Suomen ja Venäjän välinen liikenne: Matkustajaliikenteen kaupalliset ehdot

Voimassa 1.2.2017 alkaen

 

1. Matkustajaliikenteen kaupallisten ehtojen soveltaminen

Matkustajaliikenteen kaupallisia ehtoja (jäljempänä: kaupalliset ehdot) sovelletaan RZD:n, FPK:n ja VR:n kuljettaessa matkustajia ja käsimatkatavaraa Helsingin ja Pietarin välillä liikennöivässä Allegro-junassa ja Helsingin ja Moskovan välillä liikennöivässä Tolstoi-junassa sekä lisä- ja tilausjunissa Suomen ja Venäjän välisessä valtakunnan rajan ylittävässä suorassa rautatieyhdysliikenteessä.

 

Liikennöinti tapahtuu seuraavien asemien välillä:

1. Venäjällä
Moskva-Passazhirskaja- Oktiabrskaja, Tver, Sankt-Peterburg Ladozhski, Sankt Peterburg Finliandski ja Vyborg.

2. Suomessa
Helsinki, Pasila, Tikkurila, Lahti, Kouvola ja Vainikkala.

 

Kuljetus tapahtuu seuraavien rautatieraja-asemien kautta:

 • Suomessa Vainikkala;

 • Venäjällä Buslovskaja.

 

2. Junalippujen ostaminen

Junalippu on kuljetussopimus asiakkaan ja kuljetusyrityksen välillä.

Asiakas voi ostaa junalipun 60 vrk ennen junan lähtöä.

Jotta junalippu voidaan toimittaa asiakkaalle, asiakkaan tulee ilmoittaa seuraavat passitietonsa: matkustajan etu- ja sukunimi latinalaisin kirjaimin kirjoitettuna, passin numero, syntymäaika, sukupuoli, kansalaisuus.

Kuljetussopimuksen toteuttamiseksi Osapuolet välittävät ja käsittelevät matkustajan lipunoston yhteydessä antamia henkilötietoja.

Osapuolet sitoutuvat huolehtimaan tarvittavasta matkustajien henkilötietojen suojasta ja tietoturvasta.

Kuljetusyritykset päättävät yhdessä junalipun hinnat sekä lisä- ja palvelumaksut ja julkaisevat ne yleisölle ennen suoravarauskauden alkua.

Niiden suuruus määritetään euroina ja ne maksetaan ostomaan valuutassa kuljetusyrityksen sisäisten määräysten mukaisesti.

Matkustajalla tulee olla voimassa oleva junalippu istumavaunuun tai makuuvaunuun.

 

Junalippujen myynti:

a. Suomessa

 • VR:n lipunmyynti

 • VR:n kanssa sopimuksen tehneet yritykset ja matkatoimistot

 • VR:n lipunmyyntiautomaatit

 • VR:n verkkokauppa

 • lentoyhtiöt

 • Allegro-junissa VR:n konduktöörit.

b. Venäjällä

 • RZD:n lipputoimistot;

 • FPK:n lipputoimistot;

 • RZD:n tai FPK:n kanssa sopimuksen tehneet yritykset;

 • RZD:n lippuautomaatit;

 • FPK:n lipunmyyntiautomaatit;

 • RZD:n verkkokauppa sekä FPK:n kanssa sopimuksen tehneiden yritysten verkkokaupat.

c. Matkustaja todistaa matkustusoikeutensa seuraavasti:

 • hakemalla lipun lippuautomaatista tai lipunmyynnistä, tai

 • tulostamalla junalipun paperille (A4-kokoisena), tai

 • esittämällä junalipun mobiililaitteen näytöllä.

d. Verkkokaupasta ostettuihin lippuihin sovelletaan kyseisen verkkokaupan ehtoja.

 

3. Junalipun hinta ja alennukset

Junalipun hintaan voivat vaikuttaa lipun myyntikanava, matkareitti, matkustusluokka, matkustussesonki, junavuoro, viikonpäivä, myyntiajankohta ja tarjouskampanjat.

Junalipuista myönnetään alennusta lapsille ja ryhmille.

 

Lapset

Aikuisen kanssa matkustava yksi alle 6-vuotias lapsi matkustaa maksutta, jos hänelle ei varata omaa paikkaa.

Kun asiakas ostaa lipun RZD:n tai FPK:n lipputoimistosta, ilman omaa makuupaikkaa matkustavalle lapselle annetaan hinnaton lippu.

Lapsen ikä määritellään junan lähtöpäivän mukaan. Jos lapsi täyttää junan lähtöpäivänä 6 vuotta, lapsi matkustaa maksutta (jos hänelle ei varata omaa paikkaa). Jos lapsi täyttää junan lähtöpäivänä 17 vuotta, niin hänelle myydään lapsen lippu.

Kuusi vuotta täyttäneille mutta alle 17-vuotiaille lapsille sekä varattaessa oma paikka alle 6-vuotiaille lapsille myydään lapsen junalippu, jonka alennus on 30 % aikuisen junalipun hinnasta.

Junalippuja ostettaessa ja tarkastettaessa on vaadittaessa esitettävä asiakirja (passi tms.), joka todistaa lapsen iän.

Lapsen junalippu katsotaan puuttuvaksi, ellei hänen ikäänsä kyetä em. tavalla todistamaan.

 

Ryhmä

Ryhmälle, jossa on vähintään 6 aikuista matkustajaa, myönnetään 20 %:n alennus aikuisen junalipun hinnasta.

Tietyin ehdoin kuljetusyritykset voivat myöntää muun suuruisia ryhmäalennuksia.

Jos ryhmässä matkustaa sekä aikuisia että lapsia, niin ryhmän kokoa määritettäessä omalla paikallaan matkustava lapsi luetaan aikuiseksi. Ryhmäalennus myönnetään vain aikuisen junalipusta.

Ryhmään kuuluvat lapset saavat ainoastaan 30 %:n lapsialennuksen junalipun hinnasta.

Ryhmä- ja lapsialennusta ei myönnetä tarjoushintaisista junalipuista.

 

Muut alennukset

Suomen ja Venäjän välisessä suorassa rautatieyhdysliikenteessä voidaan antaa alennuksia jommankumman kuljetusyrityksen sisäisten määräysten mukaisesti.

Alennus annetaan alennuksen myöntävän kuljetusyrityksen matkalippuosuuden hinnasta.

Alennusliput myydään sekä meno- että paluusuuntaan alennuksen myöntävän kuljetusyrityksen lipunmyynnissä.

 

4. Junalippujen voimassaoloaika ja kelpoisuus

Junalippu kelpaa vain sinä päivänä, siinä junassa ja siinä vaunussa, joka on merkitty lippuun.

Repeytynyt tai muuten vioittunut junalippu tai junalippu, johon matkustaja on tehnyt merkintöjä, raaputuksia, korjauksia tai muutoksia, ei kelpaa junassa.

Kadonneita tai vahingoittuneita junalippuja ei voi uusia.

 

5. Junalipun vaihtaminen ja peruutta-minen sekä maksun palauttaminen

5.1. Vaihtaminen

Mikäli asiakas haluaa matkustaa toisella junavuorolla tai toisessa matkustusluokassa, tai haluaa vaihtaa lähtö- tai määräasemaa, hän voi vaihtaa junalipun uuteen junalippuun. Vaihtaminen on mahdollista ainoastaan alkuperäisen junalipun ostomaassa.

Tässä tapauksessa asiakkaan tulee vaihtaa junalippu viimeistään 6 tuntia ennen junalippuun merkittyä junan lähtöaikaa.

Jos asiakkaan uusi junalippu on edullisempi kuin alkuperäinen junalippu, maksetaan asiakkaalle hinnan erotus.

Jos uusi junalippu on kalliimpi kuin alkuperäinen junalippu, asiakas maksaa erotuksen.

Vaihdosta peritään palvelumaksu matkustajakohtaisesti.

5.2. Peruuttaminen

Jos asiakas peruuttaa junalippunsa ostomaassa viimeistään 6 tuntia ennen alkuperäiseen junalippuun merkittyä junan lähtöä, hänelle maksetaan junalipun koko hinta takaisin. Peruutuskulu veloitetaan jokaisesta perutusta matkustajasta.

Mikäli junalippu peruutetaan alle 6 tuntia ennen junan lähtöä, siitä ei suoriteta takaisinmaksua.

Asiakas voi peruuttaa junalippunsa myös muussa kuin junalipun ostomaassa. Tällöin junalipun hinta palautetaan asiakkaalle kuitenkin vain junalipun ostomaassa, siten että asiakas tekee takaisinmaksupyynnön. Jokaiselta matkustajalta veloitetaan peruutusmaksu.

Tällöin asiakkaan tulee esittää junalippu joko RZD:n tai FPK:n asemapäällikölle tai lipunmyyntiin tai VR:n lipunmyyntiin peruutusmerkinnän tekemistä varten vähintään 6 tuntia ennen junalippuun merkittyä junan lähtöaikaa. Junalippuun laitetaan leima Аннулирован / Cancelled ja merkitään päivämäärä, kellonaika ja lipunmyyjän allekirjoitus.

Jos junalippu on tarjoushintainen, kuljetusyritykset voivat määrittää kyseiselle junalipulle muut peruutusehdot.

Mikäli asiakkaan lippu jää käyttämättä pakottavan syyn vuoksi (sairaus, tapaturma yms.), palautetaan junalipun hinta, kun siitä on ensin vähennetty kulujen osuus.

Tässä tapauksessa asiakkaan on tehtävä takaisinmaksuhakemus lipun ostopaikkaan. Alkuperäiset, kokonaan käyttämättä jääneet junaliput ja lääkärintodistus liitetään hakemukseen. Takaisinmaksuhakemus on toimitettava viimeistään 30 päivää junan lähtöpäivän jälkeen.

Mikäli asiakas ei pysty näyttämään toteen, että pakottava syy on olemassa, kuljetusyritys toimii tämän kohdan mukaisesti.

Takaisinmaksua ei saa osittain käyttämättömästä junalipusta eikä muista maksuista lukuun ottamatta kohdassa 6 mainittuja tapauksia.

Kadonneista junalipuista ei makseta rahaa takaisin.

Repeytyneistä tai muulla tavoin vahingoittuneista junalipuista ei makseta rahaa takaisin, mikäli niiden tiedoista ei saa selvää, tai tietoja on muutettu.

5.3. Muista myyntipaikoista ostettujen junalippujen vaihtaminen ja peruuttaminen

Verkkokaupasta lipun ostaneen asiakkaan tulee noudattaa junalipun myyneen verkkokaupan ehtoja.

Kuljetusyrityksen kanssa sopimuksen tehneistä yrityksistä ostettujen junalippujen palautus ja vaihto on mahdollista tehdä vain näissä yrityksissä.

5.4. Ryhmälippujen peruuttaminen ja vaihtaminen

Ryhmälippujen muutos- ja peruutusehdot on esitetty tämän asiakirjan liitteessä 1 "Suomen ja Venäjän välisen suoran yhdysliikenteen ryhmävaraukset".

5.5. Takaisinmaksu asiakkaan hakemuksen perusteella

Asiakkaalla on oikeus esittää kuljetusyritykselle kuljetussopimukseen perustuva takaisinmaksuvaatimus.

Takaisinmaksuvaatimuksen johdosta ei makseta korvausta, jos sen summa jää alle 4 euron/junalippu.

Takaisinmaksuvaatimus tehdään sille kuljetusyritykselle, jolta lippu on hankittu.

Takaisinmaksuvaatimus tulee esittää kuljetusyritykselle viimeistään 30 päivää junalipussa mainitun lähtöpäivän jälkeen.

Takaisinmaksuvaatimus tehdään kirjallisena ja se voidaan toimittaa sähköisesti perusteluineen.

Takaisinmaksuhakemukseen on liitettävä alkuperäiset junaliput.

Kuljetusyritys vahvistaa takaisinmaksuvaatimuksen perilletulon sisäisten ohjeidensa mukaisesti.

Kuljetusyrityksen on käsiteltävä takaisinmaksuhakemus ja suoritettava korvaus tai annettava perusteltu kielteinen vastaus 180 päivän kuluessa takaisinmaksuhakemuksen jättöpäivästä. Takaisinmaksuhakemuksen käsittelyn tuloksista asiakkaalle ilmoitetaan kuljetusyrityksen sisäisten ohjeiden mukaisesti.

 

6. Kuljetussopimuksen muuttaminen kuljetusyrityksen syystä

Jos junalippu jää osittain tai kokonaan käyttämättä kuljetusyrityksestä johtuvasta syystä, asiakas voi saada käyttämättä jääneestä osuudesta palautuksen lipun ostomaassa laatimalla takaisinmaksuhakemuksen.

Jos junalippu jää käyttämättä kuljetusyrityksestä johtuvasta syystä muussa kuin lipun ostomaassa, asiakkaan tulee esittää junalippu RZD:n tai FPK:n asemapäällikölle tai lipunmyynnissä ja VR:llä lipunmyynnissä, jotta lippuun voidaan tehdä asianmukainen merkintä. Junalippuun laitetaan leima Аннулирован по вине перевозчика, Cancelled, depending on carrier, ja merkitään päivämäärä, kellonaika ja lipunmyyjän allekirjoitus. Lipun ostomaassa asiakkaan tulee täyttää tai laatia takaisinmaksuhakemus ja toimittaa se kuljetusyritykselle kaupallisten ehtojen kohdan 5.5. mukaisesti.

Yllä mainituissa tapauksissa peruutuskuluja ei peritä.

Jos asiakas haluaa matkustaa toisella junavuorolla eikä tee takaisinmaksuvaatimusta lipun käyttämättä jääneestä osuudesta, hän saa ilmaiseksi uuden junalipun.

Jos matka on tapahtunut kuljetusyrityksestä johtuen alemman luokan vaunussa tai junassa, halvemman sesongin aikana tai halvemman sesongin junavuorolla, kuin junalippuun on merkitty (asiakkaan on saatava tästä merkintä junalippuun junapäälliköltä, vaununhoitajalta tai konduktööriltä), asiakkaalla on oikeus saada hinnan erotus takaisin. Asiakkaan on tällöin tehtävä takaisinmaksuhakemus.

Jos matka on tapahtunut kuljetusyrityksestä johtuen ylemmän luokan vaunussa tai junassa, korkeamman sesongin aikana tai korkeamman sesongin junavuorolla, kuin junalippuun on merkitty, asiakkaalta ei peritä hinnan erotusta.

 

7. Korvaukset Allegron ja Tolstoin myöhästymistapauksissa

Junan saapuessa viivästyneenä matkustajan junalippuun merkitylle määräasemalle, matkustajalla on oikeus kuljetusoikeutta menettämättä saada takaisinmaksumenettelyn kautta korvausta 25 % junalipun hinnasta 60–119 minuutin myöhästymisestä ja 50 % junalipun hinnasta 120 minuutin tai sitä pidemmästä viivästyksestä.

Matkustajalla ei oikeutta saada korvausta, mikäli hän on ennen junalipun hankkimista saanut tiedon junan lähdön viivästymisestä.

Matkustajille ei makseta korvauksia, mikäli junan myöhään jäänti on johtunut ylivoimaisesta esteestä, kuljetusvälineeseen kuljetusyrityksestä riippumattomasta syystä tulleen matkustajien henkeä tai terveyttä uhkaavan vian korjaamisesta, lakosta tai muusta työtaistelutoimenpiteestä tai muusta kuljetusyrityksestä riippumattomasta syystä.

Matkustajan on haettava korvausta viivästyksestä siltä kuljetusyritykseltä, jolta hän on hankkinut junalippunsa. Hakemukseen on liitettävä alkuperäinen junalippu.

Jotta matkustaja voi saada korvausta Venäjällä myydystä junalipusta, hänen on täytettävä junassa jaettava korvausvaatimuslomake. Suomessa myydyn lipun osalta matkustaja voi täyttää takaisinmaksuhakemuksen VR:n verkkosivulla osoitteessa www.vr.fi.

Kuljetusyrityksen on maksettava matkustajalle kuuluva korvaus Kaupallisten ehtojen mukaisesti 30 päivän kuluessa korvaushakemuksen saapumisesta.

 

8. Ryhmämyyntiehdot

Ryhmämyyntiehdot on esitetty tämän asiakirjan liitteessä 1 "Ryhmämyynti ".

 

9. Junalipun tarkastaminen

Vaununhoitaja tai konduktööri tarkastaa junaliput matkustajan noustessa junaan ja / tai sisällä junassa.

Vaununhoitajalla tai konduktöörillä on oikeus tarkastaa junaliput ja alennuksiin oikeuttavat todistukset milloin tahansa matkan aikana.

Jos matkustajalla ei ole lippua tai hänellä ei ole alennukseen oikeuttavaa todistusta, mutta junalippu on alennushintainen, tai hänen lippunsa on kelpaamaton, hänen on maksettava konduktöörille matkansa, mikäli junassa on vapaita paikkoja. Mikäli matkustaja kieltäytyy maksamasta tai mikäli junassa ei ole vapaita paikkoja, konduktöörillä on oikeus estää matkustajaa nousemasta junaan tai poistaa matkustaja junasta. Liputon matkustaja on vastuussa sen maan sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jossa hänen on todettu matkustavan ilman lippua.

Lipuntarkastajilla on oikeus tarkastaa junaliput. Matkustaja, joka ei ole esittänyt lippua kyseiseen junaan ja vaunuun, on velvollinen maksamaan tarkastusmaksun, joka peritään tarkastusmaan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti sekä lisäksi junalipun hinnan koko matkalta. Tarvittaessa lipuntarkastajilla on oikeus poistaa liputon matkustaja junasta.

 

10. Häiriötä aiheuttava matkustaja

Mikäli matkustaja rikkoo matkustussääntöjä, järjestyksenpidosta annettuja säädöksiä tai käytöksellään häiritsee muita matkustajia ja vaununhoitajan tai konduktöörin kiellosta huolimatta jatkaa toimintaansa, matkustaja voidaan poistaa junasta sen maan, jossa hän sääntöjä rikkoo, sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Tällöin matkustajalle ei palauteta matkustamattoman matkan osan hintaa.

 

11. Viranomaismääräysten noudattaminen

Matkustajan on noudatettava itseään sekä käsimatkatavaransa tarkistamista koskevia raja-, tulli- ja muita hallinnollisia määräyksiä.

Kuljetusyritys ei vastaa määräysten noudattamatta jättämisestä aiheutuvista seurauksista.

 

12. Lemmikkien kuljetus

Matkustaja saa kuljettaa mukanaan lemmikkejä, mikäli eläinlääkinnälliset määräykset, tullimääräykset tai muut Venäjän federaation tai Suomen tasavallan määräykset eivät kiellä kuljetusta.

Matkustajalla saa olla mukanaan enintään:

 • kaksi hihnaan kytkettyä koiraa tai
 • kaksi kuljetuslaatikkoa tai
 • yksi hihnaan kytketty koira ja yksi kuljetuslaatikko.

Kuljetuslaatikon maksimikoko on 60 x 45 x 40 cm. Kuljetuslaatikossa saa kuljettaa useampia eläimiä.

 

13. Käsimatkatavaran kuljetus

Matkustajalla on oikeus kuljettaa mukanaan helposti mukana kannettavia esineitä käsimatkatavarana, jos tämä ei ole ristiriidassa tulli- tai muiden viranomaismääräysten kanssa ja jos nämä esineet eivät aiheuta vaaraa tai haittaa ihmisten terveydelle, ympäristölle tai omaisuudelle.

Matkustajalla saa olla mukanaan 100 x 60 x 40 cm:n kokoisia tai pienempiä esineitä enintään kaksi kollia. Käsimatkatavaran kollilukua laskettaessa ei huomioida pikkuesineitä, esim. salkkua, naisten käsilaukkua tai kannettavaa tietokonetta.

Käsimatkatavarana saa kuljettaa myös polkupyörän, mikäli se on pakattu pakkaukseen, jonka enimmäismitat ovat 100 x 60 x 40 cm.

Muun käsimatkatavaran lisäksi suksien kuljettaminen on sallittu käsimatkatavarana, kun ne on pakattu suksipussiin.

Mikäli junassa on vapaita paikkoja, matkustajalle voidaan myyntipisteessä myydä ylimääräinen junalippu, joka mahdollistaa enintään kahden lisäkollin kuljettamisen.

Matkustajien on käytettävä käsimatkatavaransa kuljetukseen tähän tarkoitukseen varattuja tiloja.

Käsimatkatavaroiden tulee sijaita samassa vaunussa kuin matkustaja.

 

14. Uurnien kuljetus

Asiakkaalla tulee olla asiakirjat, jotka sallivat uurnan kuljettamisen.

Asiakkaan on ilmoitettava tuhkauurnan kuljetuksesta junan lähtömaan kuljetusyritykselle ennen junan lähtöä.

 

15. Allegro-junan poikkeavat ehdot

15.1. Junalippujen myynti ja varaaminen

Nopeisiin Allegro-juniin myydään junalippuja vain kansainväliseen liikenteeseen.

Allegrossa ei voi matkustaa maiden sisäisiä matkoja.

Myytäessä junalippu Allegro-junassa asiakkaalta peritään palvelumaksu.

Allegro-junassa voidaan Suomen asemaväleille myydӓ myӧs erikoishintainen junalipun jatkolippu.

Allegro-junaan voidaan myydӓ erikoishintaisia junalippuja, joita ei voi vaihtaa tai peruuttaa ja joista ei suoriteta takaisinmaksua.

Ateriasetin hinta sisältyy Allegro-junan 1. luokan junalipun hintaan.

Mahdolliset alennukset eivät koske Allegro-junien 1. luokan lisäpalveluita.

Allegro-vuorolle ostetun junalipun voi vaihtaa vain toiselle Allegro-vuorolle.

15.2. Lentoyhtiöiden kautta lipun hankkineen matkustajan matkustusoikeuden tarkastaminen

Lentoyhtiöiden kautta junalipun Allegro-junaan varanneen matkustajan matkustusoikeus voidaan tarkastaa passista, eikä junalippua tarvitse esittää junaan noustessa.

Tässä tapauksessa passin tietojen tulee täsmätä paikanvarauslistan tietoihin.

15.3. Seurueosaston varaaminen

Asiakas voi varata kokonaan käyttöönsä Allegro-junan 1. luokan 6-paikkaisen seurueosaston. Asiakas maksaa 6-hengen 1. luokan aikuisen ryhmälipun hinnan riippumatta ryhmän todellisesta koosta (1–6 matkustajaa).

Varausmaksua ei veloiteta paikkojen varaamisesta.

Seurueosastoon ostettujen junalippujen peruuttaminen tapahtuu kohdan 5.2. mukaisesti. Peruutusmaksu veloitetaan kuudesta paikasta. Ryhmälipusta ei voi peruuttaa osaa matkustajista.

15.4. Allegro-vuoron korvaaminen muuntyyppisellä junakalustolla tai kulkuneuvolla

Jos Allegro-vuoro korvataan muuntyyppisellä junakalustolla tai muulla korvaavalla kuljetuksella ja jos asiakas on kuljetettu määräasemalleen kuljetussopimuksen mukaisesti, asiakkaalle korvataan 20 % Allegro-junan junalipun hinnasta. Tällöin ei suoriteta takaisinmaksua osittain tai kokonaan käyttämättä jääneestä junalipusta eikä makseta korvausta junan myöhästymisestä.

Korvaushakemus tulee osoittaa sille kuljetusyritykselle, jolta lippu on hankittu.

15.5. Lemmikkien kuljettaminen

Asiakkaat saavat kuljettaa lemmikkejä vain 2. luokan lemmikkipaikoilla. Lemmikkipaikalla matkustavan asiakkaan junalipun hinta on kalliimpi kuin 2. luokan junalipun hinta riippumatta siitä, matkustaako asiakas tällä paikalla lemmikin kanssa vai ilman lemmikkiä. Muilla paikoilla asiakkaat eivät saa matkustaa lemmikkien kanssa.

15.6. Avustajakoirien kuljetus

Näkö- ja liikuntavammaisten opas- ja avustajakoirat kuljetetaan maksutta.

15.7. Ryhmien kuljettamat ylimääräiset matkatavarat

Ylimääräisten matkatavaroiden kuljettamista varten ryhmille voidaan myydä lippuja lisäpaikoille. Ryhmäalennus koskee myös junalippuja, joita myydään lisäpaikoille ylimääräisten matkatavaroiden kuljettamista varten.

 

16. Tolstoi-junan poikkeavat ehdot

16.1. Junalippujen myynti ja varaaminen

Tolstoi-junassa sekä lisä- ja tilausjunissa ei myydä junalippuja.

Kuljetusyritykset voivat itse päättää junalippujen myymisestä Tolstoi-junaan maan sisäisille matkoille.

Tolstoi-vuorolle ostetun junalipun voi vaihtaa vain toiselle Tolstoi-vuorolle tai Moskovan ja Helsingin (Helsingin ja Moskovan) välillä liikennöivään lisäjunavuoroon.

16.2. Kokonaisen hytin varaaminen

Asiakas voi ostaa käyttöönsä 1. luokan makuuvaunuosaston, jolloin lippuun merkitään "Single".

Asiakkaan pyynnöstä kuljetusyritys voi myyntipisteessään myydä asiakkaalle koko 2. luokan makuuvaunuosaston, mikäli vapaita paikkoja on tarjolla. Mikäli asiakas on oikeutettu alennukseen, alennuksen saa vain paikasta, jolla asiakas todellisuudessa matkustaa. Tyhjistä paikoista ei saa alennusta.

Tolstoi-junan business-luokkaan varataan aina makuuhytin kaikki paikat. Lapsialennusta ei myönnetä. Yhden matkustajan matka business-luokassa varataan single-hintaisena. Matkustaja voi kuljettaa ilmaiseksi mukanaan kaksi alle 6-vuotiasta lasta. Kun kaksi aikuista matkustaa samassa hytissä, he maksavat aikuisen junalipun hinnan. Kahdella aikuisella samassa hytissä matkustavalla voi olla yksi alle 6-vuotias liputon lapsi mukanaan. Kahdelle aikuiselle myydystä junalipusta ei voi peruuttaa vain yhtä matkustajaa.

16.3. Lemmikkien kuljettaminen Tolstoi-junassa

Lemmikkejä saa kuljettaa vaunuosastossa, jonka matkustaja on ostanut kokonaan omaan tai seurueensa käyttöön (korkeintaan 2 koiraa yhdessä vaunuosastossa).

16.4 Avustajakoirien kuljetus

Näkö- ja liikuntavammaisten opas- ja avustajakoirien kuljettamista varten ei tarvitse lunastaa kaikkia makuuhytin paikkoja. Niiden kuljettaminen on sallittua vain 2. luokassa.

16.5. Suurikokoisen käsimatkatavaran kuljetus

Tolstoi-junassa matkustajien suurikokoisia käsimatkatavaroita (lastenvaunut, pyörätuolit, polkupyörät, laskettelu- ja muut urheiluvälineet) voidaan kuljettaa erillisessä hytissä yhdessä junan vaunuista. Matkustajan ei ole välttämätöntä matkustaa samassa vaunussa, kuin hänen suurikokoinen matkatavaransa.

16.6. Ajoneuvojen kuljettaminen matkustajajunissa olevissa autovaunuissa

Mikäli autovaunussa on tilaa, on matkustajalla oikeus kuljettaa siinä henkilökohtaiseen käyttöön (ei myytäväksi menevä) tarkoitettu henkilöauto tai moottoripyörä. Auton haltijan tulee matkustaa samassa junassa ajoneuvonsa kanssa.

Ajoneuvojen kuljettaminen tapahtuu seuraavien asemien välillä:

 • Venäjällä Moskova
 • Suomessa Helsinki/Pasila.

Ajoneuvon kuljetuslippuja myydään vain FPK:n lipunmyyntikassoilla ja ne kirjoitetaan omalle lomakkeelleen. Samalla on hankittava junalippu matkustajalle tai jo hankittu lippu pitää esittää. Liput voi hankkia aikaisintaan 60 vrk ennen suunniteltua junamatkaa ja ajoneuvon kuljetusta.

Ajoneuvon kuljetuslipun ostaminen tapahtuu Venäjän ruplissa käteismaksuna.

 

17. Lisäjunat

Tarvittaessa kuljetusyritykset voivat asettaa liikenteeseen lisäjunia.

Kuljetusyritykset sopivat keskenään lisäjunien lipunhinnan.

Junalippujen osto, varaaminen ja peruuttaminen tapahtuu artiklan 2 ja kohdan 5.2. mukaisesti.

Käsimatkatavaran ja lemmikkien kuljettaminen tapahtuu artiklojen 12, 13 ja 15.5–15.7 mukaisesti, ja 16.3–16.5 mukaisesti.

Kuljetusyritykset päättävät itsenäisesti, myyvätkö ne junalippuja lisäjuniin maan sisäisiä matkoja varten.

Lisäjunissa ei myydä junalippuja.

 

18. Tilausjunat ja tilausvaunut

Matkustaja voi tilata omaan käyttöönsä tilausjunia ja -vaunuja. Tilausjunien ja -vaunujen maksu-, toimitus-, ja käyttöehdot sekä reitin matkustaja sopii sen kuljetusyrityksen kanssa, jolle tilaus on tehty.

Tilausjunissa ja -vaunuissa ei myydä junalippuja.

Vakiojunan junalippua ei voi vaihtaa tilausjunaan.

Tilausjunaan ei voi hankkia junalippua verkkokaupasta.

 

19. Asiakaspalaute

Asiakas voi antaa palautetta junassa, kuljetusyrityksen lipunmyynnissä tai

sähköisesti www.vr.fi ja www.rzd.ru

 

20. Kuljetusyrityksen vastuu

Kuljettaessaan matkustajia ja käsimatkatavaraa kuljetusyritysten vastuu määräytyy Suomen tasavallan ja Venäjän federaation keskenään solmimien rautatiekuljetuksia koskevien sopimusten perusteella sekä kulloinkin sovellettavan maan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

 

Liite 1 Suomen ja Venäjän välisen suoran rautatieyhdysliikenteen matkustajaliikenteen kaupallisiin ehtoihin

 

Ryhmämyyntiehdot

Ehtojen soveltaminen

Nämä ryhmäehdot koskevat kaikkia yhdysliikenteen matkustusluokkia sekä junia, lukuun ottamatta tilausliikennettä silloin kun ryhmävaraus tehdään RZD:n, FPK:n tai VR:n lipunmyynnissä.

Ryhmävarauksia voi tehdä myös VR:n verkkokaupassa, jossa asiakkaalle ilmoitetaan maksu-, muutos- ja peruutusehdot.

Ryhmävarauksia ei voi tehdä RZD:n, FPK:n ja VR:n lipunmyyntiautomaateissa eikä junien konduktöörimyynnissä.

 

Tilaaminen ja varausvahvistus

Ryhmätilaukset, niiden muutokset ja peruutukset on tehtävä kirjallisina kuljetusyrityksen sisäisten ohjeiden mukaisesti.

Ryhmävarauksen yhteydessä matkustajilta veloitetaan yrityksen sisäisten sääntöjen mukaisesti varausmaksu jokaisesta varatusta paikasta.

Peruutus- ja maksuehdot sekä lippujen toimitusaika ja -tapa ilmoitetaan asiakkaalle aina kirjallisesti varausvahvistuksen yhteydessä.

Junalippujen varaaminen on mahdollista 60 vrk ennen junan lähtöä.

 

Maksaminen

Ryhmätilaus tulee maksaa viimeistään 14 vrk ennen lähtöpäivää.

Mikäli varauksia ei ole maksettu yllä mainittuun määräaikaan mennessä, ne peruuntuvat automaattisesti.

Jos tilaus tehdään alle 14 vrk ennen lähtöpäivää, se tulee maksaa tilauspäivänä.

Kuljetusyritys voi vaatia asiakkaalta paikkojen varaamisesta maksun kuljetusyrityksen sisäisten ohjeiden mukaisesti. Varausmaksu on maksettava tilatessa.

 

Ryhmän koon pienentäminen

Asiakas voi pienentää varauksensa ryhmäkokoa. Hänen tulee asioida siinä kuljetusyrityksessä, jossa hän teki varauksen.

Kun asiakas pienentää jo maksetun varauksen ryhmän kokoa 60–11 vrk ennen junan lähtöpäivää, alkuperäinen asiakkaalle annettu ryhmälippu perutaan ja tehdään uusi lippu, jossa näkyy ryhmän matkustajien todellinen lukumäärä. Matkustajille, jotka eivät lähde matkalle, palautetaan heidän matkansa hinta, josta vähennetään peruutusmaksu.

Jos ryhmälippua vaihdettaessa matkustajia jää vähemmän kuin 6, ryhmälippu tulee peruuttaa ja myydään yksittäiset junaliput täyteen hintaan. Tällöin veloitetaan peruutusmaksu.

Varausmaksua ei palauteta niiden matkustajien osalta, jotka eivät lähde matkalle.

Mikäli muutokset joudutaan tekemään rautatiestä johtuvasta syystä, ei muutosmaksua peritä.

Kun junan lähtöön on aikaa 10 vrk tai vähemmän, ei varaukseen voida tehdä muutoksia.

 

Junalippujen peruuttaminen

Junaliput peruutetaan, mikäli asiakas vaihtaa matkustuspäivää, lähtö- tai määräasemaa, matkustusluokkaa tai junavuoroa. Asiakas voi myös peruuttaa varauksensa kokonaan.

Asiakkaan tulee tehdä peruutus siinä kuljetusyrityksessä, jossa hän teki varauksen.

Kun peruutus tehdään 60–11 vrk ennen junan lähtöpäivää, asiakkaalle palautetaan koko junalipun hinta, josta peritään peruutusmaksu.

Varausmaksua ei palauteta.

Kun peruutus tehdään 10 vrk tai sitä lähempänä ennen junan lähtöä, junalipuista ei suoriteta takaisinmaksua.

Ryhmässä matkustavien lasten junaliput peruutetaan ryhmän peruutussäännön mukaisesti.

Peruutuskuluja ei peritä, mikäli liput jäävät käyttämättä rautatiestä johtuvasta syystä. Asiakas on oikeutettu junalippujen hinnan palautukseen.

 

Koko Allegro-yksikön varaaminen

Asiakas voi pyytää operaattorilta koko yksikön varaamista.

Mikäli kuljetusyrityksellä on vapaata kuljetuskapasiteettia, se vahvistaa yksikön varaamisen asiakkaalle.

Yksikkö varataan aina välille Helsinki–Pietari–Helsinki ja Helsinki–Viipuri–Helsinki.

Koko yksikön varaaminen on mahdollista VR:n ryhmämyynnin kautta ja RZD:n puolella nopeajunaoperaattorin kautta.

Koko yksikön varauksen peruuttaminen on sallittu viimeistään 30 päivää ennen junan lähtöä.

Varaus- ja maksuehdot artiklan 18 mukaisesti kuljetusyritysten keskinäisen sopimuksen mukaan.

 

Liite 1 RZD:n, FPK:n ja VR:n keskinäiseen sopimukseen matkustajien kuljettamisesta Suomen ja Venäjän välisessä suorassa rautatieyhdysliikenteessä

Allegro™ on rekisteröity tavaramerkki.