Matkustusehdot

Näitä VR-Yhtymä Oy:n Matkustajaliikenteen (jäljempänä VR) matkustusehtoja sovelletaan Matkustajaliikenteen järjestämiin junamatkoihin ja -palveluihin Suomessa.

Nämä ehdot määrittelevät VR:n ja sen asiakkaiden oikeudet ja velvoitteet. Suomen ja Venäjän välillä tapahtuvaan matkustajaliikenteeseen sovelletaan, mitä kyseisestä liikenteestä on erikseen säädetty tai sovittu. Helsingin seudun liikenteen lipuista tietoa löytyy Helsingin seudun liikenteeltä ja sen Internet-sivuilta.

Interrail- ja Eurail- korteilla matkustamiseen sovelletaan erillisiä ehtoja.

Ehdot tulevat voimaan 11.12.2019 ja ovat voimassa toistaiseksi. Niillä korvataan 14.8.2017 alkaen voimassa olleet VR:n kuljetusehdot.

Auton kuljetukseen liittyvät säännöt voi tarkistaa autonkuljetusehdoista, jotka löytyvät vr.fi -sivustolta.

Vr.fi-sivusto sisältää kattavat tiedot aikatauluista, junista ja niiden palveluista, lipputarjonnasta ja hinnoista, asemista sekä oheis- ja lisäpalveluista.

 

1. Lippu

Lippu on kuljetussopimus, jonka mukaan VR:n on kuljetettava matkustaja lähtöasemalta määränpäähän. Matkustajalla tulee olla koko junamatkan ajan voimassa oleva ja VR:n hyväksymä lippu.

Junamatka alkaa, kun matkustaja nousee junaan tai muuhun VR:n järjestämään kuljetusvälineeseen. VR vastaa muusta kuin junakuljetuksesta vain, jos se on VR:n järjestämää. Matka päättyy, kun matkustaja poistuu kyseisestä kuljetusvälineestä.

Junien aikataulut ja kalusto saattavat muuttua lipun ostamisen ja matkustajan matkan välisenä aikana. Olennaisista muutoksista ilmoitetaan yhteystietonsa antaneelle asiakkaalle.

Henkilökohtaista lippua saa käyttää vain lipussa nimetty matkustaja ja tällöin matkustajan on varauduttava esittämään henkilöllisyystodistus. Lippujen muuttamisen ja peruuttamisen säännöt ovat lippukohtaisia. VR perii maksun muutoksista ja peruutuksista. Kadonneilla, turmeltuneilla tai osittain käytetyillä junalipuilla ei ole muutos- tai peruutusoikeutta.

Lippu ei ole voimassa, jos sarjalipun matkaa ei ole varattu, lippua on muunneltu tai se on väärennetty.

VR:n kaukoliikenteessä lippu tulee ostaa viimeistään junahenkilökunnalta junasta. VR:n lähiliikenteessä lippu tulee ostaa ennen junaan nousua.

Vaikka matkustajalla on lippu, voidaan hänet poistaa junasta, jos hän vaarantaa liikennöinnin tai muiden matkustajien turvallisuuden tai jos hän häiritsee muita matkustajia.

 

1.1. Lippu VR:n kaukoliikenteessä

VR:n kaukoliikenne käsittää koko Suomen rataverkossa tehtävät matkat InterCity-, Pendolino-, pika- ja taajamajunissa. Asiakkaan tulee valita aina istuma- tai makuupaikka yksittäisten ja sarjalippujen kohdalla lukuun ottamatta taajamajunia ja linja-autoja.

Lippu oikeuttaa matkaan lippuun merkityssä junassa, matkustusluokassa ja paikalla. Kaukoliikenteen kausilipulla matkustettaessa matkustaja voi valita vapaan paikan lippuun merkityssä matkustusluokassa ilman paikanvarausta. Tietyissä junavuoroissa VR voi tarjota kiintiöpaikkoja kausilipulla matkustaville. VR:n junahenkilökunta saattaa poikkeustapauksessa osoittaa matkustajalle muun kuin lipussa merkityn tai matkustajan valitseman paikan.

Makuupaikkalipun haltijan tulee olla lippuun merkityssä makuuhytissä lipuntarkastuksen aikana. Mikäli makuupaikan haltija ei ole paikalla lipuntarkastuksen aikana, on junahenkilökunnalla oikeus myydä paikka toiselle matkustajalle.

Jos asiakas haluaa vaihtaa lipun eri päivälle tai kellonajalle, VR peruu alkuperäisen ja myy uuden lipun. Mikäli lippu on lukukelvoton tai vahingoittunut, VR voi kieltäytyä lipun vaihdosta tai peruuttamisesta.
 

1.2. Lippu VR:n lähiliikenteessä

VR:n lähiliikenne kattaa alueet Helsingistä Lahteen ja Nokialle linjatunnuksellisilla lähiliikenteen junilla. VR:n lähiliikenteen lipulla ei voi matkustaa VR:n kaukoliikenteen junissa.

Lippu tulee ostaa ennen junaan nousua. Lipun voimassaolon aikana matkustaja voi vaihtaa junaa. Vaihto tulee tehdä lipun voimassaoloajan sisällä. Lipulla saa matkustaa lippuun merkittyyn määränpäähän saakka, vaikka lipun voimassaolo ehtisi päättyä ennen perille saapumista. 

Paperille tulostettu kerta- ja sarjalippu tulee leimata junan leimauslaitteessa heti junaan nousemisen jälkeen. Digitaalisen sarjalipun matka on otettava käyttöön ennen junaan nousua. Digitaalisen kertalipun on oltava voimassa junaan noustaessa.

 

1.3. Lipun tarkastaminen

VR:n junahenkilökunta ja lipuntarkastaja voivat tarkastaa liput junassa.

Matkustajan tulee esittää lippu junan lipuntarkastuksessa. Junaa vaihdettaessa lippu tulee esittää myös vaihdon jälkeen. Lippu on säilytettävä määränpäässä poistumiseen saakka.

Jos matkustajalla ei ole esittää kelpaavaa lippua, eikä hän VR:n junahenkilökunnan lipuntarkastuksen yhteydessä osta lippua, katsotaan hänet liputtomaksi matkustajaksi. Liputon matkustaja voidaan poistaa junasta.

Lipuntarkastajalla on oikeus määrätä tarkastusmaksu ilman asianmukaista ja voimassaolevaa lippua matkustavalle. Lisäksi lipuntarkastajalla on oikeus periä kertalipun hinta.

 

1.4. Alennukset

Matkustajalla on oltava mukanaan voimassa oleva ja alennukseen oikeuttava todistus koko matkan ajan.

Alennuslipulla matkustettaessa alennusoikeus tulee osoittaa lipuntarkastuksessa VR:n edellyttämällä tavalla. Muutoin katsotaan, että lippu ei ole voimassa ja matkustajan tulee ostaa täysihintainen lippu. Alennusta ei saa jälkikäteen.

 

2. Matkatavarat, lemmikit ja yksin matkustavat lapset

2.1. Yksin matkustavat lapset

Alaikäiset lapset matkustavat junassa yksin vanhempien vastuulla. Konduktöörillä ei ole velvollisuutta huolehtia lapsista matkan aikana.

 

2.2. Matkatavarat

Matkustaja voi kuljettaa mukanaan käsimatkatavarana kaksi matkatavaraa sekä käsilaukun, repun tai näihin verrattavan esineen.Matkustaja vastaa itse käsimatkatavaroistaan ja niiden valvonnasta. VR toimittaa löytötavarat löytötavaratoimistoon.

Käsimatkatavarat eivät saa haitata muita matkustajia tai raideliikennettä, eivätkä aiheuttaa vahinkoa esimerkiksi muille matkustajille tai matkatavaroille. Jos matkustaja toimii edellä mainitun vastaisesti, on junahenkilökunnalla oikeus kieltäytyä ottamasta käsimatkatavaraa junaan.

Matkustaja vastaa yleisten vahingonkorvaussäännösten mukaisesti käsimatkatavaransa aiheuttamasta vahingosta. Tämä koskee myös tilannetta, jolloin käsimatkatavara on sijoitettu siten, että matkustaja ei voi sitä välittömästi valvoa. VR ei vastaa käsimatkatavaran vahingoittumisesta tai katoamisesta aiheutuneesta vahingosta, ellei se johdu VR:n tai sen henkilökunnan tuottamuksesta tai raideliikennevastuulain tarkoittamasta perusteesta.

Lapsiperheiden mukana olevat lastenvaunut ja liikkumisesteisten matkustajien käytössä olevat apuvälineet voi kuljettaa junassa ilmaiseksi.

Vaarallisten aineiden kuljetukseen sovelletaan lakia ja asetusta vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautateillä. Käsimatkatavarana saa kuljettaa pieniä määriä vaarallisia aineita, jos ne on pakattu vähittäismyyntiä varten ja tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön tai vapaa-ajan- ja urheiluharrastuksiin, eivätkä ne aiheuta haittaa tai vahinkoa muille matkustajille tai VR:lle.

Ampuma-aseita voi kuljettaa junissa käsimatkatavarana ampuma-aselain mukaisesti, lataamattomana ja suojuksessa.

Polkupyöriä voi kuljettaa niille varatuilla paikoilla junissa, joissa on matkatavaravaunu tai tilat polkupyörän kuljettamiseen. InterCity-junissa paikka varataan etukäteen. Pendolino-junissa ei ole polkupyörän kuljetusmahdollisuutta.

Polkupyörän peräkärryjä kuljetetaan tyhjänä ja niistä peritään polkupyörämaksu.

Tilaa vieviä tavaroita voi kuljettaa matkatavarana yöjunien erillisessä matkatavaratilassa. Tällöin matkatavarasta peritään matkatavaramaksu. Asiakkaan tulee varmistaa kuljettamismahdollisuus ennen matkalle lähtöä. Matkustajan tulee itse huolehtia matkatavaran toimittaminen junaan, siirrot junanvaihdon yhteydessä sekä nouto junasta määränpäässä. Matkatavaroiden tulee olla kooltaan, painoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne voidaan kuljettaa aiheuttamatta vaaraa, vahinkoa tai tarpeetonta haittaa.

 

2.3. Lemmikit

Lemmikkieläimiä voi ottaa mukaan niille varatuille paikoille. Jos lemmikkiä kuljetetaan istumapaikalla on matkustajan suojattava istuin. Lemmikin (ja opas-, avustaja- ja kuulokoiran) kanssa voi matkustaa makuuvaunuissa oman seurueen käyttöön kokonaan varatuissa lemmikkihyteissä. Muut lemmikit kuin koirat tulee kuljettaa kuljetuslaatikossa.

Lähiliikenteen junissa lemmikkejä voi kuljettaa maksutta lemmikkiosastossa. Kaukoliikenteen junissa matkustajan mukanaan kuljettamista lemmikeistä peritään lemmikkimaksu.

Matkustajan tulee huolehtia lemmikistään koko matkan ajan. Lemmikki ei voi matkustaa yksin.

 

3. Vammaiset matkustajat

Asiakkaan tulee varmistaa vammaispalveluiden saatavuus ennen matkalle lähtöä. VR tarjoaa avustamispalvelua asemilla, joilla on avustamispiste. Tiedot näistä asemista saa www.vr.fi -sivustolta, VR asiakaspalvelusta ja asemien lipunmyyntitoimistoista. Avustamispalvelu on tilattava viimeistään 36 tuntia ennen junan aikataulunmukaista lähtöaikaa. Vammaisen matkustajan käytössä olevat apuvälineet kuljetetaan junissa maksutta.

Vammaisen matkustajan saattaja voi matkustaa maksutta avustettavan kanssa. Saattajalla tulee olla valmiudet auttaa vammaismatkustajaa koko matkan aikana. Saattajan tulee olla täysi-ikäinen. Pyörätuolilla liikkuva ei tarvitse erillistä todistusta saattajalle. Muissa tapauksissa oikeus maksuttomaan saattajaan pitää voida todistaa. VR:n kaukoliikenteessä vammaisen matkustajan ja saattajan liput on ostettava samalla kertaa. VR:n lähiliikenteessä saatettavalla pitää olla matkaan oikeuttava lippu.

Opas-, avustaja- ja kuulokoiran kanssa suosittelemme matkustamista kaukoliikenteen junissa palveluvaunussa. VR:n lähiliikenteessä voi opas-, avustaja- tai kuulokoiran kanssa matkustaa kaikissa matkustajaosastoissa. Yöjunissa matkustaminen on mahdollista ainoastaan kokonaan omaan käyttöön varatuissa lemmikkihyteissä ja esteettömässä makuuhytissä. Opas-, avustaja- tai kuulokoirasta ei peritä erillistä maksua.

 

4. Myöhästymistilanteet

VR:n junien kulkutiedot tallentuvat Väyläviraston ylläpitämään järjestelmään ja korvaukset perustuvat järjestelmästä saataviin tietoihin.

VR:ltä voi hakea korvausta junamatkan viivästyessä. Viivästymiskorvausta koskevat säännöt on eritelty erikseen kauko- ja lähiliikenteen osalta.

Tämän lisäksi VR:ltä voi hakea korvausta viivästymisen aiheuttamista vahingoista 5 000 euroon saakka rautatiekuljetuslain perusteella.

 

4.1. VR:n Kaukoliikenne

4.1.1. Korvaus tai uudelleenreititys

Jos junavuoro perutaan tai on odotettavissa, että lipussa mainittuun määränpäähän saavutaan yli 60 minuuttia myöhässä, matkustaja voi:

 1. vaatia lipun hinnan palauttamista tekemättä jääneestä matkasta ja / tai siitä osasta matkaa, joka on tehty, mutta joka ei täytä enää tarkoitustaan sekä mahdollisesta paluumatkasta

 2. jatkaa matkaansa samaa tai muuta reittiä niin aikaisin kuin mahdollista vastaavilla ehdoilla

 3. jatkaa matkaansa samaa tai muuta reittiä sopivana myöhempänä ajankohtana vastaavilla ehdoilla.

Kohdissa 2 ja 3 matkustajalla on oikeus kohdassa 4.1.2. määriteltyyn viivästyskorvaukseen. Kohdassa 3 matkustajalla ei kuitenkaan ole oikeutta viivästyskorvaukseen alkuperäisen junavuoron viivästymisestä.

Jos myöhästyminen on kestoltaan vähintään 60 minuuttia, VR:n on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiin toimiin matkustajan auttamiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että mahdollisuuksien mukaan ja odotusajan pituus huomioon ottaen matkustajan tulee junamatkan aikana saada juomaa ja ruokaa. Tarvittaessa hänelle tulee järjestää vaihtoehtoinen kuljetus.

Jos matkan ei voida edellyttää jatkuvan samana päivänä, VR hankkii kohtuullisen majoituksen ja sinne tarvittavan kuljetuksen

VR voi tarjota myös vaihtoehtoisen kuljetuksen (bussi, taksi, jne.).

 

4.1.2. Korvauksen määrä

Jos matkustaja saapuu junalipussa mainittuun määränpäähän vähintään 60 minuuttia myöhässä, on hänellä oikeus saada VR:ltä korvauksena 25 % junalipun hinnasta. Jos viivästys on vähintään 120 minuuttia, on matkustajalla oikeus saada korvauksena 50 % junalipun hinnasta. Korvaussummaan eivät kuulu lisäpalveluihin (esim. paikkaan liittyvät lisämaksut, lemmikki, polkupyörä) liittyvät maksut.

Autojen kuormauksen ja purkamisen mahdollinen viivästyminen ei kuulu myöhästymiskorvauksen piiriin.

 

4.1.3. Myöhästymistodistus

Myöhässä olevan junan henkilökunta antaa pyydettäessä matkustajalle todistuksen myöhästymisestä korvaushakemusta varten.

 

4.2. Korvaus kausilipulla matkustaville VR:n lähiliikenteen myöhästymistilanteessa

VR:n lähiliikenteessä seurataan junien täsmällisyyttä ja liikennöintiä kalenterikuukausittain.  

Mikäli VR:n lähiliikenteessä yhden kalenterikuukauden aikana yli 10 %:ssa junatarjonnasta junavuoroja peruutetaan tai junavuorot ovat yli 10 minuuttia myöhässä, VR myöntää VR:n lähiliikenteen kausilipuilla edellä mainittuna aikana matkustaneelle matkustajalle korvauksen seuraavasti:

 1. 14–30 päivän lippu: mikäli yksikin kausilipun voimassaolon päivä osuu sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana yli 10 %:ssa junatarjonnasta junavuoroja peruutetaan tai ne ovat yli 10 minuuttia myöhässä, on matkustaja oikeutettu 20 %:n korvaukseen kyseisen 14–30 päivän lipun hinnasta

 2. 31–365 päivän lippu: mikäli yksikin kausilipun voimassaolon päivä osuu sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana yli 10 %:ssa junatarjonnasta junavuoroja peruutetaan tai ne ovat yli 10 minuuttia myöhässä, on matkustaja oikeutettu 20 %:n korvaukseen 30 päivän lipun hinnasta (myöhästymiset kohdistuvat yhteen kalenterikuukauteen, joten korvausta ei makseta pidemmältä ajalta eikä kalenterikuukauteen kohdistuvista myöhästymisistä saa korvausta kuin kerran).

 

4.3. Korvaus viivästyksen aiheuttamasta vahingosta

VR on velvollinen korvaamaan matkustajalle junavuoron viivästyksestä, peruuttamisesta tai aikataulussa ilmoitetulla liikennepaikalla pysähtymättä jättämisestä aiheutuneen vahingon, kuitenkin enintään 5 000 euroa matkustajaa kohden. Korvausvelvollisuutta ei kuitenkaan ole sellaisen viivästyksen johdosta, johon matkustajan voidaan kuljetuksen luonteen, sääolosuhteiden, kuljetusvälineen vaihtoon tarvittavan ajan tai muiden kuljetukseen liittyvien olosuhteiden vuoksi kohtuudella edellyttää varautuneen.

Korvausvelvollisuudesta vapautuminen edellyttää, että VR näyttää ryhtyneensä kaikkiin kohtuudella vaadittaviin toimenpiteisiin vahingon välttämiseksi.

 

5. Yleiset säännöt liittyen korvauksiin ja vahinkotilanteisiin

5.1. Elämäntilanteiden muutoksissa ja sairaalahoidon tai pitkäaikaisen sairauden johdosta annettava korvaus.

Jos matkustaja jää työttömäksi, tulee työkyvyttömäksi, sairastuu tai asuin-, työ- tai opiskelupaikka vaihtuu siten, että kausilippu jää tarpeettomaksi, tai jos matkustaja saa vapaalipun, korvataan kausilipun jäljellä oleva kausi. Hyvitystä voi hakea siltä ajanjaksolta, jolla lippua ei ole käytetty.

Korvauksen saa hakemuksesta siitä päivästä lukien, kun matkustajan edellä mainittu tarve lipulle on todistetusti päättynyt. Muissa kuin sairaustapauksissa korvausta ei makseta takautuvasti.

Korvauksesta vähennetään kohtuulliset hallinnolliset kustannukset (10 €).

Sarjalippujen käyttämättä jääneitä matkoja ei korvata.

 

5.2. Henkilövahingot

VR maksaa henkilövahinkotilanteissa lain edellyttämät ennakkomaksut matkustajille tai heihin taloudellisessa riippuvuussuhteessa oleville henkilöille välittömiin taloudellisiin tarpeisiin ja suhteessa aiheutuneeseen vahinkoon. VR on vastuussa henkilövahingon täydestä määrästä.

Kuolemantapauksessa maksetaan ennakolta 21 000 euroa matkustajaa kohti. Loukkaantumistapauksissa maksetaan ennakolta asiaankuuluvat ja oikeutetut korvaukset, kuitenkin enintään 21 000 euroa matkustajaa kohti.

Ennakkomaksut eivät tarkoita vastuun myöntämistä ja ne lasketaan osaksi kokonaiskorvaussummaa. Ennakkomaksut voidaan vaatia palautettavaksi, jos menetys tai vahinko on seurausta matkustajan tuottamuksellisesta tai tahallisesta toiminnasta, tai jos maksun vastaanottajalla ei ollut oikeutta ottaa vastaan korvausta.

VR:n on pyynnöstä kohtuullisissa määrin avustettava henkilövahinkoja koskevien korvausvaatimusten tekemisessä kolmansia osapuolia vastaan. Avustaminen ei voi olla ristiriidassa VR:n intressien kanssa.

Korvausta henkilövahingoista on vaadittava VR:ltä kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vahinkoa kärsinyt on saanut tietää vahingosta tai hänen olisi pitänyt siitä tietää. Korvausta on kuitenkin vaadittava viimeistään kymmenen vuoden kuluessa vahingon tapahtumisesta.

 

5.3. Omaisuuden häviäminen ja vahingoittuminen

VR on raideliikennevastuulain nojalla vastuussa matkustajan vaatteiden, mukana olleiden matkatavaroiden ja eläinten täydestä arvosta niiden vahingoittuessa.

Matkustajan on ilmoitettava VR:lle matkatavaran vahingoittumisesta tai katoamisesta kirjattua matkatavaraa vastaanotettaessa, jos hän havaitsee matkatavaraa vastaanottaessaan vahingoittumisen tai katoamisen. Muussa tapauksessa asiakkaan on tehtävä ilmoitus kohtuullisen ajan kuluessa matkatavaran vastaanottamisesta.

Oikeus korvaukseen menetetään, jollei vahingonkorvausvaatimusta esitetä kirjallisesti VR:lle vuoden kuluessa tai jos vahinko on aiheutunut VR:n tai sen vastuulla olevan toimijan tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta kolmen vuoden kuluessa.

VR:n on kuukauden kuluessa annettava vastaus tai ilmoitettava matkustajalle, mihin päivään mennessä vastausta voidaan odottaa.

 

5.4. Korvausten hakeminen ja käsittelyaika

Lomake korvauksen hakemista varten löytyy vr.fi-sivustolta. Korvauspyynnön voi tehdä myös lipunmyyntitoimistossa tai soittamalla maksuttomaan palvelunumeroon, josta asiakkaalle lähetetään paperinen korvaushakemuslomake.

Hakemukset käsitellään mahdollisimman nopeasti ja pääsääntöisesti viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta.

VR maksaa korvaukset pankkitilille tai hyvityssetelien muodossa. Hyvitysseteleitä voi käyttää VR:n myymien palveluiden ostoon.

Alle neljän euron summia ei makseta.

 

6. Sovellettava lainsäädäntö

Rautateillä tapahtuvaa matkustajaliikennettä säätelevät seuraavat lait ja säädökset: a. Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetus (EY) No 1371/2007 rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (Rautatievastuuasetus)

b. CIV-sopimus – COTIFin (kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva yleissopimus) liite A (CIV).

c. kansallinen lainsäädäntö, silloin kun sitä voidaan soveltaa tai sen soveltamisesta on sovittu, mm.

 • rautatiekuljetuslaki (1119/2000)

 • raideliikennevastuulaki (113/1999)

 • laki järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä (472/1977)

 • laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta (469/1979)

 • laki vaarallisten aineiden kuljettamisesta (719/1994)

 • asetus vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautateillä (195/2002)

 • ampuma-aselaki (1/1998). 

Kuluttajalla on oikeus saattaa junamatkaa koskeva erimielisyys kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Lisätietoja kuluttajariita.fi.