Suomen ja Venäjän välinen liikenne: Matkustajaliikenteen kaupalliset ehdot

 

1. Ehtojen soveltaminen

Matkustajaliikenteen kaupallisia ehtoja (jäljempänä: kaupalliset ehdot) sovelletaan RZD:n, FPK:n ja VR:n kuljettaessa matkustajia ja käsimatkatavaraa Helsingin ja Pietarin välillä liikennöivässä Allegro-junassa ja Helsingin ja Moskovan välillä liikennöivässä Tolstoi-junassa sekä lisä- ja tilausjunissa Suomen ja Venäjän välisessä valtakunnan rajan ylittävässä suorassa rautatieyhdysliikenteessä.

Liikennöinti tapahtuu seuraavien asemien välillä:

  • Venäjällä: Moskva-Passazhirskaja- Oktiabrskaja, Tver, Sankt-Peterburg Ladozhski, Sankt Peterburg Finliandski ja Vyborg.

  • Suomessa: Helsinki, Pasila, Tikkurila, Lahti, Kouvola ja Vainikkala.

Kuljetus tapahtuu seuraavien rautatieraja-asemien kautta:

  • Suomessa Vainikkala

  • Venäjällä Buslovskaja

 

2. Kuljetussopimus

Matkustajan kuljetussopimuksen mukaisesti kuljetusyritys sitoutuu maksua vastaan kuljettamaan matkustajan määräpaikkaan.

Kuljetussopimuksen tekeminen vahvistetaan seuraavasti:

- matkustaja hakee lipun lippuautomaatista tai lipunmyynnistä, tai

- matkustaja tulostaa junalipun paperille (A4-kokoisena), tai

- matkustaja esittää junalipun mobiililaitteen näytöllä.

Kuljetusyrityksen on tehtävä kuljetussopimus matkustajan kanssa, jos:

1) sopimuksen tekemistä eivät estä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välisen 28.4.2015 allekirjoitetun sopimuksen suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä ja sovellettavan lainsäädännön määräykset ja

2) toivottuna lähtöpäivänä junassa on vapaita paikkoja, jotka on tarkoitettu matkustajien kuljetukseen.

Kuljetusyrityksellä on oikeus sovellettavan lainsäädännön mukaisesti purkaa kuljetussopimus, jos:

1) matkustaja ei noudata Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välisen 28.4.2015 allekirjoitetun sopimuksen suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä ja sovellettavan lainsäädännön määräämiä matkustusmääräyksiä,

2) matkustajan toimet aiheuttavat olennaista haittaa tai uhkaa muille matkustajille tai aiheuttavat vahinkoa heidän terveydelleen tai omaisuudelleen,

3) matkustajan toimet uhkaavat liikenneturvallisuutta,

4) matkustaja aiheuttaa vahinkoa kuljetusyrityksen omaisuudelle, tai

5) kuljetuksen estävät seikat, joita kuljetusyritykset eivät voi estää ja joiden poistaminen ei riipu niistä, mukaan lukien se, jos matkustaja ei noudata raja-, tulli- ja muita hallinnollisia määräyksiä.

Kuljetusyritys on velvollinen matkustajan vaatimuksesta vahvistamaan kuljetussopimuksen täyttämättä jättämisen tai sopimusehtojen muutoksen merkitsemällä tämän junalippuun.

Kuljetusyritys on velvollinen tiedottamaan matkustajalle kuljetusehdoista ja kuljetusyrityksen antamista palveluista.

 

3. Junaliput

Matkustaja käyttää junalippua, joka laaditaan matkustajan koko matkalle lähtöasemalta määräasemalle.

Matkustajalla tulee olla voimassa oleva junalippu istumavaunuun tai makuuvaunuun.

Junalippujen myynti:

Suomessa

- VR:n lipunmyynti

- VR:n kanssa sopimuksen tehneet yritykset ja matkatoimistot

- VR:n lipunmyyntiautomaatit

- VR:n verkkokauppa

- VR:n kanssa sopimuksen tehneet lentoyhtiöt

- Allegro-junissa VR:n konduktöörit.

Venäjällä

- RZD:n lipputoimistot;

- FPK:n lipputoimistot;

- RZD:n tai FPK:n kanssa sopimuksen tehneet yritykset;

- RZD:n lippuautomaatit;

- FPK:n lipunmyyntiautomaatit;

- RZD:n verkkokauppa sekä RZD:n ja FPK:n kanssa sopimuksen tehneiden yritysten verkkokaupat.

Verkkokaupasta ostettuihin lippuihin sovelletaan kyseisen verkkokaupan ehtoja.

Verkkokaupan ehdot on esitetty kyseisellä verkkosivustolla.

Asiakas voi ostaa junalipun aikaisintaan 90 vrk ennen junan lähtöä.

Jotta junalippu voidaan toimittaa asiakkaalle, asiakkaan tulee ilmoittaa seuraavat passitietonsa: matkustajan etu- ja sukunimi latinalaisin kirjaimin kirjoitettuna, passin numero, syntymäaika, sukupuoli, kansalaisuus.

Mikäli se on teknisesti mahdollista ja sovellettavan lainsäädännön mukaista sen maan kuljetusyritys, josta matkustaja on ostanut lipun, voi tehdä hänelle määrämuotoiselle lomakkeelle lipun kaksoiskappaleen kadotetun tai vahingoittuneen lipun tilalle.

Kuljetussopimuksen toteuttamiseksi Osapuolet välittävät ja käsittelevät matkustajan lipunoston yhteydessä antamia henkilötietoja.

Osapuolet sitoutuvat huolehtimaan tarvittavasta matkustajien henkilötietojen suojasta ja tietoturvasta Osapuolten sovellettavan lainsäädännön puitteissa.

 

4. Lapset

Lapsen ikä määritellään junan lähtöpäivän mukaan.

Aikuisen kanssa matkustava yksi alle 6-vuotias lapsi matkustaa maksutta, jos hänelle ei varata omaa paikkaa.

Kun asiakas ostaa lipun RZD:n tai FPK:n lipputoimistosta, RZD:n verkkokaupasta tai RZD:n tai FPK:n kanssa sopimuksen tehneestä yrityksestä, ilman omaa paikkaa matkustavalle lapselle annetaan hinnaton lippu.

Kuusi vuotta täyttäneille mutta alle 17-vuotiaille lapsille sekä varattaessa oma paikka alle 6-vuotiaille lapsille myydään lapsen junalippu, jonka alennus on 30 % aikuisen junalipun hinnasta.

Jos lapsi täyttää junan lähtöpäivänä 6 vuotta, lapsi matkustaa maksutta (jos hänelle ei varata omaa paikkaa). Jos lapsi täyttää junan lähtöpäivänä 17 vuotta, niin hänelle myydään lapsen lippu.

Junalippuja ostettaessa ja tarkastettaessa on vaadittaessa esitettävä asiakirja, joka todistaa lapsen iän.

Lapsen junalippu katsotaan puuttuvaksi, ellei hänen ikäänsä kyetä em. tavalla todistamaan.

Lapsialennusta ei myönnetä tarjoushintaisista junalipuista.

 

5. Ryhmä

Ryhmälle, jossa on vähintään 6 aikuista matkustajaa, myönnetään 20 %:n suuruinen alennus aikuisen junalipun hinnasta. Tietyin ehdoin kuljetusyritykset voivat myöntää muun suuruisia ryhmäalennuksia.

Jos ryhmässä matkustaa sekä aikuisia että lapsia, niin ryhmän kokoa määritettäessä omalla paikallaan matkustava lapsi luetaan aikuiseksi. Ryhmäalennus myönnetään vain aikuisen junalipusta.

Ryhmään kuuluvat lapset saavat ainoastaan 30 %:n lapsialennuksen junalipun hinnasta.

Ryhmäalennusta ei myönnetä tarjoushintaisista junalipuista.

Ryhmämyyntiehdot on esitetty kaupallisten ehtojen liitteessä 1 "Ryhmämyynti ".

 

6. Lemmikkien kuljetus

Matkustaja saa kuljettaa mukanaan lemmikkejä, mikäli eläinlääkinnälliset määräykset, tullimääräykset tai muut Venäjän federaation tai Suomen tasavallan määräykset eivät kiellä kuljetusta.

Matkustajalla on oikeus kuljettaa mukanaan lemmikkejä tarkoitukseen sopivassa kuljetuslaatikossa (-häkissä).

Kuljetuslaatikon maksimikoko on 60 x 45 x 40 cm. Kuljetuslaatikossa saa kuljettaa useampia eläimiä.

Lemmikkien kuljetus Allegro- ja Tolstoi-junissa on määritelty tarkemmin kaupallisten ehtojen artikloissa 22 ja 26.

 

7. Käsimatkatavaran kuljetus

Matkustajalla on oikeus kuljettaa mukanaan helposti mukana kannettavia esineitä käsimatkatavarana, jos tämä ei ole ristiriidassa tulli- tai muiden viranomaismääräysten kanssa.

Käsimatkatavarana ei saa kuljettaa esineitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa ihmisen terveydelle, ympäristölle tai omaisuudelle.

Matkustajalla saa olla mukanaan 100 x 60 x 40 cm:n kokoisia tai pienempiä esineitä enintään kaksi kollia. Käsimatkatavaran kollilukua laskettaessa ei huomioida pikkuesineitä, esim. salkkua, naisten käsilaukkua tai kannettavaa tietokonetta.

Käsimatkatavarana saa kuljettaa myös polkupyörän, mikäli se on pakattu pakkaukseen, jonka enimmäismitat ovat 100 x 60 x 40 cm.

Sallitun käsimatkatavaramäärän lisäksi matkustaja saa kuljettaa mukanaan yhtä suksiparia tai yhtä lumilautaa suksi- tai lumilautapussiin pakattuna.

Mikäli junassa on vapaita paikkoja, matkustajalle voidaan myyntipisteessä myydä ylimääräinen junalippu, joka mahdollistaa enintään kahden lisäkollin kuljettamisen.

Matkustajan on käytettävä käsimatkatavaransa kuljetukseen tähän tarkoitukseen varattuja tiloja.

Käsimatkatavaroiden tulee sijaita samassa vaunussa kuin matkustaja.

Jos kuljetusyrityksellä on syytä olettaa, että matkustaja ei ole noudattanut säädettyjä käsimatkatavaran kuljetusehtoja tai hän kuljettaa tämän artiklan § 2:ssa mainittuja esineitä, joiden kuljetus on kielletty, käsimatkatavara voidaan tarkastaa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti matkustajan läsnä ollessa.

 

8. Uurnien kuljetus

Asiakkaalla tulee olla asiakirjat, jotka sallivat uurnan kuljettamisen.

Asiakkaan on ilmoitettava tuhkauurnan kuljetuksesta junan lähtömaan kuljetusyritykselle ennen junan lähtöä.

 

9. Liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeudet

Kuljetusyrityksen on tarjottava liikuntarajoitteisille henkilöille kuljetuspalveluja ilman syrjintää ja lisäkustannuksia. Kuljetusyritys ei saa kieltäytyä tekemästä kuljetussopimusta liikuntarajoitteisen henkilön kanssa rajoittuneen liikuntakyvyn perusteella, paitsi milloin se on ehdottoman välttämätöntä.

Kuljetusyrityksen on huolehdittava siitä, että liikuntarajoitteinen henkilö saa tarvittaessa apua korvauksetta noustessaan junaan, ollessaan junassa tai poistuessaan junasta.

Avunanto junassa liikuntarajoitteiselle henkilölle tarkoittaa kuljetusyhtiön tekemiä kohtuullisia toimenpiteitä, joiden avulla kyseinen henkilö voi junassa käyttää kaikkia kuljetusyhtiön matkustajille tarjoamia palveluja.

 

10. Junalippujen voimassaoloaika ja kelpoisuus

Junalippu kelpaa vain sinä päivänä, siinä junassa ja siinä vaunussa, joka on merkitty lippuun.

Repeytynyt tai muuten vioittunut junalippu tai junalippu, johon matkustaja on tehnyt merkintöjä, raaputuksia, korjauksia tai muutoksia, ei kelpaa junassa.

 

11. Junalipun tarkastaminen

Vaununhoitaja tai konduktööri tarkastaa junaliput matkustajan noustessa junaan ja / tai sisällä junassa.

Vaununhoitajalla tai konduktöörillä on oikeus tarkastaa junaliput ja alennuksiin oikeuttavat todistukset milloin tahansa matkan aikana.

Jos matkustajalla ei ole lippua tai hänellä ei ole alennukseen oikeuttavaa todistusta, mutta junalippu on alennushintainen, tai hänen lippunsa on kelpaamaton, hänellä on oikeus maksaa konduktöörille matkansa, mikäli junassa on vapaita paikkoja. Mikäli matkustaja kieltäytyy maksamasta tai mikäli junassa ei ole vapaita paikkoja, konduktöörillä on oikeus estää matkustajaa nousemasta junaan tai poistaa matkustaja junasta. Liputon matkustaja on vastuussa sen maan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, jossa hänen on todettu matkustavan ilman lippua.

Lipuntarkastajilla on oikeus tarkastaa junaliput. Matkustaja, joka ei ole esittänyt lippua kyseiseen junaan ja vaunuun, on velvollinen maksamaan tarkastusmaksun, joka peritään tarkastusmaan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti sekä lisäksi junalipun hinnan koko matkalta. Tarvittaessa lipuntarkastajilla on oikeus poistaa liputon matkustaja junasta.

 

12. Asiakaspalaute

Asiakas voi antaa palautetta junassa, kuljetusyrityksen lipunmyynnissä tai sähköisesti www.vr.fi ja www.rzd.ru

 

13. Junalipun hinta

Kuljetusyritykset päättävät yhdessä junalipun hinnat sekä lisä- ja palvelumaksut ja julkaisevat ne yleisölle ennen suoravarauskauden alkua.

Niiden suuruus määritetään euroina ja ne maksetaan ostomaan valuutassa kuljetusyrityksen sisäisten määräysten mukaisesti.

Junalipun hintaan voivat vaikuttaa lipun myyntikanava, matkareitti, matkustusluokka, matkustussesonki, junavuoro, viikonpäivä, myyntiajankohta ja tarjouskampanjat.

Junalipuista myönnetään alennusta lapsille ja ryhmille. Tarjoushintaisesta junalipusta ei myönnetä alennusta.

 

14. Muut alennukset

Suomen ja Venäjän välisessä suorassa rautatieyhdysliikenteessä voidaan antaa alennuksia jommankumman kuljetusyrityksen sisäisten määräysten mukaisesti.

Alennus annetaan alennuksen myöntävän kuljetusyrityksen matkalippuosuuden hinnasta.

Alennusliput myydään sekä meno- että paluusuuntaan alennuksen myöntävän kuljetusyrityksen lipunmyynnissä.

 

15. Kuljetusmaksujen palauttaminen

Jos asiakas peruuttaa junalippunsa ostomaassa viimeistään 6 tuntia ennen alkuperäiseen junalippuun merkittyä junan lähtöä, hänelle maksetaan junalipun hinta takaisin vähennettynä peruutuskuluilla. Peruutuskulu veloitetaan jokaisesta perutusta matkustajasta.

Mikäli junalippu peruutetaan alle 6 tuntia ennen junan lähtöä, siitä ei suoriteta takaisinmaksua.

Asiakas voi peruuttaa junalippunsa myös muussa kuin junalipun ostomaassa. Tällöin junalipun hinta palautetaan asiakkaalle kuitenkin vain junalipun ostomaassa, siten että asiakas tekee takaisinmaksupyynnön. Jokaiselta matkustajalta veloitetaan peruutusmaksu.

Tällöin asiakkaan tulee esittää junalippu joko RZD:n tai FPK:n asemapäällikölle tai lipunmyyntiin tai VR:n lipunmyyntiin peruutusmerkinnän tekemistä varten vähintään 6 tuntia ennen junalippuun merkittyä junan lähtöaikaa.

Junalippuun laitetaan leima ”Аннулирован / Cancelled” ja merkitään päivämäärä, kellonaika ja lipunmyyjän allekirjoitus.

Jos junalippu on tarjoushintainen, kuljetusyritykset voivat määrittää kyseiselle junalipulle muut peruutusehdot.

Mikäli asiakkaan lippu jää käyttämättä pakottavan syyn vuoksi (sairaus, tapaturma yms.), palautetaan junalipun hinta, kun siitä on ensin vähennetty kulujen osuus.

Tässä tapauksessa asiakkaan on tehtävä takaisinmaksuhakemus lipun ostopaikkaan takaisinmaksumenettelyn kautta. Alkuperäiset, kokonaan käyttämättä jääneet junaliput ja lääkärintodistus liitetään hakemukseen.

Mikäli asiakas ei pysty näyttämään toteen, että pakottava syy on olemassa, kuljetusyritys toimii tämän artiklan § 1 ja § 2 mukaisesti.

Takaisinmaksua ei saa osittain käyttämättömästä junalipusta eikä muista maksuista lukuun ottamatta artiklassa 17 mainittuja tapauksia.

Takaisinmaksua ei saa käyttämättömästä lipusta eikä muista maksuista, jos kuljetusyritys on purkanut kuljetussopimuksen kaupallisten ehtojen artiklan 2 § 4:n perusteella.

Rahojen palautus artiklan 3 § 7:n mukaisesti kadonneen tai vahingoittuneen lipun tilalle saadun lipun perusteella tapahtuu lipun kaksoiskappaleen tehneen sopimuskuljetusyhtiön maan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Repeytyneistä tai muulla tavoin vahingoittuneista junalipuista ei makseta rahaa takaisin, mikäli niiden tiedoista ei saa selvää, tai tietoja on muutettu.

Verkkokaupasta lipun ostaneen asiakkaan tulee noudattaa kyseisen verkkokaupan peruutusehtoja.

Kuljetusyrityksen kanssa sopimuksen tehneistä yrityksistä ostettujen junalippujen palautus ja vaihto on mahdollista tehdä vain näissä yrityksissä.

Ryhmälippujen muutos- ja peruutusehdot on esitetty tämän asiakirjan liitteessä 1 "Suomen ja Venäjän välisen suoran yhdysliikenteen ryhmävaraukset".

 

16. Junalipun vaihtaminen

Mikäli asiakas haluaa matkustaa toisella junavuorolla tai toisessa matkustusluokassa, tai haluaa vaihtaa lähtö- tai määräasemaa, hän voi vaihtaa junalipun uuteen junalippuun. Vaihtaminen on mahdollista ainoastaan alkuperäisen junalipun ostomaassa.

Tässä tapauksessa asiakkaan tulee vaihtaa junalippu viimeistään 6 tuntia ennen junalippuun merkittyä junan lähtöaikaa.

Vaihdosta peritään palvelumaksu matkustajakohtaisesti.

 

17. Kuljetussopimuksen muuttaminen kuljetusyrityksen syystä

Jos junalippu jää osittain tai kokonaan käyttämättä kuljetusyrityksestä johtuvasta syystä, asiakas voi saada käyttämättä jääneestä osuudesta palautuksen lipun ostomaassa laatimalla takaisinmaksuhakemuksen.

Jos junalippu jää käyttämättä kuljetusyrityksestä johtuvasta syystä muussa kuin lipun ostomaassa, asiakkaan tulee esittää junalippu RZD:n tai FPK:n asemapäällikölle tai lipunmyynnissä tai VR:n lipunmyynnissä, jotta lippuun voidaan tehdä asianmukainen merkintä. Junalippuun laitetaan leima ”Аннулирован по вине перевозчика, Cancelled, depending on carrier”, ja merkitään päivämäärä, kellonaika ja ne vahvistetaan lipunmyyjän allekirjoituksella. Lipun ostomaassa asiakkaan tulee täyttää tai laatia takaisinmaksuhakemus ja toimittaa se kuljetusyritykselle kaupallisten ehtojen artiklan 33 mukaisesti.

Yllä mainituissa tapauksissa peruutuskuluja ei peritä.

Jos asiakas haluaa matkustaa toisella junavuorolla eikä tee takaisinmaksuvaatimusta lipun käyttämättä jääneestä osuudesta, hän saa ilmaiseksi uuden junalipun.

Jos matka on tapahtunut kuljetusyrityksestä johtuen alemman luokan vaunussa tai junassa, halvemman sesongin aikana tai halvemman sesongin junavuorolla, kuin junalippuun on merkitty (asiakkaan on saatava tästä merkintä junalippuun junapäälliköltä, vaununhoitajalta tai konduktööriltä), asiakkaalla on oikeus saada hinnan erotus takaisin. Asiakkaan on tällöin tehtävä takaisinmaksuhakemus.

Jos matka on tapahtunut kuljetusyrityksestä johtuen ylemmän luokan vaunussa tai junassa, korkeamman sesongin aikana tai korkeamman sesongin junavuorolla, kuin junalippuun on merkitty, asiakkaalta ei peritä hinnan erotusta.

 

18. Junalippujen myynti ja varaaminen

Nopeisiin Allegro-juniin myydään junalippuja vain kansainväliseen liikenteeseen. Allegrossa ei voi matkustaa maiden sisäisiä matkoja.

Myytäessä junalippu Allegro-junassa asiakkaalta peritään palvelumaksu.

Allegro-junassa voidaan Suomen asemaväleille myydӓ myӧs erikoishintainen junalipun jatkolippu.

Allegro-junaan voidaan myydä erikoishintaisia junalippuja (ml. ryhmille), joille kuljetusyritykset määrittelevät erityiset vaihto- ja peruutusehdot.

Ateriasetin hinta sisältyy Allegro-junan 1. luokan junalipun hintaan.

Mahdolliset alennukset eivät koske Allegro-junien 1. luokan lisäpalveluita.

 

19. Lentoyhtiöiden kautta lipun hankkineen matkustajan matkustusoikeuden tarkastaminen

Lentoyhtiöiden kautta junalipun Allegro-junaan varanneen matkustajan matkustusoikeus tarkastetaan aina passista.

Tässä tapauksessa passin tietojen tulee täsmätä paikanvarauslistan tietoihin.

 

20. Seurueosaston varaaminen

Asiakas voi varata kokonaan käyttöönsä Allegro-junan 1. luokan 6-paikkaisen seurueosaston. Asiakas maksaa kuuden hengen 1. luokan aikuisen ryhmälipun hinnan riippumatta ryhmän todellisesta koosta (1-6 matkustajaa).

Varausmaksua ei veloiteta paikkojen varaamisesta.

Seurueosastoon ostettujen junalippujen peruuttaminen tapahtuu artiklan 15 mukaisesti.

Peruutusmaksu veloitetaan kuudesta paikasta.

Ryhmälipusta ei voi peruuttaa osaa matkustajista.

 

21. Allegro-vuoron korvaaminen muuntyyppisellä junakalustolla tai kulkuneuvolla

Jos Allegro-vuoro korvataan muuntyyppisellä junakalustolla tai muulla korvaavalla kuljetuksella ja jos asiakas on kuljetettu määräasemalleen kuljetussopimuksen mukaisesti, asiakkaalle korvataan 20 % Allegro-junan junalipun hinnasta. Tällöin ei suoriteta takaisinmaksua osittain tai kokonaan käyttämättä jääneestä junalipusta eikä makseta korvausta junan myöhästymisestä.

Korvaushakemus tulee osoittaa sille kuljetusyritykselle, jolta lippu on hankittu.

 

22. Lemmikkien kuljettaminen

Matkustajat saavat kuljettaa lemmikkejä vain 2. luokan lemmikkipaikoilla. Lemmikkipaikalla matkustavan matkustajan junalipun hinta on kalliimpi kuin 2. luokan junalipun hinta riippumatta siitä, matkustaako asiakas tällä paikalla lemmikin kanssa vai ilman lemmikkiä.

Matkustajat eivät saa matkustaa lemmikkien kanssa muilla paikoilla.

Matkustajalla saa olla mukanaan enintään:

- kaksi hihnaan kytkettyä koiraa tai

- kaksi kuljetuslaatikkoa tai

- yksi hihnaan kytketty koira ja yksi kuljetuslaatikko.

Näkö- ja liikuntavammaisten opas- ja avustajakoirat kuljetetaan maksutta.

 

23. Ryhmien kuljettamat ylimääräiset matkatavarat

Ylimääräisten matkatavaroiden kuljettamista varten ryhmille voidaan myydä lippuja lisäpaikoille.

Ryhmäalennus koskee myös junalippuja, joita myydään lisäpaikoille ylimääräisten matkatavaroiden kuljettamista varten.

Ylimääräiset matkatavarat kuljetetaan kaupallisten ehtojen artiklan 7 mukaisesti.

 

24. Junalippujen myynti ja varaaminen

Tolstoi-junassa sekä lisä- ja tilausjunissa ei myydä junalippuja.

Kuljetusyritykset voivat itse päättää junalippujen myymisestä Tolstoi-junaan maan sisäisille matkoille.

Lapsen lippu Venäjän sisäisille matkoille myydään Venäjän federaation sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

 

25. Kokonaisen hytin varaaminen

Asiakas voi ostaa käyttöönsä 1. luokan makuuvaunuosaston, jolloin lippuun merkitään "Single".

Asiakkaan pyynnöstä kuljetusyritys voi myyntipisteessään myydä asiakkaalle koko 2. luokan makuuvaunuosaston, mikäli vapaita paikkoja on tarjolla. Mikäli asiakas on oikeutettu alennukseen, alennuksen saa vain paikasta, jolla asiakas todellisuudessa matkustaa. Tyhjistä paikoista ei saa alennusta.

Tolstoi-junan business-luokkaan varataan aina makuuhytin kaikki paikat. Lapsialennusta ei myönnetä. Yhden matkustajan matka business-luokassa varataan single-hintaisena. Tässä tapauksessa kaksi alle 6-vuotiasta lasta voi matkustaa ilmaiseksi aikuisen seurassa.

Kun kaksi aikuista matkustaa samassa hytissä, he maksavat kahden aikuisen junalipun täyden hinnan. Kahdella aikuisella samassa hytissä matkustavalla voi olla yksi alle 6-vuotias liputon lapsi mukanaan. Kahdelle aikuiselle myydystä junalipusta ei voi peruuttaa vain yhtä matkustajaa.

 

26. Lemmikkien kuljettaminen

Lemmikkejä saa kuljettaa vaunuosastossa, jonka matkustaja on ostanut kokonaan omaan tai seurueensa käyttöön.

Hytin käyttämättömistä paikoista tulee maksaa täysi (aikuisen) junalipun hinta.

Matkustaja voi kuljettaa yhdessä vaunuosastossa enintään:

- kaksi hihnaan kytkettyä koiraa, tai

- kaksi lemmikkien kuljetuslaatikkoa, tai

- yhden hihnaan kytketyn koiran ja yhden lemmikkien kuljetuslaatikon.

Lemmikkien kuljetuslaatikot tulee sijoittaa käsimatkatavaran kuljetukseen tarkoitettuihin tiloihin.

Matkustajalla on oikeus kuljettaa lemmikkejä myös 1. luokan vaunuissa sekä business-luokassa, sillä ehdolla että hän varaa hytin kokonaan käyttöönsä single-hintaisena.

Näkö- ja liikuntavammaisten opas- ja avustajakoirien kuljettamista varten ei tarvitse lunastaa kaikkia makuuhytin paikkoja. Niiden kuljettaminen on sallittua vain 2. luokassa.

 

27. Ajoneuvojen kuljettaminen matkustajajunissa olevissa autovaunuissa

Mikäli autovaunussa on tilaa, on asiakkaalla oikeus kuljettaa siinä henkilökohtaiseen käyttöön (ei myytäväksi menevä) tarkoitettu henkilöauto tai moottoripyörä. Auton haltijan tulee matkustaa samassa junassa ajoneuvonsa kanssa.

Ajoneuvojen kuljettaminen tapahtuu seuraavien asemien välillä:

- Venäjällä Moskova

- Suomessa Helsinki/Pasila autojuna-asema.

Ajoneuvon kuljetuslippuja myydään vain FPK:n lipunmyyntikassoilla ja ne kirjoitetaan omalle lomakkeelleen. Samalla on hankittava junalippu asiakkaalle tai jo hankittu lippu pitää esittää. Liput voi hankkia aikaisintaan 90 vrk ennen suunniteltua junamatkaa ja ajoneuvon kuljetusta.

Ajoneuvon kuljetuslipun ostaminen tapahtuu Venäjän ruplissa käteismaksuna.

 

28. Lisäjunat

Tarvittaessa kuljetusyritykset voivat asettaa liikenteeseen lisäjunia.

Kuljetusyritykset sopivat keskenään lisäjunien lipunhinnan.

Junalippujen osto, varaaminen ja peruuttaminen tapahtuu artiklojen 3 ja 15 mukaisesti.

Käsimatkatavaran ja lemmikkien kuljettaminen tapahtuu artiklojen 6, 7, 22, 23 ja 26 mukaisesti.

Kuljetusyritykset päättävät itsenäisesti, myyvätkö ne junalippuja lisäjuniin maan sisäisiä matkoja varten.

Lisäjunissa ei myydä junalippuja.

 

29. Tilausjunat ja tilausvaunut

Asiakas voi tilata omaan käyttöönsä tilausjunia ja -vaunuja. Tilausjunien ja -vaunujen maksu-, toimitus-, ja käyttöehdot sekä reitin asiakas sopii sen kuljetusyrityksen kanssa, jolle tilaus on tehty.

Tilausjunissa ja -vaunuissa ei myydä junalippuja.

Vakiojunan junalippua ei voi vaihtaa tilausjunaan.

Tilausjunaan ei voi hankkia junalippua verkkokaupasta.

 

30. Yleistä kuljetusyrityksen vastuusta

Matkustajakuljetuksia suoritettaessa kuljetusyritysten vastuu määräytyy Suomen tasavallan ja Venäjän federaation keskenään solmimien rautatiekuljetuksia koskevien sopimusten perusteella sekä kulloinkin sovellettavan maan lainsäädännön mukaisesti

 

31. Kuljetusyrityksen vastuu matkustajan hengelle tai terveydelle aiheutuneesta vahingosta

Matkustajan hengelle tai terveydelle kuljetuksen aikana aiheutuneesta vahingosta vastaa se kuljetusyritys, joka suoritti kuljetusta vahingon sattuessa.

Matkustajan hengelle tai terveydelle kuljetuksen aikana aiheutuneen vahingon korvaaminen suoritetaan sen valtion sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, jonka alueella vahinko on tapahtunut.

Kuljetusyhtiö vapautuu vastuusta, jos matkustajan hengelle tai terveydelle aiheutunut vahinko johtui:

1) olosuhteista, joita kuljetusyritys ei voinut estää ja joiden korjaaminen ei riippunut kuljetusyrityksestä,

2) matkustajan toimista, tai

3) kolmansien henkilöiden toimista, joita kuljetusyritys ei voinut välttää tai joiden seurauksia se ei voinut estää kaikista mahdollista varotoimenpiteistä huolimatta.

 

32. Vastuu junan myöhästymisestä tai peruutuksesta

Junan saapuessa viivästyneenä matkustajan junalippuun merkitylle määräasemalle, matkustajalla on oikeus kuljetusoikeutta menettämättä saada takaisinmaksumenettelyn kautta korvausta 25 % junalipun hinnasta 60-119 minuutin myöhästymisestä ja 50 % junalipun hinnasta 120 minuutin tai sitä pidemmästä viivästyksestä.

Matkustajalla ei ole oikeutta saada korvausta, mikäli hän on ennen junalipun hankkimista saanut tiedon junan lähdön viivästymisestä.

Junavuoron peruuntumisesta matkustajalla on oikeus korvaukseen koko junalipun hinnasta tai vaihtoehtoisesti korvaavaan kuljetukseen.

Matkustajille ei makseta korvauksia, mikäli junan myöhään jäänti on johtunut ylivoimaisesta esteestä, kuljetusvälineeseen kuljetusyrityksestä riippumattomasta syystä tulleen matkustajien henkeä tai terveyttä uhkaavan vian korjaamisesta, lakosta tai muusta työtaistelutoimenpiteestä tai muusta kuljetusyrityksestä riippumattomasta syystä.

Matkustajan on haettava korvausta viivästyksestä siltä kuljetusyritykseltä, jolta hän on hankkinut junalippunsa. Hakemukseen on liitettävä alkuperäinen junalippu.

Jotta matkustaja voi saada korvausta Venäjällä myydystä junalipusta, hänen on täytettävä junassa jaettava korvausvaatimuslomake. Suomessa myydyn lipun osalta matkustaja voi täyttää takaisinmaksuhakemuksen VR:n verkkosivulla osoitteessa www.vr.fi.

Kuljetusyrityksen on maksettava matkustajalle kuuluva korvaus, jos siihen on perusteita, kaupallisten ehtojen mukaisesti seuraavissa määräajoissa:

- Allegro-junien osalta 30 päivän kuluessa korvaushakemuksen saapumisesta;

- Tolstoi-junan osalta 180 päivän kuluessa korvaushakemuksen saapumisesta.

 

33. Takaisinmaksuvaatimukset

Asiakkaalla on oikeus esittää kuljetusyritykselle kuljetussopimukseen perustuva takaisinmaksuvaatimus.

Takaisinmaksuvaatimuksen johdosta ei makseta korvausta, jos sen summa on alle 5 prosenttia kuljetusmaksusta junalippu.

Takaisinmaksuvaatimus tehdään sille kuljetusyritykselle, jonka kanssa kuljetussopimus on tehty.

Takaisinmaksuvaatimus tulee esittää kuljetusyritykselle 9 kuukauden kuluessa.

Artiklan § 4:ssä mainittu määräaika lasketaan:

1) kuljetusmaksujen palauttamista koskevien vaatimusten osalta junalippujen luovutuspäivästä,

2) muiden vaatimusten osalta määräaika lasketaan ajankohdasta, jolloin peruste vaatimuksen esittämiselle on syntynyt.

Takaisinmaksuvaatimus tehdään kirjallisena ja se voidaan toimittaa sähköisesti perusteluineen.

Takaisinmaksuhakemukseen on liitettävä alkuperäiset junaliput.

Kuljetusyritys vahvistaa takaisinmaksuvaatimuksen perilletulon sisäisten ohjeidensa mukaisesti.

Kuljetusyrityksen on käsiteltävä takaisinmaksuhakemus ja suoritettava korvaus tai annettava perusteltu kielteinen vastaus 180 päivän kuluessa takaisinmaksuhakemuksen jättöpäivästä. Takaisinmaksuhakemuksen käsittelyn tuloksista asiakkaalle ilmoitetaan kuljetusyrityksen sisäisten ohjeiden mukaisesti.

Jos takaisinmaksuvaatimus on laadittu vastoin § 6:n määräyksiä, kuljetusyrityksen on palautettava se takaisinmaksuvaatimuksen esittäjälle käsittelemättä viimeistään 15 päivän kuluttua sen kuljetusyritykselle saapumispäivästä ilmoittaen palautuksen syyn. Tässä tapauksessa artiklan § 4:ssä mainittu määräaika keskeytyy siksi ajaksi, jonka takaisinmaksuvaatimus on ollut kuljetusyrityksellä.

Liite 1 Suomen ja Venäjän välisen suoran rautatieyhdysliikenteen matkustajaliikenteen kaupallisiin ehtoihin

 

Ryhmämyyntiehdot

 

1. Ehtojen soveltaminen

Nämä ryhmäehdot koskevat kaikkia yhdysliikenteen matkustusluokkia sekä junia, lukuun ottamatta tilausliikennettä silloin kun ryhmävaraus tehdään RZD:n, FPK:n tai VR:n lipunmyynnissä.

Ryhmävarauksia voi tehdä myös VR:n verkkokaupassa, jossa asiakkaalle ilmoitetaan maksu-, muutos- ja peruutusehdot.

Ryhmävarauksia ei voi tehdä RZD:n, FPK:n ja VR:n lipunmyyntiautomaateissa eikä junien konduktöörimyynnissä.

 

2. Tilaaminen ja varausvahvistus

Ryhmätilaukset, niiden muutokset ja peruutukset on tehtävä kirjallisina kuljetusyrityksen sisäisten ohjeiden mukaisesti.

Ryhmävarauksen yhteydessä matkustajilta veloitetaan yrityksen sisäisten sääntöjen mukaisesti varausmaksu jokaisesta varatusta paikasta.

Peruutus- ja maksuehdot sekä lippujen toimitusaika ja -tapa ilmoitetaan asiakkaalle aina kirjallisesti varausvahvistuksen yhteydessä.

Junalippujen varaaminen on mahdollista aikaisintaan 90 vrk ennen junan lähtöä.

 

3. Maksaminen

Ryhmätilaus tulee maksaa viimeistään 14 vrk ennen lähtöpäivää.

Varausmaksu on maksettava tilatessa.

Mikäli varauksia ei ole maksettu yllä mainittuun määräaikaan mennessä, ne peruuntuvat automaattisesti. Varausmaksua ei palauteta.

Jos tilaus tehdään alle 14 vrk ennen lähtöpäivää, se tulee maksaa tilauspäivänä.

Korkean kysynnän aikoina kuljetusyritys voi lyhentää tilauksen maksuaikaa.

 

4. Ryhmän koon pienentäminen

Asiakas voi pienentää varauksensa ryhmäkokoa. Hänen tulee asioida siinä kuljetusyrityksessä, jossa hän teki varauksen.

Kun asiakas pienentää jo maksetun varauksen ryhmän kokoa 90-11 vrk ennen junan lähtöpäivää, alkuperäinen asiakkaalle annettu ryhmälippu perutaan ja tehdään uusi lippu, jossa näkyy ryhmän matkustajien todellinen lukumäärä. Matkustajille, jotka eivät lähde matkalle, palautetaan heidän matkansa hinta, josta vähennetään peruutusmaksu.

Jos ryhmälippua vaihdettaessa matkustajia jää vähemmän kuin 6, ryhmälippu tulee peruuttaa ja myydään yksittäiset junaliput täyteen hintaan. Tällöin veloitetaan peruutusmaksu.

Varausmaksua ei palauteta niiden matkustajien osalta, jotka eivät lähde matkalle.

Mikäli muutokset joudutaan tekemään rautatiestä johtuvasta syystä, ei muutosmaksua peritä.

Kun junan lähtöön on aikaa 10 vrk tai vähemmän, ei varaukseen voida tehdä muutoksia.

 

5. Junalippujen peruuttaminen

Junaliput peruutetaan, mikäli asiakas vaihtaa matkustuspäivää, lähtö- tai määräasemaa, matkustusluokkaa tai junavuoroa. Asiakas voi myös peruuttaa varauksensa kokonaan.

Asiakkaan tulee tehdä peruutus siinä kuljetusyrityksessä, jossa hän teki varauksen.

Kun peruutus tehdään 60–11 vrk ennen junan lähtöpäivää, asiakkaalle palautetaan koko junalipun hinta, josta peritään peruutusmaksu.

Varausmaksua ei palauteta.

Kun peruutus tehdään 10 vrk tai sitä lähempänä ennen junan lähtöä, junalipuista ei suoriteta takaisinmaksua.

Ryhmässä matkustavien lasten junaliput peruutetaan ryhmän peruutussäännön mukaisesti.

Peruutuskuluja ei peritä, mikäli liput jäävät käyttämättä rautatiestä johtuvasta syystä. Asiakas on oikeutettu junalippujen hinnan palautukseen.

 

6. Koko Allegro-yksikön varaaminen

Asiakas voi pyytää kuljetusyritykseltä koko yksikön varaamista.

Mikäli kuljetusyrityksellä on vapaata kuljetuskapasiteettia, se vahvistaa yksikön varaamisen asiakkaalle.

Yksikkö varataan aina välille Helsinki–Pietari–Helsinki ja Helsinki–Viipuri–Helsinki.

Koko yksikön varaaminen on mahdollista VR:n ryhmämyynnin kautta ja RZD:n puolella nopeajunaoperaattorin kautta.

Koko yksikön varauksen peruuttaminen on sallittu viimeistään 30 päivää ennen junan lähtöä.

Varaus- ja maksuehtoja sovelletaan artiklan 29 mukaisesti kuljetusyritysten keskinäisen sopimuksen mukaan.