Tietosuojaseloste

VR:n tietosuojaseloste 

5.12.2019

 

Näin käsittelemme henkilötietojasi 

Haluamme suojata yksityisyyttäsi parhaalla mahdollisella tavalla ja siksi suhtaudumme tietosuojaasi vakavasti. Käytämme henkilötietojasi vain ennalta kertomiimme käyttötarkoituksiin ja vain siinä laajuudessa kuin se on käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeellista. Tietojasi käsittelevät ainoastaan henkilöt, joiden tehtäviin tietojen käsittely kuuluu. 

Tietosuojaseloste kertoo yksityisyytesi suojasta ja esimerkiksi seuraavista asioista: 

 • Mitä henkilötietoja keräämme ja mitä tarkoituksia varten 

 • Milloin ja miten voimme jakaa henkilötietojasi yhteistyökumppanien kanssa 

 • Mitä oikeuksia sinulla on, ja miten esimerkiksi pääset tarkastelemaan henkilötietojasi

Tunnusten luominen VR:n palveluihin on mahdollista kaikille yli 13-vuotiaille henkilöille. Vastaat tilisi kirjautumistiedoista, niiden oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta ja niiden asianmukaisesta käytöstä.  

Jos epäilet, että kirjautumistietosi ovat joutuneet vääriin käsiin, vaihda salasana välittömästi. Voit irtisanoa oman tilisi laittamalla sähköpostilla pyynnön tilin lopettamisesta osoitteeseen palaute@vr.fi

 

Tietosuojaseloste VR:n asiakastiedoista

1. Rekisterinpitäjä 

VR-Yhtymä Oy (jäljempänä VR) 
Y-tunnus: 1003521-5 
 
PL 488 
00101 Helsinki 
puh. 029 43 43

  

2. Tietosuojavastaava ja yhteystiedot 

VR-konsernin tietosuojavastaava: tietosuojavastaava@vr.fi 

Ota yhteyttä rekisteriin liittyvissä kysymyksissä sähköpostitse: palaute@vr.fi 

  

3. Mihin tarkoitukseen käytämme henkilötietojasi? 

a. Tarjotaksemme mahdollisimman monipuolisia ja henkilökohtaisia palveluja ja asiakaspalvelua, esimerkiksi toivomiasi junamatkustamisen palveluja, kohdennettua viestintää ja suosituksia erilaisista palveluista. Kehitämme ja seuraamme palvelujamme analysoimalla henkilötietoja ja tekemällä sen perusteella profilointia. 

b. Myynnin ja markkinoinnin toteuttamiseksi ja voidaksemme helpottaa asiointiasi eri palvelukanavissamme (kuten verkko-, automaatti- ja mobiilipalveluissa sekä sosiaalisen median kanavissa ja digitaalisessa markkinoinnissa). Haluamme kehittää palvelujamme yhdessä asiakkaidemme kanssa asiakaskyselyjen ja -tutkimusten avulla. 

c. Voidaksemme käsitellä palautteita toimintamme parantamiseksi, kehittämiseksi ja myös vastataksemme kysymyksiin. Käsittelemme ja vastaamme meille osoitettuihin korvaushakemuksiin. Tallennamme tietoja esimerkiksi asiakaspalvelutoimenpiteistä ja -puheluista, jotta voimme todentaa osto- ja palvelutapahtumia ja kehittää palveluamme. 

Kun käsittelemme henkilötietojasi edellä kuvatuin tavoin, on käsittelyn perustana VR:n kanssa tekemäsi sopimuksen täytäntöön paneminen. Asiakaskyselyitä voimme tehdä myös antamaasi suostumukseesi perustuen. 

Lisäksi voimme käsitellä henkilötietojasi hoitaaksemme lakiin sekä viranomaismääräyksiin perustuvat velvollisuudet turvallisuutta ja vastuullisuutta unohtamatta. Tällöin käsittelyn perustana on lakisääteinen velvoite. 

Henkilötietojasi voimme siirtää VR-konsernin sisällä oikeutettuun etuun perustuen, jos siihen on erityistä syytä.

Käytämme vr.fi-sivustolla evästeitä esimerkiksi palveluidemme toteuttamiseksi sekä palvelun käytön helpottamiseksi.  

Tutustu vr.fi-sivuston evästekäytänteisiin 

 

4. Tietolähteet

Keräämme asiakkaaseen liittyviä tietoja ensisijaisesti asiakkaalta tilauksen ja VR:n tunnusten luonnin yhteydessä, palveluiden oston ja käytön yhteydessä, digitaalisissa palveluissamme, asiakaspalvelutapahtumien yhteydessä, asiakaskyselyiden yhteydessä sekä muutoin suoraan asiakkaalta (esim. pelien ja arvontojen kautta saadut tiedot).  

Asiakkaaseen liittyviä tietoja syntyy VR:n tietojärjestelmiin myös palveluiden käytön ja matkustamisen yhteydessä. Voimme päivittää tietoja väestötietojärjestelmästä tai muista vastaavista luotettavista ulkoisista tietolähteistä, jotta rekisterimme pysyy ajantasaisena.  

 

5. Asiakkaista kerättävä tieto

Palveluiden tuottamiseen ja matkustamiseen liittyvät henkilötiedot

Käsittelemme alla lueteltuja asiakastietoja: 

 • Palvelu-, myynti-, maksu- ja matkustustapahtumatiedot, sis. mm. junalipun toimitukseen tai muuhun palveluun tarvittava sähköposti ja puhelinnumero. Henkilökohtaista lippua ostettaessa pyydämme myös nimen ja syntymäajan. 

 • Palveluiden käyttötiedot eri asiointikanavissa, kuten internet-, automaatti- ja mobiilipalveluissa, sisältäen mm. loki- ja palvelutapahtumatiedot sekä sivulatausten yhdistämiseksi tarvittavat evästeet. 

 • Palveluiden käyttöön liittyvät paikannustiedot. 

 • Asiakkaan käyttämän laitteen malli, käyttöjärjestelmä ja kielivalinta. 

 • Matkustusasiakirjatiedot rajanylityksissä, kuten passin numero. 

 • Asiakkaan antamat auton tiedot auton kuljetusta varten. 

 • Suoramarkkinoinnin ja asiakasviestinnän toteutukseen liittyvät tiedot, kuten mitä viestejä on lähetetty ja mitä viestejä on avattu. 

 • Asiakaspalvelupuheluiden nauhoitukset. 

 • Avustuspalvelun tilaamiseen ja toteuttamiseen tarvittavat tiedot, kuten nimi, avun tarvetta kuvaavat tiedot, yhteystiedot ja matkaa koskevat tiedot. 

 • Asiakaspalautteeseen, korvaushakemuksiin ja niihin vastaamiseen liittyvät tiedot, ml. pankkiyhteystiedot. 

 • Asiakkaan antamat palvelua personoivat ja asiointia helpottavat tiedot, kuten suosikkiyhteysvälit ja suosikkipaikka junassa sekä asiakkuuden ryhmittely- ja profilointitiedot. 

 • Käsittelemme henkilötunnusta asiakkaan suostumukseen perustuen tietyissä asiakkaan yksilöintiä tai tunnistamista vaativissa palveluissa, kuten henkilökorttitunnistamisen yhteydessä. Henkilökorttitunnistautumisessa henkilötunnusta ei tallenneta selkokielisenä, eikä syntyneestä merkkijonosta pysty palauttamaan alkuperäistä tietoa. 

 • Suoramarkkinoinnin ja asiakaskyselyiden luvat ja kiellot.


Asiakasviestinnässä tarvittavat henkilötiedot

Digitaalisiin palveluihin rekisteröityneiltä, eli VR:n tunnuksen luoneilta asiakkailta, tallennamme lisäksi nimen, syntymäajan, kielen sekä tarkemmat yhteystiedot, kuten osoitteen ja puhelinnumeron. 

VR:n tunnuksen luoneilta asiakkailta käsittelemme myös suoramarkkinointiin liittyviä suostumuksia ja kieltoja, suoramarkkinoinnin ja asiakasviestinnän toteutukseen liittyviä tietoja sekä palvelua personoivia ja asiointiasi helpottavia tietoja.


Yritysasiakkaisiin liittyvät tiedot

Yritysasiakkailta voimme kerätä lisäksi yrityksen yhteyshenkilön sekä muiden yrityskäyttäjien nimet ja yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.  

 

6. Henkilötietojen käsittelijät

Käytämme luotettavia palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyn tukena muun muassa IT -järjestelmien ylläpito- ja kehitystehtävissä, palveluiden tuottamisessa sekä erilaisissa tutkimus- ja kehitystehtävissä. Nämä asiantuntijat käsittelevät henkilötietoja meidän toimeksiannostamme. Tietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Tämä taataan organisaatioiden välillä olevien sopimusten avulla.

Voimme luovuttaa henkilötietosi yhteistyökumppaneillemme seuraavissa tilanteissa:

 • Asiakaspalautteiden käsittely. Voimme luovuttaa palautteesi ja yhteystietosi yhteistyökumppanillemme, jos palautteesi koskee yhteistyökumppanimme palvelua. Tässä tilanteessa kuitenkin ensisijaisesti pyydämme sinua olemaan yhteydessä yhteistyökumppaniin. Jos välitämme henkilötietojasi sisältävän palautteesi, informoimme sinua henkilötietojesi luovuttamisesta. 

 • Yhteistyökumppanimme palveluiden osto. Jos ostat meiltä yhteistyökumppanimme palveluita, voimme luovuttaa palvelun toteuttamisen kannalta tarvittavat henkilötietosi yhteistyökumppanillemme. 

VR voi käyttää henkilötietoja ja matkustamisesta kertyviä tietoja ja luovuttaa niitä VR-konsernin sisällä muiden yritysten markkinoinnissa käytettäväksi. 

Emme luovuta asiakastietoja VR:n tai VR:n palveluiden tuotantoon osallistuvien osapuolien ulkopuolelle ilman tietosuoja-asetuksen mukaista perustetta. 

 

7. Tietojen siirto tai luovutus EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta EU:n, Euroopan talousalueen tai Euroopan komission toteamien riittävän tietosuojatason maiden ulkopuolelle, ellei riittävästä tietosuojan tasosta ole varmistuttu sopimuksin tai muutoin lain edellyttämällä tavalla. Venäjän matkojen osalta matkustamiseen liittyvät välttämättömät tiedot luovutetaan kuitenkin rajavartio- ja muille viranomaisille sekä Venäjän rautatieyhtiölle (RZD).  

 

8. Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista käyttötarkoitusten toteuttamiseksi ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Tämän jälkeen henkilötiedot joko poistetaan tai anonymisoidaan. 

Noudatamme henkilötietojen säilyttämisessä lakisääteisiä velvoitteita, huomioiden muun muassa kirjanpitolainsäädännön ja EU asetuksen rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista sekä raideliikennevastuulain. Sopimussuhteen päättyessä tietojen säilytysaika määräytyy käyttötarkoituksen sekä olemassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 

 

9. Asiakkaidemme oikeudet

Asiakkaanamme sinulla on oikeus henkilötietoihisi, joissa VR on rekisterinpitäjä. Voit käyttää oikeuksiasi tekemällä tietosuojapyynnön vr.fi-sivustolla olevan verkkolomakkeen kautta. Vaihtoehtoisesti voit tehdä pyynnön VR:n asiakaspalvelun kautta puhelimitse. Pyyntöösi vastataan kuukauden kuluessa. Toteutamme näitä oikeuksia tässä kuvatulla tavalla, huomioiden soveltuvat lait ja niiden asettamat rajoitukset. 

Jos ostat lippuja toisen palveluntarjoajan kautta, toimii tämä palveluntarjoaja itsenäisenä rekisterinpitäjänä. Käyttäessäsi rekisteröidyn oikeuksia VR:n palveluiden kautta pyyntö ei kohdistu eikä välity toiselle rekisterinpitäjälle. Ota yhteyttä näissä tilanteissa suoraan ko. palveluntarjoajaan halutessasi käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiasi. 

Asiakkaanamme sinulla on seuraavat tietosuojaan liittyvät oikeudet:

1. Oikeus saada pääsy tietoihin 

Sinulla on oikeus saada VR:ltä jäljennös omista henkilötiedoistasi sekä vahvistus siitä, olemmeko käsitelleet henkilötietojasi. Jäljennös toimitetaan ensisijaisesti salattuna sähköpostina tai vaihtoehtoisesti asiakirjana postitse. Osaan tiedoista, kuten puhelintallenteisiin, pääsee käsiksi vain vierailemalla VR:n toimipisteessä.

2. Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan sinua koskevat epätarkat tai virheelliset tiedot. Digitaalisiin palveluihin rekisteröityneenä voit muokata henkilötietojasi suoraan verkkosivujemme tai sovelluksemme kautta. Näitä tietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite ja yhteystiedot.

3. Oikeus tietojen poistamiseen 

Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot. Pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti. VR:llä on lainsäädäntöön perustuva velvoite tai oikeus säilyttää tiettyjä tietoja, niitä ei voida poistaa.

4. Käsittelyn rajoittaminen 

Sinulla on oikeus tietyissä asetuksessa määritellyissä erityistilanteissa pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

5. Käsittelyn vastustaminen 

Sinulla on oikeus myös vastustaa tietojesi käyttöä esimerkiksi suoramarkkinointiin. Voit vastustaa henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella käsittelyä, joka perustuu VR:n oikeutettuun etuun.

6. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

Sinulla on oikeus saada tietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle. Tämä oikeus koskee niitä tietoja, jotka ovat sähköisessä muodossa ja joiden käsittely perustuu suostumukseen tai sopimuksen täytäntöön panemiseen. Tiedot toimitetaan sinulle salattuna sähköpostina.

7. Oikeus peruuttaa suostumus 

Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus silloin, kun se on henkilötietojen käsittelyn perusteena. Kun suostumus peruutetaan, suostumukseen perustuva henkilötietojen käsittely lopetetaan. Palveluun rekisteröityneet henkilöasiakkaat voivat poistaa suostumuksen sähköiseen suoramarkkinointiin kirjautumalla sisään verkkosivuillamme ja muokkaamalla omia tietojaan.

8. Oikeus tehdä valitus viranomaiselle 

Pyrimme ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet ensisijaisesti yhdessä asiakkaidemme kanssa. Mikäli olet sitä mieltä, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi lainmukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. 

 

10. Tietojen suojaamisen periaatteet

Varmistamme asiakkaidemme henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuuden sekä henkilötietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein VR:n tietoturvaperiaatteiden mukaisesti. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä sekä laittomasti ja vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain VR:n henkilötietojen käsittelyyn erikseen oikeuttamat henkilöt. Koulutamme ja ohjeistamme asiakastietoja käsittelevät työntekijämme tietosuoja-asioissa.

Tietosuojaseloste VR-Yhtymä Oy:n kameravalvonnasta

25.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

VR-Yhtymä Oy (jäljempänä VR)
Y-tunnus: 1003521-5
PL 488
00101 Helsinki
puh. 029 43 43

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pekka Ahola
VR-Yhtymä Oy
PL 488
00101 Helsinki

VR-konsernin tietosuojavastaava: tietosuojavastaava@vr.fi 

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietoja käsitellään järjestyksenpidon ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä rikos-, vahinko- tai onnettomuustilanteiden selvittämiseksi VR:n toimitiloissa, kiinteistöissä, ulkoalueilla ja osassa junakalustoa.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

 

4. Tietolähteet

Kameravalvontajärjestelmä, joka muodostuu VR:n toimitilojen, kiinteistöjen, ulkoalueiden ja junakaluston tallentavista valvontakameroista.

VR:llä on tallentava kameravalvonta seuraavien asemien yleisötiloissa:

Helsingin päärautatieasema, Hyvinkää, Hämeenlinna, Iisalmi, Imatra, Joensuu, Järvenpää, Kajaani, Karjaa, Kemi, Kerava, Kirkkonummi, Kokkola, Kouvola, Kupittaa, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Pieksämäki, Pori, Riihimäki, Rovaniemi, Salo, Seinäjoki, Tampere, Tikkurila, Turku, Vaasa, Ylivieska.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Kameravalvontajärjestelmän tallentamat aika- ja paikkasidonnaiset kuvatallenteet VR:n toimitiloista, kiinteistöistä ja ulkoalueilta sekä junakalustosta.

 

6. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja luovutetaan lain sallimissa rajoissa Liikennevirastolle sekä pyydettäessä muille viranomaiselle.

Käytämme ulkopuolisia toimijoita henkilötietojensa käsittelyn tukena muun muassa IT-järjestelmien ylläpito- ja kehitystehtävissä sekä turvavalvomotehtävissä. Nämä palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja toimeksiannostamme ja meidän lukuumme. Tietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja sitä tehdään aina tämän selosteen mukaisesti. Tämä taataan muun muassa organisaatioiden välillä olevien sopimusten avulla.

 

7. Tietojen siirto tai luovutus EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n, Euroopan talousalueen tai Euroopan komission toteamien riittävän tietosuojatason maiden ulkopuolelle, ellei riittävästä tietosuojan tasosta ole varmistuttu sopimuksin tai muutoin lain edellyttämällä tavalla.

 

8. Tietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit

Kameratallenteita säilytetään normaalissa tilanteessa enintään yksi kuukausi. Tietoja voidaan kuitenkin tarvittaessa säilyttää pidempään esimerkiksi viranomaisten pyynnöstä.

 

9. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin / Tarkastusoikeus

Henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja VR:n kameravalvonta -rekisteriin on tallennettu. Henkilöllä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat, tallenteiden sisältämät tiedot Tietosuoja-asetuksessa tarkemmin määritellyin oikeuksin ja rajoituksin. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: VR-Yhtymä Oy, PL 488, 00101 Helsinki.

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle postitse. Tarkastuspyynnöstä peritään kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastuksesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

Huomaathan, että rataverkolla laiturialueiden ja osan asemista kameravalvonnasta vastaa Liikennevirasto.

 

Oikeus tehdä valitus viranomaiselle

Pyrimme ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet ensisijaisesti suoraan rekisteröityjen kanssa. Mikäli asiakas katsoo, että emme ole käsitelleet henkilötietoja lainmukaisesti, asiakas voi tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle.

 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

VR:n tilat, joissa käsitellään henkilötietoja, on toimitilaturvallisuusohjeiden mukaisesti suojattu kulunvalvonnalla.

Paperimuodossa olevat asiakirjat/tallenteet säilytetään lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisten pääsy on kokonaan kielletty. Vain erikseen nimetyt henkilöt pääsevät niihin käsiksi. Asiakirjat hävitetään tietoturvaohjeiden mukaisesti.

Sähköisessä muodossa olevat asiakirjat ja tiedot on suojattu VR:n tietoturvakäytännön mukaisesti käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla sekä ulkoista tunkeutumista vastaan palomuureilla. Vain käyttöoikeuden saaneet henkilöt voivat päästä tietoihin käsiksi.

 


 

 

Tutustu myös VR Group -konsernin tietosuojaperiaatteisiin.

VR Groupin tietosuojaperiaatteet