Kuljetusehdot

24.11.2017

1. Lainsäädännöllinen perusta

Rautateillä tapahtuvaa matkustajaliikennettä säätelevät seuraavat lait ja säädökset: a. Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetus (EY) No 1371/2007 rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (Rautatievastuuasetus) c. CIV-sopimus – COTIFin (kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva yleissopimus) liite A (CIV). b. kansallinen lainsäädäntö, silloin kun sitä voidaan soveltaa tai sen soveltamisesta on sovittu, mm.

 • rautatiekuljetuslaki (1119/2000)

 • raideliikennevastuulaki (113/1999)

 • laki järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä (472/1977)

 • laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta (469/1979)

 • laki vaarallisten aineiden kuljettamisesta (719/1994)

 • asetus vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautateillä (195/2002)

 • ampuma-aselaki (1/1998).

 

2. Yleistä kuljetusehdoista

Näitä VR-Yhtymä Oy:n Matkustajaliikenteen (jäljempänä VR) kuljetusehtoja sovelletaan Matkustajaliikenteen järjestämiin rautatiematkoihin ja -palveluihin Suomessa.

Nämä kuljetusehdot, jotka määrittelevät rautatieyritysten ja niiden asiakkaiden oikeudet ja velvoitteet, muodostuvat EU:n Rautatievastuuasetuksen mukaisista kuljetusehdoista sekä niitä täydentävistä VR:n Lisäehdoista siltä osin kun kansainväliset ehdot sallivat poikkeuksia.

Suomen ja Venäjän välillä tapahtuvaan matkustajaliikenteeseen sovelletaan kuitenkin, mitä kyseisestä liikenteestä on erikseen säädetty tai sovittu (Suomen tasavallan ja Venäjän federaation sopimat rautatieyhdysliikenteen kuljetusehdot (77/2007) ja VR-Yhtymä Oy:n, Venäjän rautateiden (RZD) ja Venäjän rautateiden kaukoliikenneosakeyhtiön (FPK) keskenään sopimat Matkustajaliikenteen kaupalliset ehdot).

Kuljetusehdot tulevat voimaan 14.8.2017ja ovat voimassa toistaiseksi. Niillä korvataan 14.6.2017 alkaen voimassa olleet VR-Yhtymä Oy:n Matkustajaliikenteen kuljetusehdot. Kuljetusehtoja on saatavissa palveluasemien lipunmyynneistä, R-kioskeista, junalippuja myyvistä matkatoimistoista ja vr.fi-sivustolta.

VR:n kotimaan matkustajaliikenne jakautuu kaukoliikenteeseen ja lähiliikenteeseen.

Kattavat tiedot Matkustajaliikenteestä löytyvät vr.fi-sivustolta. Vr.fi-sivusto sisältää tiedot matkustajaliikenteen aikatauluista, junista ja niiden palveluista, lippujen hinnoista, asemista sekä oheis- ja lisäpalveluista. Samassa osoitteessa toimivan VR:n verkkokaupan kautta voi ostaa yleisimpiä junalippuja. Yleisimpiä junalippuja voi ostaa tai varata myös VR Asiakaspalvelusta puhelimitse, ostokset voi maksaa Debit- tai Credit-korteilla. Tietoa VR:n palveluista saa myös VR palveluasemilta, VR Asiakaspalvelusta sekä matkatoimistoista ja jälleenmyyjiltä.

 

3. Kuljetussopimus

Kuljetussopimuksen mukaisesti sen toteuttamiseen osallistuvan rautatieyrityksen (VR) on kuljetettava matkustaja lähtöasemalta määräasemalle. Kuljetussopimus vahvistetaan lipulla, joka on joko paperilippu tai sähköinen lippu, ks. kappale 4. Lippu on osoitus kuljetussopimuksen solmimisesta ja sisällöstä. Yksi lippu edustaa yhtä kuljetussopimusta lukuun ottamatta lippuja, jotka on myyty samassa paikassa samalle matkalle useammalle eri henkilölle. Useampi sähköinen lippu muodostaa yhden kuljetussopimuksen, mikäli liput on yhdistetty sähköisellä menetelmällä.

Siirtyminen rautatieasemien välillä esimerkiksi muulla liikennemuodolla (bussi, raitiovaunu, metro jne.) tai jalan ei ole osa kuljetussopimusta, ja se toteutetaan kyseiseen liikennemuotoon sovellettavan lain mukaisesti.

Lisäehdot

Junamatkan katsotaan alkavan, kun

 1. matkustaja on noussut junaan

 2. matkustaja on noussut VR:n kanssa tehdyn sopimuksen nojalla matkustajia kuljettavaan muuhun kuljetusvälineeseen

 3. tai matkustaja on siirtynyt laiturialueelle, jolla liikkumisessa edellytetään voimassa olevaa lippua.

 

Matkan katsotaan päättyvän, kun matkustaja on poistunut junasta tai kohdassa 2 tarkoitetusta kuljetusvälineestä.

Rautatiekuljetukseen välittömästi liittyvästä muusta kuljetuksesta VR vastaa vain, jos se on VR:n järjestämää.

 

4. Liput ja varaukset

4.1. Yleistä

Rautatieyritys (VR) määrittelee lippujen ulkoasun sekä kielet ja merkit, joilla ne painetaan ja täytetään. E-lipun sisältämät tiedot voidaan muuntaa luettavaan muotoon.

Junalipussa mainitaan rautatieyritys (VR), lipun myöntäjä, reitti, kuljetusmaksu, lipun voimassaoloaika, ja tarvittaessa matkustajan nimi, matkustuspäivä ja junan numero.

Lisäehdoissa määritellään olosuhteet, joissa lipun varaaminen on vapaaehtoista tai pakollista sekä alennusehdot (esim. lapset, ryhmät, jne.).

Lisäehdot

A Yleistä

Junien aikataulut ja käytettävä kalusto saattavat muuttua lipun ostamisen ja matkustajan matkan välisenä aikana. Osa lipuista edellyttää yhteystietojen antamista lipun ostamisen yhteydessä, jotta mahdollisista muutoksista voitaisiin ilmoittaa matkustajalle.

Matkustajan tulee itse huolehtia, että hänellä on voimassa oleva, VR:n hyväksymä tai alkuperäinen ja oikein leimattu lippu koko junamatkalle. Matkustajan tulee itse huolehtia, että hänellä on alennukseen oikeuttava todistus voimassa koko matkan ajan. Alennuslipulla matkustettaessa tulee alennusoikeus osoittaa VR:n edellyttämällä tavalla junassa lipuntarkastuksessa. Jos alennusoikeutta ei voida osoittaa tai se osoitetaan vanhentuneella alennuskortilla, tulee matkustajan ostaa täysihintainen junalippu. Alennusta ei saa jälkikäteen.

Kaukoliikenteessä matkustajan tulee esittää lippunsa heti ensimmäisessä lipuntarkastuksessa konduktöörille. Vastaavasti matkustajan on esitettävä lippu junan vaihdon jälkeen heti ensimmäisessä lipuntarkastuksessa.

VR Lähiliikenteen junalippu tulee ostaa ennen junaan nousua. Paperille tulostetut yksittäiset junaliput ja sarjaliput tulee matkustajan itse leimata junassa olevassa leimauslaitteessa heti junaan noustuaan. Kun kaukoliikenteen junamatka alkaa lähijunalla tai kun matkustetaan kaukoliikenteen sarja- tai kausilipuilla lähiliikenteen junissa, on itsetulostettu lippu tai mobiililippu pyydettäessä esitettävä junahenkilökunnalle.

Mikäli matkustaja ostaa kaukoliikenteen lipun junassa, se on ostettava välittömästi matkan alettua junahenkilökunnalta. Kaukoliikenteen junassa ostettuun lippuun ei saa istumapaikkaa, ja makuupaikan ostaminen on mahdollista varaustilanteen niin salliessa.

Henkilökohtaista junalippua saa käyttää vain lipussa nimetty matkustaja. Tällöin matkustajan on varauduttava esittämään virallinen henkilöllisyystodistus.

Ennen junaan nousua ostetussa junalipussa istuma- tai makuupaikka on merkitty lippuun. Poikkeustapauksissa junahenkilökunta voi osoittaa matkustajalle muun kuin lipussa mainitun paikan. Mikäli makuupaikan haltija ei ole paikalla lipuntarkastuksen aikana, on junahenkilökunnalla oikeus myydä paikka toiselle matkustajalle.

Kaukoliikenteen yksittäinen junalippu ja sarjalipun matka kelpaa vain lippuun merkityssä junassa. Voimassa oleva kaukoliikenteen kausilippu oikeuttaa matkustajan valitsemaan käyttöönsä yhden vapaana olevan paikan lipun osoittamasta matkustusluokasta.

Lähiliikenteen yksittäisellä junalipulla, sarja- tai kausilipuilla ei voi matkustaa kaukoliikenteen junissa.

Jos matkustajalla ei ole esittää kelpaavaa lippua eikä hän VR:n lipuntarkastuksen yhteydessä osta lippua, katsotaan hänet liputtomaksi matkustajaksi. Liputon matkustaja voidaan poistaa junasta.

Helsingin seudun liikenteen matkalipuntarkastajilla on oikeus tarkastaa junaliput ja määrätä ilman lippua junassa oleva matkustaja maksamaan tarkastusmaksun ja ostamaan junalipun, sekä tarvittaessa poistaa liputon matkustaja junasta.

B VR:llä myytävät liput

VR myy junalippuja kotimaan kaukoliikenteen ja lähiliikenteen sekä Suomen ja Venäjän välisen liikenteen juniin sekä Interrail- ja Eurail- korttituotteita.

Kotimaan kaukoliikenteen juniin on myynnissä:

 • Yksittäisiä junalippuja

 • Kausi- ja sarjalippuja

 • Ryhmälippuja

 • Autonkuljetuspaketti

Yksittäisen matkan junalippu ja sarjalipun matka on voimassa lippuun merkityllä junavuorolla.

Yksittäisien matkojen junalippuja, kausi- ja sarjalippuja myydään myös eri matkustajaryhmille alennettuun hintaan VR:n alennusehtojen mukaisesti. Junalipuista, eri matkustajaryhmien oikeudesta alennukseen ja junatyypeistä saa lisätietoa vr.fi -sivustolta.

Junalipputositteita ovat:

 • Junalippu

 • Itsetulostettu lippu

 • Mobiililippu

 • Interrail- ja Eurail- kortti

Lähiliikenteen juniin on myynnissä yksittäisiä junalippuja, sarjalippuja ja kausilippuja. Lähiliikenteen yksittäisellä junalipulla voi matkustaa sen voimassaoloaikana lippuun merkityllä reitillä lähtö- ja määräaseman määrittämässä suunnassa tai lippuun merkityillä vyöhykkeillä. Lähiliikenteen sarja- ja kausilipulla voi matkustaa sen voimassaoloaikana lippuun merkityllä reitillä molemmissa suunnissa. Lähiliikenteessä myydään yksittäisiä junalippuja sekä sarja- ja kausilippuja alennettuun hintaan VR:n alennusehtojen mukaisesti.

Helsingin seudun liikenteen lipuista tietoa löytyy Helsingin seudun liikenteeltä ja sen Internet-sivuilta.

Suomi–Venäjä-liikenteen junien lippuihin sovelletaan VR:n ja RZD:n määrittelemiä kaupallisia ehtoja. Suomi–Venäjä-liikenteen lippuehdot löytyvät vr.fi-sivustolta.

Interrail- ja Eurail- korteilla matkustamiseen sovelletaan erillisiä ehtoja, jotka löytyvät kortin oston yhteydessä annettavasta Interrail- tai Eurail- oppaasta. Lisätietoja Interrail- ja Eurail- kortilla matkustamisesta löytyy vr.fi -sivustolta.

4.2. Lipun ostaminen, maksaminen ja takaisinmaksu

Lippuja myydään rautatieyrityksen (VR) tai sen valtuuttamien jälleenmyyjien myyntipisteissä. Jos muut rautatieyritykset tai jälleenmyyjät (esim. matkatoimistot) myyvät lippuja, mutta eivät osallistu kuljetussopimuksen toteuttamiseen, ne toimivat tällöin yrityksen edustajina eivätkä ota kuljetussopimuksesta seuraavaa vastuuta.

Lippujen peruuttamista tai muuttamista koskevat ehdot - paitsi junavuoron peruuttamiseen tai myöhästymiseen liittyvät tapaukset - määritellään VR:n lippuehdoissa, joissa ilmoitetaan kaikki suoritettavat maksut. Kyseiset lippuehdot ovat katsottavissa vr.fi-sivustolta.

Lipun vaihtamista pidetään alkuperäisen kuljetussopimuksen purkamisena ja uuden solmimisena. Lippujen peruuttamisesta tai muuttamisesta rautatieyritys voi kieltäytyä, jos lippu on lukukelvoton tai vahingoittunut. Kuljetusmaksun palauttamiset tehdään samalla menetelmällä kuin lipun maksaminenkin tai soveltuvissa määrin arvosetelillä.

Lisäehdot

A Ostaminen ja maksaminen

VR:n junalippuja voi ostaa VR palveluasemilta, VR Asiakaspalvelusta, VR lippuautomaateista, VR verkkokaupasta, VR mobiilisovelluksista, VR:n junalippuja myyvistä matkatoimistoista, jälleenmyyjiltä ja kaukoliikenteen junahenkilökunnalta. Lippuja voi varata VR palveluasemilta, matkatoimistoista tai VR Asiakaspalvelusta, ja ennakkoon varatut liput voi lunastaa VR palveluasemien lipunmyynnistä, R-kioskilta tai VR lippuautomaatista. Myynnissä oleva lippuvalikoima ja maksuvälineet vaihtelevat ostopaikan mukaan.

Maksuvälineet ovat:

 • käteinen

 • Debit/Credit -kortit

Kunkin ostopaikan lippuvalikoiman, palvelumaksut ja siellä kelpaavat maksuvälineet voi tarkistaa vr.fi-sivustolta.

Kaikki ennakkoon varatut paikat ja liput, joita ei ole määräaikaan mennessä maksettu tai lunastettu, peruuntuvat automaattisesti. Matkustajan tulee tarkastaa ostamansa liput ja tehdä mahdolliset huomautukset välittömästi lipun oston yhteydessä.

Autonkuljetuspaketin voi varata tai ostaa palveluaseman lipunmyynnistä, VR Asiakaspalvelusta tai matkatoimistosta autonkuljetusehtojen mukaisesti. Autonkuljetusehdot löytyvät vr.fi- sivustolta.

Suomen ja Venäjän välisen yhdysliikenteen lippuja voi ostaa tai varata VR palveluasemilta ja VR Asiakaspalvelusta, VR lippuautomaateista, VR verkkokaupasta ja VR:n junalippuja myyvistä matkatoimistoista.

Kansainvälisen liikenteen Interrail- ja Eurail- kortteja voi ostaa VR palveluasemilta.

B Muutokset ja peruutukset

Lippujen muutos- ja peruutusehdot ovat lippukohtaisia. Junalippujen peruutus- ja muutosehtoihin voi tutustua vr.fi -sivustolta.

Muutoksista ja peruutuksista peritään muutosmaksu. Lisätietoa löytyy vr.fi-sivustolta.

Autonkuljetuksen muutos- ja peruutus ehdot voi tarkistaa autonkuljetusehdoista, jotka löytyvät vr.fi- sivustolta.

Kadonneilla, turmeltuneilla tai osittain käytetyillä junalipuilla ei ole muutos- tai peruutusoikeutta.

 

5. Matkustajan velvollisuudet

5.1. Ennen matkaa

Matkustajan on maksettava kuljetusmaksut ennakkoon ja varmistettava, että liput on myönnetty hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti.

Lippu ei ole voimassa, jos

 • matkustaja ei ole leimannut lippuaan asianmukaisesti tai ottanut sarjalippuaan käyttöön

 • lippua on muunneltu myöntämisen jälkeen

 • se on väärennetty

 • matkustajalla ei ole voimassaolevaa alennuskorttia tai todistusta

Jos itsetulostetun lipun tai mobiililipun sähköinen tieto tai turvasertifikaatti ei ole luettavissa, matkustajan on ostettava uusi lippu. Matkustajan on lähetettävä vaurioitunut itsetulostettu lippu tai mobiililippu lipun myöntäjälle maksun palautusta varten.

Lisäehdot määrittelevät, voivatko lapset matkustaa yksin ja millä ehdoin.

Vammaisten tai liikuntarajoitteisten matkustajien on ilmoitettava avun tarpeesta vähintään 48 tuntia etukäteen. Heidän on noudatettava rautatieyrityksen (VR) antamia ohjeita saadakseen tarjolla olevaa apua. Tarvittaessa rautatieyritys (VR) voi hyväksyä lyhempiä ilmoitusaikoja.

Lisäehdot

A Yksin matkustavat lapset

Alaikäiset lapset matkustavat junassa yksin vanhempien vastuulla. Konduktöörillä ei ole velvollisuutta huolehtia lapsista matkan aikana.

B Vammaismatkustajat

VR tarjoaa vammaisille matkustajille esteetöntä liikkumista matkan eri vaiheissa olemassa olevien mahdollisuuksien mukaan. Eri junatyypeissä on tarjolla vammaispalveluita, jotka helpottavat mm. liikunta- ja näkövammaisten kulkua. Matkustajan tulee varmistaa vammaispalveluiden saatavuus ennen matkalle lähtöä mm. aikatauluista, vr.fi -sivustolta, VR palveluasemilta tai VR Asiakaspalvelusta. Mikäli pyörätuolissa liikkuva asiakas haluaa käyttää muita kuin vammaispalveluilla varustettuja junia, hänellä tulee olla junaan ja junasta siirtymisestä huolehtiva oma avustaja.

Näkö- ja liikuntavammaisen avustaja voi matkustaa maksutta avustettavan kanssa. Kaukoliikenteen juniin näkö- tai liikuntavammaisen matkustajan sekä avustajan liput on ostettava samalla kertaa. Rautatievastuuasetuksen mukaisesti vammaisella matkustajalla on oikeus avustuspalveluun VR:n palveluasemilla. Palvelu tulee varata VR Asiakaspalvelusta tai palveluasemalta viimeistään 48 tuntia ennen matkalle lähtöä. Avustamispalveluun voi tutustua vr.fi-sivuilla kohdissa Vammaispalvelut sekä Rautatievastuuasetus.

Opas- ja avustajakoirien kanssa voi matkustaa kaukoliikenteen päiväjunissa lemmikkiosastojen lisäksi myös lemmikkipaikkojen viereisillä paikoilla ja palveluvaunujen vammaispaikoilla sekä lähiliikenteen junissa kaikissa matkustajaosastoissa. Opas- ja avustajakoirista ei peritä erillistä maksua paitsi siinä tapauksessa, että opastettavalla on maksuttomaan lippuun oikeutettu saattaja. Makuuvaunuissa opas- tai avustajakoiran kanssa voi matkustaa vain oman seurueen käyttöön kokonaan varatuissa päätyhyteissä.

5.2. Matkan aikana

Matkustajan tulee nousta junaan ennen aikataulussa ilmoitettua lähtöaikaa, jotta juna pääsee lähtemään täsmällisesti. Jos hän ei nouse junaan ennen lähtöaikaa, ei pääsyä junaan voida enää taata.

Matkustajalla on oltava voimassa oleva rautatieyrityksen (VR) hyväksymä tai alkuperäinen lippu koko matkan ajalle. Matkustajan on huolehdittava lipun leimaamisesta sekä pyydettäessä näytettävä lippunsa rautatieyrityksen (VR) junahenkilökunnalle ja säilytettävä lippu määräasemalta poistumiseen saakka.

Matkustajan on tietyissä tapauksissa (esim. jos matkustajalla on omalle nimelle kirjoitettu lippu, alennuslippu, itsetulostettu lippu tai erityisellä tavalla maksettu lippu) pystyttävä todistamaan henkilöllisyys ja matkustusoikeus.

Lippu oikeuttaa matkustajan kuljetukseen lippuun merkityssä matkustusluokassa ja paikalla sikäli kuin matkustaja on sellaisen varannut. Makuupaikkalipun ostaneen matkustajan tulee olla lippuun merkityssä makuuhytissä lipuntarkastuksen aikana, ks. kappale 4.1 A.

Matkustaja saa oleskella vain yhdellä istumapaikalla. Erityisille matkustajaryhmille varatut paikat (esim. paikat liikuntarajoitteisille) on luovutettava paikkaan oikeutetuille henkilöille.

Matkustaja, joka vaarantaa liikennöinnin tai muiden matkustajien turvallisuuden tai joka häiritsee muita matkustajia, voidaan poistaa junasta.

 

6. Käsimatkatavara

Matkustaja voi kuljettaa mukanaan käsimatkatavaraa. Käsimatkatavaran on liityttävä matkan tarkoitukseen ja mahduttava matkatavaralle tarkoitettuun tilaan. Matkustajan on valvottava käsimatkatavaroitaan. Käsimatkatavarat eivät saa haitata muita matkustajia tai raideliikennettä eivätkä aiheuttaa vahinkoa esimerkiksi muille matkustajille tai matkatavaroille.

VR:n Lisäehdot määrittelevät poikkeukset ja noudatettavat menettelytavat aseiden ja ammusten kuljettamisessa.

Lisäehtoja sovelletaan mukana kuljetettaviin polkupyöriin.

Lisäehdot

Käsimatkatavaraa voi ottaa maksutta mukaan junaan sellaisen määrän, että matkustaja itse pystyy huolehtimaan siitä. Lapsiperheiden mukana olevat lastenvaunut voi kuljettaa käsimatkatavarana.

Kuljetettavaksi otetun käsimatkatavaran saa rautatiekuljetuslain 29 §:n mukaisesti perustelluista syistä tarkastaa henkilö, jolla on poliisivaltuudet tai joka muuten lain nojalla on tarkastukseen oikeutettu virkamies. Jos käsimatkatavaran todetaan aiheuttavan vaaraa, tarkastukseen oikeutettu henkilö voi poistaa sen junasta.

Matkustaja vastaa yleisten vahingonkorvaussäännösten mukaisesti käsimatkatavaransa aiheuttamasta vahingosta. Tämä koskee myös tilannetta, jolloin käsimatkatavara on sijoitettu siten, että matkustaja ei voi sitä välittömästi valvoa.

VR ei vastaa käsimatkatavaran vahingoittumisesta tai sen katoamisesta aiheutuneesta vahingosta, ellei se johdu VR:n tai sen henkilökunnan tuottamuksesta tai raideliikennevastuulain tarkoittamasta perusteesta.

Vaarallisten aineiden kuljetukseen sovelletaan lakia ja asetusta vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautateillä. Käsimatkatavarana saa kuljettaa pieniä määriä vaarallisia aineita, jos ne on pakattu vähittäismyyntiä varten ja tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön tai vapaa-ajan ja urheiluharrastuksiin, eivätkä aiheuta haittaa tai vahinkoa muille matkustajille tai kuljetusta suorittavalle rautatieyritykselle.

Ampuma-aseita voi kuljettaa junissa käsimatkatavarana ampuma-aselain 106 §:n mukaisesti, lataamattomana suojuksessa.

Polkupyöriä voi kuljettaa niille varatuilla paikoilla

 • junissa, joissa on matkatavaravaunu tai tilat polkupyörän kuljettamiseen

 • InterCity -junissa, jolloin paikka on ostettava aina etukäteen rajallisen pyöräpaikkamäärän takia.

Polkupyörän peräkärryjä kuljetetaan tyhjänä ja niistä peritään polkupyörämaksu.

Pendolino-junissa ei ole polkupyörän kuljetusmahdollisuutta.

 

7. Lemmikit

Matkustaja voi kuljettaa eläimiä junassa, jos rautatieyritys (VR) sen sallii. Eläinten kuljetuksessa noudatetaan Lisäehtoja.

Lisäehdot

Lemmikkieläimiä voi kuljettaa päiväjunissa niille varatuilla paikoilla. Lemmikkien kanssa matkustaville on varattu paikkoja kaikkiin juniin, ja paikat on merkitty lemmikkitunnuksin. Matkustajan tulee huolehtia lemmikistään koko matkan ajan. Muut lemmikit kuin koirat tulee kuljettaa kuljetuslaatikoissa. Lemmikki ei voi matkustaa yksin junassa.

Kaukoliikenteen junissa matkustajan mukanaan kuljettamista lemmikeistä peritään aina lemmikkimaksu. Jos lemmikki kuljetetaan istumapaikalla, on matkustajan suojattava istuin, ja tällöin lemmikistä on maksettava lemmikkimaksun lisäksi aikuisen junalipun hinta, josta annetaan 50 %:n alennus. Lähiliikenteen junissa lemmikkejä voi kuljettaa maksutta lemmikkiosastoissa.

Makuuvaunuissa lemmikin kanssa voi matkustaa vain oman seurueen käyttöön kokonaan varatuissa päätyhyteissä.

 

8. Kirjattu matkatavara ja ajoneuvot

Kun rautatieyritys (VR) tarjoaa kirjattujen matkatavaroiden ja ajoneuvojen kuljetusta, sovelletaan rautatieyrityksen omia Lisäehtoja.

Lisäehdot

Maksullista matkatavaraa voi kuljettaa junissa, joissa on konduktöörivaunu. Asiakkaan tulee varmistaa kuljettamismahdollisuus ennen matkalle lähtöä. Matkustajan tulee itse huolehtia matkatavaran toimittaminen junaan, siirrot junanvaihdon yhteydessä sekä nouto junasta määräasemalla. Matkatavara luovutetaan asiakkaalle maksukuittia vastaan matkan päättyessä.

VR vastaa maksullisesta matkatavarasta vain konduktöörivaunussa tapahtuvan kuljetuksen osalta.

Matkatavaroiden tulee olla kooltaan, painoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne voidaan kuljettaa aiheuttamatta vaaraa, vahinkoa tai tarpeetonta haittaa.

Liikuntarajoitteisten matkustajien käytössä olevat apuvälineet ja perheiden mukana olevat lastenvaunut kuljetetaan junissa maksutta.

Auton kuljetuksessa noudatetaan niitä koskevia autonkuljetusehtoja, jotka ovat luettavissa vr.fi- sivuilla.

 

9. Myöhästymiset

9.1. Junien peruutukset ja odotettavissa olevat myöhästymiset

Jos juna peruutetaan tai on odotettavissa, että kuljetussopimuksessa mainitulle määräasemalle saavutaan yli 60 minuuttia myöhässä, matkustaja voi

 • vaatia kuljetusmaksun palauttamista tekemättä jääneestä matkasta tai siitä osasta matkaa, joka on jäänyt tekemättä ja/tai siitä osasta matkaa joka on tehty, mutta joka ei täytä enää tarkoitustaan yhdistettynä kuljetukseen takaisin matkan lähtöpaikkaan maksutta.

 • jatkaa matkaansa samaa tai muuta reittiä niin aikaisin kuin mahdollista vastaavilla ehdoilla.

 • jatkaa matkaansa samaa tai muuta reittiä sopivana myöhempänä ajankohtana vastaavilla ehdoilla.

Jos matkustajan lippu on voimassa myös paluumatkalle ja lippua käytetään matkasuunnitelman mukaisesti, hyvitetään vain se osa kokonaiskuljetusmaksusta, joka vastaa menomatkaa.

9.2. Toteutuneet myöhästymiset

9.2.1 Myöhästymiset kaukoliikenteessä

Jos matkustaja ei esitä vaatimuksia kohdan 9.1. mukaisesti ja pääsee kuljetussopimuksessa mainittuun määränpäähän 60 minuuttia tai enemmän myöhässä, rautatieyritys korvaa 25 % kuljetusmaksusta. Jos kuljetus myöhästyy 120 minuuttia tai enemmän, korvaussumma on 50 % kuljetusmaksusta. Tämän kohdan soveltamisessa otetaan kuitenkin huomioon kohdan 9.5 säännökset.

Myöhässä olevan junan henkilökunta tai muu toimivaltainen VR:n työntekijä vahvistaa pyydettäessä matkustajalle myöhästymisen.

Matkustajan tulee vaatia korvausta junamatkan myöhästymisestä esittämällä alkuperäinen lippu lipun myöntäjälle tai jollekin kuljetussopimuksen toteuttamiseen osallistuneelle yritykselle. Jos rautatieyritys (VR) on antanut vahvistuksen myöhästymisestä, myös se on esitettävä.

Lomake myöhästymishyvityksen hakemista varten löytyy vr.fi-sivuston Asiakaspalvelu-osiosta.

9.2.2 Myöhästymiset VR Lähiliikenteessä

VR Lähiliikenteessä seurataan junien täsmällisyyttä ja liikennöintiä kalenterikuukausittain. Täsmällisyystiedot löytyvät Liikenneviraston Internet-sivuilta.

Mikäli VR Lähiliikenteessä yhden kalenterikuukauden aikana yli 10 %:ssa junatarjonnasta junavuoroja peruutetaan tai junavuorot ovat yli 10 minuuttia myöhässä, VR myöntää VR:n lähiliikenteen kausilipuilla edellä mainittuna aikana matkustaneelle matkustajalle hyvityksen seuraavasti:

 • 14–30 päivän lipun ostaja: mikäli yksikin kausilipun voimassaolon päivä osuu sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana yli 10 %:ssa junatarjonnasta junavuoroja peruutetaan tai ne ovat yli 10 minuuttia myöhässä, on matkustaja oikeutettu 20 %:n hyvitykseen kyseisen 14–30 päivän lipun hinnasta.

 • 31–365 päivän lipun ostaja: mikäli yksikin kausilipun voimassaolon päivä osuu sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana yli 10 %:ssa junatarjonnasta junavuoroja peruutetaan tai ne ovat yli 10 minuuttia myöhässä, on matkustaja oikeutettu 20 %:n hyvitykseen 30 päivän lipun hinnasta (myöhästymiset kohdistuvat yhteen kalenterikuukauteen, joten hyvitystä ei makseta pidemmältä ajalta eikä kalenterikuukauteen kohdistuvista myöhästymisistä saa korvausta kuin kerran).

 • Hyvitys maksetaan

  • Ensisijaisesti hyvityssetelillä hyvitykseen oikeuttavaa kausilippua vastaan

  • Toissijaisesti matkustajan kirjallisesta vaatimuksesta matkustajan pankkitilille.

Matkustajan tulee vaatia korvausta junamatkan peruutuksista ja myöhästymisistä esittämällä alkuperäinen lippu lipun myöntäjälle.

Lomake myöhästymishyvityksen hakemista varten löytyy vr.fi-sivuston Asiakaspalvelu-osiosta.

 

Lisäehdot

VR:llä junien kulkutiedot tallentuvat liikenneviraston ylläpitämään järjestelmään, ja hyvitykset perustuvat järjestelmästä saataviin tietoihin. Maksettavalle hyvitykselle on määritelty alaraja. Hyvitystä haetaan hyvityslomakkeella, joka löytyy vr.fi -sivuston Asiakaspalvelu-osiosta. Mikäli asiakkaalla ei ole käytössä Internetiä tai sähköpostiosoitetta, hyvityspyynnön voi tehdä palveluasemalla tai postitse korvaushakemuslomakkeella.

Autojen kuormauksen/purkauksen mahdollinen viivästyminen ei kuulu myöhästymiskorvauksen piiriin.

9.3. Palautusten ja korvausten käsittely

Korvaus lasketaan myöhästyneestä junasta peritystä kuljetusmaksusta. Jos lippuun ei ole kirjattu tätä kuljetusmaksua, lasketaan korvaus normaalista kuljetusmaksusta, jonka matkustaja joutuisi maksamaan, jos matka tehtäisiin vain tuolla junalla. VR:n Lisäehtoja sovelletaan mm. kausilippuihin. Myöhästymisestä suoritettava korvaus on laskettava sen hinnan perusteella, jonka matkustaja on todellisuudessa suorittanut myöhässä olleesta palvelusta.

Rautatieyritys (VR) voi maksaa hinnan palautuksia ja korvauksia hyvityssetelien muodossa. Pääsääntöisesti hyvityssetelit ovat voimassa vuoden, niitä ottaa vastaan vain ne myöntänyt rautatieyritys ja niitä voi käyttää rautatieyrityksen myymien palveluiden ostoon. Matkustajan kirjallisesta vaatimuksesta rautatieyritys maksaa hinnan palautukset ja korvaukset matkustajan pankkitilille. Hinnan palautukset ja korvaukset käsitellään kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta asianmukaiseen palvelupisteeseen. Alle 4 euron summia ei makseta. Rautatieyritys maksaa kaikki maksutapahtuman kulut.

Lisäehdot

A Myöhästymishyvitykset ja korvaukset

Kun juna on myöhästynyt tai sen on ennakoitu myöhästyvän yli 60 minuuttia, hyvitystä haetaan sähköisellä hyvityslomakkeella. Hyvityspyynnön voi tehdä myös palveluasemilla. Korvaushakemuslomakkeella haetaan korvausta myös silloin, kun asiakkaalle on aiheutunut ylimääräisiä kuluja viivästyksen takia tai kyseessä on kausilipulla matkustava, joka on oikeutettu hyvitykseen matkan viivästymisen vuoksi (yli 60 min). Kausilipulla matkustavan asiakkaan tulee pyytää konduktööriltä todistus junamatkan viivästymisestä, ja todistukset tulee liittää korvaushakemuslomakkeeseen korvausta haettaessa.

Korvaus- ja hyvitysvaatimukset käsitellään mahdollisimman nopeasti, normaalisti neljän viikon kuluessa. Korvauksista ja hyvityksistä voi katsoa lisätietoa vr.fi-sivustolta.

VR:ltä voi hakea korvausta junamatkan viivästymisen aiheuttamista vahingoista 5 000 euroon saakka rautatiekuljetuslain perusteella sekä kaukoliikenteessä hyvitystä yli 60 minuutin myöhästymisistä rautatievastuuasetuksen perusteella.

B Elämäntilanteiden muutoksissa annettava hyvitys

Jos matkustaja jää työttömäksi, tulee työkyvyttömäksi tai asuin-, työ- tai opiskelupaikka vaihtuu siten, että kausilippu jää tarpeettomaksi, tai jos matkustaja saa vapaalipun, voidaan kausilipun jäljellä oleva kausi hyvittää matkustajalle. Hyvityksen saa hakemuksesta siitä päivästä lukien, kun hakemus ja alkuperäinen lippu on jätetty VR:lle. Hyvityksen peruste (esim. työttömyys) on todistettava asianmukaisesti.

Hyvityksestä vähennetään kohtuulliset hallinnolliset kustannukset (10 €) ja hyvitystä ei tehdä lainkaan, mikäli tämän jälkeen palautettavaa jää vähemmän kuin 4 €.

Käyttämättä jäänyt kausi hyvitetään joko siirtämällä kautta tai VR:n hyvitysseteleitä käyttäen, mutta matkustajan kirjallisesta hakemuksesta se maksetaan matkustajan pankkitilille.

C Sairaalahoidon tai pitkäaikaisen sairauden johdosta annettava hyvitys

Myös sairaalahoidon tai pitkäaikaisen sairauden johdosta voi saada hakemuksesta hyvitystä, jos se estää kausilipun käyttämisen yli 7 päivän ajaksi ja lipusta on käyttämättä vähintään 14 päivää. Hyvityksen peruste on todistettava asianmukaisesti.

Hyvityksen saa hakemuksesta siitä päivästä lukien, kun hakemus ja alkuperäinen lippu on jätetty VR:lle. Käyttämättä jäänyt kausi hyvitetään joko siirtämällä kautta tai VR:n hyvitysseteleitä käyttäen, mutta matkustajan kirjallisesta hakemuksesta se maksetaan matkustajan pankkitilille.

Jos sarjalippu jää edellä B ja C -kohdissa mainituista syistä tarpeettomaksi, voidaan käyttämättömät matkat hyvittää asiakkaalle lipun voimassaoloaikana. Käytettyjen matkojen hinta lasketaan ilman sarjalipusta saatavaa alennusta.

Hyvityksestä vähennetään kohtuulliset hallinnolliset kustannukset (10 €) ja hyvitystä ei tehdä lainkaan, mikäli tämän jälkeen palautettavaa jää vähemmän kuin 4 €.

D Odottamattoman sairauden tai vastaavan syyn estäessä matkan

Jos matkustajalla on kokonaan käyttämätön junalippu ja matkustaja on sairauden tai vastaavan esteen vuoksi estynyt matkustamasta, matkustaja on oikeutettu junalipun arvoa vastaavaan hyvitykseen, ellei hänen matkavakuutuksensa korvaa käyttämättä jäänyttä junalippua. Matkustajan tulee toimittaa esteestä luotettava selvitys.

Hyvityksestä vähennetään kohtuulliset hallinnolliset kustannukset (10 €) ja hyvitystä ei tehdä lainkaan, mikäli tämän jälkeen palautettavaa jää vähemmän kuin 4 €.

E Korvaushakemukset

Lisäehtojen kohtien A, B, C tai D johdosta lähetettävään korvaushakemukseen liitetään alkuperäiset liput ja muut mahdolliset selvitykset. Hakemuksen voi jättää joko lähimmälle palveluasemalle tai postittaa osoitteeseen:

VR-Yhtymä Oy
Matkustajaliikenne
Asiakaspalautteet
PL 54
11101 Riihimäki

9.4. Matkaa ei pääse jatkamaan saman päivän aikana

Jos matkustaja ei voi kuljetussopimuksen mukaisesti jatkaa matkaansa samana päivänä

 • junan peruuntumisen, myöhästymisen tai jatkoyhteyden menettämisen takia taikka

 • jos kyseessä olevissa olosuhteissa ei voida kohtuudella edellyttää matkan jatkuvan samana päivänä,

 • rautatieyritys (VR) korvaa viivästymisestä vastaanottajille ilmoittamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset ja tarvittaessa

 • hankkii kohtuullisen majoituksen mukaan lukien tarvittavan kuljetuksen, tai

 • korvaa majoituksen aiheuttamat kohtuulliset kustannukset mukaan lukien tarvittavan kuljetuksen.

Rautatieyritys (VR) voi tarjota vaihtoehtoisen kuljetuksen (bussi, metro, taksi, jne.).

Lisäehdot

Muista viivästyksen aiheuttamista vahingoista vastuu määräytyy rautatiekuljetuslain 21 §:n mukaan. Korvauksen maksimimäärä 5000 euroa.

9.5. Vapautuminen viivästyksen aiheuttamasta korvausvelvollisuudesta

Muita viivästyksen aiheuttamia vahinkoja koskevat vastuuvapautumisperusteet määräytyvät rautatiekuljetuslain 21 §:n mukaan. Rautatieyritys (VR) ei ole korvausvelvollinen sellaisen viivästyksen, junavuoron peruuttamisen tai aikataulussa ilmoitetulla liikennepaikalla pysähtymättä jättämisen johdosta, johon matkustajan voidaan kuljetuksen luonteen, sääolosuhteiden, kuljetusvälineen vaihtoon tarvittavan ajan tai muiden kuljetukseen liittyvien olosuhteiden vuoksi kohtuudella edellyttää varautuneen. Korvausvelvollisuudesta vapautuminen edellyttää, että rautatieyritys (VR) näyttää ryhtyneensä kaikkiin kohtuudella vaadittaviin toimenpiteisiin vahingon välttämiseksi.

 

10. Avun antaminen myöhästymistapauksissa

Jos myöhästyminen on kestoltaan 60 minuuttia tai enemmän, rautatieyrityksen (VR) on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiin toimiin matkustajan auttamiseksi. Mahdollisuuksien mukaan ja odotusajan pituuden huomioon ottaen matkustajan tulee saada juomaa ja ruokaa; tarvittaessa hänelle tulee järjestää majoitus tai vaihtoehtoinen kuljetus. Erityistä huomiota tulee kiinnittää liikuntarajoitteisten matkustajien tarpeisiin.

Avun antaminen myöhästymistapauksissa ei koske VR Lähiliikennettä lukuun ottamatta Riihimäki–Lahti ja Riihimäki–Tampere -rataosuuksia.

 

11. Henkilövahingot

Rautatieyrityksen (VR) vastuu matkustajien kuolemantapauksissa tai loukkaantumisissa määritellään rautatievastuuasetuksen liitteessä 1.

Vastuussa olevan rautatieyrityksen (VR) on maksettava asianmukaiset ennakkomaksut matkustajille tai heihin taloudellisessa riippuvuussuhteessa oleville henkilöille välittömiin taloudellisiin tarpeisiin ja suhteessa aiheutuneeseen vahinkoon. Kuolemantapauksessa maksetaan ennakolta 21 000 euroa matkustajaa kohti. Loukkaantumistapauksissa maksetaan ennakolta asiaankuuluvat ja oikeutetut korvaukset, kuitenkin enintään 21 000 euroa matkustajaa kohti.

Ennakkomaksut eivät tarkoita vastuun myöntämistä, ja ne lasketaan osaksi kokonaiskorvaussummaa. Ennakkomaksut voidaan vaatia palautettavaksi, jos menetys tai vahinko on seurausta matkustajan tuottamuksellisesta tai tahallisesta toiminnasta tai jos maksun vastaanottajalla ei ollut oikeutta ottaa vastaan korvausta.

Rautatieyrityksen on kohtuullisissa määrin avustettava matkustajaa tämän pyynnöstä henkilövahinkoja koskevien korvausvaatimusten tekemisessä kolmansia osapuolia vastaan (sikäli kuin se on tarkoituksenmukaista tarjoamalla tutkimusraportteja nähtäväksi, toimittamalla asiakirjoja jne.), mikäli se ei ole ristiriidassa rautatieyrityksen omien intressien kanssa.

Lisäehdot

VR on raideliikennevastuulain 3 ja 12 pykälän nojalla vastuussa henkilövahingon täydestä määrästä.

 

12. Omaisuuden häviäminen ja vahingoittuminen

Rautatieyrityksen vastuu matkustajan hallussa olevista käsimatkatavaroista ja lemmikeistä määritellään rautatievastuuasetuksen liitteessä 1. Liitteen 34 artiklan rajoitukset eivät koske vastuuta vammaisten ja liikuntaesteisten henkilöiden liikuntavälineistä.

Lisäehdot

VR on raideliikennevastuulain 3, 11 ja 12 pykälän nojalla vastuussa vahingon täydestä määrästä matkustajan yllä olleiden vaatteiden, mukana olleiden käsimatkatavaroiden, henkilökohtaisten käyttöesineiden ja eläinten vahingoittuessa.

 

13. Vaatimukset ja reklamaatiot

13.1. Henkilövahingot

Korvausta henkilövahingoista ja matkustajan yllä olleiden vaatteiden sekä mukana olleiden käsimatkatavaroiden, henkilökohtaisten käyttöesineiden ja eläinten vahingoittumisesta on vaadittava rautatieyritykseltä kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vahinkoa kärsinyt on saanut tietää vahingosta tai hänen olisi pitänyt siitä tietää. Korvausta on kuitenkin vaadittava kymmenen vuoden kuluessa vahingon tapahtumisesta.

13.2. Matkatavara- ja viivästysvahingot

Rautatieyritykselle on kanneoikeuden menettämisen uhalla tehtävä muistutus matkatavaran vahingoittumisesta tai osittaisesta katoamisesta matkatavaraa vastaanotettaessa, jos vahingoittuminen tai osittainen katoaminen on tuolloin ulkoisesti havaittavissa. Muussa tapauksessa muistutus on tehtävä kymmenen päivän kuluessa matkatavaran vastaanottamisesta. Kuluttajalla on kuitenkin aina oikeus tehdä muistutus kohtuullisen ajan kuluessa matkatavaran vastaanottamisesta.

Kanneoikeus ei kuitenkaan ole 1 momentin nojalla menetetty, jos rautatieyritys tai se, jonka menettelystä rautatieyritys vastaa, on aiheuttanut matkatavaran vahingoittumisen tai osittaisen katoamisen tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta.

Oikeus korvaukseen on menetetty, jollei vaatimusta esitetä kirjallisesti rautatieyritykselle vuoden kuluessa tai, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta, kolmen vuoden kuluessa:

 1. matkatavaran luovutuksesta, jos oikeus perustuu matkatavaran vahingoittumiseen tai osittaiseen katoamiseen taikka sen luovutuksen viivästymiseen;

 2. siitä, kun matkatavara 25 §:n mukaan kadonneeksi, jos oikeus perustuu koko matkatavaran katoamiseen;

 3. siitä, kun kolme kuukautta on kulunut kuljetettavaksi ottamisesta tai kuljetusvelvollisuuden laiminlyömisestä, jos oikeus perustuu muuhun kuin 1 tai 2 kohdassa mainittuun seikkaan.

Rautatieyrityksen on kuukauden kuluessa joko annettava perusteltu vastaus tai perustelluissa tapauksissa ilmoitettava matkustajalle, mihin päivään mennessä valituksen jättämisestä vastausta voidaan odottaa.

Kuluttajalla on oikeus saada junamatkaa koskeva erimielisyys kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Lisätietoja kuluttajariita.fi.

 

14. Katso myös

Junalippujen tarkastus ja tarkastusmaksu

Autonkuljetusehdot

Junalippujen muutokset ja peruutukset

Suomen ja Venäjän välisen liikenteen lippujen muutokset ja peruutukset

Kansainvälisen rautatiehenkilöliikenteen sopimusta koskevat yhdenmukaiset oikeussäännökset (CIV)

Yleiset kuljetusehdot, GCC-CIV/PRR