirka nio minuter. På detta sätt strävar vi efter att säkerställa att tågen håller tidtabellen.

 

Fördröjningarna påverkar även tågen i närtrafikområdet

Fördröjningarna har även en betydande påverkan på G-, R- och D-tågen, som trafikerar i närtrafikområdet:

 • R-tågen mellan Helsingfors och Tammerfors avgår cirka 15 minuter tidigare med undantag av turerna sent på kvällen.

 • D-tågen mellan Helsingfors och Riihimäki avgår i flesta fall 10–25 minuter tidigare.

 • Även G-tågen mellan Riihimäki och Lahtis avgår tidigare för att pendel- och anslutningsförbindelserna ska kunna hållas smidiga.

Du hittar alla tidtabeller enkelt via tidtabellssökningen. Tidtabellerna för närtrafiken finns även på adressen beta.vr.fi.

 

Vårens nya tågturer

Den nya tidtabellsperioden innebär även 50 nya tågturer per vecka runtom i Finland. Nya turer läggs till t.ex. på sträckorna Kotka–Kouvola och Filpula–Seinäjoki. Tidtabellerna för de nya tågturerna hittar du via tidtabellssökningen.

Karleby–Ylivieska – direkt förbindelse från/till Helsingfors

 • Karleby–Ylivieska, från måndag till onsdag samt på söndagar kl. 20.37–21.18

 • Ylivieska–Karleby, från måndag till torsdag kl. 4.45–5.30

Filpula–Seinäjoki – direkt förbindelse från/till Tammerfors

 • Filpula–Seinäjoki, från måndag till fredag samt på söndagar kl. 21.20–23.12

 • Seinäjoki–Filpula, från måndag till fredag kl. 4.40–6.38 och på lördagar kl. 6.51–8.49

Kouvola–Kotka hamn

 • Kouvola–Kotka hamn, från måndag till fredag kl. 6.53–7.40 och 15.57–16.45

 • Kotka hamn–Kouvola, från måndag till fredag kl. 8.00–8.48 och 16.51–17.38

Joensuu–Nurmes

 • Joensuu–Nurmes, lördagar kl. 18.00–20.06

 • Nurmes–Joensuu, söndagar kl. 6.35–8.50

Kuopio–Kajana – direkt förbindelse från/till Helsingfors

 • Kuopio–Kajana, från måndag till torsdag kl. 23.25–1.18

 • Kajana–Kuopio, från tisdag till fredag kl. 3.40–5.30

Utöver de nya tågturerna under våren lägger vi även till 12 nya turer senare i år. De nya turerna från Helsingfors till Kolari införs i juni och turerna från Björneborg till Tammerfors i augusti.

 

Banarbeten året om

Trafikverket låter utföra ett antal banarbeten under året för att utveckla bannätet. Banarbetena påverkar tågtrafiken långt in på hösten. De viktigaste banarbetena är:

 • Renovering av sträckan Helsingfors–Tammerfors

 • Växelförbindelserna på bangården vid Helsingfors järnvägsstation förbättras, vilket kommer att göra trafiken smidigare, särskilt i exceptionella situationer.

 • På sträckan Kervo–Jokela byggs ett extra spår som ökar flexibiliteten under rusningstider. I framtiden är det möjligt att lägga till nya tågturer mellan Helsingfors och Riihimäki.

 • Tillgängligheten på Riihimäki station förbättras med hjälp av ombyggnadsarbeten, såsom höjning av plattformarna.

 • På sträckan Riihimäki–Tammerfors installeras en ny säkerhetsanordning under hösten.

 • Byggandet av Tripla och den nya stationen i Böle fortsätter ända till 2019.

 


 

1.2.2018

Handlingar för tillgänglighet

Mötesplatsen för assistansservice som är avsedd för kunder med funktionsnedsättning och nedsatt rörlighet i Helsingfors ändrades den 1 februari. Dessutom har utmärkningen av rullstolsplatser i tågen gjorts tydligare.

Ny mötesplats för assistansservicen på Helsingfors station

Kunder med funktionsnedsättning och nedsatt rörlighet kan beställa assistansservicen till Helsingfors station. Den nya mötesplatsen för servicen ligger under stationens plattformstak, bredvid plattform 11. Den nya mötesplatsen togs i bruk den 1 februari 2018. Platsen har valts tillsammans med Trafikverket och Handikapprådet i Helsingfors.

Assistansservicen tillhandahåller hjälp för att stiga på och av tåget på stationen. Tjänsten kan beställas senast 36 timmar före resan via ett avgiftsfritt servicenummer eller från biljettförsäljningen på stationen. Mer information om assistansservicen.

Rullstolsplatserna syns bättre

Rullstolsplatserna och lekplatserna för barn finns i samma tågvagn. Tidigare var kännetecknen för vagnen de för barnen bekanta sagofigurerna på vagnens sidor. I framtiden kommer vagnen även att kunna kännas igen tack vare en rullstolsikon på dörren. Dessutom har man i vagnen placerat ut klistermärken som underlättar att man hittar rullstolsplatser.

Ersättningar vid banarbete förbättras

Under banarbete ersätts tågen med bussar. I framtiden ordnas för kunder med rullstol ersättande taxitransport för banarbete som man känner till på förhand. Ersättande transport ordnas då det på grund av banarbete inte finns en enda tågtur på förbindelsesträckan som en kund med rullstol kan resa med.

 


 

27.12.2017

Förändringar i närtrafiken fr.o.m. 1.1.2018

Efter årsskiftet blir det lättare att resa i VR-närtrafiks område när åldersgränsen för barn höjs och det blir möjligt att resa gratis med barnvagn i VR:s närtrafiks område. Dessutom utvidgas HRT-området, och man kan resa till Träskända med både VR:s och HSL:s biljetter. I början av januari upphör försäljningen av HRT:s biljetter i VR:s kanaler. Läs mer nedan om förändringarna i januari.

HRT:s biljettförsäljning i VR:s kanaler slutar 1.1.2018

Från och med 1.1.2018 är det inte längre möjligt att köpa HRT-biljetter från VR:s biljettförsäljningar eller automater. HRT ansvarar för sina egna biljettförsäljningskanaler. Till VR:s egna närtåg (R-, G-, T-, D- och Z-tågen i riktning mot Tammerfors och mot Lahtis) får man biljetten enklast via applikationen VR Närtåg, i vr.fi-webbshop, från biljettförsäljningen på stationerna, från alla 600 R-kiosker i Finland eller från VR:s biljettautomat. Läs mer om närtrafikens tågbiljetter.

Ändringar i närtrafikområdet samt åldersgränsen för barn inom närtrafiken

Efter årsskiftet blir det enklare att resa i närtrafikområdet: åldersgränsen för barn höjs och man kan resa gratis med en barnvagn i VR:s närtrafikområde. Dessutom utvidgas HRT-området, och man kan resa till Träskända med såväl VR:s som HRT:s biljett. Läs mer om ändringarna nedan.

 

Höjd åldersgräns för barn och gratis resor med en barnvagn på närtågen

För att göra resandet i närtrafikområdet ännu smidigare höjer VR åldersgränsen för barn vid årsskiftet. Från och med den 1 januari är åldersgränsen sju år (tidigare fyra år). I fortsättningen reser barn mellan 7 och 16 år med barnbiljett, och barn under 7 år reser gratis i VR:s närtrafikområde.

Tågbiljetter och rabatter för barn

Samtidigt blir det enklare att resa med en barnvagn. Från och med den 1 januari 2018 reser man gratis i närtrafikområdet med ett barn mellan 0 och 6 år i en sittvagn eller barnvagn. Ingen biljett behövs.

Barnvagn på tåget

Närtrafikområdet omfattar både HRT:s och VR:s områden. Hittills har områdena haft olika praxis gällande åldersgränsen för barn samt barnvagn. I och med ändringarna blir det allt smidigare att resa med tåg i närtrafikområdet.

 

HRT-området utvidgas till Tusby och Sjundeå – nu kan du resa till Träskända med VR:s eller HRT:s biljett

Närtrafikområdet ändras den 1 januari 2018 då Tusby och Sjundeå ansluter sig till Helsingforsregionens trafik HRT. Efter detta kan du resa till Sjundeå station samt Jokela station i Tusby med HRT:s biljett.

Träskända hör även i fortsättningen till VR:s närtrafikområde, men ligger mitt i HRT-området. För att resandet ska vara så enkelt som möjligt kan du från och med den 1 januari 2018 resa mellan Träskända och stationerna i HRT-området med både HRT:s och VR:s biljetter. Detta gäller Haarajoki, Saunakallio, Ainola och Träskända stationer. Observera dock att du behöver en tågbiljett till VR:s närtrafik när du reser mellan Träskända och de övriga stationerna i VR:s närtrafikområde.

Reser du i HRT:s eller VR:s närtrafikområde? Bekanta dig med närtrafikens ruttkarta.