Korvaukset

Mistä voin hakea korvausta?

Rautatiekuljetuslain ja rautatievastuuasetuksen perusteella sinulla on mahdollisuus hakea korvausta, mikäli:

 • kaukojunamatkasi viivästyy yli 60 minuuttia

 • matkustat pääkaupunkiseudun lähiliikenteen kausilipulla ja matka viivästyy

 • sinulle aiheutuu ylimääräisiä kuluja viivästyksen takia tai

 • matkatavaralle aiheutuu vahinkoa junamatkan aikana.

Lisäksi voit hakea korvausta Suomen ja Venäjän välisen liikenteen junien väh. 60 minuutin myöhästymisestä VR:n ja Venäjän rautateiden (RZD) välillä solmitun sopimuksen perusteella 15.7.2012 alkaen.

 

Miten voin hakea korvausta?

Korvausta haetaan joko:

 • hyvityslomakkeella (=hyvitys junalipun hinnasta kun kaukojunamatkan tai Suomen ja Venäjän välisen matkan viivästyminen on 60 minuuttia tai yli) tai

 • muissa tapauksissa korvaushakemuslomakkeella (=hyvitys viivästymisen/vahingon aiheuttamista muista kuluista)

Lue lisää hyvityksen tai korvauksen myöntämisestä sivuilta Rautatievastuuasetus ja Muut korvaukset.

 

1. Kaukoliikenteen junamatkan viivästyminen yli 60 minuuttia

Voit hakea hyvitystä kaukoliikenteen junamatkastasi, kun juna on myöhässä yli 60 minuuttia junalipussa näkyvällä määräasemallasi.

 

1. junasi on vähintään 60 minuuttia myöhässä.

 • Sinulle hyvitetään 25 % lipun hinnasta, jos juna on vähintään tunnin myöhässä.

 • Sinulle hyvitetään 50 % lipun hinnasta, jos junamatka on myöhässä vähintään kaksi tuntia.

 • Maksettavan hyvityksen alaraja on neljä euroa.

2. junasi on myöhästymässä vähintään 60 minuuttia etkä ole aloittanut junamatkaasi tai haluat keskeyttää matkasi mahdollisen vähintään 60 minuutin myöhästymisen takia.

Tuolloin voit halutessasi

 • perua käyttämättömän junalippusi ja saada koko lipun hinnan takaisin. Tällöin menetät oikeuden asetuksen mukaisiin hyvityksiin.

 • siirtää matkustusoikeutesi enintään viikon päähän alkuperäisestä matkustuspäivästä.

Junien kulkutiedot tallentuvat Liikenneviraston ylläpitämään järjestelmään, ja hyvitykset perustuvat järjestelmästä saataviin tietoihin.

Jos sinulla on sarja- tai kausilippu, katso kohta 3 ja 4. Maksettavan hyvityksen alaraja on neljä euroa.

Hyvityslomakkeeseen

 

2. Suomen ja Venäjän välisen junamatkan viivästyminen 60 minuuttia tai yli

Voit hakea hyvitystä Suomen ja Venäjän välisen liikenteen junamatkasta, kun juna on myöhässä yli 60 minuuttia junalipussasi näkyvällä määräasemallasi.

 • Voit saada korvausta VR:ltä ostetuista Suomen ja Venäjän välisen liikenteen junalipuista 25% junalipun hinnasta 60–119 minuutin myöhästymisestä ja 50% junalipun hinnasta 120 minuutin tai sitä pidemmästä viivästyksestä.

 • Jos junaliput on ostettu Venäjän rautateiltä (RZD), korvausta tulee hakea Venäjän rautateiden korvauskäytännön mukaisesti.

 • Matkustajalla ei ole oikeutta saada korvausta, mikäli hän on ennen junalipun hankkimista saanut tiedon junan lähdön viivästymisestä.

Hyvityslomakkeeseen

Lisätietoja: Suomen ja Venäjän välisen matkustajaliikenteen kaupalliset ehdot

 

3. Hyvitys pääkaupunkiseudun lähiliikenteen kausilipuista

Pääkaupunkiseudun lähiliikenteen kausilipuista annetaan hyvitystä, jos junat ovat huomattavasti myöhässä tai niitä joudutaan perumaan. Hyvitykseen on oikeutettu seuraavin perustein:

14–30 päivän kausilipulla matkustava saa 20 % hyvitystä kausilipun hinnasta, jos ko. kalenterikuukauden aikana lähijunista vähintään kymmenen prosenttia on ollut yli 10 minuuttia myöhässä tai peruttu ja yksikin lipun voimassaolon päivä osuu tuolle ajalle.

Yli 30 päivän kausilipulla matkustava (31–365 päivää) saa 20 % hyvitystä 30 päivän lipun hinnasta, jos ko. kalenterikuukauden aikana lähijunista vähintään kymmenen prosenttia on ollut yli 10 minuuttia myöhässä tai peruttu ja yksikin lipun voimassaolon päivä osuu tuolle ajalle.

 • Saat hyvityksen aseman lipunmyynnistä tai VR Asiakaspalvelusta uuden kausilipun oston yhteydessä.

 • Hyvitykseen oikeuttava lippu on tällöin esitettävä.

 • Palveluneuvoja tarkistaa oikeuden hyvitykseen.

 • Hyvitys maksetaan lähiliikenteen hyvitysseteleinä, jotka ovat voimassa vuoden.

 

4. Viivästymisestä tai vahingosta aiheutuvien kustannusten korvaaminen

 • Voit hakea korvausta vahingosta, joka on aiheutunut matkatavaran katoamisesta/vahingoittumisesta.

 • Voit hakea samanaikaisesti hyvitystä vähintään 60 minuuttia viivästyneestä kaukoliikenteen junamatkasta, viivästyksen aiheuttamista ylimääräisistä kuluista sekä korvausta vahingosta, joka on aiheutunut matkatavaran katoamisesta tai vahingoittumisesta.

 • Myös kaukoliikenteen kausilipusta sekä sarjalipusta voit saada hyvitystä niiden matkojen osalta, joissa junavuorosi on viivästynyt yli 60 minuuttia. Sinun tulee tuolloin tehdä hakemus lipun voimassaoloajan päätyttyä ja liittää korvaushakemukseen myöhästymistodistukset, jotka olet saanut junan konduktööriltä tai aseman lipunmyynnistä. Kausilippu tai kopio siitä tulee liittää mukaan korvaushakemukseen.

Näissä tapauksissa käytä pdf-muotoista korvaushakemuslomaketta. Lomake tulee toimittaa postitse VR Asiakaspalveluun osoitteella:

VR-Yhtymä Oy,
Matkustajaliikenne
Asiakaspalautteet
PL 488
00101 Helsinki

Lomakkeeseen tulee liittää alkuperäinen junalippu ja alkuperäiset kuitit ylimääräisenä aiheutuneista kustannuksista.

 

5. Kansainvälinen myöhästymiskorvaus

Kansainvälinen myöhästymiskorvaus koskee EU:n alueen sekä Sveitsin ja Norjan junia, lukuun ottamatta niitä junia, joille EU-maat ovat myöntäneet erivapauden. Esimerkiksi junaliikenne Suomen ja Venäjän välillä ei kuulu korvausmenettelyn piiriin, vaan siinä sovelletaan omia erillisiä määräyksiä.

Korvaus on 25 % lipun hinnasta, jos juna myöhästyy 60–119 minuuttia ja 50 % lipun hinnasta, jos myöhästyminen on 120 minuuttia tai enemmän. Korvaus maksetaan käteisenä, mutta alle 4 euron korvauksia ei makseta. Korvaus lasketaan myöhästyneen junan hinnasta, johon lasketaan mukaan mahdolliset istuma-, lepo- tai makuupaikat mutta ei mahdollista palvelumaksua. Matkustajan tulee pyytää vahvistus myöhästymisestä myöhässä olevan junan henkilökunnalta tai sen aseman henkilökunnalta, jossa hän jää pois junasta. Interrail-kortteja ja muita junakortteja koskevat eri säännöt. Alla olevasta linkistä löytyy lisätietoja.

Jos lippu on ostettu VR:ltä, korvaushakemus tulee toimittaa VR:lle kahden kuukauden sisällä matkan päättymisestä osoitteella:

VR-Yhtymä Oy
Talouden palvelukeskus
Kv. lippujen takaisinmaksut
PL 488 (Radiokatu 3)
00101 Helsinki

Korvaushakemuksen mukana tulee lähettää alkuperäiset liput ja vahvistus junan myöhästymisestä. Myöhästymiskorvauksen hakemiseen voi käyttää kansainvälisten lippujen takaisinmaksuhakemusta:

Kansainvälisten lippujen takaisinmaksuhakemus (Pdf)

 

Myöhästymiskorvaus matkustettaessa junakortilla (esim. Interrail Pass)

EU-asetus ei sisällä määräyksiä myöhästymiskorvauksesta silloin, kun matkustajalla on junakortti:

 • Yhdessä maassa kelpaaviin junakortteihin, kuten Interrail One Country Pass, sovelletaan asianomaisen maan sääntöjä.

 • Kaikissa Interrail-maissa kelpaavaa Interrail Global Pass -korttia varten Eurail Group on kehittänyt myöhästymiskorvausmenettelyn.

  • Korvausta saatetaan maksaa, jos matkan aikana on tapahtunut vähintään kolme todistettua myöhästymistä.

  • Myöhästymisten on pitänyt sattua EU-maissa, Norjassa tai Sveitsissä.

  • Kunkin myöhästymisen on pitänyt olla vähintään 60 minuuttia. Alle 16 euron suuruisia myöhästymiskorvauksia ei makseta.

Myöhästymiskorvaushakemukset käsittelee Eurail Group, katso lisätiedot ja hakemus: www.eurailgroup.org/compensation.aspx.

Eurail Group käsittelee hakemuksen ja maksaa mahdollisen korvauksen suoraan asiakkaalle.

Hyvitystä lähiliikenteen kausilipuista

Olet oikeutettu hyvitykseen pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä, jos junat ovat huomattavasti myöhässä tai niitä joudutaan perumaan.

Hae hyvitystä

Mikäli ostoksesi verkkokaupassa ei onnistunut etkä pystynyt tulostamaan junalippuasi, olet oikeutettu hyvitykseen.

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta täyttää sähköistä hakemusta, voit pyytää palveluneuvojaa täyttämään sen puolestasi VR:n palveluasemilla.

Lomakkeeseen

Kausilipulla matkustavat

Kaukoliikenteen kausilipulla matkustavien tulee hakea hyvitystä junan myöhästymisestä pdf-muotoisella korvaushakemus-lomakkeella.

Korvaushakemuslomakkeeseen