Arvontojen säännöt

Yleiset arvonnan säännöt

Arvonnan järjestää VR-Yhtymä Oy. Arvontaan voivat osallistua kaikki Veturiin rekisteröityneet VR:n asiakkaat.

Arvontaan osallistuminen

Arvontaan osallistuvan Veturin jäsenen on täytettävä osallistumislomakkeen pakolliset kentät. Arvonnan järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista tai puutteellisista, asiattomista tai lukukelvottomista osallistumislomakkeeseen jätetyistä tiedoista joiden takia mahdollisia palkintoja ei voida toimittaa. Arvonta voidaan suorittaa myös Veturi-asiakasohjelmaan rekisteröityneiden kesken.

Arvontaan saa osallistua vain omalla nimellä, sähköpostiosoitteella, puhelinnumerolla ja Veturi-käyttäjätunnuksella.

Mikäli osallistumislomakkeesta löytyy paino- tai jokin muu virhe, arvonnan järjestäjä, yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolien yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista.

Palkintojen arvonta

Palkinto arvotaan viikon kuluessa arvonnassa tai kilpailussa ilmoitetusta viimeisestä osallistumispäivästä.

Arvonnan järjestäjä voi lopettaa arvonnan edellä mainittua päivämäärää aiemmin tai sen viimeistä osallistumispäivää voidaan siirtää eteenpäin.

Palkinnon voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti asiakkaan Veturiin ilmoittamiin yhteystietoihin sähköpostitse tai puhelimitse ja voittajien nimet voidaan julkaista kaikille Veturin jäsenille lähetettävässä sähköpostiviestissä sekä vr.fi/veturi -sivulla ja mahdollisen yhteistyökumppanin internet-sivuilla. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 2 viikon kuluessa arvonnasta, arvonnan järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja tai jättää palkinto jakamatta. Lunastamatonta palkintoa ei korvata. Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi. Arvonnan järjestäjä vastaa palkintojen arpajaisveroista. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen ja toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista.

Mikäli voittoilmoitus tai palkinto palautetaan Järjestäjälle virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi tai mikäli kilpailun voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset osallistujat kilpailusta, jotka pyrkivät väärinkäyttämään kilpailua tulosten tai arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi.

VR:n työntekijöiden osallistumisia ei huomioida palkintojen arvonnassa.

Muut ehdot

Henkilötietoja käsitellään Tietosuojaselosteessa ja Suoramarkkinointirekisterissä ilmenevällä tavalla. Tietoja arvontasivujen käytöstä voidaan kerätä ja käsitellä, jotta kilpailumallia pystytään edelleen kehittämään. Yksittäisen kävijän sivun käyttöä ei analysoida.

Arvonnan järjestäjä vastaa arvonnan sisällöstä. Arvonnan järjestäjä ja arvonnan tekninen toteuttaja eivät vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista kuten ongelmasta yleisessä Internet-verkkoyhteydessä, sähköpostijärjestelmien tarjoajien ongelmista tai ominaisuuksista, arvontaan osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista tai arvontaan osallistuvan henkilön tahallisesta tai tahattomasti haitallisesta käyttäytymisestä eikä näiden takia aiheutuneista välillisistä vahingoista.

Arvonnan järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan rajoittuu arvonnan kohteena olevaan palkinnon määrään ja arvoon. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Järjestäjän, arvonnan yhteistyökumppanit ja edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.

Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.

Arvonnan järjestäjällä on milloin tahansa oikeus muuttaa näitä sääntöjä.